Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 30.01.2023.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      122  -11  1940  4.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    207  -16  *  4.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      203  -15  2600  4.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    241  -11  *  4.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      303  -7  *  4.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  423  -4  *  4.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      482  -2  *  4.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    489  -3  *  4.3 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      592  -4  8300  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    759  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    796  0  *  4.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    682  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    514  -20  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    479  -4  *  5.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      475  -4  1790  4.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  379  0  *  4.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    467  -2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      423  -4  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    106  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    127  -8  9.91  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    181  -5  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    183  -5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    923  -18  2810  4.6 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      605  -12  3700  5.0 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      459  -9  *  4.8 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    610  -7  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      454  -2  *  4.9 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    218  157  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    197  -43  497  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    166  -11  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    158  -10  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    135  -33  179  5.8 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    102  -27  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    20  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    42  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    132  -7  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    22  -4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    69  -12  10.2  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    362  -4  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    18  -5  0.886  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    143  -7  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    38  -4  11.0  4.1 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    262  -7  *  3.9 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    381  -5  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    39  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    25  -2  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -27  -3  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -5  -2  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    38  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    104  -4  1.44  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    94  -1  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    43  -4  1.99  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    82  -9  2.84  2.8 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    60  -5  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    182  -10  56.0  3.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -24  -32  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    80  -40  *  4.0 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    181  -49  480  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -87  -50  *  - pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    39  -4  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    68  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  -2  1.17  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    53  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    43  -3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -12  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    69  -1  1.25  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    86  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -114  -13  18.5  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    71  -8  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    83  -8  38.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -101  0  94.5  3.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -27  -15  128  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    155  -23  136  5.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    33  -1  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    32  -1  5.82  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -1  -1  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    60  -2  5.80  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    63  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    76  -19  7.54  4.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    32  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    41  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    65  -7  16.5  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    44  -8  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    59  -13  22.7  3.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -10  -6  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    93  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -38  -2  18.6  5.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    78  13  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    99  20  32.8  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    92  -1  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    78  -2  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    32  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    18  -1  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    82  -2  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    55  -3  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    109  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    80  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    70  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    272  -15  35.9  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    54  -5  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    41  -19  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    21  -28  275  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    98  -3  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    109  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    50  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    117  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    1  -7  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    69  -4  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    88  -2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    44  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    63  -2  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    26  -3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    62  -3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    39  -4  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    64  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    331  -23  147  4.8 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    179  -16  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    139  -16  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    110  -11  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    134  -15  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    59  -4  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    169  -8  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    37  -7  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    66  -3  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    18  -2  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    129  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    36  -3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    95  -5  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    57  -11  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    52  -2  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    105  -5  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    95  -5  11.4  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    33  -2  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    100  4  21.5  5.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    152  -6  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    51  23  18.7  5.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    210  20  7.00  5.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    133  8  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    386  17  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    74  -2  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    67  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    80  -5  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    101  -3  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    39  -3  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    51  -3  7.66  7.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -51  -2  8.31  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  51.8  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    91  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    80  -2  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    35  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    42  0  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    41  -1  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ