Хидролошки подаци:  УТОРАК 04.08.2015.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      47  12  1570  23.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  126  12  *  24.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      116  10  2050  23.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    137  6  *  23.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      105  5  *  24.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  152  0  *  25.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      217  -4  *  - stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    248  -5  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      429  0  2670  - stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    673  2  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  742  2  *  26.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    673  7  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    179  -1  *  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      252  -1  312  - stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    428  -4  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      132  0  *  - stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    188  0  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -53  -1  0.165  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    399  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    218  1  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    69  -7  6.78  - stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  258  -4  *  25.2 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -171  0  0.760  - nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    64  -1  0.111  - nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    34  0  3.66  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -52  0  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    250  0  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    198  15  336  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      48  -1  449  - stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    -67  -3  *  24.4 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      167  -2  *  27.9 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    26  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    47  -5  65.3  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    68  2  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    16  0  11.3  20.8 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    43  1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    28  -3  3.04  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -25  1  5.84  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    19  2  6.80  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    63  2  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    47  0  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    84  4  1.67  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    37  0  0.304  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    20  1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -134  -7  64.4  * rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -102  -3  *  24.5 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    0  1  68.0  24.6 stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -354  4  63.0  25.6 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    20  -1  0.100  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -29  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  6  0.812  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    78  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -171  4  3.61  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    22  9  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    43  30  17.0  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -192  18  19.3  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -116  7  27.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    20  -12  20.4  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    15  1  2.09  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    22  5  0.884  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    20  1  0.150  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    13  5  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    27  16  4.12  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -8  2  2.52  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -82  0  3.45  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    53  0  6.34  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    215  0  15.0  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    47  5  -  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -124  -4  28.4  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    80  -2  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    57  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    173  25  20.2  19.2 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    85  7  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    7  9  32.4  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    34  -10  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    33  -1  1.02  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    42  0  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    29  0  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    23  0  0.522  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -66  1  5.40  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    55  2  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ