Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 29.08.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      149  -20  2080  - pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  232  -18  *  21.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      217  -18  2690  21.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    237  -10  *  21.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      215  -9  *  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  247  -6  *  20.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      299  4  *  21.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    323  11  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      490  11  4200  21.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    707  12  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  768  13  *  22.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    687  12  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    185  -4  *  23.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      251  -2  318  23.8 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  23.3 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    419  2  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      235  -6  *  - pad Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -11  -8  0.672  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    405  4  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    232  14  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    92  -1  12.8  22.4 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  274  8  *  23.8 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -122  -1  3.46  21.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    124  -6  1.04  21.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    38  2  4.42  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -39  -2  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    257  0  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    314  -2  648  22.8 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      168  11  952  21.8 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    30  11  *  22.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      252  6  *  24.0 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    23  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    34  -36  53.1  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    69  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    17  -2  11.6  17.4 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    49  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    15  -3  1.92  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    21  -2  1.27  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    23  -4  7.67  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    80  -9  11.0  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    51  1  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    140  -10  5.30  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -10  -2  *  19.4 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    41  -3  0.373  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    50  1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -123  -5  76.1  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -127  -6  *  19.8 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    15  -5  87.8  22.2 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -308  4  109  22.3 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    30  -1  0.320  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    21  -1  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -14  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  -1  0.655  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    75  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -174  0  3.19  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    18  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    12  -1  5.05  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -212  -5  8.96  20.4 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -138  -2  13.7  21.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    18  -4  19.5  21.1 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    15  0  2.09  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    24  1  1.06  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    22  0  0.274  19.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    14  -1  1.97  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -15  -1  1.65  17.8 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    52  -1  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -47  24  15.0  16.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    58  0  8.24  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    223  -9  16.3  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    83  -4  20.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -101  -6  40.2  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    93  -2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    67  -4  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  0  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    160  -3  15.2  17.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    82  2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    18  -1  33.6  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    34  0  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    39  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    35  -1  1.13  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    42  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    34  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    22  -1  0.448  17.4 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -74  0  4.02  17.6 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    53  1  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ