Хидролошки подаци:  СРЕДА 23.01.2019.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      225  -23  2540  3.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  282  -28  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      255  -18  2940  3.3 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    261  -8  *  3.4 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      245  -8  *  3.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  268  -4  *  2.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      297  -2  *  2.9 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    312  -3  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      478  -6  3990  3.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    696  -8  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  753  -5  *  2.0 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    672  -7  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    196  7  *  2.3 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    177  5  *  0.8 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      243  5  381  1.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  320  0  *  1.4 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    411  3  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      256  -4  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    111  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -6  5  0.820  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    201  2  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    200  3  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    88  2  11.5  2.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  270  2  *  2.0 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -140  0  2.30  2.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    170  6  2.85  2.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    46  0  6.00  1.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    49  1  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -16  3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    291  3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    293  27  587  3.2 rast
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      141  35  822  3.7 rast
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      13  32  *  5.5 rast
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    210  12  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      248  -2  *  4.1 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    9  -2  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    102  0  167  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    82  3  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    36  4  20.8  4.9 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    47  2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    52  -3  7.54  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    228  0  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    40  0  3.85  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    69  -1  24.8  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    162  -11  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    174  -5  5.74  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    65  -3  0.975  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    65  -2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -115  20  86.8  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -68  11  *  2.2 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    29  7  *  - rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -326  -3  84.8  3.0 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    42  0  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    39  1  0.878  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    14  2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    67  6  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    27  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    21  6  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    74  0  1.55  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    92  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -162  7  5.19  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    34  9  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    70  37  30.6  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -154  8  46.2  3.6 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -104  13  *  4.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    85  37  73.0  4.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    26  3  4.25  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    39  5  2.63  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    38  4  1.71  4.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    24  3  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    14  0  1.38  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -7  2  5.47  4.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -23  4  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    62  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -69  0  7.34  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    65  -46  11.6  * nema
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    47  1  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    254  4  28.1  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    40  5  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    83  5  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -91  2  58.6  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    127  1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    52  2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    110  1  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    55  0  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    70  1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    70  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    160  1  15.2  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    85  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    10  3  28.0  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    -6  1  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    46  2  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    69  1  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    49  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    39  1  2.19  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    40  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    39  1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    50  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    28  0  2.26  4.2 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -60  0  6.60  3.8 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    72  1  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    29  1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ