Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 18.11.2019.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      108  26  1870  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  182  24  *  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      175  25  2420  10.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    186  21  *  11.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      189  19  *  11.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  240  14  *  11.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      308  16  *  10.7 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    324  15  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      480  12  4600  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    698  11  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  5  *  12.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    657  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    199  -5  *  13.5 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    197  -3  *  10.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      255  -4  570  10.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  11.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    406  -11  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      240  21  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    99  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -73  -1  0.078  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398  1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    68  -4  6.55  13.0 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  232  -6  *  12.3 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -153  1  1.55  11.7 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    49  1  0.000  11.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    32  4  3.28  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    40  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -47  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    258  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    641  25  1700  10.6 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      369  14  2070  11.4 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      224  15  *  11.1 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    348  18  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      267  16  *  12.2 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    12  -73  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    94  -52  148  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    95  -42  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    133  -15  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    32  -66  32.4  9.7 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    33  4  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    18  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    30  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    78  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -19  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -17  0  0.726  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    221  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    14  0  0.497  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -6  0  1.43  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    53  2  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    37  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    52  0  0.058  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    36  -1  0.565  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    28  1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -167  -1  37.7  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -95  -1  *  11.1 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -27  -1  42.0  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -338  10  73.6  - rast
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    25  0  0.210  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    8  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    50  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    13  -5  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    56  0  0.554  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -187  -2  1.69  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    18  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    6  0  3.37  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -217  1  9.07  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -145  4  10.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    4  0  13.2  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    13  1  1.78  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    23  0  0.971  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    19  1  0.136  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    5  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    9  -1  0.887  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -17  -1  3.90  * nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -42  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    56  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -77  -1  4.82  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    46  2  4.32  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    53  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    1  3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    219  10  15.0  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -4  -6  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    14  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -137  -3  29.9  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    113  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    20  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    88  0  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    29  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    38  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    47  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    155  -14  13.5  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    78  -6  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    8  -14  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    11  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    29  0  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    53  -3  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    21  -2  0.766  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    33  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    20  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    35  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    14  0  0.780  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -78  0  3.44  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    67  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    24  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ