Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
322
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
344
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
334
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
335
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
423
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
427
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
544
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
715
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
647
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
434
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
261
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
409
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
382
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.01.18 00:00
Водостај (cm):
109
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
133
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
177
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
177
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
175
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-87
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.18 01:30
Водостај (cm):
102
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
76
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
319
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
461
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
313
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
474
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
383
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
89
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.18 01:15
Водостај (cm):
197
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
117
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
66
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.18 02:10
Водостај (cm):
40
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.18 00:00
Водостај (cm):
199
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
48
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
197
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
73
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
-80
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-237
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
58
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
62
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
44
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
35
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
72
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:15
Водостај (cm):
82
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-128
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
71
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-119
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-56
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-61
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
81
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
255
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
39
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-70
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.18 00:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
111
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.01.18 00:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
201
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
106
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
36
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
16
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
24.01.18 00:15
Водостај (cm):
69
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.01.18 01:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
73
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
63
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.18 00:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
67
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.18 02:00
Водостај (cm):
88
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.01.18 18:00
Водостај (cm):
41
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЕНТА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.01.18 02:00 322
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.01.18 02:00 344
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.18 02:00 334
 НОВИ САД ДУНАВ 24.01.18 02:00 335
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.01.18 02:00 423
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.01.18 02:00 427
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.01.18 02:00 544
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.18 02:00 715
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.01.18 02:00 647
 ПРАХОВО ДУНАВ 24.01.18 02:00 434
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.01.18 02:00 261
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.01.18 02:00 409
 ТИТЕЛ ТИСА 24.01.18 02:00 382
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.01.18 00:00 109
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.01.18 01:00 133
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.01.18 02:00 177
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.01.18 02:00 177
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.01.18 02:00 175
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.01.18 02:00 -87
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.01.18 01:30 102
 КУСИЋ НЕРА 24.01.18 02:00 64
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.01.18 02:00 76
 КУШТИЉ КАРАШ 24.01.18 02:00 57
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.01.18 02:00 319
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.01.18 02:00 461
 ШАБАЦ САВА 24.01.18 01:00 313
 БЕЉИН САВА 24.01.18 02:00 474
 БЕОГРАД САВА 24.01.18 02:00 383
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.01.18 02:00 89
 РАДАЉ ДРИНА 24.01.18 01:15 197
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.01.18 02:00 117
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.01.18 02:00 66
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.01.18 02:00 54
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.01.18 01:00 84
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.01.18 02:10 40
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.01.18 02:00 62
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.01.18 00:00 199
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.01.18 02:00 48
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.01.18 01:00 197
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.01.18 02:00 73
 УБ УБ 24.01.18 02:00 64
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.18 01:00 -80
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.18 01:00 86
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.18 02:00 -237
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.01.18 02:00 58
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.01.18 02:00 47
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.01.18 02:00 15
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.01.18 02:00 62
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.01.18 02:00 44
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.01.18 02:00 35
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.01.18 02:00 72
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.01.18 02:15 82
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 -128
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 57
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 71
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 -119
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 -56
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.18 02:00 131
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.01.18 02:00 40
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.01.18 02:00 54
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.01.18 02:00 51
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.01.18 02:00 46
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.18 02:00 31
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.18 02:00 18
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.01.18 02:00 77
 ПИРОТ НИШАВА 24.01.18 02:00 -61
 НИШ НИШАВА 24.01.18 02:00 81
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.18 01:00 255
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.18 01:00 39
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.18 01:00 84
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.18 02:00 -70
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 24.01.18 00:00 127
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.01.18 02:00 45
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.01.18 02:00 111
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.01.18 00:00 69
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.01.18 02:00 67
 РАШКА ИБАР 24.01.18 02:00 201
 УШЋЕ ИБАР 24.01.18 02:00 106
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.01.18 01:00 36
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 24.01.18 02:00 16
 РАВНИ РАСИНА 24.01.18 02:00 65
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 24.01.18 00:15 69
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.01.18 01:00 50
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.01.18 02:00 73
 КУЧЕВО ПЕК 24.01.18 02:00 63
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 24.01.18 00:00 51
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.01.18 02:00 67
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.01.18 02:00 59
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.01.18 02:00 -41
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.01.18 02:00 88
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.01.18 18:00 41
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English