Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 25.05.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      376  57  3450  16.6 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  448  64  *  17.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      394  57  3900  17.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  353  40  *  17.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      314  34  *  18.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  310  20  *  18.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      295  12  *  18.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    297  13  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      424  10  5200  19.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    601  6  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  650  0  *  19.2 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    559  4  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    211  -4  *  18.2 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      268  -3  707  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    420  7  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      299  17  *  - rast Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    216  2  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    45  -1  3.48  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    413  5  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    230  4  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    107  5  18.8  - stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  276  4  *  20.2 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -96  12  5.28  16.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    110  8  0.680  19.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    92  30  18.7  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    86  21  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -2  19  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    276  8  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    441  90  1040  18.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      230  30  1270  17.8 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    95  25  *  17.6 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      241  14  *  19.4 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    75  13  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    113  -73  197  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    154  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    98  1  95.0  11.9 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    53  2  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    141  88  28.8  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    62  27  13.7  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    106  53  51.4  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    122  14  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    66  12  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    373  244  27.5  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  62  32  0.114  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    65  3  0.829  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    49  2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -54  14  208  * rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -7  12  *  16.4 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    85  11  206  18.1 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -292  -1  200  18.0 rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    86  45  8.12  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -10  6  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    83  7  2.87  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    88  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    69  19  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    56  9  23.2  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -110  5  85.6  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -68  6  68.4  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    101  -5  89.0  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    42  9  9.14  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    50  6  3.78  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    38  3  1.86  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    21  3  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    63  28  10.2  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    51  26  17.8  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -58  9  11.0  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    79  1  19.4  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    275  37  37.3  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    124  31  33.8  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -47  25  99.2  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    78  14  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    198  13  33.9  14.6 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    112  12  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    72  26  91.6  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    91  25  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    61  9  2.79  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    65  13  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    71  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    44  0  2.20  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -33  0  13.1  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ