Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 12.04.2021.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      70  -3  1680  10.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  136  -4  *  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      129  -9  2120  10.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    163  -6  *  10.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      196  -6  *  9.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  284  -6  *  8.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      336  -7  *  10.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    356  -6  *  9.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      506  -4  5000  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    710  -3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  760  -4  *  10.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    674  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    301  29  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    292  -19  *  9.3 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      324  -14  1120  9.8 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  9.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    416  -1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      291  -10  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    127  -1  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    47  -1  3.61  - nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    444  -24  1010  10.5 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      275  -23  1510  11.3 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      150  -17  *  10.7 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    320  -11  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      295  -6  *  11.0 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    123  54  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    169  -50  384  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    125  -51  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    171  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    135  -2  179  8.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    144  1  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    45  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    154  -4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -9  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    41  -3  6.30  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    230  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    38  0  4.85  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    50  -2  16.0  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    135  -6  *  10.9 nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    44  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    128  1  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    4  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    30  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    120  -6  2.36  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    82  0  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    5  -1  0.359  9.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    53  -2  1.21  9.4 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    43  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    146  -24  38.0  8.6 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  274  -10  *  9.7 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -13  -12  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    89  -15  *  7.8 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    197  -16  438  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -132  -13  *  9.2 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    50  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    45  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    47  0  1.75  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    33  -3  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    54  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    50  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -17  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    78  -1  1.79  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -113  -4  18.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    86  11  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    99  -7  48.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -84  -7  113  9.1 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    17  -20  163  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    201  -16  177  9.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    50  -5  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    57  0  15.4  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    5  -1  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    85  -1  10.7  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    67  -1  5.91  11.4 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    46  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    37  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    40  -3  6.76  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    34  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    41  -5  17.1  7.4 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    2  -4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    113  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -8  -10  34.1  9.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    98  -28  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    116  -10  47.3  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    94  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    51  4  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    31  -1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    112  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    84  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    34  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    320  -7  59.5  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    68  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    134  -5  75  8.5 nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    34  -7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    8  -5  200  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    108  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    119  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    53  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    135  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    78  -2  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    48  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    82  -3  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    30  -2  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    64  -3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    39  -3  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    79  -14  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    301  -8  117  8.4 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    164  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    128  -4  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    96  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    120  -5  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    55  -3  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    40  2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    70  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    53  1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    32  0  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    80  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  РИБНИЦА    21  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    42  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    49  -21  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    51  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    111  -3  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    82  -3  8.60  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    36  -5  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    70  -4  11.5  10.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    80  -2  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -50  -2  8.80  10.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    80  0  0.055  11.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    44  -4  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    308  -3  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    67  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    61  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    86  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    67  -1  12.8  9.4 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -28  -4  14.6  9.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    185  -6  32.8  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    93  -1  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    47  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    47  -9  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    67  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ