Хидролошки подаци:  ПЕТАК 22.09.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      169  22  2200  16.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  242  24  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      239  22  2830  15.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    231  13  *  16.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      197  9  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  227  13  *  14.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      279  17  *  16.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    302  17  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      470  14  3844  18.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  6  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  752  -16  *  19.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    680  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    165  7  *  19.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      230  4  297  20.2 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  17.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    402  5  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      215  12  *  - rast
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -63  2  0.118  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    439  44  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    253  36  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    78  0  9.00  19.2 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  262  2  *  19.0 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -154  16  1.50  15.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    -  -  -  - nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    28  4  2.62  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -47  3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    216  3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    533  41  1370  14.6 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      257  33  1410  15.8 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      113  27  *  17.2 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    241  31  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      233  18  *  19.6 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    13  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    47  6  65.3  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    51  1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    2  -1  8.86  12.5 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    42  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -1  7  1.92  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  0  1.83  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    9  -3  3.26  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    56  6  4.98  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    48  4  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    113  0  1.98  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -16  0  *  10.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  7  0.336  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    21  -1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -158  1  45.3  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -148  3  *  17.9 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -34  2  38.4  17.5 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -348  11  -  17.6 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    32  1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    25  2  0.210  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    14  2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    55  -5  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    21  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    1  1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    48  0  0.219  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -179  0  2.50  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    6  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    2  -1  2.62  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -224  2  7.58  16.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -153  -1  6.60  18.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    1  0  12.3  16.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    14  1  1.93  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    20  1  0.710  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    14  0  0.066  16.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  4  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    9  2  0.887  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -23  5  3.02  15.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    52  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -71  0  6.70  14.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    53  2  6.34  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    204  5  10.8  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -9  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    48  -3  6.80  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -141  4  28.8  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    123  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    18  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    95  -2  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    41  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    48  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    148  1  11.2  14.2 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    75  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    -11  0  16.1  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    26  1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    53  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    24  1  0.971  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    31  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    29  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    21  0  1.30  14.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -84  1  2.79  15.4 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    56  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    21  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ