Хидролошки подаци:  ПЕТАК 22.08.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      277  -26  2850  20.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  370  -25  *  20.7 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      346  -24  3540  20.3 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  350  -16  *  20.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      327  -13  *  20.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  338  -9  *  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      357  -6  *  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    367  -2  *  * pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      498  -4  *  22.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    694  3  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  755  5  *  22.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    184  -3  *  23.5 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      249  -3  439  23.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  321  0  *  25.7 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    412       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      327  -8  *  25.5 pad Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    221       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    48  -4  3.67  22.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    390       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    191       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    108  -4  19.2  22.4 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  276  -8  *  21.8 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -104  -4  4.72  24.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    136  -6  1.43  22.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    48  0  6.40  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    66       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -22  -6  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    265       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    476  -24  1130  20.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      270  -9  1490  20.5 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    140  -8  *  21.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      301  -4  *  22.4 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    31       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    49  3  67.4  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    82       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    29  2  19.0  17.2 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    41       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    37  0  4.04  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    52  0  9.41  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -6  -4  9.36  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    20  -2  10.3  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    121  0  22.7  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    98  0  2.48  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    47  0  0.403  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    34       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -84  5  140  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -57  -3  *  20.8 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    35  -4  117  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -280  -3  110  22.1 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    27  -1  0.034  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -27       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  0  1.10  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -195  0  0.175  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    15  1  5.98  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -197  -1  16.4  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -94  7  44.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    77  15  65.2  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    23  3  3.55  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    46       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    28  5  1.02  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  -1  0.857  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    19       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    16  4  0.606  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -2  2  3.48  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -84  2  3.02  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    120  5  51.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    255  6  29.0  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    88  -6  14.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -89  3  53.9  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    112       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    63       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    151  0  12.1  18.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    80       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    14  6  37.4  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    57       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    69  -1  2.70  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    69       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    54  4  4.70  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -51  -1  8.31  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English