Хидролошки подаци:  ПЕТАК 25.07.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      98  4  1820  24.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  162  -2  *  24.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      142  -5  2200  23.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  165  -10  *  24.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      150  -13  *  24.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  210  -12  *  24.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      269  -7  *  24.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    294  -7  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      462  -8  *  24.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  752  2  *  25.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    195  5  *  24.7 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      255  -1  397  25.6 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  331  0  *  26.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    394       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      202  -11  *  25.0 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    221       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    4  3  1.20  25.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    188       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    298  32  116  26.0 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  344  14  *  22.5 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    50  8  18.6  21.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    180  2  3.50  24.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    98  -2  20.8  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    131       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    105  -67  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    338       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    354  18  724  23.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      172  16  972  22.3 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    48  5  *  22.4 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      216  -8  *  24.6 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    33       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    144  96  294  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    95       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    40  -1  26.0  - nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    40       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    40  -4  4.40  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    76  -46  15.7  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    17  -38  14.4  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    58  -27  15.2  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    184  16  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    128  -27  2.77  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  32  -6  0.001  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    61  13  1.57  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    37       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -76  -14  157  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -12  -7  161  23.5 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    57  -8  *  22.6 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -263  4  *  24.2 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    37  -4  0.184  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -23       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  -16  1.73  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    99  1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -179  0  0.787  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    77  25  34.6  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -156  0  44.6  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -95  -1  43.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    75  1  63.4  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    28  -3  4.71  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    49       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    27  -19  0.955  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    34  -4  1.36  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    15       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    19  -3  0.864  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    2  0  4.21  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -78  -2  4.51  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    87  14  24.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    246  -13  25.6  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    111  3  25.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -70  -18  72.5  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    104       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    170  10  19.0  18.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    86       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    31  -6  50.9  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    55       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    74  1  3.36  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    75       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    64  -2  7.98  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -38  -2  11.6  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English