Хидролошки подаци:  УТОРАК 05.12.2023.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      285  2  2900  4.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    375  4  *  4.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      341  4  3510  5.7 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    336  2  *  5.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      346  3  *  5.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  400  8  *  6.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      436  6  *  7.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    445  4  *  5.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      558  3  7340  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    741  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    767  -3  *  - nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    673  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    441  -12  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    336  39  *  4.5 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      360  32  1260  4.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  4.4 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    417  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      405  13  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -12  1  0.644  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    373  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    196  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    710  48  1960  7.2 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      464  13  2690  7.1 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      326  10  *  6.4 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    478  8  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      395  5  *  7.2 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    265  -35  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    301  -12  982  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    201  -8  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    230  -29  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    199  -24  335  7.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    190  -38  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    18  -3  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    48  -3  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    161  -11  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    3  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    7  -1  2.70  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    307  5  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    21  0  1.23  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    169  -6  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    22  -3  5.76  5.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    166  2  *  6.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    289  6  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    25  1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    113  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -1  -1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -12  -2  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    2  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    80  -2  0.340  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    77  -1  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    23  -1  0.951  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    40  0  0.687  2.6 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    33  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    208  2  69.0  5.2 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -66  -26  310  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    36  -28  *  5.6 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -167  -19  *  - pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    43  -7  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    59  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    32  -1  0.444  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    30  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    54  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    55  -5  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -4  -8  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    59  -1  0.706  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -152  -8  7.30  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    49  -6  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    71  -7  31.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -125  -22  71.3  4.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -51  -17  128  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    130  -25  110  6.1 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    41  -6  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    30  -7  5.18  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -46  -2  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    46  -6  3.59  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    40  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    36  -6  1.48  6.4 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    5  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    19  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    10  -5  0.946  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    4  -7  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    11  -9  9.00  6.2 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -34  -4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    95  -16  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    0  34  38.7  7.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    118  37  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    131  25  62.2  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    84  -1  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  СТРАЗИМИРОВЦИ    28  -2  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    73  -5  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    55  -14  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    17  -2  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    94  -10  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    72  -6  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    115  -6  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    118  -24  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    84  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    273  -23  36.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    42  -23  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    8  -22  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -16  -23  190  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    96  -3  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    104  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    41  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    111  -8  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -9  -10  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    75  -8  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    92    *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    38  -3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    62  -3  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    36  -3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    23  -3  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    61  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    269  -11  87.4  6.4 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    146  -10  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    110  -12  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    77  -13  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    97  -16  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    52  -6  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    123  -7  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    12  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    76  -6  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    46  -10  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    22  -10  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    124  -3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    29  -8  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    86  -11  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    54  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    120  -12  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    114  -14  15.9  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    41  -15  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    98  -6  20.8  6.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    110  -16  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -119  -3  3.67  6.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    76  -3  0.049  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    57  -21  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    310  -12  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    56  -5  *  * nema
 ЦРНАЈКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    31  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    75  -11  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    87  -7  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    29  -3  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    50  -7  7.35  7.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -30  -22  14.0  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    196  -26  38.8  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    130  6  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    79  -7  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    48  -7  *  * nema
 ДРАГОВИШТИЦА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    46  -5  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    42  -4  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    34  -11  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ