СТАНДАРДНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА МЕТЕОРОЛОШКОГ БДЕЊА

Одељење за метеоролошко бдење Републичког хидрометеоролошког завода Србије као део Светског метеоролошког бдења, бди 24 часа дневно преко својих одсека као организационих целина.

Ти одсеци су:

Одсек за аеролошка мерења, поред осталог, врши висинска и приземна мерења метеоролошких параметара, обрађује податке и припрема оперативне извештаје. Радиосондажа је основни метод аеролошких мерења и осматрања, а састоји се у уздизању радиосонде ношене балоном напуњеним водоником.

Одсек за радарску метеорологију, помоћу радара који се налази на Кошутњаку, прати облаке и облачне системе у простору од 300 километара око Београда. На овај начин се веома тачно, временски и просторно, могу проценити падавине и временске непогоде. Добијају се параметри за процену интензитета и количине падавина, као и за благовремену најаву и упозорење о опасним и ванредним метеоролошким појавама чиме се значајно смањују могуæа материјална разарања и спречавају људске жртве.

Одсек за нумеричку прогнозу, на основу прикупљених и обрађених приземних и висинских података из наше земље и Европе врши објективну анализу, иницијализацију метеоролошких поља и припрему граничних услова за моделе ширих(синоптичких) и ужих(мезо) размера за нумеричку прогнозу времена.

Одсек за прогнозу времена, кроз израду оперативних прогноза, на неки начин обједињује рад других Одсека Одељења за метеоролошко бдење.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ