Хидролошки подаци:  УТОРАК 03.05.2016.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      111  -7  1890  13.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  184  -4  *  13.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      161  -5  2330  13.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    182  -1  *  12.8 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      192  -1  *  13.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  254  0  *  13.2 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      304  0  *  13.5 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    323  1  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      476  -2  4430  14.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    677  -6  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  735  10  *  13.6 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    639  -18  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    233  -2  *  13.5 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      281  -5  707  14.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  323  0  *  13.8 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    408  0  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      255  2  *  - stag Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    70  0  5.25  - nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    386  0  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    183  0  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    132  -24  31.0  12.0 pad Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  270  -10  *  13.6 pad Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -72  -44  7.04  12.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    182  -10  3.66  14.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    60  -2  9.10  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    18  -12  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    293  -7  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    412  12  950  13.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      224  2  1230  13.5 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    95  -3  *  12.0 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      258  1  *  13.9 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    62  0  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    200  110  509  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    128  5  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    74  6  56.6  10.3 nema Квалитет вода
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    66  14  *  * nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    106  22  18.3  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    43  13  6.36  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    -  -  -  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    76  -22  24.1  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    217  88  57.7  * nema Квалитет вода
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    63  -2  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    331  -148  21.8  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  50  22  *  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    101  33  2.39  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    77  14  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -20  24  296  * rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  6  11  *  11.2 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    111  19  255  12.2 rast Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -240  22  242  13.8 rast Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    154  69  37.4  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    20  4  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    84  12  2.17  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    111  20  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -125  16  14.8  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    87  38  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    68  14  29.5  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -126  18  70.4  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -41  21  97.7  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    127  -5  117  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    47  11  11.1  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    86  24  10.9  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    40  4  1.95  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    122  79  50.3  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    42  30  14.7  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    75  4  *  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -45  9  15.8  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    91  9  27.2  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    310  40  54.2  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    159  15  71.1  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    9  75  178  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    185  24  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ РЗАВ Ниво одбране  КРУШЧИЦА    125  52  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    170  87  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    225  32  53.5  - nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    127  29  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    105  58  133  - nema Квалитет вода
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    169  93  *  * nema Квалитет вода
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    178  80  *  * nema Квалитет вода
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    110  50  *  * nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    88  6  8.46  * nema Квалитет вода
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    54  -1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    58  12  6.43  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -8  20  21.2  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    -  -  -  * nema Квалитет вода
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    84  14  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ