АЕРОЛОШКЕ АНАЛИЗЕ:


* Eмаграм приказује вертикални профил атмосфере за Београд/Ниш/Сјеницу/Неготин у назначеном термину.


Аерологија је део метеорологије који се бави висинским метеоролошким мерењима, која се називају још радиосондажним мерењима.

Прва радиосондажна мерења у Србији започета су 1954. године, а редовна радиосондажна мерења, у стандардним међународно усклађеним терминима, врше се од 1. априла 1957. године на локацији Београд - Зелено брдо.

У априлу 1987. године мења се локација мерења, тако да се од тада радиосондажна мерења редовно врше на локацији Београд – Кошутњак, више пута на дан.

У једном периоду ванредна аеролошка мерења вршена су и на локацији Крушевац, а од 1. априла 2016. године започета су редовна радиосондажна мерења на новој локацији у Нишу, са најсавременијим аутоматским радиосондажним роботизованим системом – RobotSonde.

Радиосондажa је стандардизован метод аеролошких мерења и обраде метеоролошких података, заснован на лансирању радиосонди помоћу специјалних метеоролошких балона напуњених водоником, или хелијумом. Овом методом, у стандардном поступку, врши се мерење температуре и влажности ваздуха, атмосферског притиска, брзине и правца ветра, од површине тла до виших слојева атмосфере. Мерење наведених параметара врши се до висине од 35 km, а подаци се сваке секунде, у реалном времену, прикуљају и обрађују при тлу. Мерење по висини и обрада одговарајућих метеоролошких параметара врши се у складу са међународним стандардима.

Радиосонде су део сложеног система за висинска метеоролошка мерења који представљају потрошни материјал, намењен да буде преношен одговарајућим метеоролошким балоном кроз атмосферу, опремљен сензорима за мерење метеоролошких променљивих (притисак, температура и влажност ваздуха, брзина и правац ветра) и радиотрансмитером за слање свих информација. Положај радиосонде, односно правац, брзина и компоненте ветра, у сваком тренутку се одређује ГПС позиционирањем исте помоћу метеоролошких сателита.
(Аутоматски радиосондажни систем RobotSonde у Нишу)


Аутоматски радиосондажни систем RobotSonde у Нишу


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ