Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 13.07.2020.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      170  -24  2210  22.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  250  -26  *  22.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      245  -28  2870  23.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    265  -21  *  23.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      256  -26  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  310  -24  *  23.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      320  -10  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    341  -10  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      484  -2  5050  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    701  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  759  9  *  23.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    674  11  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    229  -20  *  23.5 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    269  -13  *  23.5 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      309  -9  998  23.6 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  334  0  *  23.5 pad
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    408  -1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      308  -25  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    130  -1  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    29  -28  2.49  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    357  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    191  -2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    126  -4  28.0  23.2 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  284  0  *  22.5 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -101  -31  4.93  19.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    90  -6  0.070  19.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    61  -3  9.34  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    61  -2  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -4  -4  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    300  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    250  0  452  24.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      109  -16  680  24.3 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      3  -10  *  20.0 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    220  -9  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      275  -11  *  25.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    6  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    23  -1  46.7  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    53  -40  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    78  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    39  -2  37.3  16.1 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    26  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    44  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    87  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -17  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    35  -2  5.60  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    242  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    40  -2  5.35  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    95  4  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    42  13  12.6  13.9 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    155  50  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    152  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    17  1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    91  0  0.687  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    5  -1  0.359  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    50  2  1.07  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    29  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -149  -3  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -20  -3  *  20.1 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    27  -4  105  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -300  -6  122  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    33  0  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    31  -2  0.382  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    4  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    34  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    30  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  0  0.812  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -176  -1  2.92  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    27  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    23  -5  8.73  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -183  -3  24.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -115  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    47  -6  39.4  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    24  1  3.78  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    55  2  4.98  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    27  -3  0.584  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    11  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    5  0  0.651  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -3  -1  6.18  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    62  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -64  -2  8.98  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    39  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    64  0  11.1  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    46  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    16  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    241  -2  22.9  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    26  -4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    81  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -102  -6  48.3  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    120  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    28  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    107  0  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    16  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    37  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    60  1  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    35  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    54  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    164  -4  16.7  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    79  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    38  -3  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    16  1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    32  0  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    59  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    61  2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    0  -  -  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    38  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    32  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    22  0  1.43  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -64  0  5.80  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    68  -1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    19  1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    26  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ