Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-51
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
8
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
41
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
213
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
250
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
442
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
683
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
667
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
40
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
166
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
234
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
410
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
18.08.18 18:00
Водостај (cm):
129
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
51
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.08.18 20:00
Водостај (cm):
404
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
250
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
99
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-126
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
75
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
271
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
76
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
121
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
168
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
197
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
147
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
3
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
232
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.08.18 21:10
Водостај (cm):
19
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
75
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
37
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
48
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-105
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-315
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
41
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
28
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
13
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
62
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:15
Водостај (cm):
79
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-176
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
57
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-188
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
100
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-43
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
67
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.08.18 21:15
Водостај (cm):
29
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
84
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
245
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
27
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
99
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
57
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
176
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
107
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
31
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
18
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
55
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
18.08.18 21:15
Водостај (cm):
55
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
30
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
-65
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
72
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
18.08.18 21:00
Водостај (cm):
35
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ШАБАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРУШЧИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 18.08.18 21:00 -51
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 18.08.18 21:00 8
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.08.18 21:00 41
 НОВИ САД ДУНАВ 18.08.18 21:00 34
 ЗЕМУН ДУНАВ 18.08.18 21:00 213
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 18.08.18 21:00 250
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 18.08.18 21:00 442
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.08.18 21:00 683
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 18.08.18 21:00 667
 ПРАХОВО ДУНАВ 18.08.18 21:00 40
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 18.08.18 21:00 166
 СЕНТА ТИСА 18.08.18 21:00 234
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 18.08.18 21:00 410
 ТИТЕЛ ТИСА 18.08.18 21:00 100
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 18.08.18 18:00 129
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 18.08.18 21:00 51
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.08.18 20:00 404
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.08.18 21:00 250
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 18.08.18 21:00 99
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 18.08.18 21:00 -126
 ВАТИН МОРАВИЦА 18.08.18 21:00 75
 КУСИЋ НЕРА 18.08.18 21:00 42
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 18.08.18 21:00 43
 КУШТИЉ КАРАШ 18.08.18 21:00 -17
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 18.08.18 21:00 271
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 18.08.18 21:00 76
 БЕЉИН САВА 18.08.18 21:00 121
 БЕОГРАД САВА 18.08.18 21:00 168
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 18.08.18 21:00 197
 РАДАЉ ДРИНА 18.08.18 21:00 147
 БРОДАРЕВО ЛИМ 18.08.18 21:00 86
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 18.08.18 21:00 40
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 18.08.18 21:00 49
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 18.08.18 21:00 3
 МОРОВИЋ СТУДВА 18.08.18 21:00 232
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 18.08.18 21:10 19
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 18.08.18 21:00 23
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 18.08.18 21:00 75
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 18.08.18 21:00 37
 БОГОВАЂА ЉИГ 18.08.18 21:00 90
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 18.08.18 21:00 48
 УБ УБ 18.08.18 21:00 42
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 18.08.18 21:00 -105
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 18.08.18 21:00 49
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 18.08.18 21:00 -315
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 18.08.18 21:00 41
 МАЈУР ЛУГОМИР 18.08.18 21:00 28
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 18.08.18 21:00 -2
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 18.08.18 21:00 60
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 18.08.18 21:00 28
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 18.08.18 21:00 13
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 18.08.18 21:00 62
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 18.08.18 21:15 79
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 -176
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 63
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 57
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 -188
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 -78
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 18.08.18 21:00 100
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 18.08.18 21:00 22
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 18.08.18 21:00 30
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 18.08.18 21:00 21
 ПУКОВАЦ ПУСТА 18.08.18 21:00 3
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.08.18 21:00 18
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.08.18 21:00 -10
 ВИСОКА КОСАНИЦА 18.08.18 21:00 -43
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 18.08.18 21:00 67
 ПИРОТ НИШАВА 18.08.18 21:15 29
 НИШ НИШАВА 18.08.18 21:00 84
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 18.08.18 21:00 245
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 18.08.18 21:00 27
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 18.08.18 21:00 71
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 18.08.18 21:00 -78
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 18.08.18 21:00 121
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 18.08.18 21:00 32
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 18.08.18 21:00 99
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 18.08.18 21:00 53
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 18.08.18 21:00 57
 РАШКА ИБАР 18.08.18 21:00 176
 УШЋЕ ИБАР 18.08.18 21:00 107
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 18.08.18 21:00 31
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 18.08.18 21:00 18
 РАВНИ РАСИНА 18.08.18 21:00 55
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 18.08.18 21:15 55
 БОРАЧ БОРАЧКА 18.08.18 21:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 18.08.18 21:00 38
 КУЧЕВО ПЕК 18.08.18 21:00 30
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 18.08.18 21:00 26
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 18.08.18 21:00 43
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 18.08.18 21:00 26
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 18.08.18 21:00 -65
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 18.08.18 21:00 72
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
18.08.18 21:00 35
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English