Станица подземних вода:  Банатска Паланка (БП-1)  19НП373/А

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Банатска Паланка (БП-1)
 ШИФРА: 19НП373/А
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.01.1971.
 ОСНИВАЧ: РХМЗ-Србије
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав-ДТД-Нера-Караш
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.34
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 50’ 45”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 21° 20’ 14”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4966875
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7526650
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Кличевац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
080-2-3
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 93.43
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 92.99
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.44
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 10.94
 ДУБИНА (m): 10.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.01.1992.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 332
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 443
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 511
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ