Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
11
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
66
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:30
Водостај (cm):
87
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
217
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
246
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
430.99999999999994
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
666
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
645
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
30
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
158
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
225.99999999999997
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
405
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
124
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-64
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
165
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
165
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
70
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-153
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
53
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
37
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-42
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
261
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
270
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
119
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
2
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
154
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
174
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
73
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
148
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
94
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
75
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-12
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
231.99999999999997
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
25.01.20 23:00
Водостај (cm):
16
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
0
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
60
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
36
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
33
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-158
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-370
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
25
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
10
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
51
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
24
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-49
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
60
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:15
Водостај (cm):
78
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-185
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
49
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-204
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-122
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-16
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.01.20 00:30
Водостај (cm):
-77
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
50
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
199
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-136
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
113.99999999999999
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
93
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
54
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
163
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
11
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
26.01.20 00:15
Водостај (cm):
59
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
34
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
26.01.20 00:30
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
-79
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
64
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
26.01.20 00:00
Водостај (cm):
26
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 26.01.20 00:00 11
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 26.01.20 00:00 66
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 26.01.20 00:30 87
 НОВИ САД ДУНАВ 26.01.20 00:00 73
 ЗЕМУН ДУНАВ 26.01.20 00:00 217
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 26.01.20 00:00 246
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 26.01.20 00:00 431
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 26.01.20 00:00 666
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 26.01.20 00:00 645
 ПРАХОВО ДУНАВ 26.01.20 00:00 30
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 26.01.20 00:00 158
 СЕНТА ТИСА 26.01.20 00:00 226
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 26.01.20 00:00 405
 ТИТЕЛ ТИСА 26.01.20 00:00 124
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 26.01.20 00:00 100
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 26.01.20 00:00 -64
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 26.01.20 00:00 165
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 26.01.20 00:00 165
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 26.01.20 00:00 70
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 26.01.20 00:00 -153
 ВАТИН МОРАВИЦА 26.01.20 00:00 53
 КУСИЋ НЕРА 26.01.20 00:00 31
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 26.01.20 00:00 37
 КУШТИЉ КАРАШ 26.01.20 00:00 -42
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 26.01.20 00:00 261
 ЈАМЕНА САВА 26.01.20 00:00 270
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 26.01.20 00:00 119
 ШАБАЦ САВА 26.01.20 00:00 2
 БЕЉИН САВА 26.01.20 00:00 154
 БЕОГРАД САВА 26.01.20 00:00 174
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 26.01.20 00:00 73
 РАДАЉ ДРИНА 26.01.20 00:00 148
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 26.01.20 00:00 94
 БРОДАРЕВО ЛИМ 26.01.20 00:00 75
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 26.01.20 00:00 28
 ПРИБОЈ ЛИМ 26.01.20 00:00 34
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 26.01.20 00:00 15
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 26.01.20 00:00 30
 ЧЕДОВО ВАПА 26.01.20 00:00 69
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 26.01.20 00:00 -12
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 26.01.20 00:00 -11
 МОРОВИЋ СТУДВА 26.01.20 00:00 232
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 25.01.20 23:00 16
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 26.01.20 00:00 0
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 26.01.20 00:00 60
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 26.01.20 00:00 36
 БОГОВАЂА ЉИГ 26.01.20 00:00 56
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 26.01.20 00:00 33
 УБ УБ 26.01.20 00:00 31
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 26.01.20 00:00 -158
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 26.01.20 00:00 -18
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 26.01.20 00:00 -370
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 26.01.20 00:00 25
 МАЈУР ЛУГОМИР 26.01.20 00:00 31
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 26.01.20 00:00 10
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 26.01.20 00:00 51
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 26.01.20 00:00 24
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 26.01.20 00:00 -49
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 26.01.20 00:00 60
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 26.01.20 00:15 78
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 -185
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 31
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 49
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 -204
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 -122
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 26.01.20 00:00 21
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 26.01.20 00:00 14
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 26.01.20 00:00 24
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 26.01.20 00:00 22
 ПУКОВАЦ ПУСТА 26.01.20 00:00 3
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 26.01.20 00:00 7
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 26.01.20 00:00 -16
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 26.01.20 00:00 59
 ПИРОТ НИШАВА 26.01.20 00:30 -77
 НИШ НИШАВА 26.01.20 00:00 46
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 26.01.20 00:00 50
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 26.01.20 00:00 -5
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 26.01.20 00:00 199
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 26.01.20 00:00 -4
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 26.01.20 00:00 27
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 26.01.20 00:00 -136
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 26.01.20 00:00 114
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 26.01.20 00:00 26
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 26.01.20 00:00 93
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 26.01.20 00:00 54
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 26.01.20 00:00 40
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 26.01.20 00:00 48
 РАШКА ИБАР 26.01.20 00:00 163
 УШЋЕ ИБАР 26.01.20 00:00 88
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 26.01.20 00:00 29
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 26.01.20 00:00 11
 РАВНИ РАСИНА 26.01.20 00:00 31
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 26.01.20 00:15 59
 БОРАЧ БОРАЧКА 26.01.20 00:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 26.01.20 00:00 28
 КУЧЕВО ПЕК 26.01.20 00:00 34
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 26.01.20 00:00 24
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 26.01.20 00:00 41
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 26.01.20 00:30 14
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 26.01.20 00:00 -79
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 26.01.20 00:00 64
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
26.01.20 00:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English