Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 30.03.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      215  -27  2480  10.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  290  -30  *  11.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      255  -28  2940  10.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    272  -24  *  10.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      286  -22  *  11.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  344  -20  *  10.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      380  -10  *  11.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    394  -8  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      536  -4  5900  10.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    732  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  780  -2  *  1.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    695  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    265  -4  *  9.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      300  -3  1050  9.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  9.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    383  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      347  -17  *  - pad
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    14  -2  1.70  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    226  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    226  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    110  -28  20.0  11.6 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  264  -12  *  11.0 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -80  2  6.40  11.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    112  -2  0.728  12.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    62  -2  9.58  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    9  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    282  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    416  -8  963  12.0 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      253  -7  1390  11.8 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    124  -8  *  11.4 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    320  -10  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      334  -9  *  12.5 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    18  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    139  -45  277  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    142  -3  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    81  -4  65.7  8.8 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    53  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    23  -1  2.63  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    24  -1  1.80  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    41  -5  12.2  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    107  -5  18.5  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    53  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    181  -1  8.33  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  6  0  *  12.6 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    53  0  0.638  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    48  -1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -69  -4  172  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -12  -7  *  9.2 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    80  -7  197  10.5 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -251  -4  216  11.0 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    56  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    39  0  0.878  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    35  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  57  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    48  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    12  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  -1  1.09  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -141  -2  10.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    49  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    57  -1  23.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -140  -8  57.8  9.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -65  -3  71.4  10.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    104  -4  92.0  11.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    40  -1  8.38  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    61  -3  5.99  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    41  -1  2.09  10.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    21  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    33  -1  5.59  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    12  -1  6.33  8.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    66  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -46  0  15.4  9.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    82  0  21.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    253  0  27.7  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    35  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    95  1  26.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -62  -3  76.6  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    135  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    44  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    117  -2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    59  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    71  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    62  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    203  0  37.4  8.0 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    111  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    49  -2  61.0  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    61  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    60  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    41  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    68  -2  5.18  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    51  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    69  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    50  -2  4.15  9.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -28  -3  14.6  9.4 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    75  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    39  4  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ