Хидролошки подаци:  УТОРАК 01.09.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      -16  -2  1260  24.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  42  -2  *  24.7 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      35  -1  1560  22.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    70  1  *  23.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      52  -1  *  - stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  120  -4  *  25.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      197  -11  *  - stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    236  -10  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      426  -9  2350  - stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    665  -10  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  737  -7  *  24.8 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    666  -6  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    169  -1  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      238  -1  -  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    417  0  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      100  -7  *  - stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    179  0  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -63  1  0.118  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398  4  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    218  6  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    73  1  7.75  - stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  0  *  25.4 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -155  -12  1.45  - nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    60  -2  0.085  - nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -54  -1  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    250  0  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    -  -  -  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      56  -1  476  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    -  -  *  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      153  -10  *  - stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    24  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    92  -1  144  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    56  0  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    7  -1  8.90  19.4 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    38  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    16  0  2.01  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    14  0  0.575  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -34  -1  4.44  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    11  0  5.24  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    57  2  5.21  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    40  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    115  -1  3.60  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  -1  0.336  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -141  1  58.2  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -107  0  *  23.1 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -9  0  *  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -364  -5  58.6  25.0 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    25  0  0.210  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -35  1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    51  -1  0.300  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    72  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -177  -1  2.78  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    13  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    19  -29  7.23  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -214  -7  8.47  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -121  0  23.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    25  -1  23.5  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    13  0  1.78  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    17  0  0.553  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    17  0  0.108  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    10  0  1.45  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -14  -1  1.76  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -63  7  9.31  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    51  0  5.58  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    201  -2  10.1  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    34  -6  2.80  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -135  0  15.4  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    80  0  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    148  -1  11.2  18.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    79  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    -10  -3  16.5  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    20  -1  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    31  -1  0.905  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    38  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    44  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    22  0  0.448  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -70  0  4.60  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    50  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ