Банатски Карловац  (основана 1985 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Банатски Карловац
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°02E
  географска ширина: 45°03N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 100 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 41.0 оC
  Датум максималне темпeратуре: 4.07.2000
  Минимална температура: -23.7 оC
  Датум минималне темпeратуре: 31.01.1987
  Максималне падавине: 92.0 mm
  Датум максималних падавина: 10.07.1999
  Максимални снег: 33 cm
  Датум максималног снега: 25-27.01.2000
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ