Извештајна станица: ПРИБОЈ

    За додатне информације о станици изаберите њен назив.

Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:

 Датум и време   Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 22.08.2019 18:00  -1
 22.08.2019 17:00  -1
 22.08.2019 16:00  -1
 22.08.2019 15:00  -1
 22.08.2019 14:00  -1
 22.08.2019 13:00  -1
 22.08.2019 12:00  -1
 22.08.2019 11:00  -1
 22.08.2019 10:00  -1
 22.08.2019 09:00  -1
 22.08.2019 08:00  -1
 22.08.2019 07:00  -1
 22.08.2019 06:00  -1
 22.08.2019 05:00  -1
 22.08.2019 04:00  -1
 22.08.2019 03:00  -1
 22.08.2019 02:00  -1
 22.08.2019 01:00  -1
 22.08.2019 00:00  -1
 21.08.2019 23:00  -1
 21.08.2019 22:00  -1
 21.08.2019 21:00  -1
 21.08.2019 20:00  -1
 21.08.2019 19:00  -1
 21.08.2019 18:00  -1
 21.08.2019 17:00  -1
 21.08.2019 16:00  -1
 21.08.2019 15:00  -1
 21.08.2019 14:00  -1
 21.08.2019 13:00  -1
 21.08.2019 12:00  -1
 21.08.2019 11:00  -1
 21.08.2019 10:00  -1
 21.08.2019 09:00  -1
 21.08.2019 08:00  -1
 21.08.2019 07:00  -1
 21.08.2019 06:00  -1
 21.08.2019 05:00  -1
 21.08.2019 04:00  -1
 21.08.2019 03:00  -1
 21.08.2019 02:00  -1
 21.08.2019 01:00  -1
 21.08.2019 00:00  -1
 20.08.2019 23:00  -1
 20.08.2019 22:00  -1
 20.08.2019 21:00  -1
 20.08.2019 20:00  -1
 20.08.2019 19:00  -1
 20.08.2019 18:00  -1
 20.08.2019 17:00  -1
 20.08.2019 16:00  -1
 20.08.2019 15:00  -1
 20.08.2019 14:00  -1
 20.08.2019 13:00  -1
 20.08.2019 12:00  -1
 20.08.2019 11:00  -1
 20.08.2019 10:00  -1
 20.08.2019 09:00  -1
 20.08.2019 08:00  -1
 20.08.2019 07:00  -1
 20.08.2019 06:00  -1
 20.08.2019 05:00  -1
 20.08.2019 04:00  -1
 20.08.2019 03:00  -1
 20.08.2019 02:00  -1
 20.08.2019 01:00  -1
 20.08.2019 00:00  -1
 19.08.2019 23:00  -1
 19.08.2019 22:00  -1
 19.08.2019 21:00  -1
 19.08.2019 20:00  -1
 19.08.2019 19:00  -1
 19.08.2019 18:00  -1
 19.08.2019 17:00  -1
 19.08.2019 16:00  -1
 19.08.2019 15:00  -1
 19.08.2019 14:00  -1
 19.08.2019 13:00  -1
 19.08.2019 12:00  -1
 19.08.2019 11:00  -1
 19.08.2019 10:00  -1
 19.08.2019 09:00  -1
 19.08.2019 08:00  -1
 19.08.2019 07:00  -1
 19.08.2019 06:00  -1
 19.08.2019 05:00  -1
 19.08.2019 04:00  -1
 19.08.2019 03:00  -1
 19.08.2019 02:00  -1
 19.08.2019 01:00  -1
 19.08.2019 00:00  -1
 18.08.2019 23:00  -1
 18.08.2019 22:00  -1
 18.08.2019 21:00  -1
 18.08.2019 20:00  -1
 18.08.2019 19:00  -1
 18.08.2019 18:00  -1
 18.08.2019 17:00  -1
 18.08.2019 16:00  -1
 18.08.2019 15:00  -1
 18.08.2019 14:00  -1
 18.08.2019 13:00  -1
 18.08.2019 12:00  -1
 18.08.2019 11:00  -1
 18.08.2019 10:00  -1
 18.08.2019 09:00  -1
 18.08.2019 08:00  -1
 18.08.2019 07:00  -1
 18.08.2019 06:00  -1
 18.08.2019 05:00  -1
 18.08.2019 04:00  -1
 18.08.2019 03:00  -1
 18.08.2019 02:00  -1
 18.08.2019 01:00  -1
 18.08.2019 00:00  -1
 17.08.2019 23:00  -1
 17.08.2019 22:00  -1
 17.08.2019 21:00  -1
 17.08.2019 20:00  -1
 17.08.2019 19:00  -1
 17.08.2019 18:00  -1
 17.08.2019 17:00  -1
 17.08.2019 16:00  -1
 17.08.2019 15:00  -1
 17.08.2019 14:00  -1
 17.08.2019 13:00  -1
 17.08.2019 12:00  -1
 17.08.2019 11:00  -1
 17.08.2019 10:00  -1
 17.08.2019 09:00  -1
 17.08.2019 08:00  -1
 17.08.2019 07:00  -1
 17.08.2019 06:00  -1
 17.08.2019 05:00  -1
 17.08.2019 04:00  -1
 17.08.2019 03:00  -1
 17.08.2019 02:00  -1
 17.08.2019 01:00  -1
 17.08.2019 00:00  -1
 16.08.2019 23:00  -1
 16.08.2019 22:00  -1
 16.08.2019 21:00  -1
 16.08.2019 20:00  -1
 16.08.2019 19:00  -1
 16.08.2019 18:00  -1
 16.08.2019 17:00  -1
 16.08.2019 16:00  -1
 16.08.2019 15:00  -1
 16.08.2019 14:00  -1
 16.08.2019 13:00  -1
 16.08.2019 12:00  -1
 16.08.2019 11:00  -1
 16.08.2019 10:00  -1
 16.08.2019 09:00  -1
 16.08.2019 08:00  -1
 16.08.2019 07:00  -1
 16.08.2019 06:00  -1
 16.08.2019 05:00  -1
 16.08.2019 04:00  -1
 16.08.2019 03:00  -1
 16.08.2019 02:00  -1
 16.08.2019 01:00  -1
 16.08.2019 00:00  -1
 15.08.2019 23:00  -1
 15.08.2019 22:00  -1
 15.08.2019 21:00  -1
 15.08.2019 20:00  -1
  СТАНИЦА: ПРИБОЈ
  РЕКА: ЛИМ
  СЛИВ: ДРИНА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1959
  КОТА "0" (m n.J.m.): 380.79
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 47.2
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3684 
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ