Станица подземних вода:  Гудурица (ГУ-1)  19НП230

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Гудурица (ГУ-1)
 ШИФРА: 19НП230
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1971.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-Вршачки канал-Огаш
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.20
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 45° 10’ 17”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 26’ 29”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 5003075
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7534700
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
В.Средиште
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
381-4-2
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 112.32
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 111.80
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.52
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.50
 ДУБИНА (m): 9.98
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 93
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 337
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 559
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ