Вел. Градиште  (основана 1895 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Вел. Градиште
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°31Е
  географска ширина: 44°45N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 82 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 43.6 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -30.6 оC
  Датум минималне темпeратуре: 11.02.1929
  Максималне падавине: 112.8 mm
  Датум максималних падавина: 15.06.1969
  Максимални снег: 55 cm
  Датум максималног снега: 16.02.1956
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ