Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-87
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-31
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
24
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-6
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
186
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
226
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
427
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
670
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
657
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
156
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
226
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-52
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
239
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
240
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
81
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-173
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
72
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
32
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
261
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
152
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-90
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
75
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
142
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
10
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
83
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
6
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
235
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.18 15:40
Водостај (cm):
15
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
4
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
37
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
34
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-165
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-378
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
32
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
1
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
55
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
5
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
55
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-178
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
11
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-213
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-112
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-40
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.18 15:45
Водостај (cm):
-55
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
52
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
194
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
1
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-128
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
116
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
95
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.10.18 12:30
Водостај (cm):
48
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
52
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
154
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
21.10.18 19:00
Водостај (cm):
7
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
23.10.18 15:15
Водостај (cm):
56
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
25
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
28
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
-73
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
67
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.10.18 15:00
Водостај (cm):
33
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.10.18 15:00 -87
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.10.18 15:00 -31
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.10.18 15:00 24
 НОВИ САД ДУНАВ 23.10.18 15:00 -6
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.10.18 15:00 186
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.10.18 15:00 226
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.10.18 15:00 427
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.10.18 15:00 670
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.10.18 15:00 657
 ПРАХОВО ДУНАВ 23.10.18 15:00 -69
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.10.18 15:00 156
 СЕНТА ТИСА 23.10.18 15:00 226
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.10.18 15:00 401
 ТИТЕЛ ТИСА 23.10.18 15:00 69
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.10.18 15:00 110
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.10.18 15:00 -52
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.10.18 15:00 239
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.10.18 15:00 240
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.10.18 15:00 81
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.10.18 15:00 -173
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.10.18 15:00 72
 КУСИЋ НЕРА 23.10.18 15:00 31
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.10.18 15:00 32
 КУШТИЉ КАРАШ 23.10.18 15:00 -54
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.10.18 15:00 261
 ЈАМЕНА САВА 23.10.18 15:00 152
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.10.18 15:00 17
 ШАБАЦ САВА 23.10.18 15:00 -90
 БЕЉИН САВА 23.10.18 15:00 75
 БЕОГРАД САВА 23.10.18 15:00 142
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.10.18 15:00 10
 РАДАЉ ДРИНА 23.10.18 15:00 83
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.10.18 15:00 52
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.10.18 15:00 6
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.10.18 15:00 41
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.10.18 15:00 -11
 МОРОВИЋ СТУДВА 23.10.18 15:00 235
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.10.18 15:40 15
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.10.18 15:00 4
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.10.18 15:00 52
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.10.18 15:00 37
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.10.18 15:00 69
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.10.18 15:00 34
 УБ УБ 23.10.18 15:00 26
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.18 15:00 -165
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.18 15:00 -13
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.10.18 15:00 -378
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.10.18 15:00 32
 МАЈУР ЛУГОМИР 23.10.18 15:00 27
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.10.18 15:00 1
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.10.18 15:00 55
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.10.18 15:00 19
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.10.18 15:00 5
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.10.18 15:00 55
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.10.18 15:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 -178
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 23
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 11
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 -213
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 -112
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.10.18 15:00 18
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 23.10.18 15:00 16
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.10.18 15:00 26
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.10.18 15:00 19
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.10.18 15:00 10
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.10.18 15:00 8
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.10.18 15:00 -17
 ВИСОКА КОСАНИЦА 23.10.18 15:00 -40
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.10.18 15:00 60
 ПИРОТ НИШАВА 23.10.18 15:45 -55
 НИШ НИШАВА 23.10.18 15:00 52
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.18 15:00 194
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.18 15:00 1
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.18 15:00 32
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.10.18 15:00 -128
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 23.10.18 15:00 116
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.10.18 15:00 23
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.10.18 15:00 95
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 23.10.18 15:00 43
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.10.18 12:30 48
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 23.10.18 15:00 52
 РАШКА ИБАР 23.10.18 15:00 154
 УШЋЕ ИБАР 23.10.18 15:00 81
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 21.10.18 19:00 7
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 23.10.18 15:00 -1
 РАВНИ РАСИНА 23.10.18 15:00 45
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 23.10.18 15:15 56
 БОРАЧ БОРАЧКА 23.10.18 15:00 46
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.10.18 15:00 25
 КУЧЕВО ПЕК 23.10.18 15:00 28
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 23.10.18 15:00 21
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.10.18 15:00 38
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.10.18 15:00 23
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.10.18 15:00 -73
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.10.18 15:00 67
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.10.18 15:00 33
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English