Хидролошки подаци:  СУБОТА 09.12.2023.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      276  -16  2850  4.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    367  -12  *  3.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      342  -11  3510  4.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    348  -5  *  5.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      369  -2  *  5.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  435  0  *  5.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      463  5  *  6.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    471  6  *  4.7 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      574  5  8200  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    747  6  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    779  5  *  - nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    680  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    457  0  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    437  0  *  3.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      440  0  1640  3.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  365  7  *  3.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    458  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      449  -1  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -7  4  0.790  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    407  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    220  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    755  0  2140  6.7 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      484  0  2830  7.2 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      348  1  *  6.4 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    506  4  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      423  4  *  6.6 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    221  -24  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    231  -22  646  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    135  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    158  -11  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    136  -11  181  6.7 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    127  -7  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    14  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    42  -1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    129  -8  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    0  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    5  -1  2.50  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    332  6  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    17  -3  0.779  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    158  -3  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    15  -2  4.30  5.2 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    190  4  *  4.5 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    318  5  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    23  -2  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    112  -1  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -4  -1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -16  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    -1  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    75  -1  0.260  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    78  -4  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    23  0  0.951  - nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  0  0.656  2.7 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    33  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    158  -8  44.0  5.4 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -101  -12  108  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -1  -7  *  4.7 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -  -  -  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -204  0  328  - pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    32  -2  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    58  0  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    32  -1  0.444  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    29  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    54  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    41  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -20  -4  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  -1  0.655  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -164  0  4.83  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    40  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    51  -20  20.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -143  -7  55.3  5.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -70  -16  66.4  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    119  -16  95.0  6.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    38  -1  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    26  -3  4.25  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    -47  -2  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    42  -2  3.03  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    37  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    25  -5  0.460  5.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    5  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    19  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    5  0  0.651  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -2  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    0  -1  6.71  5.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -39  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    82  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -46  -22  15.4  6.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    88  -28  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    112  -12  43.6  * nema
 ГАБЕРСКА Ниво одбране  МРТВИНЕ    83  0  *  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    70  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    41  -4  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    18  0  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    85  -4  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    58  -3  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    108  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    95  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    41  -41  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    231  -13  19.0  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    18  -6  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    50  -10  7.25  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -20  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -63  -6  115  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    89  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    101  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    36  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    97  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -26  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    62  -2  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    76  -1  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    32  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    31  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    50  0  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    19  0  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    59  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    226  -25  54.3  6.4 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    129  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    87  -3  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    55  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    68  -4  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    44  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    110  -2  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    3  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    62  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    31  -3  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    4  -3  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    118  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    19  -3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    70  -3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    40  -17  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    93  -6  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    82  -6  8.60  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    22  -4  *  * nema
 ВИТОВНИЦА Ниво одбране  КУЛА    80  0  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    76  -2  13.3  6.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    84  -6  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -114  14  4.02  5.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    71  0  0.041  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    27  -6  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    295  -2  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    50  -1  *  * nema
 ЦРНАЈКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    29  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    60  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    74  -3  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    19  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    46  -1  6.26  8.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -46  -6  9.50  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    153  -7  18.9  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    101  -11  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    78  1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    37  -3  *  * nema
 ДРАГОВИШТИЦА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    42  -1  *  * nema
 ЉУБАТСКА Ниво одбране  БОСИЉГРАД    36  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    38  -2  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    36  5  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ