Mетеорологија
Завод је референтна установа за прикупљање, обраду и анализу метеоролошких података за потребе прогнозе времена, ране најаве непогода агрометеорологије, климатологије, хидрологије, непогода и контролу животне средине.
Mетеоролошки осматрачки систем Србије
Метеоролошка мерења и осматрања на метеоролошким станицама.
Програми рада на станицама са екстремним вредностима метеоролошких елемената.
Праћење и примена прописаних метода и нових технологија, као и калибрација инструмената.
Климатологија
Мониторинг климе, праћење климатских екстрема и нормала, процена климатских промена и варијабилности климе; Израда Климатографије Србије и Атласа климе Србије; Примењена климатска истраживања за потребе привреде, здравства и туризма; Израда метеоролошких годишњака, билтена, климатских прегледа и информација; Израда климатских подлога и мишљења за потребе правних и физичких лица; Израда биометеоролошких прогноза; Ажурирање и одржавање базе метеоролошких података...
Агрометеорологија
Оперативни и истраживачки послови везани за примену метеоролошких података и знања у пољопривреди. Праћење и процена могућих утицаја текућих и очекиваних временских прилика на раст, развиће и стање усева, обављање радова у пољу и друге аспекте пољопривредне производње. Спровођење агроклиматских истраживања и других видова примењених истраживања у области агрометеорологије, којима се обезбеђују основе за дугорочно планирање у пољопривреди.
Метеоролошко бдење
Делатности у оквиру двадесетчетворочасовног рада су: краткорочна и дугорочна прогноза времена, ране најаве и упозорења на наилазак опасних временских појава, обезбеђивање ваздушне пловидбе, израда нумеричких прогноза.
Нумеричка прогноза времена
Странице које ажурира Нумеричка прогноза времена (у оквиру линкова Актуелни подаци и Прогнозе) садрже продукте Ета нумеричког модела који су приказани на стандардним атмосферским нивоима од 1000 hPa до 100 hPa (геопотенцијал, температура ваздуха, падавине, ветар...).
Промена климе - IPCC
Увиђајући значај проблема потенцијалних промена климе, Светска метеоролошка организација (СМО) и Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП), су 1988. године основали  Међувладин панел за промену климе (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC), чије је седиште у Женеви, Швајцарска. Секретаријат IPCC је смештен у згради СМО у Женеви.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ