Хидролошки подаци:  ПЕТАК 22.06.2018.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      167  -41  2190  23.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  246  -44  *  24.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      244  -43  2870  23.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    273  -33  *  22.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      267  -25  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  322  -16  *  22.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      353  -5  *  23.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    368  -2  *  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      511  0  5400  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    714  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  766  4  *  23.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    683  9  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    295  0  *  25.0 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    225  -8  *  24.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      276  -5  690  24.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  320  0  *  22.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    409  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      318  -15  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    141  -2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    91  2  6.83  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    389  -11  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    249  -5  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    228  28  79.0  21.2 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  312  18  *  22.0 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    53  20  19.0  19.9 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    207  -5  6.52  25.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    62  -9  9.58  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    68  -13  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    88  -65  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    334  -36  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    414  -22  957  21.7 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      244  -18  1340  21.6 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      122  -13  *  20.5 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    302  -6  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      308  -3  *  24.2 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    15  -43  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    226  62  623  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    129  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    80  0  64.2  - nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    54  6  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    18  -10  3.80  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    266  2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    23  -1  1.23  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    43  -12  13.1  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    116  -29  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    45  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    121  -12  2.41  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  24  0  0.995  24.6 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    54  -24  0.664  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    47  -7  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -99  -12  112  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -19  -9  *  21.5 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    67  -11  171  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -261  -6  196  22.5 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    37  3  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    32  -3  0.444  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    5  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    56  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    27  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    17  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  -6  1.09  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    91  -13  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -165  0  4.65  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    35  -17  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    49  -11  19.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -162  -3  39.9  20.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -106  -5  34.8  22.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    78  -14  66.1  22.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    28  1  4.71  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    28  1  1.41  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  0  0.770  21.1 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    10  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    23  -1  2.64  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -3  -3  6.18  18.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -33  -3  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    84  4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -52  16  13.2  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    67  -2  12.6  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    258  -4  29.7  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    34  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    81  -33  17.2  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -63  -11  89.0  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    129  -5  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    44  -8  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    107  -2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    57  -2  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    84  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    56  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    187  -2  27.1  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    102  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    45  -5  57.0  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    11  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    59  -8  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    57  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    79  27  8.02  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    38  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    51  10  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    71  14  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    43  7  5.44  17.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -43  5  10.3  17.6 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    82  1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    44  1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ