ПРОЈЕКТИ Назив пројекта: ORIENTGATE - A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning
 Извор финансирања Пројект је кофинансиран од стране Европске уније
 Буџет пројекта: 4,784,700.53 EUR
 Трајање пројекта: Јул 2012- Децембар 2014
 Учесници у пројекту: 13 земаља, 34 партнера из земаља ЈЕ
 Водећи партнер пројекта: Euro-Mediterranean center for Climate Change (CMCC)
 Координатор пројекта: Martino Bacile di Castiglione
Tel: +39-340-9347624
martino.bacile@cmcc.it
 Менаџер пројекта: Ариел Милошевић
Tel: +381 11 30 50 828
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
 Циљ пројекта: Пројекат има за циљ изградњу трајног партнерства између различитих заједница кроз стварање и примену знања и експерименталних студија како би се остварила боља координација при адаптацији на климатске промене широм Југоисточне Европе
 Веб адреса: http://orientgate.rec.org/
 Документи за преузимање:


 Назив пројекта: SEERISK - Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube macro-region
 Извор финансирања Пројект је кофинансиран од стране Европске уније
 Буџет пројекта: 1,980,751.16 EUR
 Трајање пројекта: Јул 2012 – Децембар 2014
 Учесници у пројекту: 9 земаља, 20 партнера
 Водећи партнер пројекта: National Directorate General for Disaster Management, Мађарска
 Координатор пројекта: Agnes Rajacic
Tel: +3630 6227 007
E-mail: agnes.rajacic@katved.gov.hu
 Менаџер пројекта: Ариел Милошевић
Tel: +381 11 30 50 828
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
 Циљ пројекта: Откривање контрадикција и недостатака у институционалном, методолошком и правном оквиру који се користе приликом мапирања ризика, као и унапређење дијалога између стваралаца података и корисника истих, обједињавање праксе процене ризика, иницирање дискусије кроз размену исткустава и проналажење нових структурних решења на различитим нивоима доношења одлука.
 Веб адреса: http://www.seeriskproject.eu/seerisk/
 Документи за преузимање:


 Назив пројекта: DRIHM - Distributed Research Infrastructure for Hydro-Meteorology http://www.drihm.eu/
 Извор финансирања FP7-EU, инд. број: 283568
 Буџет пројекта: 3 500 000 евра
 Трајање пројекта: септембар 2011 – март 2015
 Учесници у пројекту: http://www.drihm.eu/index.php/project/partners
 Водећи партнер пројекта: CIMA Research Foundation
 Координатор пројекта: Др. Антонио Пароди
 Менаџер пројекта: Владимир Димитријевић
Tel: +381 64 83 85 120
E-mаil: projects@hidmet.gov.rs
 Циљ пројекта: Подршка развоју хидрометеоролошког e-Science окружења са циљем промоције и укључивања корисника у процес интегрисаног хидрометеоролошког окружења. Формирање центра за подршку и обуку.
 Документи за преузимање: http://www.drihm.eu/index.php/documents/


 Назив пројекта: Регионални пројекат: "Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу DMCSEE (Drought Management Centre for South East Europe)".
 Извор финансирања Европска Унија кроз Транснационални програм сарадње за Југоисточну Европу
 Буџет пројекта: 2,232,447 ЕУР-а
 Трајање пројекта: 2009 - 2012
 Учесници у пројекту: 15 Институција из девет земаља Региона ЈЕ
 Водећи партнер пројекта: Агенција Словеније за животну средину - EARS
 Координатор пројекта: Грегор Грегорич - Агенција Словеније за животну средину - EARS
 Учесници из Србије: РХМЗ Србије
Пољопривредни факултет - Универзитет у Новом Саду; Департман за уређење вода
 Контакт особа: Зоран Крајиновић - РХМЗ Србије
 Циљ пројекта: Главни циљ пројекта DMCSEE је да се побољша припремљеност за сушу (процена ризика и ране најаве) и смањење последица суше...
 Документи за преузимање: Извод из Логичке матрице за DMCSEE пројекaт
Извештај о примени стандардизованог индекса падавина - SPI
Промотивне активности у Србији и DMCSEE електронске новине бр. 1
Пројектна публикација – резиме резултата пројекта
  Национални скуп:
 "Суша - мониторинг,
 рана најава и
 процена рањивости"

 Београд, 26 - 27. април 2012.
 године
Дневни ред
Информација за учеснике
Регистрација
Листа учесника
Презентације
Фотогалерија
  Финални извештај (DMCSEE_Final_Narrative_Report.pdf).


 Назив пројекта: Унапређење система за мониторинг вода за потребе заштите животне средине и превенције од поплава у Војводини
 Порекло пројекта: Добијен је преко конкурса Европске агенције за реконструкцију у оквиру програма суседске сарадње Србије и Мађарске
 Буџет пројекта: 262.922,00 Еура
 Извор пројекта: Донација Европске Уније
 Трајање пројекта: 20 месеци (од 15.05.2006. до 15.01.2008.)
 Партнери: Водопривреда "Доња Тиса" Сегедин, Воде Војводине
 Главни циљ пројекта: Подстицај реализацији пројеката и акција у Србији и Мађарској усмерених на решавање проблема из области животне средине од заједничког интереса за две земље
 Очекивани резултати: - Две станице за мониторинг најважнијих параметара којима се дефинише квалитет вода реке Тисе и једна станица за реку Дунав - Четири хидролошке станице за континуално дигитално регистровање промене нивоа реке Тисе и 2 хидролошке станице на реци Дунав - Један фиксни и један мобилни мерач протока који ради на принципу Доплеровог ефекта
 Садашњи статус: завршен
 Документи за преузимање: Оглас за куповину опреме за регистровање нивоа и квалитета воде у рекама - завршен

  Оглас за набавку опреме за мерење протицаја на рекама - завршен
  Одлука о избору понуђача
  Тендерска документација за набавку сервисног возила - поновљен
  Тендерска документација за избор ревизора
 Менаџер пројекта: Славимир Стевановић

Телефони: 064 8385 011; 011 2547 448

Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.sr.gov.yu
 Учесници у пројекту: Бојан Палмар, члан тима; Нена Ковачевић, члан тима; Светомир Мијовић, члан тима; Милица Надеждић, члан тима; Радојка Бугарски, члан тима; Др Душан Продановић, консултант; Михаило Анђелић, консултант
 Напомена: - Тендерска документација у папирној форми – преко набавне службе РХМЗ, телефон 011 3537-833
- Партнер из Мађарске "Водопривреда доње Тисе" није нажалост добио подршку за сличан пројекат у Мађарској


 Назив пројекта: Дизајн и оптимизација националне мреже хидролошких станица у Србији
 Порекло пројекта: Добијен је преко конкурса владе Краљевине Норвешке у оквиру имплементације кооперативног програма норвешке подршке Србији у области хидрологије и интегралног управљања водним ресурсима
 Буџет пројекта: 747.000,- Норвешких круна ( око 93.000,- Еура )
 Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
 Трајање пројекта: 12 месеци ( од 01.02.2007 до 31.01.2008)
 Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Норwегиан Wатер анд Енергy Дирецторате) - НВЕ
 Главни циљ пројекта: Да се подстакне ревизија, обнова и модернизација националне мреже хидролошких станица Србије – у складу са потребама и захтевима корисника за хидролошким подацима и информацијама
 Очекивани резултати: - Национална хидролошка мрежа у Србији редизајнирана и оптимизирана у складу са потребама корисника у земљи као и међународним обавезама - Донете техничке смернице и упутства за оснивање станица у редизајнираној националној мрежи хидролошких станица Србије и њихово опремање модерним инструментима за мерење и пренос хидролошких података - На одабраним пилот станицама редизајниране мреже инсталирана модерна опрема за хидролошка мерења и пренос хидролошких података
 Садашњи статус: завршен
 Документи за преузимање: Шестомесечни извештај
  Финансирање - завршни извештај
  Округли сто - извештај
  Модернизација мрезе - завршни известај
 
 Менаџер пројекта: Славимир Стевановић

Телефони: 064 8385 011; 011 2547 448

Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Учесници у пројекту: Михаило Анђелић
 Напомена: Пројекат је завршен


 Назив пројекта: Хидролошки систем за прогнозу поплава на малим и средњим сливовима у Србији
 Порекло пројекта: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава, управљања водним ресурсима и очувању животне средине
 Буџет пројекта: 2.418.000,- Норвешких круна ( око 300.000,- Еура )
 Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
 Трајање пројекта: 24 месеца (од 01.02.2009 до 31.01.2011)
 Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Норwегиан Wатер анд Енергy Дирецторате) - НВЕ
 Главни циљ пројекта: Модернизација Хидролошког Сектора кроз увођење у оперативну праксу познатог и провереног хидролошког модела за прогнозе поплава на малим и средњим сливовима у Србији и осавремењавање целокупног хидролошког информационог система за прикупљање, обраду, архивирање, анализу и дисеминацију историјских и реал-тиме хидролоских података, информација, хидролошких прогноза и упозорења.
 Очекивани резултати: Савремени хидролошки информациони систем (WИСКИ 7) купљен, инсталиран у Хидролошком сектору РХМЗ Србије и уведен у редовну оперативну примену, укључујући и миграцију свих историјских података из старе у нову базу; Познат и светски признат хидролошки модел типа падавине-отицање (ХБВ) купљен, инсталиран у Одељењу за прогнозу вода, тестиран, калибрисан, верификован и уведен у пробну оперативну примену за издавање упозорења од поплава на одабраним малим сливовима у Србији; Нови хидролошки информациони сyстем (WИСКИ 7) и хидролошки модел (ХБВ) интегрисани у функционални хидролошки информациони и прогностички систем за аутоматски прјием, обраду и размену података и издавање хидролошких прогноза у реалном времену на одабраним малим сливовима у Србији.
 Садашњи статус: Завршен почетком 2011
 Документи за преузимање: Завршни извештај о реализацији пројекта
  Завршни финансијски известај
  Регионална конференција о хидролошким прогнозама – извештај
 
 
 Менаџер пројекта: Славимир Стевановић


Телефони: 064 8385 011; 011 2547 448

Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Учесници у пројекту: Михаило Анђелић, Јелена Јеринић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Дејан Владиковић, Мира Ивљанин, Дејан Ћосић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић
 Напомена: Пројекат је завршен почетком 2011


 Назив пројекта: Даљи развој и унапређење службе хидролошких прогноза у Републици Србији
 Порекло пројекта: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава и очувања животне средине
 Буџет пројекта: 2.965.000,- Норвешких круна (око 360.000,- Еура)
 Извор пројекта: Донација Краљевине Норвешке
 Трајање пројекта: 24 месеца (од 01.10.2011 до 30.09.2013)
 Партнери: Норвешки директорат за воду и енергију (Норwегиан Wатер анд Енергy Дирецторате) - НВЕ
 Главни циљ пројекта: Да капитализује на достигнућима из претходног пројекта и настави са даљим развојем и унапређењем хидролошке службе у целини, а посебно хидролошких прогноза РХМЗ Србије
 Очекивани резултати: Користећи одличне резултате постигнуте током имплементације претходног пројекта уз подршку и у сарадњи са норвешким партнерима - као што су савремени хидролошки информациони систем WИСКИ 7 и познати хидролошки ХБВ модел - од новог пројекта се очекује да (а) прошири службу хидролошких прогноза и упозорења од поплава на све мале и средње сливове у Србији са значајним ризиком од поплава; (б) значајно прошири и обогати додатним прогнозама и информацијама постојећи хидролошки прогностички билтен који би наставио да се дисеминира преко wеб сајту РХМЗ Србије; (ц) анализира утицај климатских промена на водне ресурсе на неколико одабраних пилот сливова у Србији уз коришћење ХБВ и ХYПРОМ модела и пројекција будућих климатских промена које израђује Климатски центар “Милутин Миланковић”.
 Садашњи статус: Имплементација пројекта је почела 1. октобра 2011
 Документи за преузимање: Интегрални текст пројектног документа
  Записник са првог састанка Управног одбора пројекта, одржаног од 21-23. новембра 2011 у Београду
 
 
 
 Менаџер пројекта: Славимир Стевановић

Телефони: 064 8385 011; 011 2547 448

Е - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Учесници у пројекту: Михаило Анђелић, Дејан Владиковић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Јелена Јеринић, Мира Ивљанин, Срђан Марјановић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић, Мирјам Вујадиновић, Ана Вуковић и Владимир Ђурђевић
 Напомена:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ