Хидролошки подаци:  СРЕДА 19.01.2022.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      84  -10  1750  3.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН    150  -13  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      131  -13  2140  3.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    160  -16  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      180  -21  *  2.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  264  -26  *  2.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      316  -21  *  2.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    336  -20  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      490  -18  5100  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    703  -17  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  775  0  *  3.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    673  -18  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    272  17  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    262  -36  *  2.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      297  -21  942  2.5 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  1.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    395  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      275  -30  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    117  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    34  -2  2.79  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    184  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    187  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    394  -20  841  3.8 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      226  -12  1240  4.9 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      100  -13  *  4.0 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    277  -18  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      278  -20  *  4.5 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    6  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    140  114  280  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    145  55  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    89  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    50  -3  46.0  3.2 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  -1  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    23  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    37  -1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    84  -4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    30  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    49  1  7.15  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    251  -3  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    37  0  4.60  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    74  0  27.2  3.3 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    227  33  *  2.5 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ОБРЕНОВАЦ    160  -5  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    57  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    130  0  *  * nema
 ОБНИЦА Ниво одбране  БЕЛО ПОЉЕ    23  -2  *  * nema
 ГРАДАЦ Ниво одбране  ДЕГУРИЋ    -6  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    31  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    168  -6  5.30  * nema
 ПЕШТАН Ниво одбране  ЗЕОКЕ    119  -27  *  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    50  -4  2.46  2.0 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    95  -1  3.78  1.7 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    75  -8  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    76  -10  8.50  1.0 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  0  -  *  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -144  2  -  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    -45  1  *  2.0 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    31  1  132  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -300  -16  -  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    19  -1  *  * nema
 РАВАНИЦА Ниво одбране  ЋУПРИЈА    50  -3  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    41  1  1.06  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    58  4  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    64  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    29  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -40  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  5  1.91  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    100  11  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -168  0  4.11  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    34  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    64  29  27.4  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -168  14  35.4  1.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -119  2  -  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    51  0  41.1  2.1 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  СВОЂЕ    26  0  *  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    22  1  3.32  * nema
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    13  -1  *  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    29  -1  1.49  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СИЈАРИНСКА БАЊА    35  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    32  0  1.01  3.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    20  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЊА СЕЛОВА    21  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    12  -1  1.16  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПРОКУПЉЕ    0  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -3  1  6.18  1.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -24  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -62  0  9.64  4.6 nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    45  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    58  0  8.24  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    67  0  *  * nema
 ТЕМСКА Ниво одбране  СТАНИЧЕЊЕ    24  -3  *  * nema
 КУТИНСКА Ниво одбране  РАДИКИНА БАРА    12  -1  *  * nema
 ВИСОЧИЦА Ниво одбране  ИЗАТОВАЦ    55  0  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    93  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ЖУЧКОВАЦ    57  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    19  9  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    242  -2  23.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    44  8  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ *    0  -  -  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ТРСТЕНИК    -38  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -90  3  72.0  * nema
 ЂЕТИЊА Ниво одбране  ШЕНГОЉ    93  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    114  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    49  1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    101  -1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    52  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    77  -3  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    42  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    55  -1  *  * nema
 ЧЕМЕРНИЦА Ниво одбране  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА    64  -1  *  * nema
 ДИЧИНА Ниво одбране  БРЂАНИ    65  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    181  2  23.5  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    83  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    46  0  -  - nema
 ИБАР Ниво одбране  МАТАРУШКА БАЊА    15  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  КРАЉЕВО    41  3  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    17  -1  *  * nema
 РАШКА Ниво одбране  РАШКА    88  0  *  * nema
 ЈОШАНИЦА Ниво одбране  БИЉАНОВАЦ    12  0  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  ДЕВИЋИ    45  -1  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    26  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  УШЋЕ    1  -2  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    73  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  РИБНИЦА    23  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БРУС    26  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  БИВОЉЕ    31  2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    53  -3  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ГОРЊАК    73  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    49  2  3.31  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  БРАТИНАЦ    14  3  *  * nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    50  0  6.80  1.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    55  2  *  * nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -126  14  3.18  3.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    92  -4  0.073  1.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -9  1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    275  0  *  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    44  2  *  * nema
 ШАШКА Ниво одбране  ЦРНАЈКА    53  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    58  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    76  2  *  * nema
 ЗЛОТСКА Ниво одбране  ЗЛОТ    25  -3  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    32  -2  2.95  3.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -67  1  5.20  - nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    137  6  13.6  * nema
 ГРЛИШКА Ниво одбране  ГРЛИШТЕ    90  0  *  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    82  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    17  -3  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    34  -1  *  * nema
 ПЧИЊА Ниво одбране  БАРБАЦЕ    35  -1  *  * nema
*) Хидролошка станица Милочај је привремено ван функције због измештања корита реке Западне Мораве.
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ