Златибор   φ 43°44N   λ 19°43Е   н. в. 1028 m

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1961-1990

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална 0,3 2,3 6,3 11,4 16,1 19,0 21,1 21,2 18,0 12,9 7,4 1,9 11,5
Средња минимална -6,4 -4,6 -1,6 2,7 7,3 10,1 11,8 11,9 9,0 4,7 -0,1 -4,5 3,4
Нормална вредност -3,3 -1,5 2,0 6,6 11,5 14,4 16,3 16,3 13,1 8,4 3,2 -1,5 7,1
Апсолутни максимум 13,8 18,2 21,7 24,5 29,7 31,1 34,0 32,4 30,8 25,0 20,6 17,1 34,0
Апсолутни минимум -22,8 -19,8 -18,7 -7,3 -3,3 -2,2 4,2 2,4 -2,0 -7,0 -14,5 -19,0 -22,8
Ср. бр. мразних дана 27,0 22,5 18,5 7,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 4,2 15,2 24,7 120,3
Ср. бр. тропских дана 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 84,3 81,5 75,3 70,6 72,2 74,7 72,7 71,9 74,8 77,2 80,9 85,4 76,8
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 81,2 92,9 136,9 161,6 197,7 213,8 263,3 250,6 201,2 162,9 106,2 72,0 1940,3
Број ведрих дана 3,5 2,7 3,9 3,2 2,2 2,5 6,7 8,5 7,9 6,8 4,3 3,0 55,2
Број облачних дана 14,3 12,6 11,8 8,9 8,2 7,6 5,7 4,8 6,7 9,0 11,0 13,2 113,8
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 68,0 60,8 64,0 76,8 100,0 110,0 96,0 78,3 83,4 66,6 85,4 75,0 964,3
Маx. дневна сума 47,6 37,6 33,3 56,1 53,2 67,2 82,3 65,0 116,0 39,7 75,5 49,6 116,0
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 15,3 14,6 15,7 15,6 16,0 16,0 12,4 11,3 11,1 11,1 13,5 15,0 167,6
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 2,1 1,8 1,8 2,1 3,5 3,4 3,2 2,7 2,5 2,2 2,7 2,2 30,2
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 14,1 13,4 11,7 6,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,1 2,0 7,3 11,8 67,8
схежним покривачем 28,0 23,1 19,0 6,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 11,1 22,2 112,3
маглом 12,4 10,6 10,7 8,8 8,4 9,0 6,6 6,0 8,9 10,7 12,4 12,8 117,3
градом 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,3 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 2,5
   

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1981-2010

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална 2,1 3,3 7,5 12,4 17,6 20,8 23,1 23,3 18,6 14,0 7,8 2,6 12,8
Средња минимална -5,2 -4,7 -1,2 3,2 7,9 10,8 12,7 12,9 9,0 5,1 0,1 -4,0 3,9
Нормална вредност -2,1 -1,3 2,4 7,2 12,3 15,4 17,2 17,5 13,1 8,8 3,2 -1,2 7,7
Апсолутни максимум 17,6 19,9 24,9 25,6 31,7 34,4 35,8 34,4 32,2 30 25,5 17,2 35,8
Апсолутни минимум -19,8 -19,4 -18,7 -8,8 -2,1 -0,2 4,1 2,4 0,2 -11,2 -14,5 -18,5 -19,8
Ср. бр. мразних дана 26 22 18 6 0 0 0 0 0 4 15 24 116
Ср. бр. тропских дана 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 83 79 74 70 70 73 70 70 75 78 80 85 76
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 92,1 105,7 141,9 161,4 210,1 229,8 272,9 259,4 196,1 160,6 108,1 76,4 2014,5
Број ведрих дана 4 4 4 4 3 4 8 9 7 6 5 4 63
Број облачних дана 13 11 11 10 8 7 5 6 8 9 11 14 113
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 65,4 68,5 73,4 79,0 94,4 110,2 96,3 78,8 98,3 78,2 92,3 82,6 1017,3
Маx. дневна сума 31,9 51,9 42,6 40,1 63,1 67,2 82,3 65 89,9 60,6 90,1 67,3 90,1
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 15 15 16 17 16 15 12 11 12 12 13 16 171
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 33
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 13 13 12 5 1 0 0 0 0 2 7 13 66
снежним покривачем 27 24 20 5 0 0 0 0 0 2 12 23 114
маглом 14 12 13 10 9 9 8 7 11 12 14 16 134
градом 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
   

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1981-2010.год.  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
рел.честине( ‰) 110 39 81 33 32 12 28 15 38 92 271 35 14 8 29 52 111
средње брзине (m/s) 1,9 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 2 2,2 3,7 4 2,9 2,3 1,7 1,5 1,5 1,7Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ