Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 26.02.2017.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      277  102  2850  4.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  316  109  *  4.3 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      240  95  2840  5.1 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    204  68  *  4.5 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      195  52  *  4.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  258  28  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      310  17  *  4.6 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    326  12  *  4.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      482  4  4460  4.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    693  2  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  748  -2  *  5.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    667  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    277  12  *  1.7 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      312  10  1070  1.8 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  2.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    396  -2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      261  23  *  - rast
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    24  7  2.22  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    165  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    164  -1  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    156  -6  43.0  6.2 rast
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  286  -2  *  5.2 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -86  8  5.98  4.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    124  -2  1.04  4.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    82  14  15.2  6.0 nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    317  23  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    539  73  1390  6.6 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      307  43  1690  6.5 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    145  18  *  7.2 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    299  23  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      266  17  *  6.8 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    19  -2  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    40  -143  57.8  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    129  18  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    76  16  59.2  3.8 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    52  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    176  40  41.1  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    59  -13  12.2  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    86  23  28.3  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    419  312  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    62  -10  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    346  118  23.7  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  60  -52  0.104  4.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    203  138  9.83  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    145  -4  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -57  11  201  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  10  9  *  4.3 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    82  7  201  6.4 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -275  5  168  6.8 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    66  4  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  2  1.17  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    40  2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА  61  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    50  3  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    12  8  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    84  19  2.17  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    111  26  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -116  9  17.8  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    70  8  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    89  -4  41.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -92  28  104  6.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -27  29  115  7.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    127  13  117  7.2 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    48  5  11.4  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    67  14  7.10  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    70  20  6.40  5.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    29  4  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    44  2  9.15  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    26  7  9.93  1.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    69  2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -32  6  21.3  6.2 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    90  7  26.5  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    290  40  44.3  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    134  58  51.0  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -46  17  97.2  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    83  12  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    108  0  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    57  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    76  0  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    75  8  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    230  0  57.4  4.9 nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    120  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    59  4  71.9  - nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    70  1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    71  8  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    53  5  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    80  13  7.10  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    82  5  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    97  7  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    62  3  7.80  7.0 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -9  9  20.9  6.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    85  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    44  3  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ