СТАНДАРДНЕ АКТИВНОСТИ ОДЕЉЕЊА МОСС
(Mетеоролошког осматрачког система Србије)

Mетеоролошки осматрачки систем Србије ( МОСС ) је део Глобаллног осматрачког система (ГОС) и чине га све микролокације на којима се врше мерења и осматрања. Заштита живота, имовине и животне средине кључни су задаци државе. Одржавање осматрачке ифраструктуре је предуслов за реализацију ових задатака. Скуп метеоролошких елемената и појава који се мере и осматра на једном месту, за потребе одређене гране метеорологије (програм рада), чини врсту станице за те намене, а све станице те врсте чини мрежу станица те врсте. Мреже различитих врста станица имају много заједничких физичких компоненти, па су лоциране на истом месту уз истовремено обављање посла, као рационално решење у стручном и економском смислу. На метеоролошким станицама мере се и осматрају следећи параметри:
 • садашње време;
 • прошло време;
 • смер, брзина и јачина ветра;
 • количина, врста и висина базе облака;
 • видљивост; температура ваздуха;
 • влажност ваздуха;
 • атмосферски притисак;
 • тенденција притиска и њена карактеристика;
 • екстремне температуре (минимална и максимална);
 • интензитет, трајање и количина падавина;
 • стање тла;
 • смер кретања облака;
 • специјалне појаве;
 • смер кретања облака;
 • сијање сунца;
 • минимална температура на 5 cm;
 • температуре земљишта на дубинама 2,5,10,20,30,50 и 100 cm;
 • испаравање са земљишта;
 • испаравање са слободне водене површине;
 • фенолошка осматрања;
 • влажност земљишта;
 • компоненте сунчеве радијације;
 • дневни узорци ваздуха и падавина;
 • интензитет гама зрачења ваздуха и падавина;
 • залађивање на проводницима;
 • електрично пражњење.

Документи за преузимање:


Детаљнији приказ  Детаљнији приказSrpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ