Хидролошки подаци:  СРЕДА 19.06.2019.  време: 8:00 (06:00 UTC)   Хидролошки подаци    Хидролошки подаци

        Река          
 
   Хидролошка   
станица
 
Часовне
вредности
Годишњи
преглед
Водостаj
 
 (cm)
 Промена 
 водостаја 
 (cm)
 Протицај 
 воде 
 (m3/s)
 Температура 
 воде 
 (°C)
 Тенденција 
 водостаја 
 
 Подаци се ажурирају свакодневно у 10 часова.
 Изаберите картографски приказ мреже извештајних хидролошких станица.
 ДУНАВ Ниво одбране  БЕЗДАН      425  -20  3800  22.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  АПАТИН  514  -14  *  22.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БОГОЈЕВО      494  -8  4690  21.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАЧКА ПАЛАНКА    481  -3  *  21.2 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  НОВИ САД      467  -9  *  21.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СЛАНКАМЕН  482  -18  *  24.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ЗЕМУН      457  -18  *  22.8 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  ПАНЧЕВО    464  -18  *  * pad
 ДУНАВ Ниво одбране  СМЕДЕРЕВО      578  -15  7500  23.0 pad
 ДУНАВ Ниво одбране  БАНАТСКА ПАЛАНКА    741  -8  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  777  -5  *  23.4 nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ГОЛУБАЦ    674  -3  *  * nema
 ДУНАВ Ниво одбране  ПРАХОВО    500  -11  *  23.9 nema
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ КНЕЖЕВАЦ    257  -23  *  24.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  СЕНТА      302  -19  922  25.0 pad
 ТИСА Ниво одбране  НОВИ БЕЧЕЈ  333  -10  *  25.3 pad
 ТИСА Ниво одбране  БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ    419  -8  *  * nema
 ТИСА Ниво одбране  ТИТЕЛ      476  -19  *  - pad
 ЗЛАТИЦА Ниво одбране  ВРБИЦА    162  0  *  * nema
 СТАРИ БЕГЕЈ Ниво одбране  ХЕТИН    78  -11  5.81  - nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ    394  3  *  * nema
 ПЛОВНИ БЕГЕЈ Ниво одбране  СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ    233  2  *  * nema
 ТАМИШ Ниво одбране  ЈАША ТОМИЋ    176  -6  53.0  24.6 stag
 ТАМИШ Ниво одбране  СЕЧАЊ  320  -12  *  23.6 stag
 БРЗАВА Ниво одбране  МАРКОВИЋЕВО    -92  -5  5.56  22.0 nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ВАТИН    135  -9  0.375  25.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  КУСИЋ    80  2  14.5  20.0 nema
 НЕРА Ниво одбране  ВРАЧЕВ ГАЈ    87  -2  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  КУШТИЉ    23  -3  *  * nema
 КАРАШ Ниво одбране  ДОБРИЧЕВО    293  -3  *  * nema
 САВА Ниво одбране  ЈАМЕНА    456  -20  1100  23.4 stag
 САВА Ниво одбране  СРЕМСКА МИТРОВИЦА      272  -15  1500  23.6 stag
 САВА Ниво одбране  ШАБАЦ      155  -18  *  21.4 stag
 САВА Ниво одбране  БЕЉИН    390  -22  *  * nema
 САВА Ниво одбране  БЕОГРАД      411  -20  *  23.0 pad
 ДРИНА Ниво одбране  БАЈИНА БАШТА    126  -19  *  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  РАДАЉ    189  60  463  * nema
 ДРИНА Ниво одбране  БАДОВИНЦИ    139  77  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  БРОДАРЕВО    130  2  *  * nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    78  0  61.7  15.2 nema
 ЛИМ Ниво одбране  ПРИБОЈ    -1  -33  *  * nema
 МИЛЕШЕВКА Ниво одбране  ПРИЈЕПОЉЕ    20  -1  *  * nema
 БИСТРИЦА Ниво одбране  БИСТРИЦА    41  0  *  * nema
 ВАПА Ниво одбране  ЧЕДОВО    128  28  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЗАВЛАКА    7  2  *  * nema
 ЈАДАР Ниво одбране  ЛЕШНИЦА    28  11  4.80  * nema
 СТУДВА Ниво одбране  МОРОВИЋ    250  -19  *  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ВАЉЕВО    31  4  2.25  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  СЛОВАЦ    0  -  -  * nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  БЕЛИ БРОД    48  15  15.2  - nema
 КОЛУБАРА Ниво одбране  ДРАЖЕВАЦ    172  1  *  * nema
 ТОПЧИДЕРСКА Ниво одбране  РАКОВИЦА    75  31  *  * nema
 ЉИГ Ниво одбране  БОГОВАЂА    164  67  5.01  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  КОЦЕЉЕВA  0  -  -  * nema
 ТАМНАВА Ниво одбране  ЋЕМАНОВ МОСТ    60  -5  0.819  * nema
 УБ Ниво одбране  УБ    46  -2  *  * nema
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ВАРВАРИН      -95  4  120  * rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЋУПРИЈА  -12  2  *  21.4 rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  БАГРДАН    55  -2  150  - rast
 ВЕЛИКА МОРАВА Ниво одбране  ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ      -234  -11  256  22.0 rast
 ЦРНИЦА Ниво одбране  ПАРАЋИН    42  -1  *  * nema
 ЛУГОМИР Ниво одбране  МАЈУР    42  0  1.17  * nema
 БЕЛИЦА Ниво одбране  ЈАГОДИНА    7  -2  *  * nema
 ЛЕПЕНИЦА Ниво одбране  БАТОЧИНА    61  1  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  МАНАСТИР МАНАСИЈА    41  -4  *  * nema
 РЕСАВА Ниво одбране  СВИЛАЈНАЦ    -17  -9  *  * nema
 ЈАСЕНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    77  9  1.73  * nema
 КУБРШНИЦА Ниво одбране  СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА    85  1  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВРАЊСКИ ПРИБОЈ    -156  2  6.43  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ВЛАДИЧИН ХАН    36  2  *  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  ГРДЕЛИЦА    45  -2  17.9  * nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  КОРВИНГРАД    -169  1  34.7  21.2 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    -94  5  *  24.5 nema
 ЈУЖНА МОРАВА Ниво одбране  МОЈСИЊЕ    75  -8  63.3  23.8 nema
 ВЛАСИНА Ниво одбране  ВЛАСОТИНЦЕ    31  -3  5.50  * nema
 ВЕТЕРНИЦА Ниво одбране  ЛЕСКОВАЦ    35  2  2.16  * nema
 ЈАБЛАНИЦА Ниво одбране  ПЕЧЕЊЕВЦЕ    33  1  1.12  23.4 nema
 ПУСТА Ниво одбране  ПУКОВАЦ    18  0  *  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ПЕПЕЉЕВАЦ    22  0  2.44  * nema
 ТОПЛИЦА Ниво одбране  ДОЉЕВАЦ    6  3  7.95  18.6 nema
 КОСАНИЦА Ниво одбране  ВИСОКА    -30  -7  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ДИМИТРОВГРАД    72  -1  *  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  ПИРОТ    -68  -2  7.67  * nema
 НИШАВА Ниво одбране  НИШ    75  5  17.1  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  АЛЕКСИНАЦ    12  -4  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  КРАТОВСКА СТЕНА    298  28  48.2  - nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЧАЧАК    55  14  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  МИЛОЧАЈ    124  29  *  * nema
 ЗАПАДНА МОРАВА Ниво одбране  ЈАСИКА    -57  7  96.3  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  КОСЈЕРИЋ    126  1  *  * nema
 СКРАПЕЖ Ниво одбране  ПОЖЕГА    54  8  *  * nema
 МОРАВИЦА Ниво одбране  ГРАДИНА    123  7  *  * nema
 ЛУЧКА РЕКА Ниво одбране  БЕДИНА ВАРОШ    52  5  *  * nema
 БЈЕЛИЦА Ниво одбране  ГУЧА    38  0  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  РАШКА    208  11  41.0  - nema
 ИБАР Ниво одбране  УШЋЕ    112  14  *  * nema
 ИБАР Ниво одбране  ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ    123  91  160  - nema
 РАШКА Ниво одбране  НОВИ ПАЗАР    -10  -5  *  * nema
 РАСИНА Ниво одбране  РАВНИ    85  13  *  * nema
 ГРУЖА Ниво одбране  ДРАГУШИЦА    82  16  *  * nema
 БОРАЧКА Ниво одбране  БОРАЧ    51  6  *  * nema
 МЛАВА Ниво одбране  ВЕЛИКО СЕЛО    52  -1  3.69  * nema
 ПЕК Ниво одбране  КУЧЕВО    39  -1  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  БОГОВИНА    46  0  *  * nema
 ЦРНИ ТИМОК Ниво одбране  ГАМЗИГРАД    61  0  *  * nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  КЊАЖЕВАЦ    31  -4  2.74  18.6 nema
 БЕЛИ ТИМОК Ниво одбране  ЗАЈЕЧАР    -47  -2  9.25  18.4 nema
 ВЕЛИКИ ТИМОК Ниво одбране  ЧОКОЊАР    0  -  -  * nema
 СВРЉИШКИ ТИМОК Ниво одбране  РГОШТЕ    75  2  *  * nema
Изаберите назив хидролошке станице за више информација.
Изаберите икону за преглед часовних вредности водостаја.
Изаберите икону извештаја за годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Погледајте годишњи преглед водостаја за текућу годину.
Легенда:
Превазиђена граница редовне одбране од поплава Превазиђена граница редовне одбране од поплава
  Редовна одбране од поплава се проглашава када водостај на реци достигне прописану границу која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа, угрожености брањеног подручја и др. Најчешће, та граница се поклапа са котом ножице насипа.
Превазиђена граница ванредне одбране од поплава Превазиђена граница ванредне одбране од поплава
  Ванредна одбрана од поплава се проглашава када водостај достигне прописану границу. Најчешће, та граница је 1.0 метар испод круне насипа.
Промена водостаја Промена водостаја: разлика водостаја у односу на претходни дан
Промена водостаја Тенденција водостаја: Пораст водостај у порасту, Опадање водостај у опадању, Стагнација водостај у стагнацији 
- Подаци тренутно нису расположиви
* Подаци се не издају
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ