Хидролошки подаци:  УТОРАК 31.03.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      138  6  2020  10.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  206  8  *  10.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      183  6  2470  9.7 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  203  7  *  9.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      221  10  *  10.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  290  11  *  9.7 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      374  9  *  9.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    384  8  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      516  6  5650  9.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    700  11  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  7  *  9.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    181  0  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      249  0  467  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    400  -2  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      286  12  *  - rast Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    248  -4  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    34  2  2.79  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    392  7  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    162  13  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    120  12  25.0  10.4 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  268  10  *  10.2 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -46  -  9.12  7.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    144  0  1.72  9.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    90  0  18.0  10.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    111  -1  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    757  22  2240  - rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      486  13  2850  9.2 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    335  15  *  8.8 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      331  8  *  9.5 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    264  -1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    266  2  811  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    190  -25  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    135  -13  159  7.2 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    72  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    177  0  41.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    125  21  64.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    140  -37  71.0  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    482  -255  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    88  7  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    256  -59  14.4  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  100  8  3.25  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    211  -105  10.7  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    109  -14  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      351  61  1790  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  405  43  1681  7.3 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    543  46  1560  - rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      174  36  1340  8.0 rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    96  -16  11.0  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    58  -11  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    134  -96  12.6  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    123  -67  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    59  -19  130  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    194  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    309  -6  280  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    125  -61  383  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    358  -67  907  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    630  112  1040  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    98  -12  40.0  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    136  8  23.7  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    132  -54  27.6  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    90  -50  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    138  -30  49.8  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    203  -82  85.1  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    40  -14  62.9  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    184  -47  128  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    494  -40  181  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    255  -77  178  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    192  -22  586  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    138  10  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    416  38  246  6.8 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    243  24  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    207  20  312  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    142  -9  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    163  -12  22.6  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    92  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    154  -8  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    138  -40  46.1  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    124  -64  82.3  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English