ПРОСЕЧНЕ СУМЕ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ (mm) У СРБИЈИ ПО МЕТОДИ Penman Montheith-a,

ПЕРИОД 1971-2000

 

Станица
Јан.
Феб.
Мар.
Апр.
Мај
Јун
Јул
Авг.
Сеп.
Окт.
Нов.
Дец.
Год.
Вег.
Палић
13.4
21.5
48.8
78.0
112.8
129.2
141.8
123.6
83.3
50.5
23.1
13.6
839.6
668.7
Сомбор
14.3
22.7
51.1
78.6
111.4
126.7
138.0
120.3
80.3
49.9
23.5
14.2
830.9
655.2
Бечеј
14.0
22.9
51.6
79.4
114.8
129.4
140.2
124.3
84.7
52.5
24.0
14.3
852.0
672.8
Нови Сад
16.0
24.9
54.7
80.8
113.8
127.6
140.4
126.7
86.1
55.2
26.1
16.2
868.4
675.3
Зрењанин
15.2
24.1
53.3
80.1
113.4
127.9
139.8
125.9
86.2
53.9
25.4
15.4
860.9
673.4
Кикинда
14.3
22.9
52.8
82.8
118.1
133.5
146.5
129.2
88.2
54.8
25.1
14.6
882.9
698.4
Вршац
21.7
30.3
61.5
86.4
118.5
130.5
142.3
133.2
95.9
67.5
36.6
22.7
947.2
706.8
Ср. Митровица
14.1
23.4
52.2
78.7
112.8
127.3
137.4
124.5
81.2
50.6
23.8
14.8
840.7
661.9
Б. Карловац
17.7
29.6
58.3
87.7
123.4
137.3
151.0
139.9
95.2
66.6
32.1
19.4
958.2
734.5
Београд
19.0
28.2
57.4
83.0
116.3
130.3
143.1
129.5
88.5
57.0
29.3
19.3
900.9
690.7
Ћуприја
16.7
24.7
51.6
76.5
106.9
123.0
135.6
122.1
82.2
50.3
26.7
16.6
832.9
646.4
Димитровград
20.5
27.7
54.3
79.5
108.1
126.4
143.7
130.3
91.2
59.0
31.0
20.4
892.1
679.3
Крагујевац
15.5
23.1
47.7
72.9
101.3
117.0
130.1
114.0
77.3
46.6
24.7
15.3
785.6
612.6
Краљево
15.4
23.7
50.0
73.1
100.4
113.1
126.9
114.0
77.5
48.3
24.9
15.7
783.0
605.0
Крушевац
14.1
22.2
47.0
72.3
98.8
114.0
128.8
115.8
77.7
46.2
23.8
14.7
775.3
607.4
Лесковац
14.0
21.5
47.0
73.5
102.1
119.7
136.5
122.2
80.5
46.6
23.3
14.5
801.4
634.5
Ваљево
12.7
20.8
45.7
70.0
99.3
118.3
128.3
112.7
75.0
43.6
21.1
13.2
760.9
603.7
Лозница
11.4
18.7
42.3
68.4
101.3
115.0
127.7
113.6
71.5
39.6
19.2
12.1
740.7
597.5
Неготин
16.6
22.9
46.9
78.3
110.2
135.3
151.7
130.9
87.5
48.5
24.5
16.4
869.8
693.9
Ниш
16.4
25.2
52.7
76.7
106.2
123.6
138.8
124.4
82.9
51.1
26.4
16.6
841.2
652.6
Пожега
10.7
18.7
42.3
66.7
90.6
102.4
115.6
101.6
65.9
38.9
19.9
12.0
685.2
542.6
Вел. Градиште
17.2
25.5
54.8
79.1
109.4
122.9
135.0
122.9
86.1
56.2
28.8
16.8
854.6
655.4
Врање
18.8
29.0
57.7
84.6
113.8
135.4
156.1
143.3
96.9
59.4
30.9
19.4
945.4
730.1
Зајечар
19.2
25.7
50.1
79.1
109.7
128.9
143.8
128.9
87.9
52.4
26.7
18.5
870.8
678.2
См. Паланка
17.7
26.4
55.2
81.4
112.0
127.8
142.1
125.9
85.4
53.0
27.6
17.8
872.4
674.7
Копаоник
18.9
20.6
32.9
49.2
74.3
91.2
109.0
101.5
68.2
45.6
24.4
17.6
653.4
493.4
Златибор
15.4
21.1
41.7
64.4
91.6
105.7
119.4
107.1
73.5
45.8
24.4
15.9
726.0
561.6
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ