Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 27.06.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      389  -28  3530  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  486  -20  *  21.2 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      453  -8  4360  21.3 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    428  -5  *  21.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      417  1  *  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  450  4  *  22.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      424  2  *  22.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    434  4  *  25.3 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      554  8  7100  22.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    731  12  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  768  3  *  23.2 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    672  12  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    316  -9  *  23.5 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      342  -6  1210  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  -3  *  24.7 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    400  0  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      447  1  *  - pad Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    223  -4  21.2  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    395  9  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    211  13  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    199  -41  64.5  22.4 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  308  -16  *  23.2 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -86  -24  5.98  23.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    163  -11  2.50  25.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    58  -7  8.64  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    0  -7  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    270  -6  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    434  -26  1020  22.2 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      250  -20  1380  22.3 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    134  -12  *  21.5 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      372  3  *  23.7 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    25  1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    60  -41  82.1  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    108  2  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    54  1  34.2  - nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    48  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    143  121  29.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    18  -1  0.925  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    25  -2  8.13  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    109  -7  19.1  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    55  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    146  -5  5.72  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -2  -4  *  23.8 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    49  -3  0.540  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    54  -1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -97  -3  116  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -61  -7  *  24.0 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    40  -2  125  26.0 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -250  2  218  26.0 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    33  -1  0.506  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -6  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    64  -1  0.978  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -164  -3  4.83  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    29  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    37  -19  14.4  23.6 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -191  -21  19.9  25.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -111  1  30.9  25.2 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    59  2  49.2  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    19  0  2.70  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    22  0  0.884  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    26  -2  0.522  24.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    26  -1  3.92  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -5  0  3.00  23.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    68  5  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -69  2  7.34  19.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    66  1  12.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    231  -8  19.0  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    93  -5  25.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -85  -6  53.5  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    94  0  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    64  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    58  -3  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    189  -1  28.3  18.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    99  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    37  -5  49.3  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    62  -3  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    61  0  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    39  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    52  -2  2.70  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    41  0  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    48  -2  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    30  -2  1.04  20.4 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -60  -1  6.60  20.8 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    61  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ