Актуелни подаци
Актуелни подаци који се прикупљају свакодневно у Републичком хидрометеоролошком заводу Србије.
Време у Србији
Температура, притисак и влажност ваздуха. Правац и брзина ветра. Опис појаве и зими снег. Подаци се ажурирају сваког сата.
Време у Европи
Температура и опис појавa у Европи. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
Стање вода
Водостај, промена и тенденција водостаја, протицај, температура воде и ледене појаве за 54 извештајне станице. Ажурирање је једном дневно.
Аутоматске хидролошке станице
Часовне вредности водостаја и њихов табеларни и графички приказ. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
Радарска слика
Актуелне радарске слике са радарских центара у Србији, радара МРЛ-5 у Кошутњаку и LAWR (Local Area Weather Radar) радара у Београду.
Анализа
Анализа приземних података за област Европе.
Сателитска слика
Инфрацрвена и композитна сателитска слика Србије. Слика се ажурира сваког сата.
Аутоматске метеоролошке станице
Подаци са аутоматских метеоролошких станица, Београд (свака 2 мин.), Панчево (сваких 7 мин.).
Извештајне станице подземних вода
Мрежа извештајних станица подземних вода. Ажурирање је једном дневно.
Поштовани посетиоци сајта РХМЗ
Законом о министарствима донетим 11. марта 2011. године послови мониторинга квалитета воде и ваздуха у државној мрежи станица су прешли у надлежност Агенције за заштиту животне средине при Министарству за животну средину, рударство и просторно планирање. Информације о квалитету вода и ваздуха које сте раније могли да прочитате на страницама Животна средина, надаље можете наћи на сајту Агенције за заштиту животне средине (www.sepa.gov.rs )
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English