Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 23.04.2018.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      250  -4  2690  16.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  336  -4  *  17.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      332  -4  3440  16.1 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    345  0  *  15.7 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      380  -1  *  16.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  464  0  *  16.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      494  -4  *  16.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    496  -3  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      600  -4  8250  14.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    747  -7  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  780  -2  *  15.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    670  -1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    556  -9  *  15.8 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    496  -7  *  15.5 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      500  -9  1760  15.6 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  403  -7  *  14.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    493  -5  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      478  -1  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    144  -3  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    107  -4  8.15  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    235  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    237  -2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    146  13  38.0  16.8 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  284  6  *  17.2 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -82  3  6.26  15.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    120  -1  0.151  19.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    74  0  12.7  14.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    84  -4  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    16  -9  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    295  -5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    758  -22  2240  15.0 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      500  -19  2940  14.6 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      366  -17  *  13.7 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    535  -13  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      455  -4  *  15.8 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    250  0  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    254  -1  754  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    199  -3  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    138  -3  165  11.1 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    55  4  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    20  -2  4.00  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    357  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    24  0  1.35  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    33  -2  9.14  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    226  -7  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    48  1  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    126  -2  2.67  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  4  -2  0.334  16.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    56  0  0.716  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    42  -1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -51  -10  216  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  49  -16  *  14.2 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    128  -23  288  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -155  -10  458  15.0 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    61  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    45  -2  1.52  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    11  -2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    44  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    37  -2  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    66  -1  1.09  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -128  -2  13.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    102  19  50.4  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -112  -15  83.7  13.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -6  5  140  15.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    171  -8  170  14.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    45  -1  10.3  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    58  -3  5.47  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    50  -1  3.30  14.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    22  -9  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    48  -1  9.43  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    30  -3  13.6  14.2 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -22  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    91  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -31  -15  21.8  14.8 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    116  8  47.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    265  2  32.8  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    36  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    80  -27  16.8  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -46  -14  110  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    127  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    43  -1  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    117  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    60  -2  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    66  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    66  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    212  -8  43.8  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    121  -1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    62  -2  75.4  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    75  -2  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    66  -1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    45  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    71  -2  6.56  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    60  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    72  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    81  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    50  -2  7.35  12.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -14  -3  19.2  12.6 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    94  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    51  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ