Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
115
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
147
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
170
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
173
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
305
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
319
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
479
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
688
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
655
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
275
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
189
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
242
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
381
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
241
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
22.02.19 15:00
Водостај (cm):
111
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
38
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
200
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
198
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
124
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-116
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
133
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
103
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
310
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
470
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
270
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
131
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
297
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
261
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
130
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.02.19 17:15
Водостај (cm):
198
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
116
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
67
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
54
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
43
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.02.19 17:40
Водостај (cm):
37
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.02.19 15:00
Водостај (cm):
159
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
170
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
60
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
58
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-57
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
103
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-249
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
19
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
62
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
61
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
48
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
85
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:15
Водостај (cm):
88
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-152
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
84
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-145
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-56
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.02.19 16:30
Водостај (cm):
28
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
70
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.02.19 17:45
Водостај (cm):
-59
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
58
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
346
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
145
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
147
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
140
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
82
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
95
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
193
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
51
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
14
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
82
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
75
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.02.19 15:00
Водостај (cm):
103
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
104
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
36
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
-48
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
22.02.19 17:00
Водостај (cm):
77
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.02.19 15:00
Водостај (cm):
36
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАКОВИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.02.19 17:00 115
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.02.19 17:00 147
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.02.19 17:00 170
 НОВИ САД ДУНАВ 22.02.19 17:00 173
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.02.19 17:00 305
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 22.02.19 17:00 319
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.02.19 17:00 479
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.02.19 17:00 688
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.02.19 17:00 655
 ПРАХОВО ДУНАВ 22.02.19 17:00 275
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.02.19 17:00 189
 СЕНТА ТИСА 22.02.19 17:00 242
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 22.02.19 17:00 381
 ТИТЕЛ ТИСА 22.02.19 17:00 241
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 22.02.19 15:00 111
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.02.19 17:00 38
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.02.19 17:00 200
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.02.19 17:00 198
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.02.19 17:00 124
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.02.19 17:00 -116
 ВАТИН МОРАВИЦА 22.02.19 17:00 133
 КУСИЋ НЕРА 22.02.19 17:00 67
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.02.19 17:00 103
 КУШТИЉ КАРАШ 22.02.19 17:00 34
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.02.19 17:00 310
 ЈАМЕНА САВА 22.02.19 17:00 470
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.02.19 17:00 270
 ШАБАЦ САВА 22.02.19 17:00 131
 БЕЉИН САВА 22.02.19 17:00 297
 БЕОГРАД САВА 22.02.19 17:00 261
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.02.19 17:00 130
 РАДАЉ ДРИНА 22.02.19 17:15 198
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.02.19 17:00 116
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.02.19 17:00 67
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.02.19 17:00 54
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.02.19 17:00 43
 МОРОВИЋ СТУДВА 22.02.19 17:00 239
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 22.02.19 17:40 37
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.02.19 17:00 65
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.02.19 15:00 159
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.02.19 17:00 170
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.02.19 17:00 60
 УБ УБ 22.02.19 17:00 58
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 22.02.19 17:00 -57
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 22.02.19 17:00 103
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.02.19 17:00 -249
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.02.19 17:00 80
 МАЈУР ЛУГОМИР 22.02.19 17:00 52
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.02.19 17:00 19
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.02.19 17:00 62
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.02.19 17:00 61
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 22.02.19 17:00 48
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.02.19 17:00 85
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.02.19 17:15 88
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 -152
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 69
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 84
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 -145
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 -56
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 22.02.19 17:00 98
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 22.02.19 17:00 35
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.02.19 17:00 42
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.02.19 17:00 41
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.02.19 17:00 24
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.02.19 16:30 28
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.02.19 17:00 15
 ВИСОКА КОСАНИЦА 22.02.19 17:00 -9
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 22.02.19 17:00 70
 ПИРОТ НИШАВА 22.02.19 17:45 -59
 НИШ НИШАВА 22.02.19 17:00 72
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 22.02.19 17:00 58
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 22.02.19 17:00 346
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 22.02.19 17:00 80
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 22.02.19 17:00 145
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.02.19 17:00 -15
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 22.02.19 17:00 147
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.02.19 17:00 83
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.02.19 17:00 140
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 22.02.19 17:00 82
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 22.02.19 17:00 91
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 22.02.19 17:00 95
 РАШКА ИБАР 22.02.19 17:00 193
 УШЋЕ ИБАР 22.02.19 17:00 98
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 22.02.19 17:00 51
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 22.02.19 17:00 14
 РАВНИ РАСИНА 22.02.19 17:00 82
 БОРАЧ БОРАЧКА 22.02.19 17:00 81
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.02.19 17:00 86
 КУЧЕВО ПЕК 22.02.19 17:00 75
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 22.02.19 15:00 103
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.02.19 17:00 104
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.02.19 17:00 36
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.02.19 17:00 -48
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 22.02.19 17:00 77
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.02.19 15:00 36
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English