SEE DMCSEE EU

 

Регионални пројекат: “Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу DMCSEE (Drought Management Centre for South East Europe)”

 

Последњих деценија повећао се утицај суше на привреду свих држава у ЈЕ (SEE), као и на животну средину и друштво посматрано у целини. Недостатак сарадње између суседних земаља и непостојање заједничког приступа мониторингу, процени последица и управљању сушом представља значајан проблем који умањује ефикасност држава Региона у ублажавању последица суше. Током 2008. године, конзорцијум састављен од представника националних хидрометеоролошких служби, научне заједнице и министарстава одговорних за смањење утицаја суше у земљама ЈЕ отпочео је са припремом регионалног пројекта.

 

Пројекат се спроводи у оквиру транснационалног програма сарадње у Југоисточној Европи који кофинансира Европска Унија. У реализацији пројекта учествује 15 институција из девет земаља Региона. Време реализације Пројекта је од 2009. до 2012. Укупни буџет пројекта износи 2,232,447 ЕУР-а. Део буџета Пројекта предвиђен за учеснике из Србије износи 210,588 ЕУР-а од чега 179,000 ЕУР-а износи контрибуција ИПА фонда - фонда за предприступну помоћ Европске Уније, а остало је контрибуција Институција које реализују пројекат.

 

У реализацији пројекта из Србије учествују Републички хидрометеоролошки завод, као водећи партнер, и Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Департман за уређење вода .

 

Главни циљ DMCSEE пројекта је побољшање приправности на сушу (успостављањем система ране најаве и припремом оцене ризика), односно смањење њеног утицаја, што ће се остварити кроз неколико специфичних циљева. То су:

 

  • Унапређење мониторинга суше у земљама ЈЕ и успостављање регионалног система за праћење, анализу суше и картирање различитих индекса суше;
  • Развијање DMCSEE Интернет платформе са интерним делом за комуникацију између партнера и делом за информисање јавности о постигнутим резултатима;
  • Развијање и усвајање јединствене методологије за процену ризика суше, засноване на расположивим метеоролошким подацима и климатолошким архивама. Утицај суше ће бити анализиран на основу историјских записа. Карте ризика од суше биће израђене за регион коришћењем ГИС технике;
  • Организовањем обука у циљу јачања капацитета, као и националних семинара за кориснике;
  • Припрема смерница, препорука и планова за продужетак институционализоване сарадње земаља ЈЕ у овој области и након 2012. године.
 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ