Врање  (основана 1894 године)

  НАЗИВ СТАНИЦЕ: Врање
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°55Е
  географска ширина: 42°33N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 432 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 41.6 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -25.0 оC
  Датум минималне темпeратуре: 13.01.1985
  Максималне падавине: 73.8 mm
  Датум максималних падавина: 18.09.1972
  Максимални снег: 58 cm
  Датум максималног снега: 11.01.1985
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ