Хидролошки подаци:  СУБОТА 06.02.2016.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      359  61  3340  4.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  407  77  *  4.1 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      322  71  3370  4.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    283  64  *  4.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      260  60  *  4.4 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  296  46  *  5.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      307  21  *  4.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    319  14  *  * rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      466  0  *  4.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    662  -11  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  716  -19  *  5.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    622  -22  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  78  -  *  5.0 nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    297  24  *  2.5 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      320  16  1220  1.6 rast Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  303  0  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    378  -7  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      298  44  *  - rast Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    55  4  4.15  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    144  -4  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    146  -3  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    116  -8  23.0  5.2 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  264  0  *  4.7 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -134  9  2.66  4.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    116  1  0.824  3.5 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    74  -9  12.7  5.0 nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -7  -5  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    282  -2  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    402  14  918  5.6 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      208  18  1150  4.4 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    78  10  *  5.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      259  20  *  6.2 rast Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    24  -1  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    46  -39  64.2  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    133  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    75  -3  57.9  3.8 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    45  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    51  -9  5.87  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    27  -1  2.33  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -3  -7  10.1  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    42  -7  12.5  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    125  21  23.9  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    51  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    176  -15  7.96  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  64  -6  0.123  6.8 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    72  3  1.20  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    60  -6  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -30  -6  269  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  29  -4  *  4.1 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    134  -9  300  - pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -225  -9  278  5.3 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  -2  1.17  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    18  -3  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    67  0  1.14  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -121  -2  16.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    59  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    74  -30  32.9  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -104  -17  91.5  4.2 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    0  -15  148  6.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    179  -8  180  5.1 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    41  -5  8.76  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    69  -5  7.47  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    44  -2  2.49  5.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    37  -2  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    45  1  9.52  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    31  -5  11.3  3.2 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    88  -5  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -2  0  37.6  5.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    145  -10  77.7  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    260  -15  30.5  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    105  -17  31.8  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -52  -6  89.4  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    106  -4  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    98  -3  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    80  -5  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    200  -5  35.2  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    102  -5  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    45  -6  57.0  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    70  -8  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    67  -2  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    48  -2  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    89  -9  8.63  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    76  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    104  -7  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    56  -4  5.86  6.8 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -4  -5  22.7  7.2 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    83  -3  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ