Кикинда  (основана 1875 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Кикинда
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 20°28Е
  географска ширина: 45°51N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 81 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 40.0 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -29.8 оC
  Датум минималне темпeратуре: 23-24.01.1963
  Максималне падавине: 74.7 mm
  Датум максималних падавина: 22.08.1989
  Максимални снег: 46 cm
  Датум максималног снега: 18-19.01.1960
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ