Клима неког места се класично дефинише на основу средњих вредности, екстрема и других статистичких параметара метеоролошких услова, током неког интервала времена (од неколико дана до више недеља, месеци, година, векова и дуже). Савремена дефиниција међутим, описује климу као динамички систем (слика 1.) у коме учествују и једни на друге делују: атмосфера, океани, ледени и снежни покривач, геолошки процеси, биосфера (укључујући човека) и астрономски фактори...опширније
Клима Србије

Клима Србије се може описати као умерено-континентална са мање или више израженим локалним карактеристикама. Просторна расподела параметара климе условљена је географским положајем, рељефом и локалним утицајем, као резултатом комбинације рељефа, расподеле ваздушног притиска већих размера, експозицијом терена, присуством речних система, вегетацијом, урбанизацијом ...опширније

Температурни режим
Температура ваздуха се мери на отвореном простору на висини од 2 м изнад површине земље...опширније
Падавински режим
Падавине су један од најважнијих климатских елемената...опширније

Технички правилник Светске метеоролошке организације дефинише климатолошке стандардне нормалне вредности као “средње вредности климатолошких података израчунатих за узастопне периоде од 30 година, на следећи начин: 1. јануар 1901. до 31. децембар 1930. године, 1. јануар 1931. до 31. децембар 1960. године, итд.”
Следе табеле средњих вредности одговарајућих метеоролошких вредности за период 1961 – 1990. година.....

 

Продукти

Недељни билтен
Климатске карактеристике на територији Србије за месец, сезону и годину
Екстремни климатски догађаји
Биометеорологија
Хумана биометеорологија је део биометеорологије који се бави изучавањем утицаја времена и климе на живот и здравље човека ...опширније
Продукти
Метеоролошки годишњак - климатолошки подаци (пдф формат)
Продукти
Климатографија аеродрома у Србији
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ