Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 02.03.2015.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      237  13  2610  6.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  316  16  *  5.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      288  17  3150  5.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  284  20  *  5.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      294  34  *  6.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  354  19  *  5.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      416  14  *  5.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    418  12  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      536  6  6700  5.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    705  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  -10  *  6.8 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    234  15  *  5.1 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      282  11  862  5.3 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    404  1  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      352  23  *  - rast Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    263  5  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    83  -1  6.19  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    168  2  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    167  0  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    176  -36  53.0  7.4 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  288  -18  *  7.4 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -12  -16  12.1  6.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    150  -4  1.94  8.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    116  -4  28.3  7.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    146  -4  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    54  -8  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    308  -5  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    852  4  2640  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      525  5  3140  5.8 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    374  6  *  6.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      363  14  *  6.9 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    124  44  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    91  -62  141  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    149  2  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    97  3  93.5  7.1 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    58  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    82  -6  12.2  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    59  -7  12.2  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    24  -3  16.6  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    66  -6  30.0  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    245  -14  48.5  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    180  -13  8.26  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  58  -6  *  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    117  -7  3.01  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    69  -4  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      28  -20  438  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  99  -22  *  5.8 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    213  -32  485  6.9 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -84  -29  488  8.1 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    66  -7  3.82  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    19  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    96  -3  4.61  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    106  -9  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -86  -1  29.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    99  1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    143  17  80.9  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -53  -3  147  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    18  -11  173  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    205  -15  211  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    44  -1  9.91  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    86  -1  10.8  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    63  -1  6.38  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    49  -1  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    78  -7  16.6  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    84  -12  28.8  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -24  6  25.3  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    108  -3  40.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    350  -7  76.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    169  -10  71.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    34  -15  221  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    87  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    260  -17  80.0  6.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    164  9  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    101  -7  128  7.0 nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    110  -4  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    146  -5  18.9  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    113  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    154  -14  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    82  -4  15.3  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    36  -6  38.0  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English