Хидролошки подаци:  УТОРАК 04.10.2022.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      108  20  1870  15.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    187  15  *  15.9 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      160  24  2320  16.3 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    160  20  *  16.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      155  13  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  219  13  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      266  10  *  16.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    290  4  *  16.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      452  5  4050  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    667  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  733  0  *  16.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    649  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    149  33  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    207  13  *  15.4 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      259  9  650  15.4 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  15.5 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    406  10  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      199  11  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    106  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -56  0  0.150  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    403  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    271  -4  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    547  56  1370  15.7 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      284  46  1560  16.8 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      140  43  *  16.4 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    255  36  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      227  11  *  17.1 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    5  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    24  -2  47.1  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    43  44  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    119  -9  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    95  -9  103  - nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -14  -3  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    10  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    34  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    87  -5  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -16  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    14  -2  3.40  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    227  1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    4  0  0.076  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -10  1  1.05  17.0 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    45  0  *  17.2 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    88  17  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    40  -10  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    15  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    -21  -4  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -27  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    16  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    60  -1  0.090  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    81  4  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    15  2  0.649  16.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  1  0.656  17.0 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    23  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    123  32  26.5  16.6 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  -  -  *  - nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -179  0  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -77  2  *  15.3 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -4  -3  95  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -345  -1  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    10  1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    28  1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    23  -1  0.166  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    30  -2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    53  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    20  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -52  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    52  0  0.351  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -171  -1  3.61  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    31  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    21  -1  7.94  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -202  -10  15.5  15.2 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -129  1  36.7  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    41  9  48.2  15.6 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    17  -2  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    22  -2  3.32  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    7  -3  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    22  0  0.884  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    31  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    25  1  0.460  16.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    1  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    18  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    7  0  0.769  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -6  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -10  -2  4.94  16.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -41  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    91  -13  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -59  -4  10.7  13.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    48  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    61  0  11.2  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    68  -2  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    35  -3  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    8  -1  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    73  -7  *  * nema
 ДОЈКИНАЧКА Ниво одбране  ВИСОЧКА РЖАНА    54  -3  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    85  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    38  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    6  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    187  0  7.06  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -3  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    -  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -52  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -127  -6  40.7  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    81  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    102  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    17  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    86  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АРИЉЕ    -41  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    31  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    57  2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    28  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    43  0  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    11  -2  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    44  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    11  -2  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    53  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    175  -5  21.0  14.5 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    82  -3  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    41  -2  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    9  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    35  -3  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    11  0  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    91  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    28  1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    -1  1  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    114  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    13  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    17  -8  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    21  0  0.766  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    -7  -1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    50  -2  6.80  15.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    64  -1  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -99  9  5.07  14.9 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    158  19  0.967  15.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    17  -6  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    298  -5  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    32  0  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    45  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    16  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    40  0  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    2  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    29  1  2.39  14.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -83  1  2.88  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    74  6  2.96  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    87  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    62  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    20  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    38  -3  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    33  -1  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ