Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
52
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
100
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
131
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
111.00000000000001
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
224.00000000000003
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
252.99999999999997
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
438.99999999999994
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
675
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
656
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
47
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
177
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
246
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
425
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
150
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
22.08.19 18:00
Водостај (cm):
106
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
394
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
85
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-179
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
34
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-50
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
257
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
188
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-38
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
119
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
177
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
130
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
53
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
12
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
219
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.08.19 19:10
Водостај (cm):
12
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.08.19 18:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
33
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.08.19 17:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-159
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-369
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
0
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
49
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
16
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-193
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
5
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-221
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-146
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
6
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-21
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.08.19 19:15
Водостај (cm):
-78
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
44
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
4
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
217
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-7.000000000000001
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-123
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
111.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
88
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
172
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
18
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
17
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
22.08.19 18:15
Водостај (cm):
44
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
22
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
23
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.08.19 18:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
32
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
-77
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
22.08.19 19:00
Водостај (cm):
64
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.08.19 18:00
Водостај (cm):
24
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГУЧА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРУШЧИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.08.19 19:00 52
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.08.19 19:00 100
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.08.19 19:00 131
 НОВИ САД ДУНАВ 22.08.19 19:00 111
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.08.19 19:00 224
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 22.08.19 19:00 253
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.08.19 19:00 439
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.08.19 19:00 675
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.08.19 19:00 656
 ПРАХОВО ДУНАВ 22.08.19 19:00 47
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.08.19 19:00 177
 СЕНТА ТИСА 22.08.19 19:00 246
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 22.08.19 19:00 425
 ТИТЕЛ ТИСА 22.08.19 19:00 150
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 22.08.19 18:00 106
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.08.19 19:00 -69
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.08.19 19:00 394
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.08.19 19:00 220
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.08.19 19:00 85
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.08.19 19:00 -179
 ВАТИН МОРАВИЦА 22.08.19 19:00 70
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.08.19 19:00 34
 КУШТИЉ КАРАШ 22.08.19 19:00 -50
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.08.19 19:00 257
 ЈАМЕНА САВА 22.08.19 19:00 188
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.08.19 19:00 60
 ШАБАЦ САВА 22.08.19 19:00 -38
 БЕЉИН САВА 22.08.19 19:00 119
 БЕОГРАД САВА 22.08.19 19:00 177
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.08.19 19:00 130
 РАДАЉ ДРИНА 22.08.19 19:00 96
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 22.08.19 19:00 53
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.08.19 19:00 59
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.08.19 19:00 13
 ПРИБОЈ ЛИМ 22.08.19 19:00 -1
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 22.08.19 19:00 12
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.08.19 19:00 40
 ЧЕДОВО ВАПА 22.08.19 19:00 86
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 22.08.19 19:00 -17
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.08.19 19:00 -11
 МОРОВИЋ СТУДВА 22.08.19 19:00 219
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 22.08.19 19:10 12
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.08.19 19:00 -5
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.08.19 18:00 52
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 22.08.19 19:00 38
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.08.19 19:00 60
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.08.19 19:00 33
 УБ УБ 22.08.19 17:00 25
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 22.08.19 19:00 -159
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 22.08.19 19:00 -11
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.08.19 19:00 -369
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.08.19 19:00 7
 МАЈУР ЛУГОМИР 22.08.19 19:00 22
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.08.19 19:00 0
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.08.19 19:00 49
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.08.19 19:00 16
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.08.19 19:00 55
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.08.19 19:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 -193
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 5
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 5
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 -221
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 -146
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 22.08.19 19:00 6
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 22.08.19 19:00 11
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.08.19 19:00 21
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.08.19 19:00 16
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.08.19 19:00 4
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.08.19 19:00 12
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.08.19 19:00 -21
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 22.08.19 19:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 22.08.19 19:15 -78
 НИШ НИШАВА 22.08.19 19:00 50
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 22.08.19 19:00 44
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 22.08.19 19:00 4
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 22.08.19 19:00 217
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 22.08.19 19:00 -7
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 22.08.19 19:00 30
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.08.19 19:00 -123
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 22.08.19 19:00 111
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.08.19 19:00 15
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.08.19 19:00 88
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 22.08.19 19:00 29
 РАШКА ИБАР 22.08.19 19:00 172
 УШЋЕ ИБАР 22.08.19 19:00 97
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 22.08.19 19:00 18
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 22.08.19 19:00 17
 РАВНИ РАСИНА 22.08.19 19:00 25
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 22.08.19 18:15 44
 БОРАЧ БОРАЧКА 22.08.19 19:00 41
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.08.19 19:00 22
 КУЧЕВО ПЕК 22.08.19 19:00 23
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 22.08.19 18:00 15
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.08.19 19:00 32
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.08.19 19:00 21
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.08.19 19:00 -77
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 22.08.19 19:00 64
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.08.19 18:00 24
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English