Хидролошки подаци:  СУБОТА 12.06.2021.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      278  15  2860  21.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  348  12  *  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      339  12  3490  20.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    324  12  *  20.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      297  16  *  20.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  320  16  *  20.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      336  4  *  20.3 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    352  4  *  21.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      494  3  5200  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    698  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  751  -1  *  22.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    664  -1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    264  -3  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    234  -9  *  21.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      284  -8  579  20.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  343  0  *  20.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    424  0  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      315  12  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    112  -2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -12  -1  0.644  - nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    382  -10  806  21.3 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      211  -12  1170  21.0 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      98  -2  *  19.9 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    272  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      291  4  *  21.0 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    59  24  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    131  -12  251  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    141  75  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    149  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    116  -1  141  12.0 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  -2  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    17  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    41  1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    94  2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -12  14  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    24  18  4.40  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    235  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    19  7  0.993  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    24  19  6.32  20.2 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    55  -6  *  20.4 nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    38  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    13  0  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -15  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    11  1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    72  1  0.212  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    72  0  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    19  17  0.784  16.4 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    45  -1  0.878  19.2 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    31  1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    104  -12  17.6  22.4 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  272  0  *  22.4 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -142  -6  *  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -40  -7  *  18.6 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    36  -8  114  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -295  3  *  21.5 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    35  -3  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    29  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    31  0  0.382  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    14  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    49  4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    29  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -45  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    64  0  0.978  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    75  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -161  -1  5.37  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    38  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    49  -10  19.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -164  -3  38.4  17.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -72  5  54  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    80  -13  65  18.6 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    33  -4  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    34  -5  6.46  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    26  -3  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    43  -2  3.17  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  0  0.770  21.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    9  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    8  0  0.828  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    -1  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -10  1  4.94  15.2 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -23  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    100  8  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -56  -4  11.7  15.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    60  -4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    70  -1  14.2  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    33  -3  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    22  -1  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    94  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    63  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    23  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    209  -3  12.1  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    16  -26  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    0  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -43  4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -105  5  50  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    83  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    110  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    27  3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    97  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    47  6  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    30  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    53  4  *  * nema
 КАМЕНИЦА Ниво одбране  ПРИЈЕВОР    20  9  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    53  3  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ПРЕЉИНА    36  20  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    70  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    201  2  35.9  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    92  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    60  -2  73.0  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    29  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    55  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    30  6  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    100  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    56  -7  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    38  -7  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    15  -2  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    65  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  РИБНИЦА    7  1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    26  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    23  1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  2  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    69  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    41  0  2.39  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    10  -1  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    52  -1  7.26  19.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    57  -2  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -121  10  3.53  19.3 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    113  -6  0.122  22.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    2  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    279  -2  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    38  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    36  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    60  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    43  -3  5.44  16.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -61  -2  6.40  16.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    120  -6  9.00  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    80  -2  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    31  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    35  0  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    33  4  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ