Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 09.08.2020.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      405  74  3650  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  452  82  *  24.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      391  79  3870  24.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    337  84  *  24.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      277  87  *  24.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  265  59  *  24.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      270  26  *  24.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    289  20  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      449  7  3480  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    666  -4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  728  -9  *  26.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    647  -12  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    176  74  *  25.4 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    198  0  *  24.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      260  -1  423  25.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  334  0  *  25.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    412  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      256  59  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    125  1  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -34  4  0.288  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    402  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    233  -4  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    90  -2  12.0  24.4 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  -4  *  24.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -168  -4  0.880  24.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    78  -4  0.052  23.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    48  -2  6.40  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    48  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -25  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    268  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    338  56  680  24.7 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      142  45  827  25.8 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      13  42  *  26.0 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    172  34  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      222  25  *  27.0 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    8  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    25  -2  47.6  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    65  3  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    88  1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    70  9  66.2  16.1 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  -1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    38  12  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    45  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    163  -9  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -18  -3  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    30  3  5.00  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    219  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    9  0  0.197  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    56  -3  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    7  -1  2.98  22.1 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    80  1  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    38  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    14  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    14  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    82  -1  0.398  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    5  4  0.359  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    44  0  0.840  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    24  -2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -50  45  -  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  40  45  *  20.9 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    136  112  303  - rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -295  44  -  - rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    29  1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    37  -2  0.754  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    15  -2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    55  -5  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    25  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -48  4  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  2  0.812  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    82  4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -102  -7  23.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    78  -4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    79  12  35.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -120  -10  75.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -58  30  78.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    99  36  87.0  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    20  4  2.85  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    37  -2  2.40  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    58  20  4.46  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    6  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    47  -11  9.10  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    66  -62  25.2  * nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -10  -7  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    69    *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -64  0  8.98  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    40  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    65  0  11.6  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    46  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    27  2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    329  -109  64.5  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    66  -89  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    136  8  -  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    37  47  244  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    130  -10  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    55  -35  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    118  -11  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    84  -43  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    108  -52  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    46  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    81  -47  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    292  15  108  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    183  22  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    125  -16  -  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    55  -15  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    81  8  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    76  -24  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    139  15  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    39  2  2.19  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    35  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    25  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    51  4  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    28  1  2.26  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -57  5  7.17  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    91  -15  4.19  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    73  3  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    32  9  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ