Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 19.10.2020.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      332  33  3180  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  404  34  *  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      371  31  3720  12.8 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    340  29  *  13.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      316  30  *  11.4 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  350  28  *  13.0 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      388  27  *  12.2 rast
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    399  27  *  * rast
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      525  23  6310  - rast
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    717  19  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  770  19  *  12.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    678  16  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    298  -9  *  - nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    216  10  *  14.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      268  7  671  13.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  314  0  *  13.5 rast
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    396  -5  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      345  27  *  - rast
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    125  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -69  1  0.094  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    183  0  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    183  0  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    122  -8  26.0  11.6 pad
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  264  2  *  12.0 pad
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -112  -8  4.16  12.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    96  0  0.079  11.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    58  -4  8.64  * nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    62  -6  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    7  -12  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    297  -8  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    726  7  2020  11.0 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      440  6  2530  12.9 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      292  10  *  - stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    428  20  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      347  27  *  13.2 rast
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    125  -78  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    131  -63  251  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    150  16  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    160  -22  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    138  -25  186  9.7 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    105  -27  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    18  0  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    37  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    98  -2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -29  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -10  -2  1.16  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    203  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    7  0  0.141  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    46  -2  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    -1  -2  1.90  10.6 nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    106  22  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    39  -1  *  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  СЕДЛАРИ    6  -1  *  * nema
 РИБНИЦА Ниво одбране  МИОНИЦА    10  -3  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    83  -3  0.427  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA    -1  0  0.222  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    34  -1  0.503  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    21  0  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -150  -6  *  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -60  -2  *  12.4 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    21  -1  95.9  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -286  23  *  - stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    30  -2  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    30  -1  0.320  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    13  -2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    51  -1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    28  9  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -42  0  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  0  0.655  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    81  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -173  -4  3.33  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    31  -4  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    29  5  11.1  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -194  -12  18.0  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -123  -2  22.3  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    57  -1  47.5  * nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    17  -2  2.39  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    30  -1  1.58  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    30  -3  0.770  * nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    8  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    4  0  0.593  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -10  -1  4.94  * nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -42  -4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    84  1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -66  -1  8.33  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  БЕЛА ПАЛАНКА    48  -11  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    72  -12  15.4  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    46  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    8  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    209  -3  12.1  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    14  -4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    47  -7  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -108  -13  43.1  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    114  -1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    26  -2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    94  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    47  -3  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  РАДОБУЂА    58  -5  *  * nema
 МАЛИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    34  -1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    51  -2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    185  -9  25.9  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    90  -6  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    46  -10  *  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    16  -2  *  * nema
 СТУДЕНИЦА Ниво одбране  МЛАНЧА    30  -3  *  * nema
 ЛОПАТНИЦА Ниво одбране  БОГУТОВАЦ    64  -1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    84  2  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    44  0  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    39  -3  2.19  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    44  -2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    16  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    39  -1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    19  1  1.10  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -74  1  4.02  * nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    60  -1  2.40  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    67  0  *  * nema
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    14  -1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    33  -2  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ