Хидролошки подаци:  СУБОТА 22.11.2014.  време: 7:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      179  11  2260  10.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  272  12  *  10.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      260  10  2970  10.5 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  261  1  *  9.8 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      258  -2  *  9.5 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  300  -4  *  9.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      375  5  *  9.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    384  4  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      522  8  6100  10.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    -  -  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  765  2  *  10.2 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    185  2  *  9.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      251  1  303  9.4 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  334  0  *  9.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    460       nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      295  -1  *  8.4 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    226       nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    14  -2  1.70  8.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    379       nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    142       nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    126  -20  28.0  8.4 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  284  -6  *  8.0 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -64  16  7.68  9.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    128  0  1.16  7.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    68  1  11.0  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    76       nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -21  1  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    269       nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    736  14  2150  10.4 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      438  14  2520  10.5 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    287  14  *  10.0 stag Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      323  4  *  11.0 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    78       nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    85  -45  128  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    155       nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    94  -8  89.0  7.7 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    41       nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    31  -1  3.32  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    40  -1  5.35  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -19  -1  6.85  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    8  -1  7.48  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    164  -2  22.1  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    104  -2  2.86  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  120  0  6.20  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    49  -2  0.444  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    37       nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      7  0  373  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  25  7  *  7.3 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    171  30  378  - stag Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -179  59  392  - rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    61  -1  2.90  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -9       nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    61  0  0.723  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    87  0  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -33  -31  57.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    131       nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    240  -18  194  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -31  -28  173  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    51  -24  221  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    238  -12  257  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    60  -8  16.8  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    47  -7  3.33  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    63  -5  6.38  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    45       nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    53  -13  6.90  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    48  -20  16.7  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -30  -28  22.2  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    120  -10  51.0  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    250  -7  27.1  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    117  7  29.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -33  -4  118  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    62       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    260  -8  80.0  8.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    144       nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    88  6  112  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    74       nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    69  7  4.02  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    72       nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    68  -14  9.46  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -8  -17  21.2  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English