Хидролошки подаци:  СРЕДА 17.07.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      79  5  1730  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  134  0  *  22.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      122  -3  2080  22.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    150  -6  *  22.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      127  -6  *  22.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  178  -2  *  22.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      249  -2  *  22.3 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    276  -1  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      456  -2  3300  24.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  -2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  746  -4  *  24.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    668  -3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    109  -9  *  25.1 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    182  2  *  24.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      248  0  271  24.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  23.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    422  9  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      172  -5  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    169  -2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    9  -5  1.45  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    233  -2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    92  0  12.8  22.0 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  268  0  *  22.4 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -152  -18  1.60  22.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    90  0  0.070  19.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    52  0  7.26  19.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    54  1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -17  10  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    265  1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    274  -8  535  22.9 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      127  6  759  23.0 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      17  5  *  19.2 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    168  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      202  -3  *  24.2 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    12  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    93  16  146  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    67  -6  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    86  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    43  -1  25.2  16.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -1  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    17  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    40  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    100  -4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -5  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    3  -3  2.30  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    231  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    20  -2  0.870  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    13  -3  3.94  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    75  -4  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    46  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    88  -8  0.558  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    51  -1  0.587  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    37  -2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -137  -7  -  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -86  -6  *  20.7 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    15  -8  87.8  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -335  0  -  21.2 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    34  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    34  -4  0.568  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    10  -4  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    55  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    21  -4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -35  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    60  -2  0.757  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -175  -2  3.06  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    21  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    22  -1  8.33  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -196  4  16.7  20.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -131  -6  *  22.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    30  -4  26.7  22.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    21  1  3.08  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    26  0  1.23  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    24  1  0.398  19.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    6  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    16  -2  1.60  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -10  -2  4.94  15.8 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -42  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    67  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -66  0  8.33  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    58  0  8.24  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    44  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    21  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    221  -5  15.6  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    21  -6  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    57  -6  -  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -105  -9  45.7  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    118  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    34  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    99  -2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    39  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    175  1  21.0  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    90  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    40  1  52.0  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    -11    *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    44  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    60  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    34  -2  1.74  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    35  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    27  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    43  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    26  0  1.98  16.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -66  0  5.40  17.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    69  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    31  0  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ