Хидролошки подаци:  ПЕТАК 30.01.2015.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      227  -18  2550  4.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  310  -20  *  3.7 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      293  -20  3180  4.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  318  -15  *  4.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      348  -10  *  4.2 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  428  -7  *  5.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      475  -6  *  4.3 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    479  -1  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      590  4  7880  4.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    753  8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  783  3  *  5.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    352  -4  *  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      373  -3  1310  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    415  -4  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      -  -  *  - nema Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    278  -5  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    151  7  12.1  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    183  -4  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    220  -4  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    342  -44  141  5.4 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  396  -22  *  4.0 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    58  -24  19.6  4.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    178  -14  3.37  3.5 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    134  -10  37.5  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    169  -21  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    367  -27  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    772  -9  2300  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      500  -2  2970  5.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    357  -4  *  5.1 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      424  -2  *  5.9 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    260  -1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    230  2  642  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    139  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    85  -2  76.0  5.5 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    53  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    102  -3  17.1  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    62  -5  13.7  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    16  -1  14.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    65  -3  29.5  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    282  -10  59.6  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    190  -3  9.00  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  76  -4  0.867  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    160  -20  5.96  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    81  -7  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      37  -13  466  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  98  -13  *  4.9 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    224  -18  516  4.8 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -64  -25  680  4.6 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    58  0  2.43  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    29  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    86  -2  3.24  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    108  -7  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -77  -11  33.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    109  -8  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    181  -11  114  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -21  -9  186  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    81  -18  264  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    270  -21  304  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    62  0  17.8  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    102  0  14.6  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    82  -2  11.1  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    69  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    55  -1  7.50  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    58  1  20.2  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -4  -26  36.4  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    145  -4  77.7  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    298  -1  48.2  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    135  -7  41.8  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -1  -8  164  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    87  0  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    236  -10  61.9  4.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    128  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    79  -4  101  4.6 nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    93  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    143  -11  18.2  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    103  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    131  -8  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    93  -1  20.7  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    28  -10  34.7  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English