Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
179
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
210
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
225
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
210
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
318
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
337
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
491
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 20:30
Водостај (cm):
701
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
669
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
224
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
273
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
409
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
262
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
29.05.17 18:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-16
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
248
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
246
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
103
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
29.05.17 20:30
Водостај (cm):
138
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
58
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
28.05.17 22:00
Водостај (cm):
-7
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
270
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
375
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
197
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
80
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
257
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
273
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
201
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
141
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
133
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
75
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.05.17 21:10
Водостај (cm):
26
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
106
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
207
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
54
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-224
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
58
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
37
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
63
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
13
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
65
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
29.05.17 20:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-136
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-112
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.05.17 20:30
Водостај (cm):
73
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-41
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
94
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
288
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
51
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-32
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
29.05.17 18:00
Водостај (cm):
141
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
129
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
29.05.17 18:00
Водостај (cm):
76
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
80
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
69
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
199
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
29.05.17 20:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
29.05.17 18:15
Водостај (cm):
57
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
29.05.17 18:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
73
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
68
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
-44
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
72
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
29.05.17 21:00
Водостај (cm):
31
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 29.05.17 21:00 179
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 29.05.17 21:00 210
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 29.05.17 21:00 225
 НОВИ САД ДУНАВ 29.05.17 21:00 210
 ЗЕМУН ДУНАВ 29.05.17 21:00 318
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 29.05.17 21:00 337
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 29.05.17 21:00 491
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 29.05.17 20:30 701
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 29.05.17 21:00 669
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 29.05.17 21:00 224
 СЕНТА ТИСА 29.05.17 21:00 273
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 29.05.17 21:00 409
 ТИТЕЛ ТИСА 29.05.17 21:00 262
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 29.05.17 18:00 128
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 29.05.17 21:00 -16
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 29.05.17 21:00 248
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 29.05.17 21:00 246
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 29.05.17 21:00 103
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 29.05.17 21:00 -132
 ВАТИН МОРАВИЦА 29.05.17 20:30 138
 КУСИЋ НЕРА 29.05.17 21:00 48
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 29.05.17 21:00 58
 КУШТИЉ КАРАШ 28.05.17 22:00 -7
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 29.05.17 21:00 270
 ЈАМЕНА САВА 29.05.17 21:00 375
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 29.05.17 21:00 197
 ШАБАЦ САВА 29.05.17 20:00 80
 БЕЉИН САВА 29.05.17 21:00 257
 БЕОГРАД САВА 29.05.17 21:00 273
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 29.05.17 21:00 201
 РАДАЉ ДРИНА 29.05.17 20:00 141
 БРОДАРЕВО ЛИМ 29.05.17 21:00 133
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 29.05.17 21:00 75
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 29.05.17 21:00 50
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 29.05.17 20:00 39
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 29.05.17 21:10 26
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 29.05.17 21:00 37
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 29.05.17 21:00 106
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 29.05.17 21:00 49
 БОГОВАЂА ЉИГ 29.05.17 20:00 207
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 29.05.17 21:00 54
 УБ УБ 29.05.17 21:00 44
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 29.05.17 20:00 -40
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 29.05.17 20:00 121
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 29.05.17 21:00 -224
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 29.05.17 21:00 58
 МАЈУР ЛУГОМИР 29.05.17 21:00 42
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 29.05.17 21:00 37
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 29.05.17 21:00 63
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 29.05.17 21:00 43
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 29.05.17 21:00 13
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 29.05.17 21:00 65
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 29.05.17 20:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 -136
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 65
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 60
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 -112
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 -39
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 29.05.17 21:00 135
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 29.05.17 21:00 53
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 29.05.17 21:00 49
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 29.05.17 21:00 47
 ПУКОВАЦ ПУСТА 29.05.17 21:00 28
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 29.05.17 21:00 53
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 29.05.17 21:00 38
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 29.05.17 20:30 73
 ПИРОТ НИШАВА 29.05.17 21:00 -41
 НИШ НИШАВА 29.05.17 21:00 94
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 29.05.17 20:00 288
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 29.05.17 20:00 51
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 29.05.17 20:00 120
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 29.05.17 21:00 -32
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 29.05.17 18:00 141
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 29.05.17 21:00 49
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 29.05.17 21:00 129
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 29.05.17 18:00 76
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 29.05.17 21:00 80
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 29.05.17 21:00 69
 РАШКА ИБАР 29.05.17 21:00 199
 УШЋЕ ИБАР 29.05.17 21:00 120
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 29.05.17 20:00 67
 РАВНИ РАСИНА 29.05.17 21:00 81
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 29.05.17 18:15 57
 БОРАЧ БОРАЧКА 29.05.17 18:00 40
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 29.05.17 21:00 73
 КУЧЕВО ПЕК 29.05.17 21:00 73
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 29.05.17 21:00 68
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 29.05.17 21:00 42
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 29.05.17 21:00 -44
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 29.05.17 21:00 72
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
29.05.17 21:00 31
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English