Хидролошки подаци:  ПЕТАК 24.05.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      267  54  2790  15.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  316  36  *  17.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      275  16  3070  15.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    280  -2  *  15.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      317  -5  *  15.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  400  -10  *  15.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      457  -7  *  15.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    464  -7  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      573  -6  7800  14.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    741  -5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  775  -5  *  14.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    671  -5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    494  4  *  15.1 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    357  0  *  16.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      376  -1  1340  15.6 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  334  -1  *  15.6 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    420  -3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      410  -8  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    161  2  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    159  -5  13.0  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    401  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    251  1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    240  -17  85.0  17.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  326  -10  *  16.8 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    5  -37  13.8  14.6 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    243  -15  13.8  18.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    116  2  28.3  14.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    142  -1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    136  31  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    379  8  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    842  -22  2600  13.8 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      528  -10  3140  14.1 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      383  -9  *  13.3 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    538  -8  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      421  -7  *  14.6 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    128  -5  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    189  -22  463  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    149  -1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    144  -2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    92  -2  82.2  12.1 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -1  0  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    18  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    51  1  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    114  11  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    30  -3  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    45  -6  6.72  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    353  -6  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    50  -2  6.24  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    61  -6  21.1  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    234  -18  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    56  -11  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    154  -10  4.32  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    72  -4  1.20  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    58  -4  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -89  -12  131  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -8  -10  *  15.3 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    0  -  -  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -219  -13  292  16.9 pad
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    62  -3  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    47  -1  1.75  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    16  -1  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  -8  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    55  -2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    19  -4  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    78  -2  1.79  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    92  -3  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -160  -1  5.55  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    32  -2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    53  -1  21.7  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -158  3  43.0  17.4 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -86  -8  51.4  16.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    96  -7  84.0  16.8 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    34  -1  6.46  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    39  -1  2.63  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    36  -1  1.48  16.6 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    26  -2  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    29  -1  3.88  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    2  -1  7.12  14.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -34  -2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    74  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -63  -2  9.31  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    76  -3  17.7  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    58  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    81  0  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    288  -7  43.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    45  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    101  -7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -54  -4  100  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    133  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    57  -3  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    119  -1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    63  -2  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    73  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    70  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    194  -1  31.4  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    99  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    39  -  51.1  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    21  1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    65  -3  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    74  -14  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    50  -3  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    89  -11  10.0  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    74  -3  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    84  -7  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    97  -7  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    42  -4  5.17  14.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -34  -3  12.8  14.2 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    82  -2  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    35  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ