Хидролошки подаци:  УТОРАК 23.01.2018.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      311  33  3060  3.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  370  44  *  3.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      331  22  3440  3.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    323  15  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      326  7  *  3.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  378  0  *  3.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      422  -2  *  3.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    427  -4  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      548  -6  6900  - stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    724  -9  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  766  -9  *  4.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    665  -11  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    436  46  *  4.7 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    264  -3  *  2.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      304  -2  994  3.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  3.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    408  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      378  0  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    109  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    131  10  10.3  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    181  -4  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    181  -4  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    212  -52  71.0  2.8 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  298  -28  *  2.6 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -94  -18  5.42  2.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    130  -6  0.282  2.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    70  -1  11.5  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    72  -7  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    326  -4  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    754  2  2230  5.6 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      458  4  2650  5.5 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      308  2  *  5.5 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    470  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      382  -2  *  5.6 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    13  -1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    208  37  544  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    121  -4  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    69  -4  50.4  4.9 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    54  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    108  -38  18.9  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    44  -12  4.81  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    76  -38  28.1  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    235  50  60.6  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    50    *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    162  0  4.86  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  34  -18  1.48  3.6 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    100  27  2.34  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    77  -23  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -76  8  157  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -45  7  *  3.0 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    89  12  213  2.9 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -239  -2  244  3.2 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    59  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    49  -2  1.98  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    20  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    66  -7  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    46  -3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    39  -3  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  6  1.67  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  5  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -127  6  14.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    57  3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    54  1  22.2  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -104  24  91.5  1.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -41  16  97.7  3.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    138  17  131  3.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    43  -5  9.53  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    59  -8  5.64  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    60  9  4.75  1.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    64  12  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    32  2  4.62  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    26  2  12.6  2.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    78  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -60  -3  10.3  5.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    85  -7  23.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    257  1  29.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    31  -12  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    88  -6  20.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -61  3  91.3  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    127  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    49  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    110  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    69  -3  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    66  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    200  1  35.2  2.0 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    102  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    36  -3  48.4  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    12  -2  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    69  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    72  -5  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    50  -4  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    80  -7  8.20  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    67  -4  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    53  -3  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    69  -2  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    52  -3  7.98  4.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -35  -19  12.5  4.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    91  -3  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ