Хидролошки подаци:  СРЕДА 18.01.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Лед 
 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      90  12  1780  0.0 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  206  14  *  0.0 stag  ледостај
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      282  19  *  0.0 rast  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    65  10  *  0.2 rast  -
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      124  16  *  0.0 rast  ледостај
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  262  22  *  0.0 rast  ледоход
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      316  7  *  0.0 rast  ледостај
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    267  9  *  0.0 rast  ледостај
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      460  4  *  0.0 rast  ледостај
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    688  6  *  * nema  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  754  6  *  1.0 nema  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    682  5  *  * nema  
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema  -
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    185  -1  *  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      244  0  357  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  0.0 stag  ледостај
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    405  -3  *  * nema  
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      254  19  *  - rast  -
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    7  5  1.35  - nema  -
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    137  -13  *  * nema  
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    133  -29  *  * nema  
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    107  4  18.8  0.0 stag  ледостај
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  274  0  *  0.0 stag  ледостај
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -96  -8  5.28  0.0 nema  ледостај
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    107  0  0.623  0.0 nema  ледостај
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    47  -1  6.20  * nema  ледостај
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -10  -5  *  * nema  -
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    270  -3  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    331  22  698  0.0 rast  -
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      117  21  715  0.0 rast  -
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    2  2  *  0.0 rast  ледоход
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    100  5  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      193  6  *  0.8 rast  -
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    16  -16  *  * nema  
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    30  1  50.0  * nema  -
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    83  -2  *  * nema  
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    33  -2  19.1  0.4 nema  -
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    45  -1  *  * nema  
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    9  0  1.39  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  1  2.50  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    201  3  97.3  - nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    109  -6  19.1  * nema  -
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    44  -1  *  * nema  
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    148  -1  5.86  * nema  -
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  2  0  *  * nema  ледостај
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    44  0  0.436  * nema  -
 УБ Ниво одбране  УБ    39  0  *  * nema  
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -88  -5  133  * rast  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -97  -7  *  0.1 rast  ледоход
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    33  -12  114  - stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -261  -3  196  0.0 stag  ледостај
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    46  0  *  * nema  
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    13  -22  0.037  * nema  -
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    35  -1  *  * nema  
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  56  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    28  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -5  -1  *  * nema  
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  0  0.655  * nema  -
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    80  -1  *  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -161  0  5.37  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    28  0  *  * nema  
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    51  0  20.7  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -105  -12  90.6  0.0 nema  ледостај
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -106  6  34.8  0.0 nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    163  22  161  0.0 nema  ледостај
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    -  -  -  * nema  -
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    27  -1  1.32  * nema  -
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    34  1  1.24  0.0 nema  ледостај
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    10  0  *  * nema  
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    24  0  3.53  * nema  -
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    0  4  3.80  0.0 nema  ледостај
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    55  0  *  * nema  
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -65  5  8.66  3.4 nema  -
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    100  41  33.5  * nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    -  -  -  - nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    -  -  -  * nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -92  -5  47.4  * nema  -
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    33  0  *  * nema  
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    95  -1  *  * nema  
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    49  -1  *  * nema  
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    59  -3  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    187  0  27.1  - nema  -
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    99  1  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    35  -2  47.5  - nema  -
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    37  -1  *  * nema  
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    60  -4  3.90  * nema  -
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    46  0  *  * nema  
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    47  1  *  * nema  
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    33  -1  1.42  2.0 nema  -
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -53  0  7.93  0.0 nema  ледостај
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema  -
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    58  -1  *  * nema  
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  0  *  * nema  
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ