Хидролошки подаци:  НЕДЕЉА 24.07.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      340  -36  3230  20.8 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  436  -34  *  21.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      411  -28  4030  20.9 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    406  -15  *  20.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      400  -10  *  22.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  400  -8  *  21.4 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      386  -4  *  21.5 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    395  -2  *  21.7 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      528  -2  6500  21.2 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    716  0  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  767  2  *  22.8 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    673  2  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    227  -5  *  24.0 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      280  -6  625  24.4 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  0  *  24.4 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    417  2  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      390  -9  *  - pad Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    66  -15  4.95  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    388  -6  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    212  -7  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    142  -10  36.0  23.0 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  282  -2  *  24.0 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -110  -6  4.30  22.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    136  -16  1.43  24.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    52  -4  7.26  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    0  -5  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    274  -5  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    328  -32  689  21.8 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      168  -12  952  22.4 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    48  -22  *  23.0 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      332  -5  *  23.0 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    22  -55  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    28  -4  49.2  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    83  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    30  -3  17.5  - nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    45  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    5  -2  1.10  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    17  0  0.838  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    7  -1  4.55  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    67  -3  7.67  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    53  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    116  -2  3.66  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -12  -2  *  20.2 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    39  -1  0.336  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    40  -2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -116  3  85.3  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -110  0  *  21.7 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    9  -9  79.7  - pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -284  -2  151  24.6 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    29  -1  0.298  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    23  -1  *  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -11  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    57  0  0.605  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -169  -2  3.93  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    24  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    41  -1  16.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -200  -18  14.7  23.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -120  0  24.1  23.5 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    62  11  51.7  24.0 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    19  0  2.70  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    21  -1  0.797  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    24  0  0.398  22.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  0  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    19  -1  2.62  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -14  -1  1.76  21.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    59  0  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -69  2  7.34  19.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    63  -49  10.6  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    211  2  12.7  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    54  -4  8.99  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -124  -6  22.6  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    83  -2  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    51  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    158  -1  14.5  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    82  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    10  -4  28.0  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    44  -1  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    55  -3  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    39  0  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    41  -1  1.50  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    44  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    40  0  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    26  -2  0.744  20.6 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -63  0  6.00  19.0 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    57  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ