Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
342
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
384
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:30
Водостај (cm):
352
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
328
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
398
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
409.99999999999994
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
538
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
729
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
682
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
336
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
267
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
400
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
356
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
19.10.20 15:00
Водостај (cm):
125
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
183
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
183
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
109.00000000000001
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-124
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
93
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
294
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
736
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
444.00000000000006
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
296
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
434
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
358
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
174
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
194
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
104
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
153
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
129
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
17
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-28.999999999999996
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-12
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
202
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
8
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.10.20 15:00
Водостај (cm):
115.99999999999999
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
40
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
6
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
10
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
82
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
35
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
19.10.20 16:15
Водостај (cm):
22
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-158
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-275
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
13
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
49
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
27
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-43
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-175
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
18
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-192
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-125
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
19.10.20 15:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-42
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.10.20 16:30
Водостај (cm):
82
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.10.20 16:30
Водостај (cm):
-66
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
46
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
46
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
212
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 15:30
Водостај (cm):
43
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-111.00000000000001
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
113.99999999999999
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
93
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
51
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
181
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
17
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
30
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
43
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 15:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
40
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
-74
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 15:30
Водостај (cm):
60
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
19.10.20 16:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
19.10.20 15:00
Водостај (cm):
34
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 19.10.20 16:00 342
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 19.10.20 16:00 384
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.10.20 16:30 352
 НОВИ САД ДУНАВ 19.10.20 16:00 328
 ЗЕМУН ДУНАВ 19.10.20 16:00 398
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 19.10.20 16:00 410
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 19.10.20 16:00 538
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.10.20 16:00 729
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 19.10.20 16:00 682
 ПРАХОВО ДУНАВ 19.10.20 16:00 336
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 19.10.20 16:00 220
 СЕНТА ТИСА 19.10.20 16:00 267
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 19.10.20 16:00 400
 ТИТЕЛ ТИСА 19.10.20 16:00 356
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 19.10.20 15:00 125
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 19.10.20 16:00 -69
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.10.20 16:00 183
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.10.20 16:00 183
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 19.10.20 16:00 109
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 19.10.20 16:00 -124
 ВАТИН МОРАВИЦА 19.10.20 16:00 93
 КУСИЋ НЕРА 19.10.20 16:00 55
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 19.10.20 16:00 60
 КУШТИЉ КАРАШ 19.10.20 16:00 4
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 19.10.20 16:00 294
 ЈАМЕНА САВА 19.10.20 16:00 736
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 19.10.20 16:00 444
 ШАБАЦ САВА 19.10.20 16:00 296
 БЕЉИН САВА 19.10.20 16:00 434
 БЕОГРАД САВА 19.10.20 16:00 358
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 19.10.20 16:00 174
 РАДАЉ ДРИНА 19.10.20 16:00 194
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 19.10.20 16:00 104
 БРОДАРЕВО ЛИМ 19.10.20 16:00 153
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 19.10.20 16:00 129
 ПРИБОЈ ЛИМ 19.10.20 16:00 87
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 19.10.20 16:00 17
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 19.10.20 16:00 37
 ЧЕДОВО ВАПА 19.10.20 16:00 100
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 19.10.20 16:00 -29
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 19.10.20 16:00 -12
 МОРОВИЋ СТУДВА 19.10.20 16:00 202
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 19.10.20 16:00 8
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 19.10.20 16:00 45
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 19.10.20 16:00 -1
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 19.10.20 15:00 116
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 19.10.20 16:00 40
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 19.10.20 16:00 6
 МИОНИЦА РИБНИЦА 19.10.20 16:00 10
 БОГОВАЂА ЉИГ 19.10.20 16:00 82
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 19.10.20 16:00 -2
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 19.10.20 16:00 35
 УБ УБ 19.10.20 16:15 22
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 19.10.20 16:00 -158
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 19.10.20 16:00 21
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 19.10.20 16:00 -275
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 19.10.20 16:00 29
 МАЈУР ЛУГОМИР 19.10.20 16:00 30
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 19.10.20 16:00 13
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 19.10.20 16:00 49
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 19.10.20 16:00 27
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 19.10.20 16:00 -43
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 19.10.20 16:00 58
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 19.10.20 16:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 -175
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 31
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 18
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 -192
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 -125
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 19.10.20 16:00 42
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 19.10.20 16:00 17
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 19.10.20 16:00 30
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 19.10.20 15:00 25
 ПУКОВАЦ ПУСТА 19.10.20 16:00 7
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.10.20 16:00 4
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.10.20 16:00 -11
 ВИСОКА КОСАНИЦА 19.10.20 16:00 -42
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 19.10.20 16:30 82
 ПИРОТ НИШАВА 19.10.20 16:30 -66
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 19.10.20 16:00 46
 НИШ НИШАВА 19.10.20 16:00 60
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 19.10.20 16:00 46
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 19.10.20 16:00 7
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 19.10.20 16:00 212
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 19.10.20 16:00 14
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 19.10.20 15:30 43
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 19.10.20 16:00 -111
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 19.10.20 16:00 114
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 19.10.20 16:00 26
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 19.10.20 16:00 93
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 19.10.20 16:00 45
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 19.10.20 16:00 56
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 19.10.20 16:00 33
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 19.10.20 16:00 51
 РАШКА ИБАР 19.10.20 16:00 181
 УШЋЕ ИБАР 19.10.20 16:00 87
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 19.10.20 16:00 42
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 19.10.20 16:00 17
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 19.10.20 16:00 30
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 19.10.20 16:00 63
 РАВНИ РАСИНА 19.10.20 16:00 83
 БОРАЧ БОРАЧКА 19.10.20 16:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 19.10.20 16:00 38
 КУЧЕВО ПЕК 19.10.20 16:00 43
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 19.10.20 15:00 16
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 19.10.20 16:00 40
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 19.10.20 16:00 19
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 19.10.20 16:00 -74
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 19.10.20 15:30 60
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 19.10.20 16:00 67
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 19.10.20 16:00 14
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
19.10.20 15:00 34
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English