Хидролошки подаци:  СУБОТА 20.09.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      446  0  3960  18.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  541  11  *  18.2 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      512  18  4840  17.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  462  17  *  17.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      434  17  *  17.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  440  10  *  17.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      482  4  *  17.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    479  5  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      582  4  *  17.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    741  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  778  1  *  17.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    186  -2  *  19.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      250  -2  449  20.2 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  321  0  *  20.2 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    422       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      430  10  *  20.0 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    238       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    4  0  1.20  17.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    396       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    220  -46  75.0  16.8 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  340  -22  *  17.0 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    16  -90  14.9  17.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    166  -12  2.65  18.5 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    134  -26  37.5  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    180       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    93  -117  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    355       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    882  -5  2780  15.6 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      542  -2  3260  16.4 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    390  -3  *  15.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      431  6  *  16.7 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    84       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    51  2  69.9  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    116       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    59  -7  43.0  14.1 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    37       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    58  -7  7.06  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    76  -2  22.6  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    4  -9  11.6  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    40  -7  17.9  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    244  -8  63.8  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    110  -6  3.25  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  32  -7  *  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    70  -12  0.968  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    42       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -79  -7  150  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -35  -7  *  17.5 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    54  -12  148  17.8 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -221  -5  295  18.2 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    30  -3  0.040  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -19       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  -2  0.723  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -179  -3  2.50  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    33  6  12.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -190  -10  20.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -90  -14  47.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    79  -2  67.1  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    24  0  3.78  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    45       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    24  0  0.760  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    35  0  1.48  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    19       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    24  -1  1.35  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    6  -2  5.02  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -65  -9  8.66  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    94  -17  29.3  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    240  -5  23.4  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    84  -12  12.7  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -81  -7  60.0  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    90       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    65       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    169  9  18.6  15.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    87       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    28  -2  48.4  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    51       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    62  -4  2.95  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    85       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    52  -2  4.10  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -42  -7  10.5  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English