Хидролошки подаци:  ПОНЕДЕЉАК 19.11.2018.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      -60  -2  1080  8.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  8  0  *  8.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      13  -3  1430  8.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    45  -3  *  7.8 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      43  -4  *  8.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  120  -6  *  6.4 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      196  -11  *  8.6 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    228  -10  *  * stag
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      421  1  2542  9.0 stag
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    665  -5  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  730  -1  *  9.6 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    653  1  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    10  -3  *  11.3 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    164  1  *  8.5 stag
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      232  1  365  10.0 stag
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  310  0  *  8.2 stag
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    401  1  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      105  -7  *  - stag
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    110  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    -50  0  0.180  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    380  6  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    222  9  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    82  1  10.0  8.4 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  266  -2  *  8.2 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -154  -4  1.50  7.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    74  -2  0.046  5.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    30  -1  2.90  6.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    34  2  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -52  2  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    266  2  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    226  -20  406  9.9 pad
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      71  -11  529  10.3 pad
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      -44  -9  *  10.9 pad
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    112  -15  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      150  -12  *  11.0 stag
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    46  35  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    31  -1  50.8  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    54  1  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    7  0  9.26  5.3 nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    39  0  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    -10  1  1.16  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    234  -1  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    34  -1  2.78  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    20  1  5.20  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    71  4  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    39  2  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    67  0  0.156  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    38  1  0.320  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    33  1  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -168  2  36.8  * stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -121  0  *  6.9 stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    -16  -1  50.3  - stag
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -385  -6  46.0  7.4 stag
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    33  1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    29  1  0.298  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    4  2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    59  2  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    18  0  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    6  1  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    57  0  0.605  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -181  2  2.26  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    15  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    16  4  6.30  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -210  -1  10.9  3.8 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -142  -1  11.6  6.0 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    19  2  20.0  5.0 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    17  1  2.39  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    24  0  1.06  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    20  -1  0.150  7.0 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    11  1  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    8  0  0.828  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    -16  2  4.05  5.0 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -38  2  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    60  0  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -81  2  3.66  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    54  0  6.72  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    190  -5  7.60  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    5  15  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    31  3  3.29  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -131  3  31.7  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    115  0  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    24  2  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    95  2  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    40  1  *  * nema
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    46  1  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    52  1  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    155  1  13.5  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    80  2  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    -2  2  20.7  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    -6  0  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    44  1  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    58  0  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    47  1  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    25  0  1.04  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    31  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    22  2  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    40  1  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    22  1  1.43  5.8 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -72  1  4.31  6.0 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    67  0  *  * nema
 БРАНКОВАЧКА Ниво одбране  РИБАРЦЕ    27  1  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ