Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 21.12.2014.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      123  2  1950  6.3 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  196  0  *  5.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      185  0  2480  5.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  201  -2  *  5.7 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      211  -3  *  5.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  281  -4  *  5.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      356  -7  *  5.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    373  -5  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      518  -4  5600  6.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    711  -6  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  770  0  *  6.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    201  -3  *  5.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      263  -2  457  5.1 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  334  0  *  5.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    418       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      276  -4  *  5.2 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    230       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    22  -9  2.11  0.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    162       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    150       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    90  -20  12.0  5.8 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  -8  *  5.5 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -96  -6  5.28  5.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    132  -2  1.29  5.5 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    82  0  15.2  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    98       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    283       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    648  -5  1800  7.4 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      396  0  2240  6.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    251  -1  *  6.6 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      307  -6  *  7.3 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    63       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    156  3  336  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    138       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    84  -3  74.6  6.4 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    51       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    51  -1  5.87  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    66  8  16.0  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    1  -1  10.9  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    43  -3  19.3  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    138  -9  19.8  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    133  -4  4.81  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  140  6  9.75  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    60  -2  0.690  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    45       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -14  -10  313  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  22  -13  *  5.5 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    145  -17  321  6.5 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -171  -17  412  6.8 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    48  -2  1.09  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -0       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    74  -2  1.83  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    92  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -123  -3  15.4  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    73       nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    110  12  55.9  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -100  -1  95.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -23  -12  119  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    158  -23  155  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    44  0  9.91  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    57  -1  4.98  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    59  -4  5.50  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    40       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    45  -4  4.93  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    40  -4  14.0  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -42  -2  16.9  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    99  -4  32.8  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    288  -7  43.3  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    130  -5  38.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -12  2  147  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    88       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    246  -3  69.5  6.8 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    134       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    78  -4  99.4  7.0 nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    79       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    110  -5  11.4  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    98       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    90  -8  19.1  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    42  -10  40.6  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English