Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
321
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
389
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
382
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
364
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
382
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
394
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
533
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
725
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
681
Станица:
ПРАХОВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
372
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
254
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
299
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
425
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
382
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
222.00000000000003
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
65
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
411.00000000000006
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
254.99999999999997
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
263
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-55.00000000000001
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
127
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
82
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
55.00000000000001
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
309
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
443
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
238
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
120
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
319
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
337
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
220.00000000000003
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
196
Станица:
БАДОВИНЦИ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
129
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
62
Станица:
ПРИБОЈ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
88
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
МИЛЕШЕВКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
18
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ЧЕДОВО
Река:
ВАПА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
106
Станица:
ЗАВЛАКА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
3
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
МОРОВИЋ
Река:
СТУДВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
238
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
26.06.19 09:10
Водостај (cm):
25
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
31
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
46
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
107
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
57.99999999999999
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-79
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
73
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-265
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
43
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
26.06.19 08:00
Водостај (cm):
14.000000000000002
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
63
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
34
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-23
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
68
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:15
Водостај (cm):
84
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-171
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
63
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
42
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
25.06.19 12:00
Водостај (cm):
-131
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-68
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
33
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
11
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
2
Станица:
ВИСОКА
Река:
КОСАНИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-32
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.06.19 08:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.06.19 09:15
Водостај (cm):
-23
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
26.06.19 08:00
Водостај (cm):
131
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
28.999999999999996
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
274
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
40
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
112.00000000000001
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-53
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
126
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
47
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
126
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
66
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
25.06.19 11:00
Водостај (cm):
40
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
186
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
96
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
НОВИ ПАЗАР
Река:
РАШКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
71
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
26.06.19 09:15
Водостај (cm):
64
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
45
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
46
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
40
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
39
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
56.00000000000001
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
32
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
-54
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
71
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
26.06.19 09:00
Водостај (cm):
37
Станица: КУСИЋ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: МОЈСИЊЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ТРНСКИ ОДОРОВЦИ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: КРУШЧИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 26.06.19 09:00 321
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 26.06.19 09:00 389
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 26.06.19 09:00 382
 НОВИ САД ДУНАВ 26.06.19 09:00 364
 ЗЕМУН ДУНАВ 26.06.19 09:00 382
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 26.06.19 09:00 394
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 26.06.19 09:00 533
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 26.06.19 09:00 725
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 26.06.19 09:00 681
 ПРАХОВО ДУНАВ 26.06.19 09:00 372
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 26.06.19 09:00 254
 СЕНТА ТИСА 26.06.19 09:00 299
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 26.06.19 09:00 425
 ТИТЕЛ ТИСА 26.06.19 09:00 382
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 26.06.19 09:00 222
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 26.06.19 09:00 65
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 26.06.19 09:00 411
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 26.06.19 09:00 255
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 26.06.19 09:00 263
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 26.06.19 09:00 -55
 ВАТИН МОРАВИЦА 26.06.19 09:00 127
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 26.06.19 09:00 82
 КУШТИЉ КАРАШ 26.06.19 09:00 55
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 26.06.19 09:00 309
 ЈАМЕНА САВА 26.06.19 09:00 443
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 26.06.19 09:00 238
 ШАБАЦ САВА 26.06.19 09:00 120
 БЕЉИН САВА 26.06.19 09:00 319
 БЕОГРАД САВА 26.06.19 09:00 337
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 26.06.19 09:00 220
 РАДАЉ ДРИНА 26.06.19 09:00 196
 БАДОВИНЦИ ДРИНА 26.06.19 09:00 129
 БРОДАРЕВО ЛИМ 26.06.19 09:00 112
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 26.06.19 09:00 62
 ПРИБОЈ ЛИМ 26.06.19 09:00 88
 ПРИЈЕПОЉЕ МИЛЕШЕВКА 26.06.19 09:00 18
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 26.06.19 09:00 41
 ЧЕДОВО ВАПА 26.06.19 09:00 106
 ЗАВЛАКА ЈАДАР 26.06.19 09:00 3
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 26.06.19 09:00 14
 МОРОВИЋ СТУДВА 26.06.19 09:00 238
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 26.06.19 09:10 25
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 26.06.19 09:00 31
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 26.06.19 09:00 112
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 26.06.19 09:00 46
 БОГОВАЂА ЉИГ 26.06.19 09:00 107
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 26.06.19 09:00 58
 УБ УБ 26.06.19 09:00 44
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 26.06.19 09:00 -79
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 26.06.19 09:00 73
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 26.06.19 09:00 -265
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 26.06.19 09:00 40
 МАЈУР ЛУГОМИР 26.06.19 09:00 43
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 26.06.19 08:00 14
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 26.06.19 09:00 63
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 26.06.19 09:00 34
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 26.06.19 09:00 -23
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 26.06.19 09:00 68
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 26.06.19 09:15 84
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 26.06.19 09:00 -171
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 26.06.19 09:00 63
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 26.06.19 09:00 42
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 25.06.19 12:00 -131
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 26.06.19 09:00 -68
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 26.06.19 09:00 33
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 26.06.19 09:00 29
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 26.06.19 09:00 29
 ПУКОВАЦ ПУСТА 26.06.19 09:00 11
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 26.06.19 09:00 20
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 26.06.19 09:00 2
 ВИСОКА КОСАНИЦА 26.06.19 09:00 -32
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 26.06.19 08:00 76
 ПИРОТ НИШАВА 26.06.19 09:15 -23
 НИШ НИШАВА 26.06.19 08:00 131
 АЛЕКСИНАЦ МОРАВИЦА 26.06.19 09:00 29
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 26.06.19 09:00 274
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 26.06.19 09:00 40
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 26.06.19 09:00 112
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 26.06.19 09:00 -53
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 26.06.19 09:00 126
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 26.06.19 09:00 47
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 26.06.19 09:00 126
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 26.06.19 09:00 66
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 25.06.19 11:00 40
 РАШКА ИБАР 26.06.19 09:00 186
 УШЋЕ ИБАР 26.06.19 09:00 96
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 26.06.19 09:00 56
 НОВИ ПАЗАР РАШКА 26.06.19 09:00 -11
 РАВНИ РАСИНА 26.06.19 09:00 71
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 26.06.19 09:15 64
 БОРАЧ БОРАЧКА 26.06.19 09:00 45
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 26.06.19 09:00 46
 КУЧЕВО ПЕК 26.06.19 09:00 40
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 26.06.19 09:00 39
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 26.06.19 09:00 56
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 26.06.19 09:00 32
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 26.06.19 09:00 -54
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 26.06.19 09:00 71
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
26.06.19 09:00 37
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English