Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
21
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
65
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
104
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
146
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
335
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
352
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
500
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
709
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
675
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
375
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
386
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
389
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
291
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
19.02.17 15:00
Водостај (cm):
117
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
17
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
165
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
163
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
110
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-114
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.02.17 16:30
Водостај (cm):
118
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
56
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
281
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
511
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
311
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
331
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
291
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
41
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.02.17 16:15
Водостај (cm):
88
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
108
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
57
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.02.17 17:10
Водостај (cm):
30
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.02.17 15:00
Водостај (cm):
97
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
48
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
157
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
69
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
58
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
-65
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-258
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
55
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
56
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
39
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
4
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
63
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:15
Водостај (cm):
81
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
85
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-130
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-53
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
79
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
237
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-71
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
103
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
56
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
215
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
58
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
19.02.17 15:15
Водостај (cm):
61
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
61
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
73
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.02.17 17:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
19.02.17 16:00
Водостај (cm):
75
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
19.02.17 15:00
Водостај (cm):
36
Станица: КУШТИЉ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МИЛОЧАЈ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 19.02.17 17:00 21
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 19.02.17 17:00 65
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.02.17 17:00 104
 НОВИ САД ДУНАВ 19.02.17 17:00 146
 ЗЕМУН ДУНАВ 19.02.17 17:00 335
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 19.02.17 17:00 352
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 19.02.17 17:00 500
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.02.17 17:00 709
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 19.02.17 17:00 675
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 19.02.17 17:00 375
 СЕНТА ТИСА 19.02.17 17:00 386
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 19.02.17 17:00 389
 ТИТЕЛ ТИСА 19.02.17 17:00 291
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 19.02.17 15:00 117
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 19.02.17 17:00 17
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.02.17 17:00 165
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.02.17 17:00 163
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 19.02.17 17:00 110
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 19.02.17 17:00 -114
 ВАТИН МОРАВИЦА 19.02.17 16:30 118
 КУСИЋ НЕРА 19.02.17 17:00 56
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 19.02.17 17:00 65
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 19.02.17 17:00 281
 ЈАМЕНА САВА 19.02.17 17:00 511
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 19.02.17 17:00 311
 БЕЉИН САВА 19.02.17 17:00 331
 БЕОГРАД САВА 19.02.17 17:00 291
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 19.02.17 17:00 41
 РАДАЉ ДРИНА 19.02.17 16:15 88
 БРОДАРЕВО ЛИМ 19.02.17 17:00 108
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 19.02.17 17:00 57
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 19.02.17 17:00 49
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 19.02.17 16:00 41
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 19.02.17 17:10 30
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 19.02.17 17:00 32
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 19.02.17 15:00 97
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 19.02.17 17:00 48
 БОГОВАЂА ЉИГ 19.02.17 16:00 157
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 19.02.17 17:00 69
 УБ УБ 19.02.17 17:00 58
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 19.02.17 16:00 -65
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 19.02.17 16:00 83
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 19.02.17 17:00 -258
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 19.02.17 17:00 55
 МАЈУР ЛУГОМИР 19.02.17 17:00 39
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 19.02.17 17:00 38
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 19.02.17 17:00 56
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 19.02.17 17:00 39
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 19.02.17 17:00 4
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 19.02.17 17:00 63
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 19.02.17 17:15 81
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 -132
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 83
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 85
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 -130
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 -53
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 19.02.17 17:00 121
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 19.02.17 17:00 35
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 19.02.17 17:00 46
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 19.02.17 17:00 44
 ПУКОВАЦ ПУСТА 19.02.17 17:00 24
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.02.17 17:00 36
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.02.17 17:00 17
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 19.02.17 17:00 63
 ПИРОТ НИШАВА 19.02.17 17:00 -49
 НИШ НИШАВА 19.02.17 17:00 79
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 19.02.17 16:00 237
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 19.02.17 17:00 -71
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 19.02.17 17:00 47
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 19.02.17 17:00 103
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 19.02.17 17:00 63
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 19.02.17 16:00 56
 РАШКА ИБАР 19.02.17 17:00 215
 УШЋЕ ИБАР 19.02.17 17:00 128
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 19.02.17 16:00 52
 РАВНИ РАСИНА 19.02.17 17:00 58
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 19.02.17 15:15 61
 БОРАЧ БОРАЧКА 19.02.17 17:00 41
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 19.02.17 17:00 61
 КУЧЕВО ПЕК 19.02.17 17:00 57
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 19.02.17 17:00 73
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 19.02.17 17:00 48
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 19.02.17 17:00 -13
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 19.02.17 16:00 75
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
19.02.17 15:00 36
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English