Станица подземних вода:  Иваново  19НППД25

Litološki profil:    
Lokacija:    
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 ПОДРУЧЈЕ: Банат
 НАЗИВ: Иваново
 ШИФРА: 19НППД25
 СТАТУС: Активна
 ДАТУМ ОСНИВАЊА: 01.05.1997.
 ОСНИВАЧ: ЈП "Ђердап"
 ПОЛОЖАЈ: појединачна
 СЛИВ РЕКЕ: Дунав
 УДАЉ. ОД РЕКЕ (km): 1.40
 ГЕОЛОШКИ САСТАВ: Алувијални квартарни седименти Дунава
 КООРДИНАТЕ СТАНИЦЕ
 ГЕОГРАФСКЕ (X): 44° 45’ 22”
 ГЕОГРАФСКЕ (Y): 20° 40’ 02”
 ГЕОДЕТСКЕ (X) (m): 4956910
 ГЕОДЕТСКЕ (Y) (m): 7473665
 НАЗИВ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
Панчево-ј
 БРОЈ ТОПОГРАФСКЕ
 КАРТЕ (1:25.000):
079-1-4
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О СТАНИЦИ
 КОТА "0" (m н.J.м.): 69.66
 КОТА ТЕРЕНА (m н.J.м.): 69.31
 ВИСИНА НАДЗЕМНОГ ДЕЛА (m): 0.35
 ПРЕЧНИК (mm): 51/46
 ДУЖИНА КОНСТРУКЦИЈЕ (m): 17.35
 ДУБИНА (m): 17
ПРОГРАМ РАДА СТАНИЦЕ
 РАНГ СТАНИЦЕ: II
 НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
3
 ТЕМП. ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ
 (број месечних мерења):
КАРАКТЕРИСТИЧНИ НИВОИ ПОДЗЕМНИХ ВОДА ЗА ПЕРИОД: ПОЧЕТАК МЕРЕЊА -
Напомена: приказане су релативне вредности измерене од врха цеви (кота "0") до нивоа подземне воде.
 ПОЧЕТАК МЕРЕЊА (датум): 01.05.1997.
 МАКСИМАЛНИ НИВО (cm): 58
 СРЕДЊИ НИВО (cm): 184
 МИНИМАЛНИ НИВО (cm): 290
 ПРЕКИД У МЕРЕЊУ: Не
 ПРОМЕНА КОТЕ "0": Не
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ