ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈА, mm

Станица 11.06.* 12.06.* 13.06.* 14.06.* 15.06.* 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06. 22.06. 23.06. 24.06. 25.06.
 Београд  3.9  3.9  3.1  4.6  5.3  5.1  4.8  5.3  6.5  6.1  6.5  6.6  5.7  6.3  6.1
 Црни Врх  4.3  3.7  4.4  3.0  4.1  4.6  3.9  4.8  4.3  5.2  4.9  5.0  4.7  4.5  4.3
 Ћуприја  6.9  5.4  5.4  4.8  6.3  5.7  5.4  6.2  7.0  6.9  7.0  7.1  6.7  6.8  6.2
 Димитровград  6.4  6.6  6.2  4.2  5.9  5.3  5.3  5.7  5.9  6.2  6.4  6.2  6.2  6.1  5.2
 Кикинда  4.2  4.5  4.0  4.7  5.5  5.4  5.3  6.1  6.7  6.4  7.0  7.1  5.6  6.3  5.6
 Крагујевац  5.8  4.5  4.7  5.8  5.9  5.4  5.0  5.5  6.2  6.2  6.4  6.7  5.6  6.5  5.9
 Краљево  5.9  4.5  4.8  4.3  6.1  5.5  5.0  5.7  6.5  6.6  6.8  7.1  5.8  6.4  6.1
 Крушевац  6.1  5.2  4.9  4.5  5.9  5.7  5.3  5.8  6.7  6.5  6.5  7.0  6.4  6.8  6.4
 Лесковац  6.8  6.6  6.2  4.4  6.0  5.8  5.5  6.0  6.5  6.8  6.7  7.1  6.8  6.9  6.1
 Лозница  3.6  3.2  2.6  4.6  5.9  5.4  5.0  5.8  6.7  5.8  7.1  7.1  5.1  6.2  5.6
 Неготин  5.4  4.8  5.5  3.9  5.5  5.7  5.4  5.7  5.9  6.5  5.9  6.3  6.0  6.2  5.9
 Ниш  6.2  5.7  6.2  4.3  5.9  5.7  5.7  6.2  6.9  7.1  6.9  7.1  6.8  7.3  5.9
 Нови Сад  3.9  3.5  3.6  5.0  5.6  5.3  4.8  5.7  6.4  6.2  6.5  7.1  5.4  6.3  5.8
 Палић  4.2  3.9  3.7  4.7  5.5  4.8  5.1  5.5  6.4  6.1  6.7  6.6  5.5  5.6  5.3
 Пожега  6.1  4.4  4.3  4.4  5.7  5.4  4.9  5.4  6.2  6.1  6.1  6.1  5.2  5.8  5.3
 С. Митровица  3.9  3.5  3.2  4.3  5.7  5.0  4.7  5.4  5.9  5.8  5.9  6.2  5.3  6.0  5.3
 С. Паланка  5.9  4.7  4.1  4.8  5.9  5.8  5.1  6.0  6.8  6.7  7.0  7.1  6.0  6.8  6.2
 Сјеница  4.6  5.1  5.3  3.9  5.2  4.6  4.5  5.1  5.4  4.8  5.5  5.5  4.1  5.3  4.6
 Сомбор  4.2  2.3  3.4  5.0  5.6  4.8  4.8  5.7  6.2  6.4  6.2  6.8  5.1  5.6  5.3
 В. Градиште  5.6  4.7  4.2  4.3  5.7  5.3  4.8  5.5  5.9  6.2  6.1  6.0  5.8  6.0  5.4
 Ваљево  5.2  4.1  3.8  4.4  5.8  5.4  4.7  5.7  6.5  5.8  6.4  7.0  4.9  5.9  5.5
 Врање  6.6  6.4  6.1  3.7  5.5  5.1  5.0  5.7  5.9  5.8  6.1  6.2  6.1  6.2  5.4
 Зајечар  6.8  5.7  5.8  4.8  6.3  5.5  5.3  5.7  6.1  6.6  6.1  6.5  6.2  6.4  5.5
 Златибор  3.9  3.4  3.7  3.5  4.6  4.4  4.2  4.6  5.5  4.6  5.4  5.2  4.1  5.0  4.4
 Зрењанин  3.9  4.4  4.1  4.7  5.8  5.7  5.4  6.2  6.5  6.8  7.1  6.9  5.8  6.8  6.2
 * Претходних пет дана (актуелне вредности)

ОДРЕЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ ПО МЕТОДИ Hargreaves-a

Постоји велики број метода за прорачун референтне евапотранспирације (ЕТо), која налази широку примену у многим областима привреде и науке. У оквиру Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (ФАО), после бројних тестирања познатих метода, модел Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) је прихваћен као стандард за одређивање ЕТо и означен је као FAO56-PM. Међутим, за коришћење овог модела потребан је већи број улазних параметара, па је из овog разлога у РХМЗ Србије за оперативне потребе одабрана једноставнија метода за прорачун референтне евапотранспирације. То је једначина Hargreaves-a, (Hargreaves and Allen, 2003.,…), код које се израчунавање базира на максималним, минималним и средњим дневним температурама ваздуха, као и на екстратерестричком Сунчевом зрачењу и дужини обданице током године за дати локалитет. Анализа дневних вредности евапотранспирације по методи Hargreaves-a показала је њихово добро слагање с резултатима добијеним стандардном методом FAO56-PM за податке са територије Републике Србије, тј. тачност довољну за практичну примену ових резултата.


У Одељењу за агрометеорологију РХМЗС, уз одређивање актуелних дневних вредности референтне евапотранспирације на основу оперативних података са Главних метеоролошких станица, припремају се и прогнозе ЕТо за десетодневни период за исте локације. Прогноза се заснива на детерминистичким прогнозама максималних и минималних дневних температура ваздуха (Европски центар за средњорочну прогнозу - ECMWF и РХМЗС). Оперативно израчунавање и ажурирање резултата прорачуна на Интернет презентацији Завода обављају се свакодневно, у јутарњим часовима. За одабране ГМС се у облику табеле дају вредности ЕТо по данима и то: за претходних пет дана (актуелне вредности), за текући дан и наредних девет дана (прогнозиране вредности).


Између осталог, ове вредности референтне евапотранспирације могу се, под условом да се примене и одговарајући коефицијенти културе, користити за оцену стања и процену потреба за наводнавањем усева у пољоприврендој пракси.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ