Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
114
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
137
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
147
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
158
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
303
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
327
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
489
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 09:30
Водостај (cm):
710
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
682
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
224
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
274
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
409
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
227
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.04.17 09:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
27
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
239
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
83
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-118
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.04.17 09:30
Водостај (cm):
145
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
64
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
269
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
567
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
336
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
331
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
262
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
58
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.04.17 10:15
Водостај (cm):
185
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
134
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
82
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
136
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.17 10:10
Водостај (cm):
49
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
85
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.17 09:00
Водостај (cm):
209
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
67
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.04.17 10:15
Водостај (cm):
407
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
117
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
102
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
171
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-187
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
81
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
67
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
61
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
26
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
85
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:15
Водостај (cm):
89
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-127
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
77
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-85
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 09:30
Водостај (cm):
180
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
102
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
349
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
166
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
3
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.04.17 09:00
Водостај (cm):
157
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
130
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
23.04.17 06:00
Водостај (cm):
81
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
91
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
232
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
140
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
85
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
97
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
23.04.17 09:15
Водостај (cm):
98
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
23.04.17 09:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
69
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
8
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.17 10:00
Водостај (cm):
96
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.04.17 09:00
Водостај (cm):
47
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.04.17 10:00 114
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.04.17 10:00 137
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.04.17 10:00 147
 НОВИ САД ДУНАВ 23.04.17 10:00 158
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.04.17 10:00 303
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.04.17 10:00 327
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.04.17 10:00 489
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.04.17 09:30 710
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.04.17 10:00 682
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.04.17 10:00 224
 СЕНТА ТИСА 23.04.17 10:00 274
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.04.17 10:00 409
 ТИТЕЛ ТИСА 23.04.17 10:00 227
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.04.17 09:00 126
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.04.17 10:00 27
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.04.17 10:00 239
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.04.17 10:00 239
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.04.17 10:00 83
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.04.17 10:00 -118
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.04.17 09:30 145
 КУСИЋ НЕРА 23.04.17 10:00 55
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.04.17 10:00 64
 КУШТИЉ КАРАШ 23.04.17 10:00 -11
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.04.17 10:00 269
 ЈАМЕНА САВА 23.04.17 10:00 567
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.04.17 10:00 336
 БЕЉИН САВА 23.04.17 10:00 331
 БЕОГРАД САВА 23.04.17 10:00 262
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.04.17 10:00 58
 РАДАЉ ДРИНА 23.04.17 10:15 185
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.04.17 10:00 134
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.04.17 10:00 82
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.04.17 10:00 59
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.04.17 10:00 136
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.04.17 10:10 49
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.04.17 10:00 85
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.04.17 09:00 209
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.04.17 10:00 67
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.04.17 10:15 407
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.04.17 10:00 117
 УБ УБ 23.04.17 10:00 102
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.17 10:00 -9
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.17 10:00 171
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.17 10:00 -187
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.04.17 10:00 81
 МАЈУР ЛУГОМИР 23.04.17 10:00 57
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.04.17 10:00 67
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.04.17 10:00 60
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.04.17 10:00 61
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.04.17 10:00 26
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.04.17 10:00 85
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.04.17 10:15 89
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 10:00 -127
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 10:00 80
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 10:00 77
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 10:00 -85
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 10:00 -6
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.17 09:30 180
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 23.04.17 10:00 57
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.04.17 10:00 63
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.04.17 10:00 62
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.04.17 10:00 33
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.04.17 10:00 54
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.04.17 10:00 47
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.04.17 10:00 75
 ПИРОТ НИШАВА 23.04.17 10:00 -41
 НИШ НИШАВА 23.04.17 10:00 102
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.17 10:00 349
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.17 10:00 80
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.17 10:00 166
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.17 10:00 3
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 23.04.17 09:00 157
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.04.17 10:00 96
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.04.17 10:00 130
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 23.04.17 06:00 81
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.04.17 10:00 97
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 23.04.17 10:00 91
 РАШКА ИБАР 23.04.17 10:00 232
 УШЋЕ ИБАР 23.04.17 10:00 140
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 23.04.17 10:00 85
 РАВНИ РАСИНА 23.04.17 10:00 97
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 23.04.17 09:15 98
 БОРАЧ БОРАЧКА 23.04.17 09:00 62
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.04.17 10:00 69
 КУЧЕВО ПЕК 23.04.17 10:00 61
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.04.17 10:00 75
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.04.17 10:00 78
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.04.17 10:00 8
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.04.17 10:00 96
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.04.17 09:00 47
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English