Хидролошки подаци:  ПЕТАК 31.10.2014.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      437  -32  3890  11.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  521  -17  *  12.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      471  -5  4510  11.7 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  446  4  *  11.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      432  7  *  12.3 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  454  6  *  11.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      479  7  *  11.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    473  7  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      568  2  8570  11.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    719  -9  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  754  -3  *  11.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    248  -15  *  13.4 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      293  -10  791  13.0 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  324  0  *  12.8 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    443       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      449  4  *  13.0 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    261       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    90  -8  6.75  8.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    388       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    173       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    262  -22  96.6  8.6 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  344  -18  *  9.2 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -24  -18  11.0  9.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    152  -14  2.02  8.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    90  -6  18.0  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    112       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    49  -21  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    313       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    806  2  2440  10.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      508  8  3030  9.8 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    363  10  *  9.8 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      427  9  *  10.9 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    183       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    226  2  623  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    124       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    68  0  53.6  8.6 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    44       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    41  -2  4.53  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    82  26  27.1  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -8  -2  8.97  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    24  -3  11.6  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    223  7  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    118  -3  3.80  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  28  0  0.001  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    51  -1  0.485  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    39       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -57  -5  *  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -54  -3  *  7.8 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    78  -4  193  8.0 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -218  -4  302  8.5 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    36  -2  0.142  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -18       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    63  -1  0.872  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -150  -5  7.74  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    80  -28  36.3  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -139  -8  58.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -72  0  64.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    100  -6  88.0  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    33  -1  6.14  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    54       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    41  -2  2.44  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    46  -1  3.09  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    24       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    33  -1  2.61  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    14  -2  6.83  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -61  -2  9.97  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    79  -1  19.4  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    273  -1  36.5  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    130  -21  38.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -49  1  96.4  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    746       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    67       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    186  0  26.5  8.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    99       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    44  -1  62.7  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    64       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    61  -1  2.79  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    64       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    56  0  5.30  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -37  -2  11.9  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English