Станица подземних вода:  Стопања-село  2НП200

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Западна Морава
 НАЗИВ: Стопања-село
 ШИФРА: 2НП200
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1987.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Западна Морава
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.90
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Западне Мораве
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 43° 34’ 51”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 09’ 06”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4826288
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7512257
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
В.Дренова-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
117-3-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 158.66
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 158.16
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.50
 ПРЕЧНИК (mm): 101/92
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.58
 ДУБИНА (m): 11.08
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 10.01.1987.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 485
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 704
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 858
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Да
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ