Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 17.04.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      81  -14  1740  13.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  166  -13  *  12.7 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      158  -12  2310  13.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  175  -7  *  - pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      174  -3  *  12.3 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  229  0  *  13.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      280  -1  *  12.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    301  -3  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      466  2  *  12.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  756  9  *  13.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    192  -3  *  13.1 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      259  -1  454  13.6 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  330  0  *  14.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    394  -1  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      220  0  *  13.6 pad Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    188  0  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    5  3  1.25  12.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    407  1  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    224  2  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    72  -8  4.77  12.0 rast Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  254  -4  *  13.6 rast Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -80  40  6.40  11.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    118  2  0.872  10.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    46  2  6.00  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    68  2  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -28  0  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    263  3  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    416  11  916  13.4 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      230  14  1270  13.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    98  12  *  13.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      230  -2  *  14.1 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    86  10  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    155  1  332  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    136  5  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    68  3  53.6  5.3 nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    33  39  3.56  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    90  66  22.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    43  90  22.1  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    18  13  4.60  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    65  4  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    79  7  0.727  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    50  3  1.24  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    40  6  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -99  25  *  * rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -61  11  *  11.1 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    17  7  90.4  11.2 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -316  2  80.0  12.2 rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    47  13  0.989  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -14  4  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  1  0.542  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -146  8  7.77  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    104  35  51.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -116  60  79.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -51  32  86.2  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    70  22  *  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    35  7  6.78  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    45  9  *  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    95  46  12.9  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    86  45  12.2  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    38  12  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    79  41  17.0  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    42  36  14.7  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -73  7  6.07  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    77  16  18.3  * nema Квалитет вода
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    98  15  *  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    273  51  36.5  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    63  0  *  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -70  32  *  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    102  11  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    89  35  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    201  29  35.9  7.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    92  11  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    45  27  63.7  7.7 nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    75  4  3.50  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    83  8  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    82  30  15.3  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -51  16  8.31  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    146  15  16.5  * nema Квалитет вода
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    58  25  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English