Станица подземних вода:  Сечањ (ТЛ-2)  19НП045Л2

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Сечањ (ТЛ-2)
 ШИФРА: 19НП045Л2
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.09.1990.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: у профилу
 СЛИВ РЕКЕ: Тамиш
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.88
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Тамиша
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 20’ 55”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 44’ 30”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5022700
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7479750
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Ботош
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
380-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 78.67
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 78.46
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.21
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 20.20
 ДУБИНА (m): 19.99
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: I
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 17
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 246
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 425
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ