Хидролошки подаци:  УТОРАК 21.04.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      257  5  2730  13.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  328  6  *  12.5 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      289  3  3160  12.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  287  -1  *  12.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      285  -1  *  12.3 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  334  -3  *  12.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      380  -4  *  12.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    385  -6  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      510  -8  6000  12.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  -12  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  730  -5  *  12.2 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    213  -8  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      265  -7  788  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    398  2  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      329  -5  *  - stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    226  -3  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    37  1  2.97  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    403  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    223  2  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    210  4  70.0  12.8 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  304  -4  *  11.6 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -52  -9  8.64  12.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    150  0  1.94  11.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    92  -4  18.7  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    114  -5  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    7  -5  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    280    *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    -  -  -  - nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      371  10  2080  11.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    226  1  *  11.3 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      331  -4  *  12.6 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    267  1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    283  28  894  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    204  -16  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    149  -15  188  8.0 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    67  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    72  -4  9.94  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    55  -3  10.6  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    78  -3  36.2  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    188  -15  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    62  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    147  -7  5.79  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  46  -2  0.003  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    77  -12  1.20  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    49  -5  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      68  -16  567  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  149  -11  *  11.2 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    271  -12  658  11.8 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -36  9  619  12.2 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    54  -1  1.86  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    12  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    90  -2  3.73  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    95  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -91  -8  27.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    112  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    162  -4  96.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -11  -13  199  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    75  -19  256  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    268  -22  301  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    69  -8  21.5  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    122  -5  19.8  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    63  -3  6.38  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    48  -2  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    75  -5  15.3  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    82  -11  28.1  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -24  -6  25.3  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    147  5  80.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    349  -18  75.4  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    170  -10  72.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    54  -14  256  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    87  -11  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    314  -8  130  8.8 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    178  -7  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    135  -8  179  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    102  -4  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    101  -5  9.64  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    75  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    102  -2  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    72  -10  11.0  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    14  -2  29.1  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English