Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
82
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
134
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 11:30
Водостај (cm):
161
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
165
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
283
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
307
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
480.99999999999994
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
706
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
676
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
184
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
191
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
249.00000000000003
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
216
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
-22
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
171
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
171
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
74
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-129
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
91
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
277
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
334
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
161
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
38
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
210
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
238
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
183
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
122
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
109.00000000000001
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
103
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
01.04.20 11:00
Водостај (cm):
25
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
12
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
240
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
21
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
92
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
102
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
51
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-107
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-262
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
52
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
54
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
60
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
76
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:15
Водостај (cm):
82
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-128
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
71
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-112.99999999999999
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-36
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
141
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
89
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
01.04.20 12:30
Водостај (cm):
-21
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
01.04.20 07:00
Водостај (cm):
81
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
16
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
254
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
26
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-95
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
62
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
171
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
42
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
22
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
83
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
120
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
124
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
-43
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
82
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
01.04.20 12:00
Водостај (cm):
48
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГРДЕЛИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 01.04.20 12:00 82
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 01.04.20 12:00 134
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 01.04.20 11:30 161
 НОВИ САД ДУНАВ 01.04.20 12:00 165
 ЗЕМУН ДУНАВ 01.04.20 12:00 283
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 01.04.20 12:00 307
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 01.04.20 12:00 481
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 01.04.20 12:00 706
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 01.04.20 12:00 676
 ПРАХОВО ДУНАВ 01.04.20 12:00 184
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 01.04.20 12:00 191
 СЕНТА ТИСА 01.04.20 12:00 249
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 01.04.20 12:00 401
 ТИТЕЛ ТИСА 01.04.20 12:00 216
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 01.04.20 12:00 96
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 01.04.20 12:30 -22
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 01.04.20 12:00 171
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 01.04.20 12:00 171
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 01.04.20 12:00 74
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 01.04.20 12:00 -129
 ВАТИН МОРАВИЦА 01.04.20 12:00 58
 КУСИЋ НЕРА 01.04.20 12:00 78
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 01.04.20 12:30 91
 КУШТИЉ КАРАШ 01.04.20 12:00 -10
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 01.04.20 12:00 277
 ЈАМЕНА САВА 01.04.20 12:00 334
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 01.04.20 12:00 161
 ШАБАЦ САВА 01.04.20 12:30 38
 БЕЉИН САВА 01.04.20 12:00 210
 БЕОГРАД САВА 01.04.20 12:00 238
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 01.04.20 12:00 183
 РАДАЉ ДРИНА 01.04.20 12:00 122
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 01.04.20 12:00 109
 БРОДАРЕВО ЛИМ 01.04.20 12:00 103
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 01.04.20 12:00 72
 ПРИБОЈ ЛИМ 01.04.20 12:00 34
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 01.04.20 11:00 25
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 01.04.20 12:00 42
 ЧЕДОВО ВАПА 01.04.20 12:00 92
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 01.04.20 12:00 -2
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 01.04.20 12:00 12
 МОРОВИЋ СТУДВА 01.04.20 12:00 240
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 01.04.20 12:30 21
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 01.04.20 12:00 24
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 01.04.20 12:00 92
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 01.04.20 12:00 36
 БОГОВАЂА ЉИГ 01.04.20 12:30 102
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 01.04.20 12:00 51
 УБ УБ 01.04.20 12:00 39
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 01.04.20 12:00 -107
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 01.04.20 12:00 79
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 01.04.20 12:00 -262
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 01.04.20 12:00 52
 МАЈУР ЛУГОМИР 01.04.20 12:00 46
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 01.04.20 12:00 15
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 01.04.20 12:00 54
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 01.04.20 12:00 60
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 01.04.20 12:00 -11
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 01.04.20 12:00 76
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 01.04.20 12:15 82
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 01.04.20 12:00 -128
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 01.04.20 12:00 71
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 01.04.20 12:00 -113
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 01.04.20 12:00 -36
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 01.04.20 12:00 141
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 01.04.20 12:00 47
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 01.04.20 12:00 75
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 01.04.20 12:00 49
 ПУКОВАЦ ПУСТА 01.04.20 12:00 25
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 01.04.20 12:00 29
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 01.04.20 12:00 23
 ВИСОКА КОСАНИЦА 01.04.20 12:00 -15
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 01.04.20 12:00 89
 ПИРОТ НИШАВА 01.04.20 12:30 -21
 НИШ НИШАВА 01.04.20 12:00 96
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 01.04.20 07:00 81
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 01.04.20 12:00 16
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 01.04.20 12:00 254
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 01.04.20 12:00 26
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 01.04.20 12:00 68
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 01.04.20 12:00 -95
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 01.04.20 12:00 121
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 01.04.20 12:00 37
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 01.04.20 12:00 110
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 01.04.20 12:00 48
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 01.04.20 12:00 61
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 01.04.20 12:00 62
 РАШКА ИБАР 01.04.20 12:00 171
 УШЋЕ ИБАР 01.04.20 12:00 86
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 01.04.20 12:00 42
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 01.04.20 12:00 22
 РАВНИ РАСИНА 01.04.20 12:00 83
 БОРАЧ БОРАЧКА 01.04.20 12:00 52
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 01.04.20 12:00 120
 КУЧЕВО ПЕК 01.04.20 12:00 96
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 01.04.20 12:00 100
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 01.04.20 12:00 124
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 01.04.20 12:00 42
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 01.04.20 12:00 -43
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 01.04.20 12:00 82
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
01.04.20 12:00 48
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English