Мрежа извештајних станица површинских вода - подаци у реалном времену
Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време).


Бездан
Станица:
БЕЗДАН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
175
Станица:
БОГОЈЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
244
Станица:
БАЧКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
234
Станица:
НОВИ САД
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
201
Станица:
ЗЕМУН
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
282
Станица:
ПАНЧЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
305
Станица:
СМЕДЕРЕВО
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
475
Станица:
БАНАТСКА ПАЛАНКА
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
689
Станица:
ГОЛУБАЦ
Река:
ДУНАВ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
680
Станица:
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
160
Станица:
СЕНТА
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
229
Станица:
БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
403
Станица:
ТИТЕЛ
Река:
ТИСА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
216
Станица:
ВРБИЦА
Река:
ЗЛАТИЦА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
135
Станица:
ХЕТИН
Река:
СТАРИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-63
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
438
Станица:
СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ
Река:
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
266
Станица:
ЈАША ТОМИЋ
Река:
ТАМИШ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
76
Станица:
МАРКОВИЋЕВО
Река:
БРЗАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-168
Станица:
ВАТИН
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.09.17 09:30
Водостај (cm):
25
Станица:
КУСИЋ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
35
Станица:
ВРАЧЕВ ГАЈ
Река:
НЕРА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
35
Станица:
КУШТИЉ
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
-46
Станица:
ДОБРИЧЕВО
Река:
КАРАШ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
217
Станица:
ЈАМЕНА
Река:
САВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
539
Станица:
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Река:
САВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
261
Станица:
ШАБАЦ
Река:
САВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
129
Станица:
БЕЉИН
Река:
САВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
245
Станица:
БЕОГРАД
Река:
САВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
237
Станица:
БАЈИНА БАШТА
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
13
Станица:
РАДАЉ
Река:
ДРИНА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
44
Станица:
БРОДАРЕВО
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
51
Станица:
ПРИЈЕПОЉЕ
Река:
ЛИМ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
4
Станица:
БИСТРИЦА
Река:
БИСТРИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
42
Станица:
ЛЕШНИЦА
Река:
ЈАДАР
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
0
Станица:
ВАЉЕВО
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.09.17 10:10
Водостај (cm):
27
Станица:
БЕЛИ БРОД
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
8
Станица:
ДРАЖЕВАЦ
Река:
КОЛУБАРА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
56
Станица:
РАКОВИЦА
Река:
ТОПЧИДЕРСКА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
46
Станица:
БОГОВАЂА
Река:
ЉИГ
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
113
Станица:
ЋЕМАНОВ МОСТ
Река:
ТАМНАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
40
Станица:
УБ
Река:
УБ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
21
Станица:
ВАРВАРИН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
-158
Станица:
БАГРДАН
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
-33
Станица:
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
Река:
ВЕЛИКА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-340
Станица:
ПАРАЋИН
Река:
ЦРНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
33
Станица:
МАЈУР
Река:
ЛУГОМИР
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
25
Станица:
ЈАГОДИНА
Река:
БЕЛИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
15
Станица:
БАТОЧИНА
Река:
ЛЕПЕНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
54
Станица:
МАНАСТИР МАНАСИЈА
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
24
Станица:
СВИЛАЈНАЦ
Река:
РЕСАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
1
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
ЈАСЕНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
48
Станица:
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Река:
КУБРШНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:15
Водостај (cm):
73
Станица:
ВРАЊСКИ ПРИБОЈ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-180
Станица:
ВЛАДИЧИН ХАН
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
6
Станица:
ГРДЕЛИЦА
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
3
Станица:
КОРВИНГРАД
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-219
Станица:
АЛЕКСИНАЦ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-154
Станица:
МОЈСИЊЕ
Река:
ЈУЖНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-1
Станица:
ВЛАСОТИНЦЕ
Река:
ВЛАСИНА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
13
Станица:
ЛЕСКОВАЦ
Река:
ВЕТЕРНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
20
Станица:
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
Река:
ЈАБЛАНИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
16
Станица:
ПУКОВАЦ
Река:
ПУСТА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
6
Станица:
ПЕПЕЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
9
Станица:
ДОЉЕВАЦ
Река:
ТОПЛИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-31
Станица:
ДИМИТРОВГРАД
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
53
Станица:
ПИРОТ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-71
Станица:
НИШ
Река:
НИШАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
53
Станица:
КРАТОВСКА СТЕНА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
195
Станица:
ЧАЧАК
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
-10
Станица:
МИЛОЧАЈ
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
46
Станица:
ЈАСИКА
Река:
ЗАПАДНА МОРАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-137
Станица:
КОСЈЕРИЋ
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
123
Станица:
ПОЖЕГА
Река:
СКРАПЕЖ
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
18
Станица:
ГРАДИНА
Река:
МОРАВИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
95
Станица:
БЕДИНА ВАРОШ
Река:
ЛУЧКА РЕКА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
36
Станица:
КРУШЧИЦА
Река:
ВЕЛИКИ РЗАВ
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
41
Станица:
ГУЧА
Река:
БЈЕЛИЦА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
48
Станица:
РАШКА
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
147
Станица:
УШЋЕ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
76
Станица:
ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ
Река:
ИБАР
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
-11
Станица:
РАВНИ
Река:
РАСИНА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
26
Станица:
ДРАГУШИЦА
Река:
ГРУЖА
Датум и време:
22.09.17 09:15
Водостај (cm):
53
Станица:
БОРАЧ
Река:
БОРАЧКА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
44
Станица:
ВЕЛИКО СЕЛО
Река:
МЛАВА
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
24
Станица:
КУЧЕВО
Река:
ПЕК
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
32
Станица:
БОГОВИНА
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
0
Станица:
ГАМЗИГРАД
Река:
ЦРНИ ТИМОК
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
29
Станица:
КЊАЖЕВАЦ
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
23
Станица:
ЗАЈЕЧАР
Река:
БЕЛИ ТИМОК
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
-85
Станица:
РГОШТЕ
Река:
СВРЉИШКИ ТИМОК
Датум и време:
22.09.17 10:00
Водостај (cm):
56
Станица:
РИБАРЦЕ
Река:
БРАНКОВАЧКА
Датум и време:
22.09.17 09:00
Водостај (cm):
22
Станица: ДОЊА КАМЕНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СЛОВАЦ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ГОРЊА ТОПОНИЦА - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: СВОЂЕ - подаци тренутно нису расположиви.
Станица: ЧОКОЊАР - подаци тренутно нису расположиви.
Станица Река Датум и време Водостај (cm)
Изаберите назив хидролошке станице за табеларни и графички приказ података за последњих 7 и 30 дана.
Напомена:
Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 БЕЗДАН ДУНАВ 22.09.17 10:00 175
 БОГОЈЕВО ДУНАВ 22.09.17 10:00 244
 БАЧКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.09.17 10:00 234
 НОВИ САД ДУНАВ 22.09.17 10:00 201
 ЗЕМУН ДУНАВ 22.09.17 10:00 282
 ПАНЧЕВО ДУНАВ 22.09.17 10:00 305
 СМЕДЕРЕВО ДУНАВ 22.09.17 10:00 475
 БАНАТСКА ПАЛАНКА ДУНАВ 22.09.17 10:00 689
 ГОЛУБАЦ ДУНАВ 22.09.17 10:00 680
 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ТИСА 22.09.17 10:00 160
 СЕНТА ТИСА 22.09.17 10:00 229
 БРАНА НОВИ БЕЧЕЈ ГВ ТИСА 22.09.17 10:00 403
 ТИТЕЛ ТИСА 22.09.17 10:00 216
 ВРБИЦА ЗЛАТИЦА 22.09.17 09:00 135
 ХЕТИН СТАРИ БЕГЕЈ 22.09.17 10:00 -63
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ГВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.09.17 10:00 438
 СРПСКИ ИТЕБЕЈ ДВ ПЛОВНИ БЕГЕЈ 22.09.17 09:00 266
 ЈАША ТОМИЋ ТАМИШ 22.09.17 10:00 76
 МАРКОВИЋЕВО БРЗАВА 22.09.17 10:00 -168
 ВАТИН МОРАВИЦА 22.09.17 09:30 25
 КУСИЋ НЕРА 22.09.17 10:00 35
 ВРАЧЕВ ГАЈ НЕРА 22.09.17 10:00 35
 КУШТИЉ КАРАШ 22.09.17 09:00 -46
 ДОБРИЧЕВО КАРАШ 22.09.17 10:00 217
 ЈАМЕНА САВА 22.09.17 10:00 539
 СРЕМСКА МИТРОВИЦА САВА 22.09.17 10:00 261
 ШАБАЦ САВА 22.09.17 09:00 129
 БЕЉИН САВА 22.09.17 10:00 245
 БЕОГРАД САВА 22.09.17 10:00 237
 БАЈИНА БАШТА ДРИНА 22.09.17 10:00 13
 РАДАЉ ДРИНА 22.09.17 09:00 44
 БРОДАРЕВО ЛИМ 22.09.17 10:00 51
 ПРИЈЕПОЉЕ ЛИМ 22.09.17 10:00 4
 БИСТРИЦА БИСТРИЦА 22.09.17 10:00 42
 ЛЕШНИЦА ЈАДАР 22.09.17 09:00 0
 ВАЉЕВО КОЛУБАРА 22.09.17 10:10 27
 БЕЛИ БРОД КОЛУБАРА 22.09.17 10:00 8
 ДРАЖЕВАЦ КОЛУБАРА 22.09.17 09:00 56
 РАКОВИЦА ТОПЧИДЕРСКА 22.09.17 10:00 46
 БОГОВАЂА ЉИГ 22.09.17 09:00 113
 ЋЕМАНОВ МОСТ ТАМНАВА 22.09.17 10:00 40
 УБ УБ 22.09.17 10:00 21
 ВАРВАРИН ВЕЛИКА МОРАВА 22.09.17 09:00 -158
 БАГРДАН ВЕЛИКА МОРАВА 22.09.17 09:00 -33
 ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ ВЕЛИКА МОРАВА 22.09.17 10:00 -340
 ПАРАЋИН ЦРНИЦА 22.09.17 10:00 33
 МАЈУР ЛУГОМИР 22.09.17 10:00 25
 ЈАГОДИНА БЕЛИЦА 22.09.17 10:00 15
 БАТОЧИНА ЛЕПЕНИЦА 22.09.17 10:00 54
 МАНАСТИР МАНАСИЈА РЕСАВА 22.09.17 10:00 24
 СВИЛАЈНАЦ РЕСАВА 22.09.17 10:00 1
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЈАСЕНИЦА 22.09.17 10:00 48
 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА КУБРШНИЦА 22.09.17 10:15 73
 ВРАЊСКИ ПРИБОЈ ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 -180
 ВЛАДИЧИН ХАН ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 6
 ГРДЕЛИЦА ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 3
 КОРВИНГРАД ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 -219
 АЛЕКСИНАЦ ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 -154
 МОЈСИЊЕ ЈУЖНА МОРАВА 22.09.17 10:00 -1
 ВЛАСОТИНЦЕ ВЛАСИНА 22.09.17 10:00 13
 ЛЕСКОВАЦ ВЕТЕРНИЦА 22.09.17 10:00 20
 ПЕЧЕЊЕВЦЕ ЈАБЛАНИЦА 22.09.17 10:00 16
 ПУКОВАЦ ПУСТА 22.09.17 10:00 6
 ПЕПЕЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.09.17 10:00 9
 ДОЉЕВАЦ ТОПЛИЦА 22.09.17 10:00 -31
 ДИМИТРОВГРАД НИШАВА 22.09.17 10:00 53
 ПИРОТ НИШАВА 22.09.17 10:00 -71
 НИШ НИШАВА 22.09.17 10:00 53
 КРАТОВСКА СТЕНА ЗАПАДНА МОРАВА 22.09.17 09:00 195
 ЧАЧАК ЗАПАДНА МОРАВА 22.09.17 09:00 -10
 МИЛОЧАЈ ЗАПАДНА МОРАВА 22.09.17 09:00 46
 ЈАСИКА ЗАПАДНА МОРАВА 22.09.17 10:00 -137
 КОСЈЕРИЋ СКРАПЕЖ 22.09.17 09:00 123
 ПОЖЕГА СКРАПЕЖ 22.09.17 10:00 18
 ГРАДИНА МОРАВИЦА 22.09.17 10:00 95
 БЕДИНА ВАРОШ ЛУЧКА РЕКА 22.09.17 10:00 36
 КРУШЧИЦА ВЕЛИКИ РЗАВ 22.09.17 09:00 41
 ГУЧА БЈЕЛИЦА 22.09.17 10:00 48
 РАШКА ИБАР 22.09.17 10:00 147
 УШЋЕ ИБАР 22.09.17 10:00 76
 ЛОПАТНИЦА ЛАКАТ ИБАР 22.09.17 09:00 -11
 РАВНИ РАСИНА 22.09.17 10:00 26
 ДРАГУШИЦА ГРУЖА 22.09.17 09:15 53
 БОРАЧ БОРАЧКА 22.09.17 09:00 44
 ВЕЛИКО СЕЛО МЛАВА 22.09.17 10:00 24
 КУЧЕВО ПЕК 22.09.17 10:00 32
 БОГОВИНА ЦРНИ ТИМОК 22.09.17 09:00 0
 ГАМЗИГРАД ЦРНИ ТИМОК 22.09.17 10:00 29
 КЊАЖЕВАЦ БЕЛИ ТИМОК 22.09.17 10:00 23
 ЗАЈЕЧАР БЕЛИ ТИМОК 22.09.17 10:00 -85
 РГОШТЕ СВРЉИШКИ ТИМОК 22.09.17 10:00 56
 РИБАРЦЕ БРАНКОВАЧКА
22.09.17 09:00 22
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English