Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
367
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
349
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
320
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
317
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
379
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
388
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
522
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
713
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
667
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
309
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
331
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
384
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
366
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
30
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
232
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
232
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
194
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-73
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.03.17 15:30
Водостај (cm):
131
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
105
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
301
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
495
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
307
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
341
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
334
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
187
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.03.17 16:15
Водостај (cm):
137
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
149
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
93
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.03.17 16:10
Водостај (cm):
24
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
126
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
197
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
57
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
58
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
-46
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
114
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-221
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
62
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
57
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
61
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
28
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
69
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:15
Водостај (cm):
81
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
92
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-108
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-25
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
143
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
108
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
285
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-39
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
130
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
24.03.17 06:00
Водостај (cm):
70
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
81
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.03.17 10:00
Водостај (cm):
81
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
209
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
118
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
62
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
24.03.17 15:15
Водостај (cm):
62
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
91
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
72
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
59
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.03.17 16:00
Водостај (cm):
79
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
24.03.17 15:00
Водостај (cm):
41
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.03.17 16:00 367
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.03.17 16:00 349
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.03.17 16:00 320
 НОВИ САД ДУНАВ 24.03.17 16:00 317
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.03.17 16:00 379
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.03.17 16:00 388
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.03.17 16:00 522
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.03.17 16:00 713
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.03.17 16:00 667
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.03.17 16:00 309
 СЕНТА ТИСА 24.03.17 16:00 331
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.03.17 16:00 384
 ТИТЕЛ ТИСА 24.03.17 16:00 366
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.03.17 15:00 122
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.03.17 16:00 30
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.03.17 16:00 232
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 24.03.17 16:00 232
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.03.17 16:00 194
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.03.17 16:00 -73
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.03.17 15:30 131
 КУСИЋ НЕРА 24.03.17 16:00 84
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.03.17 16:00 105
 КУШТИЉ КАРАШ 24.03.17 16:00 39
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.03.17 16:00 301
 ЈАМЕНА САВА 24.03.17 16:00 495
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.03.17 16:00 307
 БЕЉИН САВА 24.03.17 16:00 341
 БЕОГРАД САВА 24.03.17 16:00 334
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.03.17 16:00 187
 РАДАЉ ДРИНА 24.03.17 16:15 137
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.03.17 16:00 149
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.03.17 16:00 93
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.03.17 16:00 57
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.03.17 16:00 31
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.03.17 16:10 24
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.03.17 16:00 48
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.03.17 15:00 126
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.03.17 16:00 54
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.03.17 16:00 197
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.03.17 16:00 57
 УБ УБ 24.03.17 16:00 58
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.03.17 15:00 -46
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.03.17 15:00 114
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.03.17 16:00 -221
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.03.17 16:00 62
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.03.17 16:00 42
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.03.17 16:00 38
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.03.17 16:00 57
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.03.17 16:00 61
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.03.17 16:00 28
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.03.17 16:00 69
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.03.17 16:15 81
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 -132
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 81
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 92
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 -108
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 -25
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.03.17 16:00 143
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.03.17 16:00 49
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.03.17 16:00 79
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.03.17 16:00 45
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.03.17 16:00 25
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.03.17 16:00 39
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.03.17 16:00 22
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.03.17 16:00 71
 ПИРОТ НИШАВА 24.03.17 16:00 -22
 НИШ НИШАВА 24.03.17 16:00 108
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.03.17 15:00 285
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.03.17 15:00 121
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.03.17 16:00 -39
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.03.17 16:00 49
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.03.17 16:00 130
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 24.03.17 06:00 70
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.03.17 16:00 81
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.03.17 10:00 81
 РАШКА ИБАР 24.03.17 16:00 209
 УШЋЕ ИБАР 24.03.17 16:00 118
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.03.17 15:00 62
 РАВНИ РАСИНА 24.03.17 16:00 73
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 24.03.17 15:15 62
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.03.17 16:00 42
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.03.17 16:00 91
 КУЧЕВО ПЕК 24.03.17 16:00 59
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.03.17 16:00 72
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.03.17 16:00 59
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.03.17 16:00 -17
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.03.17 16:00 79
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
24.03.17 15:00 41
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English