Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 08.12.2019.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      60  -1  1630  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  132  0  *  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      130  0  2130  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    155  0  *  6.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      156  -2  *  6.3 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  220  -5  *  6.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      293  -1  *  5.7 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    309  -3  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      461  -3  4350  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  750  5  *  7.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    662  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    188  -12  *  7.7 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    175  1  *  6.3 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      238  -4  403  6.6 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  - stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    402  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      213  -5  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    99  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -71  0  0.086  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    196  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    194  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    68  -2  6.55  4.4 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  226  -4  *  4.3 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -144  -2  2.06  6.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    50  0  0.000  4.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    34  -4  3.66  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    43  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -43  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    601  2  1560  7.1 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      348  7  1940  7.9 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      205  6  *  - stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    334  2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      251  -3  *  7.6 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    12  -1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    26  -120  48.0  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    114  22  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    123  18  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    72  16  68.5  6.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -14  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    13  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    30  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    81  4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -17  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -13  -1  0.974  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    247  1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    15  0  0.565  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -2  0  1.81  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    56  -2  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    36  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    56  -2  0.074  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    38  0  0.626  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    31  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -152  -1  49.2  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -89  -2  *  6.8 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -14  0  52.1  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -343  2  69.9  - stag
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    10  -18  0.010  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    10  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    51  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    16  -6  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  0  0.655  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -184  0  1.98  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    25  3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    56  5  23.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -182  4  25.5  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -125  0  21.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    34  -1  29.6  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    18  5  2.54  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    31  7  1.70  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    24  0  0.398  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    6  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    23  13  2.64  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -14  0  4.34  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    57  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -76  0  5.13  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    47  2  4.54  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    51  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -3  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    219  12  15.0  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    5  7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    18  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -139  1  29.3  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    114  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    22  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    94  4  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    35  4  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    41  2  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    48  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    163  1  16.3  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    85  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    27  3  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    15  3  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    31  0  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    57  1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    25  -1  1.04  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    36  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    24  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    42  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    14  0  0.780  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -78  0  3.44  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    67  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    26  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ