Лесковац  (основана 1895 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Лесковац
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°57Е
  географска ширина: 42°59N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 230 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 43.7 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -30.3 оC
  Датум минималне темпeратуре: 13.01.1985
  Максималне падавине: 92.0 mm
  Датум максималних падавина: 26.06.1954
  Максимални снег: 124 cm
  Датум максималног снега: 31.01.1963
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ