Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
24
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
84
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:30
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
298
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
322
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
483
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
701
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
674
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
231.99999999999997
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
221
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
270
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
218.00000000000003
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
24.01.21 09:00
Водостај (cm):
109.00000000000001
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-2
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
138
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-76
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
96
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
98
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
102
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
49
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
323
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
562
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
334
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
193
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
331
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
256
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
244
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
225.99999999999997
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
161
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
229
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
202.99999999999997
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
218.00000000000003
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
24.01.21 09:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
157
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
239
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
26
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
105
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
159
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
45
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
26
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
37
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
157
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
64
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
24.01.21 10:15
Водостај (cm):
49
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-3
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
206
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-182
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
90
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
79
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
71
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
79
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
19
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
78
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:15
Водостај (cm):
87
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-123
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
90
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
-59
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
42
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
206
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
24.01.21 09:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
103
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
119
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
106
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.21 10:30
Водостај (cm):
-30
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
106
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
132
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
92
Станица:
ГОРЊА ТОПОНИЦА
Река:
ТОПОНИЧКА
Датум и време:
24.01.21 09:00
Водостај (cm):
152
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
59
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
463.99999999999994
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
127
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
224.00000000000003
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
149
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
134
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
178
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
50
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
108
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
301
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
166
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
133
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
59
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
49
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
94
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
158
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
145
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
107
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 09:00
Водостај (cm):
150
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
146
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
309
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
163
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
24.01.21 10:00
Водостај (cm):
81
Станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДЕГУРИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ОБРЕНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РИБАРЦЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕДИНА ВАРОШ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЗЕОКЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 24.01.21 10:00 24
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 24.01.21 10:00 84
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.21 10:30 110
 НОВИ САД ДУНАВ 24.01.21 10:00 122
 ЗЕМУН ДУНАВ 24.01.21 10:00 298
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 24.01.21 10:00 322
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 24.01.21 10:00 483
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 24.01.21 10:00 701
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 24.01.21 10:00 674
 ПРАХОВО ДУНАВ 24.01.21 10:00 232
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 24.01.21 10:00 221
 СЕНТА ТИСА 24.01.21 10:00 270
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 24.01.21 10:00 401
 ТИТЕЛ ТИСА 24.01.21 10:00 218
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 24.01.21 09:00 109
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 24.01.21 10:00 -2
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 24.01.21 10:00 138
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 24.01.21 10:00 -76
 ВАТИН МОРАВИЦА 24.01.21 10:00 96
 КУСИЋ НЕРА 24.01.21 10:00 98
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 24.01.21 10:00 102
 КУШТИЉ КАРАШ 24.01.21 10:00 49
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 24.01.21 10:00 323
 ЈАМЕНА САВА 24.01.21 10:00 562
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 24.01.21 10:00 334
 ШАБАЦ САВА 24.01.21 10:00 193
 БЕЉИН САВА 24.01.21 10:00 331
 БЕОГРАД САВА 24.01.21 10:00 256
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 24.01.21 10:00 244
 РАДАЉ ДРИНА 24.01.21 10:00 226
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 24.01.21 10:00 161
 БРОДАРЕВО ЛИМ 24.01.21 10:00 229
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 24.01.21 10:00 203
 ПРИБОЈ ЛИМ 24.01.21 10:00 218
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 24.01.21 09:00 40
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 24.01.21 10:00 58
 ЧЕДОВО ВАПА 24.01.21 10:00 157
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 24.01.21 10:00 7
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 24.01.21 10:00 55
 МОРОВИЋ СТУДВА 24.01.21 10:00 239
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 24.01.21 10:00 26
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 24.01.21 10:00 105
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 24.01.21 10:00 60
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 24.01.21 10:00 159
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 24.01.21 10:00 45
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 24.01.21 10:00 26
 МИОНИЦА РИБНИЦА 24.01.21 10:00 37
 БОГОВАЂА ЉИГ 24.01.21 10:00 157
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 24.01.21 10:00 12
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 24.01.21 10:00 64
 УБ УБ 24.01.21 10:15 49
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.21 10:00 -3
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.21 10:00 206
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 24.01.21 10:00 -182
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 24.01.21 10:00 90
 МАЈУР ЛУГОМИР 24.01.21 10:00 90
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 24.01.21 10:00 79
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 24.01.21 10:00 71
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 24.01.21 10:00 79
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 24.01.21 10:00 19
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 24.01.21 10:00 78
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 24.01.21 10:15 87
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 -123
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 78
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 90
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 -59
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 42
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 24.01.21 10:00 206
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 24.01.21 10:00 68
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 24.01.21 10:00 79
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 24.01.21 09:00 86
 ПУКОВАЦ ПУСТА 24.01.21 10:00 44
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.21 10:00 103
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 24.01.21 10:00 119
 ВИСОКА КОСАНИЦА 24.01.21 10:00 55
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 24.01.21 10:00 106
 ПИРОТ НИШАВА 24.01.21 10:30 -30
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 24.01.21 10:00 106
 НИШ НИШАВА 24.01.21 10:00 132
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 24.01.21 10:00 92
 ГОРЊА ТОПОНИЦА ТОПОНИЧКА 24.01.21 09:00 152
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 24.01.21 10:00 59
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.21 10:00 464
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.21 10:00 127
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.21 10:00 224
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 24.01.21 10:00 46
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 24.01.21 10:00 127
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 24.01.21 10:00 83
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 24.01.21 10:00 149
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.01.21 10:00 134
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 24.01.21 10:00 178
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 24.01.21 10:00 50
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 24.01.21 10:00 108
 РАШКА ИБАР 24.01.21 10:00 301
 УШЋЕ ИБАР 24.01.21 10:00 166
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 24.01.21 10:00 133
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 24.01.21 10:00 59
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 24.01.21 10:00 49
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 24.01.21 10:00 94
 РАВНИ РАСИНА 24.01.21 10:00 158
 БОРАЧ БОРАЧКА 24.01.21 10:00 61
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 24.01.21 10:00 145
 КУЧЕВО ПЕК 24.01.21 10:00 107
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 24.01.21 09:00 150
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 24.01.21 10:00 146
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 24.01.21 10:00 128
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 24.01.21 10:00 58
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 24.01.21 10:00 309
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 24.01.21 10:00 163
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 24.01.21 10:00 81
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English