Ср. Митровица  (основана 1881 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Ср. Митровица
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 19°33Е
  географска ширина: 45°06N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 82 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 41.0 оC
  Датум максималне темпeратуре: 9.09.1946
  Минимална температура: -29.5 оC
  Датум минималне темпeратуре: 31.01.1987
  Максималне падавине: 87.4 mm
  Датум максималних падавина: 18.06.1954
  Максимални снег: 48 cm
  Датум максималног снега: 9-10.02.1996
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ