Хидролошки подаци:  ЧЕТВРТАК 24.04.2014.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
Кв.
воде
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      69  4  1680  15.0 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  145  6  *  14.3 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      135  6  2160  14.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА  152  -3  *  14.2 rast Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      174  -8  *  15.0 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  264  -8  *  13.6 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      360  -8  *  14.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    374  -10  *  * stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      510  -14  *  13.4 stag Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    694  -21  *  * nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  743  -19  *  13.0 nema Квалитет вода
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО  -  -  *  - nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    196  -4  *  14.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      260  -3  465  14.0 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  330  0  *  14.2 stag Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    393  -1  *  * nema Квалитет вода
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      259  -9  *  14.7 stag Квалитет вода
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    179  -3  *  * nema Квалитет вода
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    18  3  1.90  17.0 nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    402  1  *  * nema Квалитет вода
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    228  4  *  * nema Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    76  -6  6.15  13.4 rast Квалитет вода
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  254  -4  *  15.8 rast Квалитет вода
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -82  8  6.26  13.0 nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    150  10  1.94  16.0 nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    78  -8  13.9  * nema Квалитет вода
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    109  -6  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    -  -  *  * nema Квалитет вода
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    274  -3  *  * nema Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    770  14  2200  12.6 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      497  10  2920  12.3 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ    343  9  *  12.2 rast Квалитет вода
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      314  -8  *  12.9 stag Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    270  -18  *  * nema Квалитет вода
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    300  6  976  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    255  -6  *  * nema Квалитет вода
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    189  -2  293  10.1 nema Квалитет вода
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    59  -12  7.23  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    105  55  31.5  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    72  41  32.3  * nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    63  -8  17.1  - nema Квалитет вода
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    174  -29  *  * nema Квалитет вода
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    127  -48  2.71  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  -  -  -  * nema Квалитет вода
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    78  -15  2.09  * nema Квалитет вода
 УБ Ниво одбране  УБ    59  -5  *  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      169  -138  918  * pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  336  -105  1186  11.2 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    542  -26  1450  11.0 pad Квалитет вода
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      159  47  1480  12.6 pad Квалитет вода
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    87  32  8.37  * nema Квалитет вода
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    65  7  *  * nema Квалитет вода
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    79  -3  2.39  * nema Квалитет вода
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    84  -1  *  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -62  -38  39.1  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    180  -31  113  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -4  -48  208  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    117  -69  321  * nema Квалитет вода
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    322  -146  390  * nema Квалитет вода
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    58  -3  15.9  * nema Квалитет вода
 ЛУЖНИЦА Ниво одбране  СВОЂЕ    59  -1  *  * nema Квалитет вода
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    110  2  16.6  * nema Квалитет вода
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    96  -30  15.1  * nema Квалитет вода
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    76  -7  *  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    89  -9  22.5  * nema Квалитет вода
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    126  -32  44.4  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -22  -4  26.4  * nema Квалитет вода
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    141  -4  73.1  * nema Квалитет вода
 ТОПОНИЧКА Ниво одбране  ГОРЊА ТОПОНИЦА    113  13  *  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    441  -10  137  - nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    210  -41  118  * nema Квалитет вода
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    152  -74  472  * nema Квалитет вода
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    170  1  *  * nema Квалитет вода
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    117  28  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    334  -60  150  12.4 nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    191  -46  *  * nema Квалитет вода
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    162  -53  224  - nema Квалитет вода
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    180  -29  25.8  * nema Квалитет вода
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    184  1  *  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    104  -6  26.6  * nema Квалитет вода
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    42  -5  40.6  * nema Квалитет вода
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    301  -26  117  * nema Квалитет вода
 ТРГОВИШКИ ТИМОК Ниво одбране  ДОЊА КАМЕНИЦА    -1  0  *  * nema Квалитет вода
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Изаберите "H20" за податке о квалитету вода.

Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Latinica    English English