AEROLOŠKE ANALIZE:


OSMOTRENI EMAGRAMI:


ЕМАГРАМ   OSMOTREN EMAGRAM ZA BEOGRAD U 00 UTC  ЕМАГРАМ   OSMOTREN EMAGRAM ZA NIŠ U 00 UTC  


* Emagram prikazuje vertikalni profil atmosfere za Beograd/Niš u naznačenom terminu.

Aerologija je deo meteorologije koji se bavi visinskim meteorološkim merenjima, koja se nazivaju još radiosondažnim merenjima.

Prva radiosondažna merenja u Srbiji započeta su 1954. godine, a redovna radiosondažna merenja, u 00 i 12 UTC, vrše se od 1. aprila 1957. godine na lokaciji Beograd - Zeleno brdo.

U aprilu 1987. godine menja se lokacija merenja, tako da se od tada radiosondažna merenja redovno vrše na lokaciji Beograd – Košutnjak, minimum dva puta dnevno.

U jednom periodu vanredna aerološka merenja vršena su na lokaciji Kruševac, a od 1. aprila 2016. godine započeta su redovna radiosondažna merenja na novoj lokaciji Niš - Meteorološka opservatorija, sa najsavremenijim automatskim radiosondažnim robotizovanim sistemom – RobotSonde.

Radiosondaža je standardizovan metod aeroloških merenja i obrade meteoroloških podataka, zasnovan na lansiranju radiosonde pomoću specijalnih meteoroloških balona napunjenih vodonikom, ili helijumom. Ovom metodom, u standardnom postupku, vrši se merenje temperature i vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska, brzine i pravca vetra, od površine tla do viših slojeva atmosfere. Merenje navedenih parametara vrši se do one visine u atmosferi do koje se balon sa radiosondom uzdigne do momenta pucanja, najčešće do visine 30-35 km, a što zavisi od karakteristika balona i uslova u atmosferi. Merenje po visini i obrada odgovarajućih meteoroloških parametara vrši se u skladu sa preporukama i procedurama Svetske Meteorološke Organizacije (SMO).

Radiosonda je instrument namenjen da bude prenošen odgovarajućim meteorološkim balonom kroz atmosferu, opremljen senzorima za merenje meteoroloških promenljivih (pritisak, temperatura i vlažnost vazduha, brzina i pravac vetra) i radiotransmiterom za slanje svih informacija. Položaj radiosonde, odnosno pravac i brzina vetra, u svakom trenutku se određuje GPS pozicioniranjem iste pomoću meteoroloških satelita.


(Automatski radiosondažni sistem RobotSonde u Nišu)


Automatski radiosondažni sistem RobotSonde u Nišu


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ