Хидролошки подаци:  ПЕТАК 03.07.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      175  -8  2240  20.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  246  -12  *  20.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      216  -14  2680  20.1 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  -  -  *  - pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      220  -12  *  20.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  255  -14  *  23.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      306  -8  *  - pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    324  -4  *  * pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      484  1  4625  - pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    698  5  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  763  1  *  22.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    684  6  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    192  -7  *  21.8 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      258  -5  520  - pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    419  0  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      246  -15  *  - pad Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    173  0  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -20  -1  0.420  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    391  -9  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    204  -8  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    83  -8  10.3  - stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  -10  *  23.0 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -143  0  2.12  21.4 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    95  0  0.413  - nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    48  1  6.40  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    38  0  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -36  -2  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    257  -1  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    329  -39  692  - pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      161  -32  919  - pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    -  -  *  - pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      256  -7  *  23.5 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    29  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    52  1  71.2  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    99  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    49  -4  33.2  16.6 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    51  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    36  -2  3.92  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    34  -2  3.85  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    45  -6  14.8  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    94  -12  14.8  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    48  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    128  -11  4.47  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    46  -1  0.390  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    32  -1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -66  -14  179  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -13  -15  *  19.4 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    77  -21  191  20.2 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -259  3  *  20.9 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    41  -3  0.407  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -21  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    69  -3  1.35  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -156  -2  6.43  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    37  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    41  -1  16.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -175  -5  30.4  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -97  -4  42.0  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    65  -8  54.3  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    22  -6  3.32  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    25  -1  0.825  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    29  0  0.782  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    11  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    25  -1  1.45  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    13  -4  6.58  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -75  1  5.45  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    68  0  13.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    280  -22  39.5  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    123  -12  33.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -46  -21  101  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    131  -6  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    74  -4  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    165  -4  17.1  17.0 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    104  -2  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    44  -7  62.7  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    63  -9  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    42  0  0.414  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    50  0  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    60  0  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    38  -4  1.12  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -44  -1  10.0  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ