Хидролошки подаци:  СУБОТА 21.07.2018.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      10  -3  1380  22.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  72  -4  *  23.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      70  -4  1770  23.2 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    109  -9  *  23.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      103  -11  *  23.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  177  -8  *  23.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      255  -2  *  23.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    282  -2  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      460  2  3850  22.6 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  744  -1  *  22.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    669  0  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    130  -47  *  23.9 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    186  -4  *  23.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      249  -2  449  24.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  320  0  *  23.7 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    409  -2  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      173  -8  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    130  -1  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    85  -5  6.35  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    377  -1  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    221  -2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    166  48  48.0  23.0 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  290  12  *  22.4 rast
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -54  -16  8.48  19.2 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    102  -2  0.090  22.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    76  -10  13.3  23.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    83  -6  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    40  13  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    310  13  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    350  -10  755  23.2 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      192  -4  1070  22.2 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      70  -3  *  20.3 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    214  -5  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      210  -3  *  23.0 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    15  -53  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    215  -1  574  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    95  -3  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    50  -5  30.4  16.3 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    54  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    19  -6  3.90  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    244  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    53  -1  7.15  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    67  -23  23.9  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    159  -82  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    38  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    148  -57  3.94  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  18  0  0.750  18.2 nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    56  0  0.716  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    45  -5  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -76  8  157  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  7  9  *  21.0 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    90  11  215  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -281  3  156  21.3 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    57  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    33  -2  0.506  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    7  -8  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    60  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    48  -8  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    38  4  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    73  -8  1.49  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    84  -4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -165  -1  4.65  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    64  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    73  -8  32.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -150  0  49.4  18.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -85  13  52.3  22.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    104  18  92.0  20.1 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    29  -7  4.95  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    28  -4  1.41  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    32  2  1.01  20.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    7  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    25  -2  3.05  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    0  -1  6.71  18.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -37  -3  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    79  -3  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -68  -8  7.67  17.4 nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    72  -44  15.4  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    283  -16  40.9  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    40  -12  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    104  -24  28.3  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -38  -6  121  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    128  -2  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    40  -4  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    119  -5  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    62  -4  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    78  -5  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    66  -4  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    202  -9  36.6  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    96  -5  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    46  -8  58.0  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    19  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    64  -9  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    56  -6  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    43  -1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    61  1  4.94  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    44  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    34  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    45  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    32  -1  2.95  17.4 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -50  -2  8.50  17.8 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    74  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    39  -1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ