Хидролошки подаци:  СРЕДА 29.06.2022.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      57  12  1620  25.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    117  6  *  26.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      89  -3  1880  25.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    112  -2  *  25.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      89  -2  *  25.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  144  0  *  25.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      226  0  *  25.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    261  1  *  26.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      445  1  2700  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  -3  *  25.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    669  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    25  -6  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    169  -3  *  26.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      240  -3  *  26.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  26.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    423  -3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      136  0  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    105  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -59  -2  0.135  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    401  -11  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    259  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    178  -8  316  27.5 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      59  -6  487  26.3 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -57  -11  *  24.0 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    118  -7  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      186  1  *  26.5 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    56  50  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    27  4  48.5  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    51  93  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    76  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    34  -2  33.8  20.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -12  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    25  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    35  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    79  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -6  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -25  -3  0.370  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    222  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    6  0  0.113  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    2  -3  2.28  24.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    58  -4  *  24.5 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    30  -3  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    38  -2  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    20  -1  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    8  -1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -16  3  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    27  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    74  -4  0.244  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    80  1  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    15  -1  0.649  22.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    41  3  0.725  26.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    23  1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    126  1  28.0  26.0 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  0  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -173  -10  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -74  -9  *  22.4 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    3  -8  98  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -334  -1  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    12  0  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    26  -3  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    23  -1  0.166  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    20  -7  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    50  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    18  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -48  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  -2  0.655  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    72  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -180  -1  2.36  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    27  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    52  10  21.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -183  -2  24.9  23.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -125  -3  48  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    49  -8  52.9  23.8 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    20  0  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    25  2  4.01  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    13  4  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    27  3  1.32  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    27  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    22  -3  0.274  25.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    -4  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    9  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    22  14  2.44  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -5  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -16  -4  4.05  23.5 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -44  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    79  -3  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -62  1  9.64  18.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    56  13  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    96  36  30.7  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    69  0  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    21  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    20  6  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    67  3  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    86  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    57  16  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    22  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    214  2  13.6  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    12  7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    0  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -63  -8  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -130  -12  38  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    86  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    113  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    25  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    95  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -38  -10  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    65  -8  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    36  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    41  0  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    12  3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    10  -2  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    54  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    167  3  17.9  15.0 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    75  6  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    28  -1  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    -3  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    27  1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    11  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    88  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    11  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    44  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    13  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    42  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    42  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    22  2  0.834  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    -6  0  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    33  -5  3.47  25.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    41  2  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -117  2  3.81  23.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    31  -2  *  26.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -41  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    258  -1  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    26  0  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    48  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    23  2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    50  0  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    2  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    36  1  3.78  23.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -70  -2  4.60  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    102  6  5.40  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    88  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    63  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    19  2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    30  0  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    24  -3  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ