Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 24.01.2021.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      24  6  1450  4.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  84  5  *  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      83  4  1850  3.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    110  -1  *  3.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      123  -3  *  2.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  215  -7  *  3.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      298  -6  *  3.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    322  -4  *  3.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      479  -2  4850  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    689  -6  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  750  -2  *  3.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    659  -6  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    224  -15  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    219  -1  *  2.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      272  0  709  2.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  2.3 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    402  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      218  -6  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -1  0  0.970  - nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    136  14  33.0  3.6 nema
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  270  4  *  5.1 nema
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -78  0  6.56  4.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    96  10  0.079  5.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    92  16  18.7  4.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    97  15  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    47  10  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    322  5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    552  5  1390  4.3 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      334  -7  1850  5.9 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      195  -5  *  5.5 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    333  -6  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      257  -5  *  5.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    237  191  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    228  34  632  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    136  -10  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    230  77  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    203  89  346  5.8 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    204  107  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    44  11  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    63  15  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    158  36  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    8  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    56  -2  8.12  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    240  -9  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    26  -7  1.97  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    107  1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    60  -4  20.6  6.8 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    161  20  *  6.1 nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    45  -3  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    26  1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    39  -7  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    161  -35  4.79  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    12  -3  0.548  4.6 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    64  5  1.76  3.9 nema
 УБ Ниво одбране  УБ    49  2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -8  46  *  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  137  46  *  4.5 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    191  50  428  - rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -190  57  *  4.8 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    87  18  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    99  7  11.9  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    85  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    73  -11  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    79  7  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    20  6  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    78  0  1.79  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    87  3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -124  8  15.1  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    69  9  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    94  -4  45.1  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -62  42  137  5.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    25  59  *  - nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    194  40  169  5.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    70  18  22.0  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    82  8  10.1  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    51  3  3.44  5.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    43  10  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    114  34  45.2  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    110  65  43.9  4.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    69  29  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    104  9  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -19  17  28.0  - nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    124  26  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    132  36  63.3  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    90  5  *  * nema
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    152  21  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    59  16  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    458  85  150  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    129  55  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    208  71  *  4.1 nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    41  53  252  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    128  8  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    90  17  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    152  16  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    146  24  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    176  45  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    50  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    114  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    300  10  116  6.8 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    165  24  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    133  29  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    64  15  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    51  13  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    98  1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    159  16  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    64  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    145  53  22.9  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    103  32  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    150  3  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    146  24  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    128  38  40.5  7.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    60  50  49.0  6.7 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    303  100  119  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    159  38  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    84  20  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ