Опсерваторија: Ниш  (основана 1889 године)

  НАЗИВ ОПСЕРВАТОРИЈЕ: Ниш
  КООРДИНАТЕ  
  географска дужина: 21°54Е
  географска ширина: 43°20N
  НАДМОРСКА ВИСИНА: 202 m
   
  ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ КЛИМАТСКИХ ЕЛЕМЕНАТА:
   
  Максимална температура: 44.2 оC
  Датум максималне темпeратуре: 24.07.2007
  Минимална температура: -23.7 оC
  Датум минималне темпeратуре: 25.01.1963
  Максималне падавине: 76.6 mm
  Датум максималних падавина: 5.11.1954
  Максимални снег: 62 cm
  Датум максималног снега: 23-25.02.1954
   
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ