Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 30.11.2015.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      28  -14  1470  6.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  96  -17  *  6.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      89  -15  1880  6.6 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    126  -14  *  7.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      152  -14  *  7.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  254  -6  *  8.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      301  -5  *  7.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    322  -2  *  6.5 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      480  -2  4700  8.0 pad Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    687  -8  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  753  -10  *  7.4 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    254  -35  *  7.1 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      290  -25  884  7.2 pad Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  305  0  *  7.0 nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    377  1  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      256  -16  *  - pad Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    117  0  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    17  2  1.85  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    395  -4  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    164  -5  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    76  -4  8.50  5.4 stag Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  258  -6  *  5.6 stag Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -130  4  2.90  5.6 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    112  0  0.728  4.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    50  0  6.80  5.0 nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    263  1  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    -  -  -  - pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      239  -17  1310  6.2 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    116  -12  *  6.4 pad Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      256  -4  *  7.6 pad Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    66  42  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    52  -49  71.2  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    119  -8  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    62  -7  42.3  5.5 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    40  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    66  0  8.66  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    44  4  6.69  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -4  1  9.84  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    40  -2  11.9  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    115  -1  20.9  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    54  -4  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    164  2  7.04  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  78  4  0.988  4.6 nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    84  0  1.64  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    70  -7  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -70  9  170  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -61  7  *  6.0 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    71  13  179  5.6 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -295  -5  *  6.0 stag Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    43  0  1.29  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -22  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    64  -2  0.978  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    88  -5  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -121  -4  16.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    66  -14  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    67  -22  29.0  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -138  -13  59.6  5.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -46  -9  91.9  6.0 nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    140  2  133  6.0 nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    28  -4  4.71  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    37  -7  2.40  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    38  -2  1.71  7.0 nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    27  -9  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    29  0  4.50  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    12  1  6.33  4.0 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -43  -15  16.6  6.6 nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    97  -64  31.4  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    220  5  15.3  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    47  0  6.65  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -100  -4  41.0  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    94  0  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    184  -4  25.3  5.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    92  -1  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    23  0  37.4  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    52  2  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    43  -1  1.70  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    62  0  *  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    94  -5  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    48  -6  3.78  7.2 nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -2  4  23.4  6.0 nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    81  -4  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ