Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
152
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
229
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
258
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
251
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
353
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
371
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
519
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
719
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
675
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
302
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
219
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
270
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
406
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
307
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
140
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
94
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
389
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
247
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
233
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
212
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
78
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
340
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
244
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
117
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
298
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
308
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
179
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.06.18 17:15
Водостај (cm):
106
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
81
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
19
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
266
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.06.18 17:10
Водостај (cm):
22
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
107
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
91
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
50
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-105
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-257
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
39
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
8
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
56
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
29
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
23
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
66
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:15
Водостај (cm):
91
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-163
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
67
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-174
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-98
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.06.18 14:00
Водостај (cm):
29
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
9
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-31
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-67
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
253
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
34
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-62
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
135
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
22.06.18 09:00
Водостај (cm):
56
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
22.06.18 09:00
Водостај (cm):
82
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
202
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
45
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
30
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
22.06.18 15:15
Водостај (cm):
55
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
22.06.18 09:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
62
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
68
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
-38
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
22.06.18 17:00
Водостај (cm):
81
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.06.18 15:00
Водостај (cm):
43
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.06.18 17:00 152
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.06.18 17:00 229
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.06.18 17:00 258
 НОВИ САД ДУНАВ 22.06.18 17:00 251
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.06.18 17:00 353
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 22.06.18 17:00 371
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.06.18 17:00 519
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.06.18 17:00 719
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.06.18 17:00 675
 ПРАХОВО ДУНАВ 22.06.18 17:00 302
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.06.18 17:00 219
 СЕНТА ТИСА 22.06.18 17:00 270
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 22.06.18 17:00 406
 ТИТЕЛ ТИСА 22.06.18 17:00 307
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 22.06.18 15:00 140
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.06.18 17:00 94
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.06.18 17:00 389
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.06.18 17:00 247
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.06.18 17:00 233
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.06.18 17:00 22
 ВАТИН МОРАВИЦА 22.06.18 17:00 212
 КУСИЋ НЕРА 22.06.18 17:00 78
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.06.18 17:00 78
 КУШТИЉ КАРАШ 22.06.18 17:00 98
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.06.18 17:00 340
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.06.18 17:00 244
 ШАБАЦ САВА 22.06.18 17:00 117
 БЕЉИН САВА 22.06.18 17:00 298
 БЕОГРАД САВА 22.06.18 17:00 308
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.06.18 17:00 179
 РАДАЉ ДРИНА 22.06.18 17:15 106
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.06.18 17:00 127
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.06.18 17:00 81
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.06.18 17:00 55
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.06.18 17:00 19
 МОРОВИЋ СТУДВА 22.06.18 17:00 266
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 22.06.18 17:10 22
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.06.18 17:00 39
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.06.18 15:00 107
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 22.06.18 17:00 91
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.06.18 17:00 121
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.06.18 17:00 50
 УБ УБ 22.06.18 17:00 45
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 22.06.18 17:00 -105
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 22.06.18 17:00 62
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.06.18 17:00 -257
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.06.18 17:00 39
 МАЈУР ЛУГОМИР 22.06.18 17:00 34
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.06.18 17:00 8
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.06.18 17:00 56
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.06.18 17:00 29
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 22.06.18 17:00 23
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.06.18 17:00 66
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.06.18 17:15 91
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 -163
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 61
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 67
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 -174
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 -98
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 22.06.18 17:00 77
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 22.06.18 17:00 26
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.06.18 17:00 25
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.06.18 14:00 29
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.06.18 17:00 9
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.06.18 17:00 24
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.06.18 17:00 -4
 ВИСОКА КОСАНИЦА 22.06.18 17:00 -31
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 22.06.18 17:00 126
 ПИРОТ НИШАВА 22.06.18 17:00 -67
 НИШ НИШАВА 22.06.18 17:00 86
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 22.06.18 17:00 253
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 22.06.18 17:00 34
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 22.06.18 17:00 92
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.06.18 17:00 -62
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 22.06.18 15:00 128
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.06.18 17:00 42
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.06.18 17:00 135
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 22.06.18 09:00 56
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 22.06.18 09:00 82
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 22.06.18 15:00 68
 РАШКА ИБАР 22.06.18 17:00 202
 УШЋЕ ИБАР 22.06.18 17:00 100
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 22.06.18 17:00 45
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 22.06.18 17:00 30
 РАВНИ РАСИНА 22.06.18 17:00 84
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 22.06.18 15:15 55
 БОРАЧ БОРАЧКА 22.06.18 09:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.06.18 17:00 62
 КУЧЕВО ПЕК 22.06.18 17:00 38
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 22.06.18 15:00 46
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.06.18 17:00 68
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.06.18 17:00 40
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.06.18 17:00 -38
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 22.06.18 17:00 81
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.06.18 15:00 43
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English