Хидролошки подаци:  СУБОТА 23.03.2019.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      423  -5  3780  7.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  474  -2  *  7.5 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      413  9  4040  7.9 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    387  13  *  8.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      366  13  *  7.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  390  12  *  8.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      372  6  *  8.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    377  4  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      506  6  6200  8.5 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    696  7  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  748  3  *  8.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    321  -51  *  9.4 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    302  6  *  8.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      334  4  1130  8.0 rast
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  335  0  *  7.9 stag
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      390  12  *  - stag
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    2  -1  1.10  - nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    130  -2  30.0  10.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  282  2  *  9.3 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -125  1  3.25  8.6 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    108  -2  0.105  10.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    78  -4  13.9  - nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -2  0  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    426  16  995  9.8 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      244  10  1340  10.2 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      106  8  *  11.2 stag
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      325  6  *  10.4 stag
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    190  0  467  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    88  -4  76.0  - nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    19  -2  3.90  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    31  0  2.25  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    34  -1  9.52  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    104  -2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    109  -1  1.75  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    53  -1  0.638  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -69  -18  172  * pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  8  -12  *  8.4 pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    93  -13  221  - pad
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -244  7  232  9.8 pad
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  0  1.17  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    72  1  1.43  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    82  0  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -158  -1  5.99  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    65  -2  27.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -144  -4  54.4  8.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -74  -16  62.6  10.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    99  -32  87.0  7.8 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    33  -1  6.14  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    42  0  3.03  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    35  -1  1.36  12.2 nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    33  -1  4.88  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    13  -2  9.47  8.0 nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -42  16  16.9  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    74  -27  16.5  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    296  -7  47.2  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    108  -5  30.6  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -42  -7  115  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    193  -10  30.8  - nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    51  -3  63.1  - nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    57  -1  4.37  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    37  -1  3.99  8.4 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -43  -2  10.3  9.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ