Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 21.10.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      10  -15  1380  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  60  -14  *  15.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      63  -14  1730  16.1 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    96  -12  *  16.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      87  -10  *  15.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  138  -8  *  15.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      211  -4  *  15.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    247  0  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      441  0  2600  - pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    680  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  740  0  *  16.2 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    665  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    16  2  *  17.1 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    144  -3  *  15.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      223  -1  161  15.6 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  15.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    398  -5  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      128  -3  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    99  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -80  0  0.050  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    396  6  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    203  7  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    82  0  10.0  16.2 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  258  2  *  14.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -152  -6  1.60  12.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    34  0  0.000  14.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    24  0  2.06  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    30  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -45  0  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    256  -1  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    173  -4  307  16.1 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      28  -3  389  17.2 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -77  -1  *  16.8 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    101  -2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      166  -3  *  17.8 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    10  1  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    22  0  46.2  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    -7  -10  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    50  0  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    4  -1  19.2  12.9 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    11  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    29  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    76  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -19  -1  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -19  0  0.602  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    214  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    12  0  0.361  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -10  -1  1.05  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    48  0  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    37  0  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    32  -2  0.442  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    25  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -169  2  35.9  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -134  0  *  13.5 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -32  0  39.2  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -365  3  *  - stag
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    22  0  0.144  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    1  0  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    50  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    16  1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    54  0  0.452  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -193  -1  1.26  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    8  -1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    5  -5  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -222  -4  7.93  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -148  -4  8.73  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    0  -  -  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    12  1  1.63  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    19  -1  0.658  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    14  0  0.066  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    3  -1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    10  0  0.946  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -22  0  3.16  * nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -45  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    55  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -78  0  4.51  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    43  -1  3.66  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    48  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    5  -3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    223  14  16.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    0  3  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    5  -4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -141  5  28.8  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    110  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    16  0  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    87  0  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    28  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    37  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    45  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    145  -5  10.3  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    72  -8  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    2  -17  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    11  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    25  0  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    53  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    20  -6  0.698  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    26  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    11  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    31  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    14  0  0.780  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -79  0  3.30  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    66  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    24  1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ