Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 29.05.2017.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      183  3  2290  19.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  247  3  *  20.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      209  2  2640  19.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    222  -4  *  19.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      210  -4  *  19.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  262  -6  *  20.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      315  -6  *  20.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    334  -5  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      488  -2  4600  19.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    702  4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  760  8  *  20.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    682  12  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    219  12  *  18.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      274  6  653  20.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  20.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    411  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      259  -5  *  - stag
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -16  0  0.532  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    245  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    244  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    112  -14  21.0  19.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  282  -2  *  19.4 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -136  -20  2.54  19.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    134  9  1.36  20.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    46  -2  6.00  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    271  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    394  -24  892  18.4 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      216  -17  1190  18.3 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      98  -14  *  18.2 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    263  -12  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      271  -6  *  19.4 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    54  -1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    73  -69  104  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    138  -7  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    79  -7  62.9  12.1 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    51  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    42  -9  4.66  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  -4  2.50  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    40  -5  11.9  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    110  -14  19.4  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    49  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    214  -16  10.9  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  4  -2  *  16.6 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    56  -3  0.716  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    44  -3  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -30  -5  269  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  30  -3  *  16.5 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    131  0  294  16.0 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -224  11  *  17.0 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    59  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    43  -2  1.29  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    39  -4  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    64  -6  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    44  -3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    14  -4  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  -2  1.09  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -131  -9  12.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    56  -7  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    73  -11  32.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -110  -24  85.6  13.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -27  -8  115  16.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    154  -7  150  15.6 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    58  -9  15.9  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    51  -6  4.32  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    51  -5  3.44  15.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    30  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    58  -9  14.7  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    42  -17  14.7  12.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -37  -9  19.1  12.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    96  -12  30.7  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    296  -25  47.2  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    55  -9  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    136  1  52.4  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -27  -8  124  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    143  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    52  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    132  -7  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    81  -5  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    86  -7  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    72  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    209  -6  41.7  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    115  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    65  -8  79.0  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    87  -10  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    57  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    40  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    77  -4  6.62  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    80  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    71  -8  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    42  -3  2.69  13.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -41  -6  10.8  15.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    74  -3  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  -7  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ