Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 05.06.2023.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      245  -21  2660  20.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    346  -25  *  20.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      338  -27  3490  20.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    351  -24  *  20.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      360  -21  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  416  -20  *  19.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      488  -14  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    499  -12  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      608  -4  8200  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    766  4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    800  6  *  19.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    688  7  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    523  -21  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    214  -3  *  21.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      269  -2  590  21.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  20.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    418  4  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      413  -16  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    134  -4  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    94  -1  7.07  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    378  -3  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    225  -5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    827  -43  2430  18.7 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      546  -30  3260  18.2 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      409  -28  *  17.8 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    576  -24  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      452  -16  *  18.1 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    49  -64  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    30  -158  50.2  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    131  -17  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    153  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    133  -3  175  13.2 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    121  67  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    26  -2  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    57  -2  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    180  18  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    93  -13  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    104  -35  17.8  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    370  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    31  -6  3.10  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    202  -33  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    48  -15  15.2  16.8 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    262  -50  *  18.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    375  -23  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    27  -9  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    101  0  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    6  -6  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    43  -4  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    90  -5  0.630  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    89  -8  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    41  -8  1.86  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    94  -72  3.70  17.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    67  -15  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    205  35  67.5  18.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      48  14  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    151  32  *  17.7 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    257  34  639  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -55  45  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    34  -2  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    63  -13  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    79  -72  7.18  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    58  -39  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    57  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    63  -9  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    8  -8  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    74  -6  1.55  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    86  -29  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -119  10  16.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    84  9  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    84  5  38.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -14  -5  195  15.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    54  31  230  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    241  24  244  15.5 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    66  -3  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    66  -13  19.9  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -20  -5  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    70  3  7.65  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    60  1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    137  -3  23.5  19.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    160  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    61  -15  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    77  -14  22.6  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    78  -14  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    114  -6  45.9  18.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    15  -9  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    15  29  47.3  13.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    95  10  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    105  7  37.6  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    127  26  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    115  6  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    51  -2  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    27  -10  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    91  -3  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    77  -1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    113  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    121  -55  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    63  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    387  -89  98.9  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    107  -29  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  *  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    80  -21  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    73  -6  376  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    115  -4  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    123  -7  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    90  -23  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    144  -10  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    45  -17  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    120  -12  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    50  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    89  -26  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    35  -10  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    59  -3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    30  -6  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    62  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    271  -25  89.1  14.1 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    160  -28  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    123  -32  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    89  -33  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    115  -34  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    65  -17  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    139  -21  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    61  -21  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    76  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    59  -4  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    34  -6  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    141  -10  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    67  -26  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    136  -23  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    76  -2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    53  -5  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    185  18  32.8  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    110  29  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    110  -18  25.8  16.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    154  25  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    2  -36  13.5  17.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    217  14  8.26  22.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    98  1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    341  -5  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    86  -16  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    55  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    148  -28  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    35  -4  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    85  -15  19.5  15.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    7  -25  26.6  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    308  39  124  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    103  -77  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    91  -45  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    53  -4  *  * nema
 ДРАГОВИШТИЦА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    56  3  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    53  5  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    60  5  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ