Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 19.11.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      244  -4  2650  7.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  314  6  *  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      280  5  3100  7.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    282  11  *  8.1 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      274  16  *  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  318  18  *  8.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      343  13  *  8.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    352  11  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      498  8  5050  9.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    682  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  750  -4  *  9.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    669  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    217  -44  *  10.0 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    237  12  *  7.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      278  10  814  7.6 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  7.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    392  8  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      315  19  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -10  2  0.700  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    395  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    248  -8  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    74  0  8.00  8.4 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  254  0  *  8.6 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -154  -4  1.50  8.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    -  -  -  - nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    34  -2  3.66  8.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    221  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    552  -12  1430  8.9 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      303  -13  1670  8.9 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      153  -11  *  9.0 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    327  4  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      297  13  *  10.0 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    31  17  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    46  2  64.2  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    92  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    41  -4  23.7  6.8 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    38  -14  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    26  0  1.59  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    24  -1  6.32  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    78  3  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    43  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    124  0  2.56  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  2  2  0.286  7.4 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    44  -4  0.436  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    40  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -154  3  47.9  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -105  4  *  8.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    1  4  69.3  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -324  6  87.2  9.5 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    41  1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    30  0  0.320  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    5  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    53  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    26  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    10  1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    55  0  0.503  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -162  0  5.19  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    26  3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    26  3  9.92  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -200  2  14.2  8.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -130  -3  18.0  8.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    27  -4  24.8  9.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    19  -1  2.70  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    24  0  1.06  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  0  0.770  8.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    9  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    19  0  1.92  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -15  -1  4.20  7.8 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -36  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    56  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -84  1  3.02  10.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    56  -1  7.48  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    223  5  16.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    13  -7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    57  3  8.97  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -110  1  41.3  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    123  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    33  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    98  1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    51  1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    73  3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    58  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    161  1  15.6  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    88  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    12  1  29.4  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    49  0  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    58  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    35  1  1.83  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    40  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    21  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    46  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    28  0  2.26  9.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -72  0  4.31  9.4 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    63  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ