Краљево  (основана 1890 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Краљево
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 20°42Е
  географска ширина: 43°42N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 215 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 44.3 оC
  Датум максималне темпeратуре: 22.07.1939
  Минимална температура: -27.1 оC
  Датум минималне темпeратуре: 17.02.1956
  Максималне падавине: 124.1 mm
  Датум максималних падавина: 25.05.1968
  Максимални снег: 90 cm
  Датум максималног снега: 23.02.1954
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ