Хидролошки подаци:  ПЕТАК 19.01.2018.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      265  -30  2780  4.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  340  -38  *  4.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      331  -31  3440  4.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    344  -29  *  4.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      361  -22  *  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  412  -17  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      445  -6  *  4.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    449  -7  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      568  -1  7700  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    746  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  787  4  *  4.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    685  4  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    430  -9  *  3.8 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    275  -10  *  3.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      312  -7  1040  4.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  3.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    406  -2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      412  -18  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    48  0  3.67  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    206  -6  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    206  -5  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    240  160  85.0  2.8 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  322  64  *  2.9 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -22  116  11.2  4.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    102  2  0.090  2.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    78  14  13.9  4.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    172  168  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    383  102  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    714  12  2060  6.2 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      436  5  2500  6.2 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      290  3  *  6.5 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    467  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      403  -7  *  6.2 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    15  1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    206  2  535  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    125  0  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    73  1  55.4  5.6 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    55  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    75  -20  11.4  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    36  -3  3.14  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    49  12  15.6  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    180  6  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    49  -8  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    177  25  5.97  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  24  -14  0.995  3.8 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    81  34  1.52  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    57  10  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -92  26  125  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -63  27  *  3.1 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    65  26  168  3.2 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -246  2  228  3.0 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    58  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    48  7  1.87  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    24  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    60  -7  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    44  -5  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    35  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  3  1.09  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -133  12  12.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    52  5  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    48  -9  19.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -136  -12  61.4  2.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -54  26  83.0  5.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    124  32  114  3.5 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    41  -23  8.76  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    47  -21  3.73  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    46  4  2.76  4.0 nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    29  6  3.88  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    15  9  9.94  2.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    86  2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -54  6  12.5  4.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    95  6  30.0  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    249  -4  26.1  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    32  -1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    72  8  13.6  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -77  14  73.1  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    127  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    47  -9  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    109  -4  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    71  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    69  -3  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    198  5  33.9  3.0 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    101  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    32  -3  44.8  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    15  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    63  -5  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    68  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    50  -4  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    81  19  8.40  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    71  9  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    51  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    66  9  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    60  -2  10.5  4.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -24  22  15.9  4.8 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    105  3  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ