Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
237
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
276
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
280
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
276
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
352
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
363
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
509
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
703
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
674
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
243
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
238
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
280
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
387
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
322
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
19.11.17 15:00
Водостај (cm):
109
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
397
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
249
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
73
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-148
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.11.17 17:30
Водостај (cm):
25
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.11.17 03:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
221
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
551
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
301
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
167
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
328
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
306
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
223
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
19.11.17 17:15
Водостај (cm):
145
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
42
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.11.17 18:10
Водостај (cm):
27
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
78
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
46
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
43
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
38
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
-152
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
1
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-310
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
41
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
5
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
52
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
10
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
55
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:15
Водостај (cm):
73
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-163
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
18
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-196
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-132
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
27
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
9
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
19
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-35
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
56
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-85
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
57
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
227
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
10
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-108
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.11.17 15:00
Водостај (cm):
123
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
98
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
19.11.17 10:00
Водостај (cm):
50
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
59
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
162
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
11
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
19.11.17 15:15
Водостај (cm):
58
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
19.11.17 17:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
35
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
-72
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
63
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
19.11.17 18:00
Водостај (cm):
27
Станица: КУШТИЉ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КЊАЖЕВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 19.11.17 18:00 237
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 19.11.17 18:00 276
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.11.17 18:00 280
 НОВИ САД ДУНАВ 19.11.17 18:00 276
 ЗЕМУН ДУНАВ 19.11.17 18:00 352
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 19.11.17 18:00 363
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 19.11.17 18:00 509
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 19.11.17 18:00 703
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 19.11.17 18:00 674
 ПРАХОВО ДУНАВ 19.11.17 18:00 243
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 19.11.17 18:00 238
 СЕНТА ТИСА 19.11.17 18:00 280
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 19.11.17 18:00 387
 ТИТЕЛ ТИСА 19.11.17 18:00 322
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 19.11.17 15:00 109
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 19.11.17 18:00 -8
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.11.17 18:00 397
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 19.11.17 18:00 249
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 19.11.17 18:00 73
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 19.11.17 18:00 -148
 ВАТИН МОРАВИЦА 19.11.17 17:30 25
 КУСИЋ НЕРА 19.11.17 03:00 38
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 19.11.17 18:00 41
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 19.11.17 18:00 221
 ЈАМЕНА САВА 19.11.17 18:00 551
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 19.11.17 18:00 301
 ШАБАЦ САВА 19.11.17 17:00 167
 БЕЉИН САВА 19.11.17 18:00 328
 БЕОГРАД САВА 19.11.17 18:00 306
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 19.11.17 18:00 223
 РАДАЉ ДРИНА 19.11.17 17:15 145
 БРОДАРЕВО ЛИМ 19.11.17 18:00 91
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 19.11.17 18:00 42
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 19.11.17 18:00 50
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 19.11.17 17:00 15
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 19.11.17 18:10 27
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 19.11.17 18:00 24
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 19.11.17 18:00 78
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 19.11.17 18:00 46
 БОГОВАЂА ЉИГ 19.11.17 17:00 126
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 19.11.17 18:00 43
 УБ УБ 19.11.17 18:00 38
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 19.11.17 17:00 -152
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 19.11.17 17:00 1
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 19.11.17 18:00 -310
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 19.11.17 18:00 41
 МАЈУР ЛУГОМИР 19.11.17 18:00 30
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 19.11.17 18:00 5
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 19.11.17 18:00 52
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 19.11.17 18:00 26
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 19.11.17 18:00 10
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 19.11.17 18:00 55
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 19.11.17 18:15 73
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 -163
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 24
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 18
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 -196
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 -132
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 19.11.17 18:00 27
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 19.11.17 18:00 19
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 19.11.17 18:00 26
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 19.11.17 18:00 30
 ПУКОВАЦ ПУСТА 19.11.17 18:00 9
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.11.17 18:00 19
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 19.11.17 18:00 -10
 ВИСОКА КОСАНИЦА 19.11.17 18:00 -35
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 19.11.17 18:00 56
 ПИРОТ НИШАВА 19.11.17 18:00 -85
 НИШ НИШАВА 19.11.17 18:00 57
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 19.11.17 17:00 227
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 19.11.17 17:00 10
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 19.11.17 17:00 50
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 19.11.17 18:00 -108
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 19.11.17 15:00 123
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 19.11.17 18:00 34
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 19.11.17 18:00 98
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 19.11.17 10:00 50
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 19.11.17 18:00 72
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 19.11.17 18:00 59
 РАШКА ИБАР 19.11.17 18:00 162
 УШЋЕ ИБАР 19.11.17 18:00 87
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 19.11.17 17:00 11
 РАВНИ РАСИНА 19.11.17 18:00 49
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 19.11.17 15:15 58
 БОРАЧ БОРАЧКА 19.11.17 17:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 19.11.17 18:00 35
 КУЧЕВО ПЕК 19.11.17 18:00 40
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 19.11.17 18:00 21
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 19.11.17 18:00 46
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 19.11.17 18:00 -72
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 19.11.17 18:00 63
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
19.11.17 18:00 27
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English