Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 29.05.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      247  22  2670  19.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  314  20  *  19.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      273  13  3050  19.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    269  11  *  19.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      262  4  *  19.3 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  312  -3  *  20.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      365  -7  *  20.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    377  -8  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      514  -4  5650  18.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    699  -2  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  755  8  *  19.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    658  9  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    219  -8  *  17.0 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      268  -3  679  18.4 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  18.8 nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    398  7  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      310  -4  *  - stag Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    81  -2  6.03  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    389  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    207  -1  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    158  -28  44.0  19.0 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  280  -12  *  20.0 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -54  -12  8.48  16.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    148  -4  1.87  20.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    88  -10  17.3  16.0 nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    41  -24  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    300  -19  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    538  -32  1380  18.6 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      341  -23  1900  15.6 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    205  -20  *  16.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      318  -9  *  17.7 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    58  -31  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    215  -39  574  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    151  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    95  -5  87.0  13.3 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    54  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    49  -2  5.57  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    37  -6  11.1  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    117  -16  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    59  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    178  -14  8.11  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    55  -4  0.690  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    43  -7  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -41  -3  241  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  23  -9  *  16.2 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    116  -14  265  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -210  -17  314  18.3 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    43  -1  1.29  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    34  -10  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  -4  1.91  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    89  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -137  -4  11.2  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    53  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    62  -11  26.3  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -142  -18  56.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -63  -12  73.5  18.5 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    127  9  117  18.2 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    36  -2  7.10  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    31  -3  1.70  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    36  -2  1.48  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    19  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    47  0  10.3  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    17  -3  7.58  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    72  -2  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -55  -33  12.1  13.8 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    84  -27  22.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    276  -9  37.7  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    133  -7  50.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -38  -10  108  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    115  -3  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    80  -3  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    75  -3  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    212  -3  43.8  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    113  -6  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    60  -4  73.0  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    85  -3  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    69  0  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    42  -1  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    96  -18  9.82  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    73  -10  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    74  -3  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    46  -2  3.42  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -34  -4  12.8  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    68  -1  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ