Зрењанин   φ 45°22N   λ 20°25Е   н. в. 80 m

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1961-1990

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална 2,4 6,0 11,6 16,9 22,4 25,0 27,3 27,1 23,5 17,6 9,6 4,3 16,1
Средња минимална -4,1 -1,6 1,6 5,8 10,7 13,4 14,6 14,3 11,1 6,3 1,8 -1,7 6,0
Нормална вредност -0,9 1,9 6,3 11,2 16,7 19,3 20,9 20,5 16,8 11,4 5,4 1,3 10,9
Апсолутни максимум 15,7 22,4 28,6 29,5 33,4 35,6 37,6 37,8 34,5 28,8 23,0 20,5 37,8
Апсолутни минимум -27,3 -20,7 -17,6 -3,8 -0,4 2,0 5,4 5,4 -3,0 -7,8 -13,2 -19,6 -27,3
Ср. бр. мразних дана 23,8 16,6 10,1 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2,7 9,8 18,8 83,3
Ср. бр. тропских дана 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,9 8,6 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 23,4
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 84,3 79,9 72,2 68,9 68,1 70,8 68,7 69,3 72,3 75,1 82,4 86,1 74,8
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 72,8 91,0 150,4 173,7 222,6 237,0 281,2 265,0 205,7 168,7 82,2 60,3 2010,6
Број ведрих дана 3,0 3,8 5,1 4,1 4,5 4,4 8,9 10,1 8,6 8,6 3,7 2,6 67,4
Број облачних дана 14,6 12,0 10,3 8,8 6,6 5,7 3,8 3,5 4,6 7,5 12,3 15,4 105,1
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 34,9 33,5 37,3 46,4 56,3 87,0 63,3 46,7 40,0 37,2 41,2 38,3 562,1
Маx. дневна сума 19,1 35,6 24,5 37,2 77,0 58,7 60,3 33,9 42,4 30,2 23,2 23,9 77,0
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 11,9 10,5 11,5 12,0 11,5 12,8 9,8 9,2 8,1 8,5 10,6 12,1 128,5
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 0,8 0,9 0,8 1,3 1,6 2,8 1,9 1,6 1,3 1,1 1,1 0,7 15,9
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 7,2 5,5 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 5,4 23,2
схежним покривачем 11,7 7,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 7,4 31,2
маглом 6,1 3,0 1,7 0,6 0,9 1,0 0,3 0,9 1,3 3,9 5,4 6,5 31,6
градом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
   

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1981-2010

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална 3,6 6,2 12,2 18,0 23,5 26,3 28,6 28,8 23,8 18,0 10,4 4,9 17,0
Средња минимална -2,9 -2,1 1,8 6,5 11,4 14,4 15,8 15,6 11,7 7,1 2,5 -1,3 6,7
Нормална вредност 0,1 1,6 6,4 12,0 17,4 20,3 22,2 21,8 17,1 11,9 6,0 1,4 11,5
Апсолутни максимум 17,7 22,5 27,7 30,1 35,2 38,0 42,9 38,8 37,7 30,0 23,9 20,5 42,9
Апсолутни минимум -27,3 -21,9 -17,6 -6,7 -0,5 3,7 6,5 5,4 0,5 -8,6 -13,2 -23,1 -27,3
Ср. бр. мразних дана 21 17 10 1 0 0 0 0 0 2 9 18 79
Ср. бр. тропских дана 0 0 0 0 2 6 12 12 2 0 0 0 34
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 85 78 70 66 65 67 66 66 71 74 81 86 73
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 67,4 101,7 152,6 189,4 240,7 262,1 291,5 278,0 205,7 161,8 92,5 58,3 2101,4
Број ведрих дана 3 5 5 5 5 6 10 12 7 7 4 3 72
Број облачних дана 15 11 10 8 6 5 4 3 6 7 12 16 102
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 35,9 30,0 37,2 43,2 55,4 88,8 60,0 45,4 50,2 43,9 47,8 45,3 583,2
Маx. дневна сума 30,7 32,4 33,9 30,9 77,0 62,5 72,3 64,7 60,0 45,9 47,5 44,2 77,0
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 12 10 10 11 12 12 9 8 10 8 11 13 127
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 16
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 22
снежним покривачем 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 31
маглом 6 4 1 0 1 1 1 0 1 2 4 5 26
градом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1981-2010.год.  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
рел.честине( ‰) 69 25 21 32 32 70 95 119 50 32 28 66 80 89 70 47 77
средње брзине (m/s) 2,6 1,4 1,5 1,3 1,6 2,2 3,2 3 2,5 1,9 2 2,1 2,6 2,6 2,8 2,1Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ