Поштовани посетиоци сајта РХМЗ

Законом о министарствима донетим 11. марта 2011. године („Службени гласник”, бр. 16/11) послови противградне заштите су пренети у надлежност Министарства унутрашњих послова Републике Србије. У складу са одредбама овог Закона, Сектор за одбрану од града Републичког хидрометеоролошког завода преузет је од стране Министарства унутрашњих послова-Сектора за ванредне ситуације априла 2011. године. Информације о радарским метеоролошким осматрањима која се врше на радарским центрима противградне заштите, објављују се у складу са Законом о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник”, бр. 88/10) на сајту РХМЗ, на страници Актуелни пoдаци (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/osmotreni/radarska.php).

За све информације у вези са противградном заштитом потребно је да се обратите на адресу:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Омладинских бригада 31
Нови Београд
Телефон: +381 (0)11 2282-967
Факс: +381 (0)11 2282-954
e-mail: svs@mup.gov.rs
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ