Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
50
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
186
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
125
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
178
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
281
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
284
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
466
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
21.01.17 23:30
Водостај (cm):
678
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
662
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
188
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
245
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
409
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
300
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
21.01.17 21:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
10
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
159
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
112
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
82
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-102
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
21.01.17 23:30
Водостај (cm):
107
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
48
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-20
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
264
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
334
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
149
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
115
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
213
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
129
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.01.17 00:15
Водостај (cm):
87
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
28
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
21.01.17 23:40
Водостај (cm):
28
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
93
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
45
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
142
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.01.17 00:15
Водостај (cm):
42
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
-91
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-288
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
56
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
25
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
55
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:15
Водостај (cm):
79
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-161
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
20
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-184
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
20.01.17 22:00
Водостај (cm):
-72
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
21.01.17 23:30
Водостај (cm):
71
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
21.01.17 23:30
Водостај (cm):
54
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-70
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-101
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
55
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
165
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
24
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
57
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
45
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
21.01.17 23:00
Водостај (cm):
57
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.01.17 00:00
Водостај (cm):
27
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МАЈУР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРАТОВСКА СТЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГУЧА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МИЛОЧАЈ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВЛАСОТИНЦЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БОРАЧ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.01.17 00:00 50
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.01.17 00:00 186
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.01.17 00:00 125
 НОВИ САД ДУНАВ 22.01.17 00:00 178
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.01.17 00:00 281
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 21.01.17 23:00 284
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.01.17 00:00 466
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 21.01.17 23:30 678
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.01.17 00:00 662
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.01.17 00:00 188
 СЕНТА ТИСА 22.01.17 00:00 245
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 22.01.17 00:00 409
 ТИТЕЛ ТИСА 22.01.17 00:00 300
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 21.01.17 21:00 126
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.01.17 00:00 10
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.01.17 00:00 159
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.01.17 00:00 112
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.01.17 00:00 82
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.01.17 00:00 -102
 ВАТИН МОРАВИЦА 21.01.17 23:30 107
 КУСИЋ НЕРА 22.01.17 00:00 41
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.01.17 00:00 48
 КУШТИЉ КАРАШ 22.01.17 00:00 -20
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.01.17 00:00 264
 ЈАМЕНА САВА 22.01.17 00:00 334
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.01.17 00:00 149
 БЕЉИН САВА 22.01.17 00:00 115
 БЕОГРАД САВА 22.01.17 00:00 213
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.01.17 00:00 129
 РАДАЉ ДРИНА 22.01.17 00:15 87
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.01.17 00:00 78
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.01.17 00:00 28
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.01.17 00:00 44
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.01.17 00:00 4
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 21.01.17 23:40 28
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.01.17 00:00 14
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.01.17 00:00 93
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 22.01.17 00:00 45
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.01.17 00:00 142
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.01.17 00:15 42
 УБ УБ 22.01.17 00:00 38
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 21.01.17 23:00 -91
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 21.01.17 23:00 44
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.01.17 00:00 -288
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.01.17 00:00 44
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.01.17 00:00 38
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.01.17 00:00 56
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.01.17 00:00 25
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 22.01.17 00:00 -8
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.01.17 00:00 55
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.01.17 00:15 79
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.01.17 00:00 -161
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.01.17 00:00 27
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.01.17 00:00 20
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.01.17 00:00 -184
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 20.01.17 22:00 -72
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 21.01.17 23:30 71
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.01.17 00:00 27
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.01.17 00:00 31
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.01.17 00:00 10
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.01.17 00:00 21
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.01.17 00:00 -6
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 21.01.17 23:30 54
 ПИРОТ НИШАВА 22.01.17 00:00 -70
 НИШ НИШАВА 22.01.17 00:00 59
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.01.17 00:00 -101
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.01.17 00:00 30
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.01.17 00:00 92
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 22.01.17 00:00 55
 РАШКА ИБАР 22.01.17 00:00 165
 УШЋЕ ИБАР 22.01.17 00:00 92
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 21.01.17 23:00 24
 РАВНИ РАСИНА 21.01.17 23:00 36
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.01.17 00:00 57
 КУЧЕВО ПЕК 22.01.17 00:00 46
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.01.17 00:00 45
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.01.17 00:00 33
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.01.17 00:00 -54
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 21.01.17 23:00 57
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.01.17 00:00 27
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English