Црни Врх   φ 44°07N   λ 21°57E   н. в. 1037 m

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1961-1990

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална -1,0 0,0 4,4 10,7 15,9 18,5 20,7 20,6 17,1 11,4 5,0 0,6 10,3
Средња минимална -7,0 -5,6 -2,0 2,7 7,6 10,2 12,1 12,0 9,1 4,0 -0,9 -4,8 3,1
Нормална вредност -4,2 -3,0 1,0 6,4 11,5 14,1 16,0 15,8 12,6 7,3 1,8 -2,3 6,4
Апсолутни максимум 14,4 18,3 22,6 23,8 28,7 28,8 33,8 30,3 31,1 24,7 21,1 18,3 33,8
Апсолутни минимум -20,6 -22,2 -18,6 -7,3 -2,8 2,0 4,4 4,7 -3,6 -8,2 -13,2 -16,0 -22,2
Ср. бр. мразних дана 28,8 25,0 20,3 8,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 5,5 17,6 27,0 133,3
Ср. бр. тропских дана 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 87,0 87,3 81,7 75,8 77,6 80,0 77,4 77,0 79,6 82,4 86,8 88,7 81,8
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 70,4 72,0 133,8 179,2 224,4 243,6 290,0 271,4 207,5 164,5 97,2 62,1 2016,1
Број ведрих дана 2,4 2,1 3,8 3,0 2,6 4,1 8,2 9,7 7,7 7,1 3,5 1,5 55,7
Број облачних дана 17,9 16,9 15,2 11,6 10,8 8,0 5,3 5,2 7,0 10,1 15,0 18,5 141,5
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 42,6 46,3 52,2 63,5 104,6 121,9 90,2 64,3 63,0 53,3 58,4 49,8 810,1
Маx. дневна сума 21,3 31,4 46,2 54,7 66,7 100,7 71,9 61,5 78,5 40,6 33,6 29,1 100,7
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 21,1 18,0 17,6 15,6 16,0 14,8 12,0 10,9 10,5 11,9 16,4 19,2 184,0
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 0,6 0,9 1,3 1,7 3,7 4,1 2,8 1,8 2,1 1,8 2,0 1,0 23,8
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 18,3 16,3 13,4 5,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 7,6 14,0 77,1
схежним покривачем 30,1 26,0 21,3 6,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 11,4 26,9 123,7
маглом 22,4 20,9 19,0 15,5 13,3 13,5 11,6 11,3 12,8 16,9 20,5 23,8 201,5
градом 0,0 0,0 0,1 0,4 0,9 1,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,0
   

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1981-2010

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална -0,1 0,4 4,6 10,7 16,1 19,3 21,8 22,0 16,8 11,4 5,1 0,8 10,8
Средња минимална -6,3 -5,9 -2,3 2,6 7,8 11,0 12,9 13,2 9,0 4,3 -1,0 -4,9 3,4
Нормална вредност -3,5 -3,0 0,8 6,2 11,7 14,7 16,9 17,0 12,2 7,3 1,6 -2,3 6,6
Апсолутни максимум 16,6 18,2 21,5 24,5 28,3 32,2 36,5 34,4 31,1 25,3 23,7 18,3 36,5
Апсолутни минимум -23,2 -22,2 -18,6 -9,8 -2,8 0,6 4,3 3,4 -0,8 -8,2 -16 -20,6 -23,2
Ср. бр. мразних дана 27 24 21 7 1 0 0 0 0 6 17 26 128
Ср. бр. тропских дана 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 85 84 79 74 73 75 72 70 77 82 85 86 78
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 84,1 90,6 139,5 173,9 227,0 257,0 292,3 277,2 196,5 147,8 96,6 70,6 2053,3
Број ведрих дана 4 4 4 3 3 6 9 11 7 5 3 3 62
Број облачних дана 16 14 13 11 10 7 5 5 8 12 15 17 133
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 47,6 46,0 50,2 69,8 77,4 93,0 68,5 61,3 67,8 66,5 61,7 59,4 769,1
Маx. дневна сума 33,2 31,4 26,2 54,7 66,2 67,9 71,9 49,8 54,9 43,6 42,0 41,4 71,9
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 17 15 16 15 15 13 10 9 11 13 15 17 167
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 22
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 14 13 13 4 0 0 0 0 0 2 8 13 67
снежним покривачем 29 26 22 6 0 0 0 0 0 2 12 26 123
маглом 24 20 20 17 15 15 13 11 15 20 22 23 213
градом 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
   

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1981-2010.год.  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
рел.честине( ‰) 4 4 4 14 56 128 113 59 42 17 15 34 156 200 102 15 37
средње брзине (m/s) 2,2 2,3 2,6 3,7 4,5 5,3 5,3 4,8 4,4 4,2 4 4,1 4,8 5,3 5,1 3,4Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ