Mетеоролошки осматрачки систем Србије
ОДСЕК ЗА ОПЕРАТИВНО СПРОВОЂЕЊЕ МЕТЕОРОЛОШКИХ ОСМАТРАЊА
МЕТЕОРОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА БЕОГРАД
МЕТЕОРОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА НИШ
МЕТЕОРОЛОШКА ОПСЕРВАТОРИЈА НОВИ САД
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И МЕТОДЕ ОСМАТРАЊА
Делатност
Метеоролошка мерења и осматрања, бележење података, основна обрада и извештавања за националну и међународну размену су примарни послови МОСС-а. Праћење развоја нових методологија и метода рада у метеоролошким осматрањима, доношења нових прописа и препорука од стране Светске Метеоролошке Организације (СМО) и њихова примена; функционисање и одржавање МОСС-а; планирање и оптимизација мрежа метеоролошких станица. Програм рада метеорлошких станица.
Мрежа станица
Мрежа синоптичких станица са екстремним вредностима климатских елемената (картографски приказ). Историјат и делатност опсерваторија.
Лабораторија за метеоролошке инструменте и методе осматрања
Стандардизација инструмената и метода осматрања, калибрација инструмената и чување националних стандарда за физичке величине метеоролошких параметара.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ