Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 19.09.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      43  -24  1550  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  114  -20  *  20.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      112  -20  2020  2.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    143  -20  *  20.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      125  -21  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  168  -17  *  20.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      229  -9  *  20.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    261  -5  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      451  -5  3000  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    688  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  750  0  *  21.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    62  -29  *  22.5 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    170  -2  *  21.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      242  -2  135  22.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  20.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      157  -14  *  - pad
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -64  -2  0.114  - nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    82  -2  10.0  22.2 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  266  -2  *  20.4 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -186  -2  0.280  15.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    46  0  0.000  15.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    24  0  2.06  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -55  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    189  -11  336  21.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      44  -7  437  22.0 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -62  -7  *  21.1 stag
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      183  -9  *  23.2 pad
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    22  0  46.8  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    5  0  9.10  16.5 nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -19  0  0.602  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    12  1  0.337  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -9  0  1.14  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    45  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    50  0  0.050  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    34  0  0.255  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -161  11  43.1  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -138  6  *  20.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -33  -4  38.8  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -358  -1  61.0  - stag
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    20  0  0.100  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    51  0  0.300  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -193  1  1.26  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    1  0  2.46  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -229  -1  6.69  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -156  -3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    -6  1  10.1  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    10  0  1.32  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    20  3  0.710  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    11  0  0.024  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    11  0  1.05  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -22  0  3.16  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -82  -2  3.45  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    45  0  4.10  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    223  18  16.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    16  5  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -130  14  32.0  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    158  0  14.5  - nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    40  3  *  - nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    20  0  0.698  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    12  2  0.653  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -81  -1  3.06  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ