Хидролошки подаци:  СУБОТА 25.01.2020.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Лед 
 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      12  0  1390  - stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  69  -1  *  - stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      68  -1  1760  2.4 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    88  -2  *  2.1 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      74  -3  *  2.0 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  136  -2  *  2.2 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      214  -3  *  2.3 stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    243  -4  *  * stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      432  -2  2870  - stag  -
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    674  -4  *  * nema  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  740  -4  *  3.4 nema  -
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    658  -4  *  * nema  
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    36  -3  *  2.8 nema  -
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    154  3  *  1.3 stag  -
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      230  2  297  1.0 stag  -
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  313  0  *  1.3 stag  -
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    408  3  *  * nema  
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      123  -3  *  - stag  -
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    100  0  *  * nema  
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -68  0  0.098  - nema  -
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    157  7  *  * nema  
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    156  2  *  * nema  
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    72  0  7.50  0.0 nema  ледостај
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  260  0  *  0.0 nema  ледостај
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -158  4  1.30  1.0 nema  -
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    52  0  0.005  0.0 nema  ледостај
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    32  -4  3.28  * nema  -
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    38  0  *  * nema  
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -42  0  *  * nema  -
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    261  -1  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    259  0  473  3.1 stag  -
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      117  4  715  3.9 stag  -
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -6  2  *  3.9 stag  -
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    147  0  *  * nema  
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      171  -3  *  4.0 stag  -
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    54  40  *  * nema  
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    26  0  48.0  * nema  -
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    117  40  *  * nema  
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    75  0  *  * nema  
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    29  0  30.4  2.5 nema  -
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -13  0  *  * nema  
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    15  0  *  * nema  
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    30  0  *  * nema  
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    67  0  *  * nema  
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    -12  0  *  * nema  
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -11  0  1.10  * nema  -
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    233  0  *  * nema  
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    16  -3  0.672  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    1  -2  2.14  - nema  -
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    59  0  *  * nema  -
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    36  0  *  * nema  
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    58  -3  0.082  * nema  -
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema  -
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    36  3  0.565  * nema  -
 УБ Ниво одбране  УБ    30  0  *  * nema  
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -156  -1  46.6  * stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -90  -4  *  1.0 stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -21  -6  45.9  - stag  -
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -367  -3  57.6  - stag  -
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    25  0  *  * nema  
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    25  -3  0.210  * nema  -
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    9  0  *  * nema  
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    51  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    24  0  *  * nema  
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -50  -1  *  * nema  
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    58  -1  0.655  * nema  -
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    76  -2  *  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -185  0  1.89  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    21  1  *  * nema  
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    49  12  19.7  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -186  10  23.0  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -132  11  -  * nema  -
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    21  8  21.0  * nema  -
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    10  0  1.32  * nema  -
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    23  0  0.971  * nema  -
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    22  0  0.274  * nema  -
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    4  0  *  * nema  
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    5  0  0.652  * nema  -
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -16  0  4.05  * nema  -
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    53  3  *  * nema  
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -76  0  5.13  * nema  -
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    46  1  4.32  * nema  -
 ЈЕРМА Ниво одбране  ТРНСКИ ОДОРОВЦИ    50  0  *  * nema  
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -5  1  *  * nema  
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    222  2  16.0  - nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    -4  0  *  * nema  
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    21  -3  -  * nema  -
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -138  1  29.6  * nema  -
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    121  7  *  * nema  
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    23  2  *  * nema  
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    91  1  *  * nema  
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    50  14  *  * nema  
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    39  0  *  * nema  
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  1  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    159  0  14.9  - nema  -
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    82  0  *  * nema  
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    22  0  -  - nema  -
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    10  0  *  * nema  
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    28  -2  *  * nema  
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    58  -5  *  * nema  
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    46  1  *  * nema  
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    29  0  1.31  * nema  -
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    34  0  *  * nema  
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    24  -1  *  * nema  
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    41  0  *  * nema  
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    16  0  0.906  * nema  -
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -80  -1  3.15  * nema  -
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema  -
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    64  -2  *  * nema  
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    23  2  *  * nema  
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ