Нумеричка прогноза времена
Метод нумеричке прогнозе времена користи математичке формулације процеса у атмосфери за предвиђање времена. Модел је компјутерски програм који обезбеђује метеоролошке информације о будућем стању атмосфере.
Републички хидрометеоролошки завод користи два модела у оперативном раду. Ета модел два пута дневно израђује прогнозу за 84 сатa са бочним граничним условима ECMWF-a. Област модела покрива Европу, Источни Атлантик и север Африке.
WRF-NMM модел, креиран у NCEP (Национални центар за прогнозу) је модел мезо размера најновије генерације са сложеном физиком и новим нумеричким применама. Xоризонтална резолуција модела је око 4 км, број нумеричких тачака 220x290. Модел ради два пута дневно на ECMWF бочним граничним условима за 72 сата прогнозе. Домен обухвата Балкан и Јадранско море.
Метеограм
Метеограм представља временску промену одређених метеоролошких параметара за изабране тачке у оквиру области модела.
Емаграм
Прогностички емаграм приказује вертикални профил атмосфере за изабрану тачку и прогнозирано време.
ЕТА Модел - карте
Прогнозирана атмосферска поља приказана на стандардним нивоима притиска.
Турбуленција
Поље турбуленције за 84 часа унапред.
Залеђивање
Геопотенцијал и залеђивање на нивоима од 850hPa, 700hPa и 500hPa.
Фронтогенетички параметар
Фронтогенетички параметар и његова анимација на 500hPa за 84 часа унапред.
Трајекторије
Тродимензионални модел трајекторија унапред и уназад.
Трајекторије
NMMB - Глобални нехидростатички модел за атмосферске процесе свих размера, развијен у NCEP у (З.Јањић) оперативно се користи у РХМЗС од јануара 2012.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ