Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
167
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
243.00000000000003
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:30
Водостај (cm):
261
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
252
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
320
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
343
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
490.00000000000006
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
712
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
682
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
231
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
269
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
309
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
409.99999999999994
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
305
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
130
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
21
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
358
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
191
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
122
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-103
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
89
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
62
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
604
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
249.00000000000003
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
108
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
1
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
217
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
275
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
121
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
77
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-14.000000000000002
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
13.07.20 08:30
Водостај (cm):
26
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
87
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-17
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
35
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
242
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
42
Станица:
СЛОВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
94
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
13.07.20 09:30
Водостај (cm):
42
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
114.99999999999999
Станица:
СЕДЛАРИ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
152
Станица:
МИОНИЦА
Река:
РИБНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
17
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
91
Станица:
КОЦЕЉЕВА
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
50
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-150
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-295
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
33
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
9
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
33
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
30
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
61
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:15
Водостај (cm):
78
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-177
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
18
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-185
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
48
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
13.07.20 09:30
Водостај (cm):
-64
Станица:
БЕЛА ПАЛАНКА
Река:
НИШАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
39
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
46
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
243.00000000000003
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-102
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
120
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
105
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
16
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
13.07.20 09:30
Водостај (cm):
37
Станица:
РАДОБУЂА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
МАЛИ РЗАВ
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
164
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
78
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
38
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
16
Станица:
МЛАНЧА
Река:
СТУДЕНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
31
Станица:
БОГУТОВАЦ
Река:
ЛОПАТНИЦА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
59
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
61
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
11.07.20 14:00
Водостај (cm):
54
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
12.07.20 12:00
Водостај (cm):
1115
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
17
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
-64
Станица:
ЧОКОЊАР
Река:
ВЕЛИКИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
105
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
68
Станица:
ДОЊА КАМЕНИЦА
Река:
ТРГОВИШКИ ТИМОК
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
19
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
13.07.20 09:00
Водостај (cm):
26
Станица: РАКОВИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БЕЛО ПОЉЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: БИЉАНОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: АЛЕКСИНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: РАДИКИНА БАРА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДРАГУШИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 13.07.20 09:00 167
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 13.07.20 09:00 243
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 13.07.20 09:30 261
 НОВИ САД ДУНАВ 13.07.20 09:00 252
 ЗЕМУН ДУНАВ 13.07.20 09:00 320
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 13.07.20 09:00 343
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 13.07.20 09:00 490
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 13.07.20 09:00 712
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 13.07.20 09:00 682
 ПРАХОВО ДУНАВ 13.07.20 09:00 231
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 13.07.20 09:00 269
 СЕНТА ТИСА 13.07.20 09:00 309
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 13.07.20 09:00 410
 ТИТЕЛ ТИСА 13.07.20 09:00 305
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 13.07.20 09:00 130
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 13.07.20 09:00 21
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 13.07.20 09:00 358
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 13.07.20 09:00 191
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 13.07.20 09:00 122
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 13.07.20 09:00 -103
 ВАТИН МОРАВИЦА 13.07.20 09:00 89
 КУСИЋ НЕРА 13.07.20 09:00 61
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 13.07.20 09:00 62
 КУШТИЉ КАРАШ 13.07.20 09:00 -4
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 13.07.20 09:00 604
 ЈАМЕНА САВА 13.07.20 09:00 249
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 13.07.20 09:00 108
 ШАБАЦ САВА 13.07.20 09:00 1
 БЕЉИН САВА 13.07.20 09:00 217
 БЕОГРАД САВА 13.07.20 09:00 275
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 13.07.20 09:00 110
 РАДАЉ ДРИНА 13.07.20 09:00 121
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 13.07.20 09:00 55
 БРОДАРЕВО ЛИМ 13.07.20 09:00 77
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 13.07.20 09:00 39
 ПРИБОЈ ЛИМ 13.07.20 09:00 -14
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 13.07.20 08:30 26
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 13.07.20 09:00 44
 ЧЕДОВО ВАПА 13.07.20 09:00 87
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 13.07.20 09:00 -17
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 13.07.20 09:00 35
 МОРОВИЋ СТУДВА 13.07.20 09:00 242
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 13.07.20 09:00 42
 СЛОВАЦ КОЛУБАРА 13.07.20 09:00 94
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 13.07.20 09:30 42
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 13.07.20 09:00 115
 СЕДЛАРИ ЈАБЛАНИЦА 13.07.20 09:00 152
 МИОНИЦА РИБНИЦА 13.07.20 09:00 17
 БОГОВАЂА ЉИГ 13.07.20 09:00 91
 КОЦЕЉЕВА ТАМНАВА 13.07.20 09:00 5
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 13.07.20 09:00 50
 УБ УБ 13.07.20 09:00 29
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 13.07.20 09:00 -150
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 13.07.20 09:00 26
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 13.07.20 09:00 -295
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 13.07.20 09:00 33
 МАЈУР ЛУГОМИР 13.07.20 09:00 31
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 13.07.20 09:00 9
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 13.07.20 09:00 33
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 13.07.20 09:00 30
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 13.07.20 09:00 61
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 13.07.20 09:15 78
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 13.07.20 09:00 -177
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 13.07.20 09:00 42
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 13.07.20 09:00 18
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 13.07.20 09:00 -185
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 13.07.20 09:00 48
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 13.07.20 09:00 24
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 13.07.20 09:00 56
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 13.07.20 09:00 23
 ПУКОВАЦ ПУСТА 13.07.20 09:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 13.07.20 09:00 5
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 13.07.20 09:00 -4
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 13.07.20 09:00 62
 ПИРОТ НИШАВА 13.07.20 09:30 -64
 БЕЛА ПАЛАНКА НИШАВА 13.07.20 09:00 39
 НИШ НИШАВА 13.07.20 09:00 64
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 13.07.20 09:00 46
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 13.07.20 09:00 14
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 13.07.20 09:00 243
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 13.07.20 09:00 28
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 13.07.20 09:00 79
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 13.07.20 09:00 -102
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 13.07.20 09:00 120
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 13.07.20 09:00 28
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 13.07.20 09:00 105
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 13.07.20 09:00 16
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 13.07.20 09:30 37
 РАДОБУЂА ВЕЛИКИ РЗАВ 13.07.20 09:00 58
 КРУШЧИЦА МАЛИ РЗАВ 13.07.20 09:00 35
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 13.07.20 09:00 55
 РАШКА ИБАР 13.07.20 09:00 164
 УШЋЕ ИБАР 13.07.20 09:00 78
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 13.07.20 09:00 38
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 13.07.20 09:00 16
 МЛАНЧА СТУДЕНИЦА 13.07.20 09:00 31
 БОГУТОВАЦ ЛОПАТНИЦА 13.07.20 09:00 59
 РАВНИ РАСИНА 13.07.20 09:00 61
 БОРАЧ БОРАЧКА 13.07.20 09:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 11.07.20 14:00 54
 КУЧЕВО ПЕК 13.07.20 09:00 38
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 13.07.20 09:00 32
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 12.07.20 12:00 1115
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 13.07.20 09:00 17
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 13.07.20 09:00 -64
 ЧОКОЊАР ВЕЛИКИ ТИМОК 13.07.20 09:00 105
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 13.07.20 09:00 68
 ДОЊА КАМЕНИЦА ТРГОВИШКИ ТИМОК 13.07.20 09:00 19
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
13.07.20 09:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English