Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 26.09.2021.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      41  -10  1540  18.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  85  -7  *  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      96  -3  1930  17.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    121  -2  *  17.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      103  1  *  17.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  152  0  *  17.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      222  2  *  18.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    258  4  *  18.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      441  4  3100  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  744  0  *  18.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    17  5  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    184  -1  *  18.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      253  1  347  18.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  17.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    429  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      146  2  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    113  2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -78  -1  0.058  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    399  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    224  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    143  3  255  19.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      17  -5  356  19.5 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -87  -1  *  17.6 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    105  3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      177  1  *  20.5 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    3  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    22  -1  46.2  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    -36  -25  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    44  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    4  -1  19.2  13.2 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    17  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    35  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    94  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -41  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -30  0  0.200  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    188  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    4  0  0.076  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -7  0  1.33  15.9 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    40  -2  *  15.7 nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    37  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    10  0  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -23  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    1  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    58  0  0.082  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    72  0  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    39  1  1.75  15.5 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    32  0  0.442  14.4 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    18  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    72  0  7.50  16.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  2  *  18.2 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -205  -6  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -93  -10  *  15.9 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -33  -12  43.0  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -361  9  *  - pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    17  0  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    20  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    18  -2  0.082  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    6  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    58  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    16  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -63  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    47  0  0.204  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    74  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -190  1  1.41  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    16  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    6  -1  3.37  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -221  -1  8.11  16.3 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -135  -4  15.3  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    8  -8  23.3  15.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    21  0  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    14  -2  1.93  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    9  0  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    23  0  0.971  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    15  0  0.080  17.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    6  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    9  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    5  0  0.651  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -14  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -29  0  2.14  16.8 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -47  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    66  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -72  0  6.38  14.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    34  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    48  -1  4.76  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    60  -1  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    16  -1  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    6  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    32  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    1  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    191  -10  7.82  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -6  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    0  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -84  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -158  -3  28.8  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    78  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    108  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    13  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    79  -1  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    25  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    30  -1  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    15  0  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    47  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    -1  -1  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    67  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    166  0  17.5  15.9 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    70  5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    18  1  *  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    -13  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    20  -2  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    12  0  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    90  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    9  2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    32  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    -9  -1  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    63  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  РИБНИЦА    -9  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    11  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    5  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    39  -11  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    21  0  0.766  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    -12  1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    24  0  2.06  16.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    28  1  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -154  4  1.50  16.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    0  -  -  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -49  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    260  -1  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    25  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    10  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    32  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    21  0  1.30  15.4 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -88  0  2.40  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    66  -4  2.64  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    71  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    3  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    24  -1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    16  -1  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ