ОПШИРНИЈЕ O МРЕЖИ RA VI RCC:


Мрежа регионалних климатских центара (WMO RA VI RCC) успостављена je на 15. Заседању Регионалне асоцијације VI (Европа) WMO, одржаном у септембру 2009. године у Бриселу, са идејом да обезбеђује климатске сервисе и продукте националним хидрометеоролошким службама у земљама Регионалне асоцијације VI, међу којима је и Република Србија.

Регионални климатски центри представљају интегралну компоненту Глобалног оквира за климатске сервисе (GFCS), установљеног на Трећој светској климатској конференцији одржаној у Женеви 2009. године. Глобални оквир за климатске сервисе је основан са идејом да повезује научно утемељене климатске прогнозе и информације са управљањем ризиком од климе и адаптацијом на климатске промене и варијабилност климе широм света.

Подрегионални центар за климатске промене за југоисточну Европу (SEEVCCC), чији је домаћин РХМЗ, од самог оснивања активно учествује у раду GFCS, као и у сва три нода Мреже WMO RA VI RCC, обављајући све обавезујуће и оперативне функције, као и неке високопрепоручене развојно-истраживачке функције. Основне функције Центра обављају се кроз пружање регионалних климатских сервиса везаних за климатске податке, мониторинг климе, дугорочну прогнозу и јачање капацитета. Поред тога, Центар је задужен за унапређење регионалне сарадње и обављање развојних и истраживачких активности, као и за координацију различитих програма и пројеката о утицају климатских промена на различите привредне секторе. Учешће у Мрежи WMO RA VI RCC стога представља један од стратешких приоритета РХМЗ-а са аспекта унапређења адаптације на климатске промене и ублажавања њихових негативних ефеката.

Први координациони састанак пилот пројекта Мреже WMO RA VI RCC одржан је у октобру 2010. године у Националној метеоролошкој служби Немачке, када је Мрежa WMO RA VI RCC организована у три нода: за климатске податке, за мониторинг климе и за дугорочну прогнозу. Сваки од нодова чини неколико националних хидрометеоролошких служби на челу са једном од њих.

Други координациони састанак, одржан октобра 2013. године y Националној хидрометеоролошкој служби Русије, означио је крај пилот фазе и почетак оперативне фазе Мреже WMO RA VI RCC.

У организацији Републичког хидрометеоролошког завода, а под покровитељством Светске метеоролошке организације (WМО), у периоду од 11. до 14. октобра 2016. године у Београду је одржан Трећи координациони састанак Мреже RA VI RCC и Радионица о имплементацији Мреже WMO RA VI RCC, на којој су учествовала 42 представника националних хидрометеоролошких служби из 27 земаља Регионалне асоцијације VI, као и високи званичници WМО. На овим скуповима представљен је досадашњи развој и статус Мреже WMO RA VI RCC, укључујући и активности Регионалних форума о изгледима климе (RCOF). Као резултат тродневне дискусије и размене искустава o начину коришћења продуката регионалних климатских центара, захтевима и препорукама за њихово унапређење, као и могућностима за успостављање сарадње са другим институцијама, донет је Имплементациони и акциони план Мреже регионалних климатских центара за наредни период. Овај стратешки документ ће бити презентован на предстојећем заседању Регионалне асоцијације VI WMO наредне године (2017).


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ