Хидролошки подаци:  УТОРАК 27.09.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      139  -33  2030  19.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  210  -30  *  18.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      186  -21  2490  18.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    207  -8  *  18.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      187  -8  *  18.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  218  2  *  18.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      266  5  *  18.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    288  5  *  18.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      464  4  3470  19.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    686  1  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  752  0  *  19.6 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    675  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    165  5  *  19.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      228  4  265  20.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  20.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    401  7  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      206  2  *  - pad Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -45  -1  0.210  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    392  -2  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    234  -3  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    88  -8  11.5  16.4 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  272  -4  *  16.4 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -154  -4  1.50  16.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    106  1  0.604  14.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    32  0  3.28  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -44  -2  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    257  -1  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    276  -8  540  18.2 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      116  -6  710  17.2 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    8  3  *  17.7 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      217  5  *  19.2 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    23  1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    32  -19  51.6  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    76  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    22  0  13.5  11.3 nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    5  -1  1.10  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    20  0  1.10  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    17  -2  6.40  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    74  -2  9.48  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    52  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    139  -7  5.23  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -12  0  *  16.8 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    38  0  0.320  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    35  0  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -133  -1  65.3  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -146  -2  *  15.9 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -1  -5  66.8  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -343  0  69.9  16.7 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    31  0  0.382  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    19  0  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -18  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    55  0  0.503  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    71  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -172  -2  3.47  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    23  1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    30  14  11.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -205  3  12.1  13.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -139  -3  13.1  15.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    18  -1  19.5  15.0 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    15  1  2.09  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    23  0  0.971  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    21  -1  0.212  13.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    9  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    13  0  1.84  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -18  -1  1.32  13.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    54  0  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -72  1  6.38  13.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    55  0  7.10  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    222  25  16.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    52  2  8.36  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -118  -3  27.0  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    86  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    42  -1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    50  0  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    158  -2  14.5  11.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    81  0  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    13  1  30.1  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    34  0  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    39  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    32  0  0.960  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    36  -4  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    21  0  0.374  11.4 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -74  -1  4.02  13.4 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    56  0  *  * nema Квалитет вода
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    25  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ