Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 19:00
Водостај (cm):
106
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
132
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
149
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
128
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
229
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
259
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 19:00
Водостај (cm):
450
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
684
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
663
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
25
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
156
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
225.99999999999997
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
401.99999999999994
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
157
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
14.10.19 18:00
Водостај (cm):
99
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-78
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
375
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
210
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
80
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-167
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
38
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
31
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-45
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
256
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
200.99999999999997
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-63
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
118
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
183
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
8
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
70
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
7.000000000000001
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
11
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
79
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
14.10.19 19:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-18
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
215
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.10.19 20:10
Водостај (cm):
12
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
14.10.19 18:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
38
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
52
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
31
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-171
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-28.999999999999996
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-361
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
22
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
4
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
49
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
16
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
54
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:15
Водостај (cm):
76
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-192
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
20
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-222.00000000000003
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-146
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
12
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-22
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-46
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.10.19 20:15
Водостај (cm):
-78
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
50
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
12
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
209
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-5
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
10
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-149
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
110.00000000000001
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
87
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
28.000000000000004
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
37
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
45
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
142
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
72
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
0
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
13
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
14.10.19 18:15
Водостај (cm):
52
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
21
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
26
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
14.10.19 18:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
-80
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
14.10.19 20:00
Водостај (cm):
66
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
14.10.19 18:00
Водостај (cm):
23
Станица: КЊАЖЕВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ПАРАЋИН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВИЛАЈНАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МОЈСИЊЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ПЕЧЕЊЕВЦЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 14.10.19 19:00 106
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 14.10.19 20:00 132
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 14.10.19 20:00 149
 НОВИ САД ДУНАВ 14.10.19 20:00 128
 ЗЕМУН ДУНАВ 14.10.19 20:00 229
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 14.10.19 20:00 259
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 14.10.19 19:00 450
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 14.10.19 20:00 684
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 14.10.19 20:00 663
 ПРАХОВО ДУНАВ 14.10.19 20:00 25
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 14.10.19 20:00 156
 СЕНТА ТИСА 14.10.19 20:00 226
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 14.10.19 20:00 402
 ТИТЕЛ ТИСА 14.10.19 20:00 157
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 14.10.19 18:00 99
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 14.10.19 20:00 -78
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 14.10.19 20:00 375
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 14.10.19 20:00 210
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 14.10.19 20:00 80
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 14.10.19 20:00 -167
 ВАТИН МОРАВИЦА 14.10.19 20:00 38
 КУСИЋ НЕРА 14.10.19 20:00 24
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 14.10.19 20:00 31
 КУШТИЉ КАРАШ 14.10.19 20:00 -45
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 14.10.19 20:00 256
 ЈАМЕНА САВА 14.10.19 20:00 201
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 14.10.19 20:00 45
 ШАБАЦ САВА 14.10.19 20:00 -63
 БЕЉИН САВА 14.10.19 20:00 118
 БЕОГРАД САВА 14.10.19 20:00 183
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 14.10.19 20:00 8
 РАДАЉ ДРИНА 14.10.19 20:00 70
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 14.10.19 20:00 -5
 БРОДАРЕВО ЛИМ 14.10.19 20:00 53
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 14.10.19 20:00 7
 ПРИБОЈ ЛИМ 14.10.19 20:00 22
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 14.10.19 20:00 11
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 14.10.19 20:00 29
 ЧЕДОВО ВАПА 14.10.19 20:00 79
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 14.10.19 19:00 -18
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 14.10.19 20:00 -18
 МОРОВИЋ СТУДВА 14.10.19 20:00 215
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 14.10.19 20:10 12
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 14.10.19 20:00 -8
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 14.10.19 18:00 48
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 14.10.19 20:00 38
 БОГОВАЂА ЉИГ 14.10.19 20:00 52
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 14.10.19 20:00 31
 УБ УБ 14.10.19 20:00 25
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 14.10.19 20:00 -171
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 14.10.19 20:00 -29
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 14.10.19 20:00 -361
 МАЈУР ЛУГОМИР 14.10.19 20:00 22
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 14.10.19 20:00 4
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 14.10.19 20:00 49
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 14.10.19 20:00 16
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 14.10.19 20:00 54
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 14.10.19 20:15 76
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 14.10.19 20:00 -192
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 14.10.19 20:00 40
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 14.10.19 20:00 20
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 14.10.19 20:00 -222
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 14.10.19 20:00 -146
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 14.10.19 20:00 12
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 14.10.19 20:00 20
 ПУКОВАЦ ПУСТА 14.10.19 20:00 3
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 14.10.19 20:00 10
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 14.10.19 20:00 -22
 ВИСОКА КОСАНИЦА 14.10.19 20:00 -46
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 14.10.19 20:00 56
 ПИРОТ НИШАВА 14.10.19 20:15 -78
 НИШ НИШАВА 14.10.19 20:00 47
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 14.10.19 20:00 50
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 14.10.19 20:00 12
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 14.10.19 20:00 209
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 14.10.19 20:00 -5
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 14.10.19 20:00 10
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 14.10.19 20:00 -149
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 14.10.19 20:00 110
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 14.10.19 20:00 16
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 14.10.19 20:00 87
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 14.10.19 20:00 28
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 14.10.19 20:00 37
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 14.10.19 20:00 45
 РАШКА ИБАР 14.10.19 20:00 142
 УШЋЕ ИБАР 14.10.19 20:00 72
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 14.10.19 20:00 0
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 14.10.19 20:00 13
 РАВНИ РАСИНА 14.10.19 20:00 25
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 14.10.19 18:15 52
 БОРАЧ БОРАЧКА 14.10.19 20:00 43
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 14.10.19 20:00 21
 КУЧЕВО ПЕК 14.10.19 20:00 26
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 14.10.19 18:00 11
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 14.10.19 20:00 32
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 14.10.19 20:00 -80
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 14.10.19 20:00 66
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
14.10.19 18:00 23
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English