Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
50
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
93
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
130
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
226
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
259
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
451
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
682
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
669
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
187
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
254
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
21.07.17 23:00
Водостај (cm):
431
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
145
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
119
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
352
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
203
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
100
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-150
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.07.17 12:30
Водостај (cm):
59
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
32
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-47
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
252
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
160
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
106
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
178
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
154
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
118
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
16
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.07.17 13:10
Водостај (cm):
19
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
39
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
108
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
30
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
-150
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-358
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
14
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
58
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
48
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:15
Водостај (cm):
68
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-175
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
9
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-209
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-142
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
1
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
56
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
57
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
177
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
20
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-130
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
91
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
22.07.17 06:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
51
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
158
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
2
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
22.07.17 12:15
Водостај (cm):
43
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
26
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
34
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
22.07.17 13:00
Водостај (cm):
54
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.07.17 12:00
Водостај (cm):
26
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.07.17 13:00 50
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.07.17 13:00 93
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.07.17 13:00 130
 НОВИ САД ДУНАВ 22.07.17 13:00 110
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.07.17 13:00 226
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 22.07.17 13:00 259
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.07.17 13:00 451
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.07.17 13:00 682
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.07.17 13:00 669
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.07.17 13:00 187
 СЕНТА ТИСА 22.07.17 13:00 254
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 21.07.17 23:00 431
 ТИТЕЛ ТИСА 22.07.17 13:00 145
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 22.07.17 12:00 119
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.07.17 13:00 -41
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.07.17 13:00 352
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.07.17 13:00 203
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.07.17 13:00 100
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.07.17 13:00 -150
 ВАТИН МОРАВИЦА 22.07.17 12:30 59
 КУСИЋ НЕРА 22.07.17 13:00 21
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.07.17 13:00 32
 КУШТИЉ КАРАШ 22.07.17 13:00 -47
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.07.17 13:00 252
 ЈАМЕНА САВА 22.07.17 13:00 160
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.07.17 13:00 50
 ШАБАЦ САВА 22.07.17 13:00 -54
 БЕЉИН САВА 22.07.17 13:00 106
 БЕОГРАД САВА 22.07.17 13:00 178
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.07.17 13:00 154
 РАДАЉ ДРИНА 22.07.17 13:00 118
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.07.17 13:00 64
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.07.17 13:00 16
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.07.17 13:00 43
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.07.17 13:00 -8
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 22.07.17 13:10 19
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.07.17 13:00 4
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.07.17 12:00 52
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 22.07.17 13:00 39
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.07.17 12:00 108
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.07.17 13:00 30
 УБ УБ 22.07.17 13:00 22
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 22.07.17 12:00 -150
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 22.07.17 12:00 -9
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.07.17 13:00 -358
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.07.17 13:00 40
 МАЈУР ЛУГОМИР 22.07.17 13:00 23
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.07.17 13:00 14
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.07.17 13:00 58
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.07.17 13:00 19
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 22.07.17 13:00 -1
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.07.17 13:00 48
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.07.17 13:15 68
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 -175
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 13
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 9
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 -209
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 -142
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 22.07.17 13:00 19
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 22.07.17 13:00 17
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.07.17 13:00 23
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.07.17 13:00 20
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.07.17 13:00 1
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.07.17 13:00 10
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.07.17 13:00 -20
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 22.07.17 13:00 56
 ПИРОТ НИШАВА 22.07.17 13:00 -69
 НИШ НИШАВА 22.07.17 13:00 57
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 22.07.17 12:00 177
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 22.07.17 12:00 20
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 22.07.17 12:00 37
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.07.17 13:00 -130
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 22.07.17 12:00 120
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.07.17 13:00 15
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.07.17 13:00 91
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 22.07.17 06:00 39
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 22.07.17 12:00 45
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 22.07.17 13:00 51
 РАШКА ИБАР 22.07.17 13:00 158
 УШЋЕ ИБАР 22.07.17 13:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 22.07.17 12:00 2
 РАВНИ РАСИНА 22.07.17 13:00 31
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 22.07.17 12:15 43
 БОРАЧ БОРАЧКА 22.07.17 12:00 42
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.07.17 13:00 26
 КУЧЕВО ПЕК 22.07.17 13:00 28
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.07.17 13:00 34
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.07.17 13:00 22
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.07.17 13:00 -78
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 22.07.17 13:00 54
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.07.17 12:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English