Хидролошки подаци:  СУБОТА 25.10.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      173  50  2230  14.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  250  51  *  13.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      221  45  2720  14.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  214  28  *  14.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      210  25  *  14.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  272  18  *  13.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      342  28  *  14.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    356  24  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      504  16  5071  15.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    707  8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  765  5  *  14.6 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    230  2  *  15.1 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      282  2  642  15.6 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  15.5 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    442       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      272  24  *  15.0 rast Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    227       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    22  4  2.11  11.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    407       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    201       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    400  194  173  12.2 rast Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  400  92  *  11.5 rast Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    292  244  69.1  11.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    322  74  38.5  10.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    188  8  70.9  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    285       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    557       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    678  86  1910  13.4 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      384  46  2170  13.8 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    231  43  *  12.4 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      289  27  *  14.9 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    34       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    215  -5  574  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    130       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    75  2  62.5  7.3 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    49       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    60  -12  7.40  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    68  -4  17.2  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    15  -19  14.2  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    57  -29  25.6  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    240  -44  44.0  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    172  -80  7.65  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  42  -6  *  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    70  5  0.968  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    48       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -13  14  316  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -1  18  *  12.1 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    136  25  303  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -215  61  309  11.3 rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    50  -15  1.28  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -13       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    74  -6  1.83  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    109  -9  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -129  14  13.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    100  14  49.0  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -118  -24  77.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -41  15  97.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    136  46  128  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    48  -6  11.4  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    64       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    44  -16  2.89  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    58  -7  5.31  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    38       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    44  -10  4.71  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    32  -16  11.6  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -40  -22  17.7  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    102  11  35.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    328  -30  63.9  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    166  -43  68.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -1  -7  164  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    163       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    94       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    205  -3  38.8  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    109       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    61  -2  79.8  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    77       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    84  -12  6.54  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    91       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    70  -12  10.2  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -16  15  18.5  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English