Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
133
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
171
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
188
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
188
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
291
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
310
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
468
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
680
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
646
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
208
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
204
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
264
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
423.00000000000006
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
236
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
112.99999999999999
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
401.99999999999994
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
229
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
104
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-120
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
86
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
283
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
408
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
87
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
254.99999999999997
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
246
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
200.99999999999997
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
185
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
99
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
148
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
94
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
21
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
93
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
10
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.04.19 21:10
Водостај (cm):
24
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
76
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-98
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 19:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-300
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
39
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
32
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
66
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:15
Водостај (cm):
81
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-161
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-169
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-96
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
1
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-26
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.04.19 21:15
Водостај (cm):
-68
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
11
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
281
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
46
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-64
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
123
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
121
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
62
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
186
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
102
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
33
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
25.04.19 21:15
Водостај (cm):
62
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
42
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
73
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
25.04.19 21:00
Водостај (cm):
38
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 25.04.19 21:00 133
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 25.04.19 21:00 171
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 25.04.19 21:00 188
 НОВИ САД ДУНАВ 25.04.19 21:00 188
 ЗЕМУН ДУНАВ 25.04.19 21:00 291
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 25.04.19 21:00 310
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 25.04.19 21:00 468
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 25.04.19 21:00 680
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 25.04.19 21:00 646
 ПРАХОВО ДУНАВ 25.04.19 21:00 208
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 25.04.19 21:00 204
 СЕНТА ТИСА 25.04.19 21:00 264
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 25.04.19 21:00 423
 ТИТЕЛ ТИСА 25.04.19 21:00 236
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 25.04.19 21:00 113
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 25.04.19 21:00 14
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 25.04.19 21:00 402
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 25.04.19 21:00 229
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 25.04.19 21:00 104
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 25.04.19 21:00 -120
 ВАТИН МОРАВИЦА 25.04.19 21:00 118
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 25.04.19 21:00 86
 КУШТИЉ КАРАШ 25.04.19 21:00 -9
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 25.04.19 21:00 283
 ЈАМЕНА САВА 25.04.19 21:00 408
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 25.04.19 21:00 220
 ШАБАЦ САВА 25.04.19 21:00 87
 БЕЉИН САВА 25.04.19 21:00 255
 БЕОГРАД САВА 25.04.19 21:00 246
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 25.04.19 21:00 201
 РАДАЉ ДРИНА 25.04.19 21:00 185
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 25.04.19 21:00 99
 БРОДАРЕВО ЛИМ 25.04.19 21:00 148
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 25.04.19 21:00 94
 ПРИБОЈ ЛИМ 25.04.19 21:00 131
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 25.04.19 21:00 21
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 25.04.19 21:00 53
 ЧЕДОВО ВАПА 25.04.19 21:00 93
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 25.04.19 21:00 -1
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 25.04.19 21:00 10
 МОРОВИЋ СТУДВА 25.04.19 21:00 239
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 25.04.19 21:10 24
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 25.04.19 21:00 20
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 25.04.19 21:00 76
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 25.04.19 21:00 43
 БОГОВАЂА ЉИГ 25.04.19 21:00 92
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 25.04.19 21:00 55
 УБ УБ 25.04.19 21:00 43
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 25.04.19 21:00 -98
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 25.04.19 19:00 58
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 25.04.19 21:00 -300
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 25.04.19 21:00 39
 МАЈУР ЛУГОМИР 25.04.19 21:00 38
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 25.04.19 21:00 7
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 25.04.19 21:00 55
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 25.04.19 21:00 32
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 25.04.19 21:00 -18
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 25.04.19 21:00 66
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 25.04.19 21:15 81
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 -161
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 47
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 39
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 -169
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 -96
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 25.04.19 21:00 71
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 25.04.19 21:00 30
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 25.04.19 21:00 38
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 25.04.19 21:00 34
 ПУКОВАЦ ПУСТА 25.04.19 21:00 21
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 25.04.19 21:00 29
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 25.04.19 21:00 1
 ВИСОКА КОСАНИЦА 25.04.19 21:00 -26
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 25.04.19 21:00 68
 ПИРОТ НИШАВА 25.04.19 21:15 -68
 НИШ НИШАВА 25.04.19 21:00 67
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 25.04.19 21:00 55
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 25.04.19 21:00 11
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 25.04.19 21:00 281
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 25.04.19 21:00 46
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 25.04.19 21:00 83
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 25.04.19 21:00 -64
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 25.04.19 21:00 123
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 25.04.19 21:00 39
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 25.04.19 21:00 121
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 25.04.19 21:00 62
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 25.04.19 21:00 72
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 25.04.19 21:00 68
 РАШКА ИБАР 25.04.19 21:00 186
 УШЋЕ ИБАР 25.04.19 21:00 102
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 25.04.19 21:00 33
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 25.04.19 21:00 14
 РАВНИ РАСИНА 25.04.19 21:00 64
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 25.04.19 21:15 62
 БОРАЧ БОРАЧКА 25.04.19 21:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 25.04.19 21:00 41
 КУЧЕВО ПЕК 25.04.19 21:00 42
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 25.04.19 21:00 39
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 25.04.19 21:00 56
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 25.04.19 21:00 34
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 25.04.19 21:00 -54
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 25.04.19 21:00 73
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
25.04.19 21:00 38
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English