Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 09.04.2020.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      24  -12  1450  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  101  -8  *  11.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      82  -7  1840  11.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    107  -10  *  10.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      109  -9  *  11.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  174  -6  *  10.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      243  -4  *  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    271  -3  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      450  1  3400  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    685  5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  742  3  *  11.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    662  3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    100  -5  *  9.6 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    184  -7  *  10.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      246  -5  487  10.1 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  9.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    415  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      161  -12  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    96  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -19  -2  0.448  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    179  10  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    178  9  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    84  8  10.5  13.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  262  0  *  12.6 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -140  -4  2.30  10.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    56  2  0.015  11.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    64  -2  10.1  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    70  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -19  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    270  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    292  -6  555  11.0 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      145  0  841  12.1 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      28  2  *  12.6 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    181  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      199  -4  *  - pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    48  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    130  -40  248  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    99  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    59  -11  55.0  8.7 nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    25  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    42  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    2  -1  2.20  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    239  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    31  0  3.10  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    78  0  34.5  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    22  -1  5.76  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    86  -1  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    35  0  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    117  0  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    18  -1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    90  0  0.630  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    46  0  0.917  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    34  -1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -99  -8  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  4  -6  *  7.7 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    88  -7  *  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -269  -9  180  - pad
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    38  -1  0.816  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    12  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    54  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    52  -3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -17  -1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    70  0  1.31  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -108  -13  20.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    73  -8  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    0  -  -  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -106  -16  89.6  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -21  -23  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    156  -16  152  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    46  -4  10.7  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    83  -2  10.3  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    54  -2  3.88  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    43  -3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    31  -2  4.35  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    23  -6  11.9  * nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -12  -5  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    90  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -18  -6  28.5  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    89  -15  25.9  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    80  -5  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    20  6  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    250  -1  26.5  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    66  -2  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -97  -3  52.9  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    119  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    32  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    110  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    49  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    62  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    61  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    183  -1  24.7  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    92  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    48  -4  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    21  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    74  -5  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    47  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    79  -4  8.02  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    62  -3  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    107  -6  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    41  -3  4.89  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -42  -4  10.5  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    88  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    48  -6  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ