Хидролошки подаци:  СУБОТА 25.05.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      358  91  3340  15.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  400  84  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      339  64  3490  15.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    313  33  *  15.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      330  13  *  15.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  400  0  *  16.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      451  -6  *  15.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    457  -7  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      565  -8  7650  15.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    731  -10  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  763  -12  *  14.8 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    657  -14  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    501  7  *  15.5 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    373  16  *  16.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      389  13  1400  16.8 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  335  1  *  15.5 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    426  6  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      413  3  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    162  1  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    156  -3  12.7  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    401  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    250  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    244  4  87.0  17.2 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  326  0  *  15.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -18  -23  11.6  14.6 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    241  -2  13.3  18.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    100  -16  21.5  14.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    132  -10  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    117  -19  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    371  -8  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    817  -25  2490  13.8 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      511  -17  3020  14.5 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      368  -15  *  13.5 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    525  -13  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      414  -7  *  15.0 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    78  -50  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    195  6  488  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    148  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    140  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    88  -4  76.0  11.6 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -1  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    18  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    50  -1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    106  -8  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    26  -4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    37  -8  5.84  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    352  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    33  -17  2.60  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    49  -12  15.6  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    222  -12  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    53  -3  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    146  -8  3.81  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    70  -2  1.13  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    54  -4  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -89  0  131  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -9  -1  *  15.6 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    72  -6  181  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -231  -12  264  16.8 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    58  -4  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    45  -2  1.52  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    15  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    60  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    51  -4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    14  -5  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  -2  1.67  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    89  -3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -162  -2  5.19  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    31  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    50  -3  20.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -167  -9  36.2  15.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -90  -4  47.8  17.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    86  -10  74.0  16.5 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    33  -1  6.14  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    37  -2  2.40  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    35  -1  1.36  17.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    25  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    28  -1  3.67  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    1  -1  6.92  13.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -35  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    73  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -64  -1  8.98  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    75  -1  17.1  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    57  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    39  -42  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    287  -1  42.9  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    38  -7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    92  -9  22.2  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -58  -4  95.0  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    132  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    54  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    117  -2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    62  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    70  -3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    68  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    204  10  38.1  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    96  -3  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    36  -3  48.4  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    18  -3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    63  -2  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    72  -2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    49  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    82  -7  8.60  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    70  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    80  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    93  -4  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    40  -2  4.62  14.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -36  -2  12.2  14.4 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    81  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    35  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ