Станица подземних вода:  Плочица-Скореновачки рит  19НПЦБ44

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Плочица-Скореновачки рит
 ШИФРА: 19НПЦБ44
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.05.1997.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 0.45
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 39’ 59”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 49’ 11”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4946883
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7485700
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Б.Брестовац
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
079-4-1
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 71.15
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 70.81
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.34
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 11.84
 ДУБИНА (m): 11.5
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.05.1997.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 229
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 329
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 406
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Да
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ