Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
103
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 11:30
Водостај (cm):
131
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
131
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
279
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
303
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
475
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
692
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
659
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
206
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
163
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
229.99999999999997
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
408
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
187
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-70
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
190
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
188
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
68
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-159
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
11.12.19 10:00
Водостај (cm):
52
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
34
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
41
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-45
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
551
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
307
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
168
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
302
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
239
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
177
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
144
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
74
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
117
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
69
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
90
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
11.12.19 12:30
Водостај (cm):
13
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
102
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-9
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
9
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
249.00000000000003
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
11.12.19 12:40
Водостај (cm):
33
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
77
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
39
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
11.12.19 12:15
Водостај (cm):
38
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-159
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-21
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-335
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
11
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
54
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
18
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
59
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:15
Водостај (cm):
77
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-184
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
16
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-182
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-138
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
5
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
56.99999999999999
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
11.12.19 12:45
Водостај (cm):
-75
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
52
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-4
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
202
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-139
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
115.99999999999999
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
99
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
171
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
86
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
17
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
11.12.19 12:15
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
25
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
35
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
-77
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
66
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
11.12.19 12:00
Водостај (cm):
26
Станица: ДОБРИЧЕВО - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КЊАЖЕВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ПАРАЋИН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ВИСОКА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 11.12.19 12:00 29
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 11.12.19 12:00 103
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 11.12.19 11:30 131
 НОВИ САД ДУНАВ 11.12.19 12:00 131
 ЗЕМУН ДУНАВ 11.12.19 12:00 279
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 11.12.19 12:00 303
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 11.12.19 12:00 475
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 11.12.19 12:00 692
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 11.12.19 12:00 659
 ПРАХОВО ДУНАВ 11.12.19 12:00 206
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 11.12.19 12:00 163
 СЕНТА ТИСА 11.12.19 12:00 230
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 11.12.19 12:00 408
 ТИТЕЛ ТИСА 11.12.19 12:00 187
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 11.12.19 12:00 99
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 11.12.19 12:00 -70
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 11.12.19 12:00 190
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 11.12.19 12:00 188
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 11.12.19 12:00 68
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 11.12.19 12:00 -159
 ВАТИН МОРАВИЦА 11.12.19 10:00 52
 КУСИЋ НЕРА 11.12.19 12:00 34
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 11.12.19 12:00 41
 КУШТИЉ КАРАШ 11.12.19 12:00 -45
 ЈАМЕНА САВА 11.12.19 12:00 551
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 11.12.19 12:00 307
 ШАБАЦ САВА 11.12.19 12:00 168
 БЕЉИН САВА 11.12.19 12:00 302
 БЕОГРАД САВА 11.12.19 12:00 239
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 11.12.19 12:00 177
 РАДАЉ ДРИНА 11.12.19 12:00 144
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 11.12.19 12:00 74
 БРОДАРЕВО ЛИМ 11.12.19 12:00 117
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 11.12.19 12:00 69
 ПРИБОЈ ЛИМ 11.12.19 12:00 90
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 11.12.19 12:30 13
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 11.12.19 12:00 32
 ЧЕДОВО ВАПА 11.12.19 12:00 102
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 11.12.19 12:00 -9
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 11.12.19 12:00 9
 МОРОВИЋ СТУДВА 11.12.19 12:00 249
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 11.12.19 12:40 33
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 11.12.19 12:00 16
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 11.12.19 12:00 77
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 11.12.19 12:00 39
 БОГОВАЂА ЉИГ 11.12.19 12:00 64
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 11.12.19 12:15 38
 УБ УБ 11.12.19 12:00 32
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 11.12.19 12:00 -159
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 11.12.19 12:00 -21
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 11.12.19 12:00 -335
 МАЈУР ЛУГОМИР 11.12.19 12:00 28
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 11.12.19 12:00 11
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 11.12.19 12:00 54
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 11.12.19 12:00 18
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 11.12.19 12:00 59
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 11.12.19 12:15 77
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 -184
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 61
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 16
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 -182
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 -138
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 11.12.19 12:00 14
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 11.12.19 12:00 13
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 11.12.19 12:00 26
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 11.12.19 12:00 25
 ПУКОВАЦ ПУСТА 11.12.19 12:00 5
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 11.12.19 12:00 16
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 11.12.19 12:00 -13
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 11.12.19 12:00 57
 ПИРОТ НИШАВА 11.12.19 12:45 -75
 НИШ НИШАВА 11.12.19 12:00 47
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 11.12.19 12:00 52
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 11.12.19 12:00 -4
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 11.12.19 12:00 202
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 11.12.19 12:00 14
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 11.12.19 12:00 40
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 11.12.19 12:00 -139
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 11.12.19 12:00 116
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 11.12.19 12:00 26
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 11.12.19 12:00 99
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 11.12.19 12:00 39
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 11.12.19 12:00 44
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 11.12.19 12:00 58
 РАШКА ИБАР 11.12.19 12:00 171
 УШЋЕ ИБАР 11.12.19 12:00 86
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 11.12.19 12:00 28
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 11.12.19 12:00 17
 РАВНИ РАСИНА 11.12.19 12:00 33
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 11.12.19 12:15 55
 БОРАЧ БОРАЧКА 11.12.19 12:00 47
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 11.12.19 12:00 25
 КУЧЕВО ПЕК 11.12.19 12:00 35
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 11.12.19 12:00 23
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 11.12.19 12:00 40
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 11.12.19 12:00 -77
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 11.12.19 12:00 66
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
11.12.19 12:00 26
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English