Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
248
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
330
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
346
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
379
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
492
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
494
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
599
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
750
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
668
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
546
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
484
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
494
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
490
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
475
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
149
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
115
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
247
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
247
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
145
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
-77
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
121
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
83
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
293
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
493
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
360
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
529
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
453
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
249
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
23.04.18 15:15
Водостај (cm):
253
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
197
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
137
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
20
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
357
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.18 15:40
Водостај (cm):
22
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
221
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
48
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
124
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
56
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 14:00
Водостај (cm):
-51
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
-161
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
60
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
14
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
44
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
37
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
65
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:15
Водостај (cm):
80
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
-130
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
98
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
-104
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
172
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
57
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
30
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
-23
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
91
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
31
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
103
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
268
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
36
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
-43
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
117
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
23.04.18 09:00
Водостај (cm):
60
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
65
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
66
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
235
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
61
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
74
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
23.04.18 15:15
Водостај (cm):
65
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
71
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
59
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
80
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.18 13:00
Водостај (cm):
-15
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
93
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
23.04.18 15:00
Водостај (cm):
49
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЈАМЕНА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: НОВИ ПАЗАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВЛАДИЧИН ХАН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 23.04.18 15:00 248
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 23.04.18 15:00 330
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.04.18 13:00 346
 НОВИ САД ДУНАВ 23.04.18 13:00 379
 ЗЕМУН ДУНАВ 23.04.18 13:00 492
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 23.04.18 13:00 494
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 23.04.18 15:00 599
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 23.04.18 15:00 750
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 23.04.18 15:00 668
 ПРАХОВО ДУНАВ 23.04.18 13:00 546
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 23.04.18 15:00 484
 СЕНТА ТИСА 23.04.18 13:00 494
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 23.04.18 13:00 490
 ТИТЕЛ ТИСА 23.04.18 15:00 475
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 23.04.18 15:00 149
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 23.04.18 15:00 115
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.04.18 15:00 247
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 23.04.18 15:00 247
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 23.04.18 15:00 145
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 23.04.18 13:00 -77
 ВАТИН МОРАВИЦА 23.04.18 15:00 121
 КУСИЋ НЕРА 23.04.18 15:00 71
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 23.04.18 15:00 83
 КУШТИЉ КАРАШ 23.04.18 15:00 13
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 23.04.18 15:00 293
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 23.04.18 15:00 493
 ШАБАЦ САВА 23.04.18 15:00 360
 БЕЉИН САВА 23.04.18 15:00 529
 БЕОГРАД САВА 23.04.18 13:00 453
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 23.04.18 13:00 249
 РАДАЉ ДРИНА 23.04.18 15:15 253
 БРОДАРЕВО ЛИМ 23.04.18 15:00 197
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 23.04.18 13:00 137
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 23.04.18 13:00 52
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 23.04.18 15:00 20
 МОРОВИЋ СТУДВА 23.04.18 13:00 357
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 23.04.18 15:40 22
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 23.04.18 15:00 32
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 23.04.18 15:00 221
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 23.04.18 15:00 48
 БОГОВАЂА ЉИГ 23.04.18 15:00 124
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 23.04.18 13:00 56
 УБ УБ 23.04.18 13:00 33
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.18 14:00 -51
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.18 15:00 122
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 23.04.18 15:00 -161
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 23.04.18 13:00 60
 МАЈУР ЛУГОМИР 23.04.18 15:00 45
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 23.04.18 13:00 14
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 23.04.18 13:00 59
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 23.04.18 13:00 44
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 23.04.18 13:00 37
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 23.04.18 13:00 65
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 23.04.18 13:15 80
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.18 15:00 -130
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 23.04.18 13:00 98
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 23.04.18 13:00 -104
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.18 13:00 -15
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 23.04.18 15:00 172
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 23.04.18 15:00 45
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 23.04.18 15:00 57
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 23.04.18 15:00 49
 ПУКОВАЦ ПУСТА 23.04.18 15:00 20
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.04.18 15:00 48
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 23.04.18 13:00 30
 ВИСОКА КОСАНИЦА 23.04.18 15:00 -23
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 23.04.18 15:00 91
 ПИРОТ НИШАВА 23.04.18 15:00 31
 НИШ НИШАВА 23.04.18 15:00 103
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.18 15:00 268
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.18 15:00 36
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.18 15:00 83
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 23.04.18 15:00 -43
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 23.04.18 15:00 127
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 23.04.18 13:00 43
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 23.04.18 13:00 117
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 23.04.18 09:00 60
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 23.04.18 15:00 65
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 23.04.18 15:00 66
 РАШКА ИБАР 23.04.18 15:00 235
 УШЋЕ ИБАР 23.04.18 15:00 120
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 23.04.18 15:00 61
 РАВНИ РАСИНА 23.04.18 15:00 74
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 23.04.18 15:15 65
 БОРАЧ БОРАЧКА 23.04.18 15:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 23.04.18 15:00 71
 КУЧЕВО ПЕК 23.04.18 15:00 59
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 23.04.18 15:00 71
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 23.04.18 15:00 80
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 23.04.18 15:00 51
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 23.04.18 13:00 -15
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 23.04.18 15:00 93
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
23.04.18 15:00 49
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English