Ваљево  (основана 1896 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Ваљево
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 19°55Е
  географска ширина: 44°19N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 176 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 42.5 оC
  Датум максималне темпeратуре: 22.07.1939
  Минимална температура: -29.6 оC
  Датум минималне темпeратуре: 8.01.1947
  Максималне падавине: 94.7 mm
  Датум максималних падавина: 23.10.2003
  Максимални снег: 67 cm
  Датум максималног снега: 19.02.1954
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ