НАЦИОНАЛНА МЕТЕОРОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА
(Лабораторија за инструменте и методе осматрања)

Свака земља чланица Светске метеоролошке организације је дужна да обезбеди тачан и континуиран рад опреме која се користи у мрежи станица и то преме међународно утврђеним критеријумима и перформансама. У том циљу свака метеоролошка служба те земље оснива и обезбеђује услове за рад једне националне лабораторије за тестирање инструмента и опреме, опремајуђи је са одговарајуђим еталонима за поједине метеоролошке параметре.
Национална метеоролошка лабораторија се у протеклих 50 година постојања, постепено опремала и проширивала да би могла да прати развој инструметалне опреме и поступака мерења. Данас смо у могућности да поред рада са класичним инструментима одговоримо и свим новим технолошким изазовима у домену нових метеоролошких инструмената и опреме.
Постепена модернизација у претходној деценији и планирани развој, који је у току, омогућују осавремењавање мерних ланаца, њихову потпуну или делимичну аутоматизацију и на тај начин и испитивање свих врста електричних, електронских и «интелигентних» сензора и испитивање и атестирање аутоматских метеоролошких станица. На овим страницама можете да се упознате са опремом и методама који се користе, укупном понудом за испитивање и атестирање метеоролошких и других инструмената, као и са новостима из домена метрологије и прописа примењених у овој области.
У оквиру простора и надлежности који припадају лабораторији на локцији Зеленог Брда на Звездари налази се и пространа и добро опремљена Огледна станица и Национални центар за Сунчево зрачење.

Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ