Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
110
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
133
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
122
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
244
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
269
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
431
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
675
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
645
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
131
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
159
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
229
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
401
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
164
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
110
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-34
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
195
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
195
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-170
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
91
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
35
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-52
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
265
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
339
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
171
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
41
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
196
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
198
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
216
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
168
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
116
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
65
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
2
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
224
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.12.18 16:10
Водостај (cm):
20
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
73
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
44
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
83
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
40
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-142
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
15
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-354
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
35
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
6
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
54
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
20
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
7
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:15
Водостај (cm):
79
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-168
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
60
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
39
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-176
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-114
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
14
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.12.18 10:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-13
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-37
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.12.18 16:15
Водостај (cm):
7
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Река:
ЈЕРМА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
49
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
225
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
25
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
61
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-109
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
121
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
96
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
18.12.18 12:00
Водостај (cm):
64
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
57
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
161
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
84
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
3
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-8
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
18.12.18 15:15
Водостај (cm):
58
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
26
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
35
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
43
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
24
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
-69
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
18.12.18 16:00
Водостај (cm):
68
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
18.12.18 15:00
Водостај (cm):
31
Станица: БЕЗДАН - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 18.12.18 16:00 110
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.12.18 16:00 133
 НОВИ САД ДУНАВ 18.12.18 16:00 122
 ЗЕМУН ДУНАВ 18.12.18 16:00 244
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 18.12.18 16:00 269
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 18.12.18 16:00 431
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 18.12.18 16:00 675
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 18.12.18 16:00 645
 ПРАХОВО ДУНАВ 18.12.18 16:00 131
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 18.12.18 16:00 159
 СЕНТА ТИСА 18.12.18 16:00 229
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 18.12.18 16:00 401
 ТИТЕЛ ТИСА 18.12.18 16:00 164
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 18.12.18 15:00 110
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 18.12.18 16:00 -34
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.12.18 16:00 195
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 18.12.18 16:00 195
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 18.12.18 16:00 83
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 18.12.18 16:00 -170
 ВАТИН МОРАВИЦА 18.12.18 16:00 91
 КУСИЋ НЕРА 18.12.18 16:00 33
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 18.12.18 16:00 35
 КУШТИЉ КАРАШ 18.12.18 16:00 -52
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 18.12.18 16:00 265
 ЈАМЕНА САВА 18.12.18 16:00 339
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 18.12.18 16:00 171
 ШАБАЦ САВА 18.12.18 15:00 41
 БЕЉИН САВА 18.12.18 16:00 196
 БЕОГРАД САВА 18.12.18 16:00 198
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 18.12.18 16:00 216
 РАДАЉ ДРИНА 18.12.18 16:00 168
 БРОДАРЕВО ЛИМ 18.12.18 16:00 116
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 18.12.18 16:00 65
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 18.12.18 16:00 42
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 18.12.18 16:00 2
 МОРОВИЋ СТУДВА 18.12.18 16:00 224
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 18.12.18 16:10 20
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 18.12.18 16:00 16
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 18.12.18 15:00 73
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 18.12.18 16:00 44
 БОГОВАЂА ЉИГ 18.12.18 16:00 83
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 18.12.18 16:00 45
 УБ УБ 18.12.18 16:00 40
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 18.12.18 16:00 -142
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 18.12.18 16:00 15
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 18.12.18 16:00 -354
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 18.12.18 16:00 35
 МАЈУР ЛУГОМИР 18.12.18 16:00 32
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 18.12.18 16:00 6
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 18.12.18 16:00 54
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 18.12.18 16:00 20
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 18.12.18 16:00 7
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 18.12.18 16:00 60
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 18.12.18 16:15 79
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 -168
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 60
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 39
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 -176
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 -114
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 18.12.18 16:00 46
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 18.12.18 16:00 20
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 18.12.18 16:00 26
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 18.12.18 16:00 32
 ПУКОВАЦ ПУСТА 18.12.18 16:00 14
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.12.18 10:00 11
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 18.12.18 16:00 -13
 ВИСОКА КОСАНИЦА 18.12.18 16:00 -37
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 18.12.18 16:00 64
 ПИРОТ НИШАВА 18.12.18 16:15 7
 НИШ НИШАВА 18.12.18 16:00 76
 ТРНСКИ ОДОРОВЦИ ЈЕРМА 18.12.18 16:00 49
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 18.12.18 16:00 225
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 18.12.18 16:00 25
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 18.12.18 16:00 61
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 18.12.18 16:00 -109
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 18.12.18 15:00 121
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 18.12.18 16:00 33
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 18.12.18 16:00 96
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 18.12.18 16:00 45
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 18.12.18 12:00 64
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 18.12.18 16:00 57
 РАШКА ИБАР 18.12.18 16:00 161
 УШЋЕ ИБАР 18.12.18 16:00 84
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 18.12.18 16:00 3
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 18.12.18 16:00 -8
 РАВНИ РАСИНА 18.12.18 16:00 44
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 18.12.18 15:15 58
 БОРАЧ БОРАЧКА 18.12.18 16:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 18.12.18 16:00 26
 КУЧЕВО ПЕК 18.12.18 16:00 35
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 18.12.18 15:00 25
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 18.12.18 16:00 43
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 18.12.18 16:00 24
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 18.12.18 16:00 -69
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 18.12.18 16:00 68
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
18.12.18 15:00 31
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English