Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 05.12.2016.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      78  -7  1720  4.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  146  -6  *  4.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      130  -7  2130  4.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    152  -6  *  4.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      162  -3  *  4.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  230  -4  *  5.2 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      303  2  *  4.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    325  1  *  2.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      490  6  4200  6.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    703  8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  752  -3  *  6.2 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    682  9  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    189  6  *  3.0 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      242  2  539  4.0 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  3.5 nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    385  1  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      227  -3  *  - pad Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    54  -3  4.08  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    398  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    193  1  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    166  -4  48.0  3.0 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  284  -2  *  2.4 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -80  -6  6.40  2.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    135  9  1.39  0.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    50  -8  6.80  4.0 nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    275  -5  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    445  -15  1060  6.7 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      243  -11  1340  6.8 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    120  -25  *  6.5 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    253  -10  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      259  1  *  7.2 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    16  -1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    35  -116  53.9  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    109  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    57  -4  37.1  3.2 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    52  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    12  -1  1.64  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    28  0  2.50  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    22  -1  7.45  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    82  -3  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    43  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    152  -1  6.15  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    46  -2  0.477  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    40  0  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -93  -17  123  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -37  -13  *  2.7 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    48  -10  139  3.7 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -283  5  153  4.0 pad Квалитет вода
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    47  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    34  -1  0.568  * nema Квалитет вода
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    33  0  *  * nema Квалитет вода
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  56  0  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    31  -1  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -6  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  0  0.812  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -155  -2  6.64  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    35  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    33  -32  12.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -153  -5  47.0  2.8 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -93  -7  45.3  4.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    88  -4  76.0  3.8 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    21  -1  3.08  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    44  0  3.31  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    33  -1  1.12  2.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    13  -1  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    24  -1  3.53  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    2  1  4.21  2.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    58  -1  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -64  -6  8.98  4.7 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    65  -3  11.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    226  -7  17.3  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    59  9  10.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -93  -20  46.6  * nema Квалитет вода
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    41  0  *  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    97  -1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    59  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    58  1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    189  -3  28.3  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    99  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    37  -3  49.3  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    46  -1  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    56  -1  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    47  -323  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    46  -2  2.00  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    45  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    38  -4  2.06  4.2 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -48  -2  9.00  4.2 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    68  -1  *  * nema Квалитет вода
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    29  2  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ