Хидролошки подаци:  СРЕДА 26.10.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      115  -1  1910  11.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  182  4  *  11.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      157  9  2300  11.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    168  11  *  12.7 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      171  17  *  12.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  216  18  *  12.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      284  8  *  12.5 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    303  5  *  11.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      468  2  3950  12.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    685  -2  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  735  -7  *  12.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    657  -8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    187  -2  *  11.5 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      245  -1  477  12.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  12.0 nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    398  -2  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      219  17  *  - rast Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    13  6  1.65  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    247  1  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    78  -6  9.00  12.6 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  -4  *  12.2 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -133  1  2.72  7.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    154  -16  2.10  12.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    42  -3  5.20  10.0 nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    264  -2  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    485  18  1200  12.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      255  14  1400  11.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    133  15  *  11.3 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      239  8  *  13.3 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    20  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    39  -44  57.0  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    114  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    59  -4  39.0  11.1 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    53  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    24  -3  2.71  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  -2  2.50  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    38  -5  11.4  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    105  -13  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    54  2  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    190  -8  9.00  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    50  -4  0.561  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    43  -2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -99  -6  112  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -102  -6  *  11.2 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    41  -10  127  13.2 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -313  -8  102  13.5 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    35  0  0.630  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    28  -1  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -10  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    62  -1  0.868  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -160  -2  5.55  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    41  14  16.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -190  -2  20.5  13.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -121  0  23.5  14.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    43  0  36.3  14.0 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    19  -1  2.70  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    26  1  1.23  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    27  -1  0.584  11.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    11  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    25  -1  3.72  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -3  -2  3.32  12.4 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    57  0  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -69  0  7.34  13.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    61  0  9.52  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    245  -10  24.5  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    106  0  32.4  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -73  -11  64.3  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    101  -2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    73  -3  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    63  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    188  -1  27.7  12.3 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    97  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    40  -1  52.0  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    47  -2  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    41  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    40  0  1.40  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    42  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    30  -1  1.04  12.4 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -61  -2  6.40  12.4 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    61  0  *  * nema Квалитет вода
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    28  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ