Хидролошки подаци:  СРЕДА 22.10.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      101  13  1840  16.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  170  9  *  16.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      146  3  2230  16.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  170  5  *  15.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      168  8  *  16.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  232  8  *  15.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      300  3  *  15.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    319  0  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      474  -4  4442  16.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    683  -8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  745  -6  *  16.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    205  10  *  15.7 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      267  8  536  16.4 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  330  0  *  15.7 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    438       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      224  8  *  15.7 rast Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    208       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    10  -1  1.50  15.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    384       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    179       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    152  -44  41.0  14.8 rast Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  294  -18  *  14.5 rast Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -102  -6  4.86  13.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    154  -16  2.10  13.5 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    82  18  15.2  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    70       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -16  -15  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    268       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    536  -16  1380  16.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      304  -6  1670  16.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    165  -5  *  15.6 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      248  1  *  17.1 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    31       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    46  8  64.2  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    93       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    37  -1  24.0  11.2 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    39       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    41  -2  4.53  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    52  0  9.48  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -12  -1  8.16  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    19  -2  10.0  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    138  -7  19.8  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    106  -2  2.99  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  30  -18  *  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    56  -1  0.599  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    39       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -90  -3  *  * stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -69  -3  *  14.1 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    37  -3  120  14.8 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -290  -5  145  15.6 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    28  0  0.036  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -25       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    60  0  0.649  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    84  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -178  1  2.64  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    43  -4  17.0  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -173  3  31.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -98  -3  41.2  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    65  -5  54.3  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    28  5  4.71  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    51       nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    34  0  1.61  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    38  -1  1.86  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    27       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    18  0  0.778  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    0  0  3.80  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -69  -1  7.34  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    75  -2  17.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    246  -1  25.6  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    106  -3  22.9  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -88  -2  53.0  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    202       nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    56       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    172  2  19.8  11.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    84       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    18  -7  40.3  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    48       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    49  -1  1.15  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    53       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    53  -1  4.40  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -42  -1  10.5  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English