Копаоник   φ 43°17N   λ 20°48Е   н. в. 1710 m

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1961-1990

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална -2,2 -2,0 0,4 5,0 10,6 13,1 15,5 15,9 12,8 8,3 3,0 -0,7 6,6
Средња минимална -8,7 -8,4 -6,2 -2,0 3,0 5,5 7,5 7,5 4,7 0,8 -3,8 -6,9 -0,6
Нормална вредност -5,6 -5,5 -3,2 1,2 6,4 9,0 11,3 11,4 8,2 4,1 -0,7 -3,9 2,7
Апсолутни максимум 12,0 10,8 14,2 17,3 23,2 24,8 27,6 25,6 24,2 20,5 16,6 13,4 27,6
Апсолутни минимум -24,8 -21,6 -23,7 -12,8 -8,6 -4,5 -3,3 -1,3 -7,6 -11,9 -17,5 -24,6 -24,8
Ср. бр. мразних дана 30,5 27,6 27,8 20,6 5,0 1,1 0,4 0,1 3,2 12,1 21,4 28,9 178,7
Ср. бр. тропских дана 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 81,8 84,1 83,2 79,4 80,1 81,6 77,7 77,6 78,9 78,4 82,5 82,3 80,6
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 102,6 102,6 134,5 160,2 186,8 205,8 274,6 269,2 218,1 182,6 122,8 84,7 2044,5
Број ведрих дана 5,9 3,3 4,1 3,0 2,1 2,3 6,2 8,1 7,0 8,6 7,1 5,0 62,7
Број облачних дана 14,2 14,9 15,0 13,3 10,5 8,8 7,5 5,3 8,1 9,4 12,8 14,7 134,5
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 62,0 58,7 64,8 74,7 108,8 124,7 92,1 94,3 66,7 46,2 68,9 58,9 920,8
Маx. дневна сума 30,8 32,5 47,0 37,8 76,5 70,9 55,5 64,2 35,5 39,5 37,7 34,2 76,5
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 14,0 14,5 15,8 14,4 15,6 15,6 10,9 9,7 10,0 9,2 11,5 13,6 154,8
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 1,5 1,2 1,4 2,1 3,2 4,3 3,4 3,4 2,3 1,1 2,6 1,4 27,9
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 15,4 15,5 15,1 11,1 2,6 0,5 0,1 0,1 1,1 3,0 9,0 13,2 86,7
схежним покривачем 31,0 28,1 30,1 22,6 4,4 0,3 0,1 0,0 0,2 2,4 15,2 27,9 162,3
маглом 11,4 10,3 9,8 8,7 8,0 8,7 7,2 5,6 6,1 8,7 9,9 12,3 106,7
градом 0,0 0,1 0,2 0,3 1,7 1,2 0,5 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 4,9
   

СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ, ГОДИШЊЕ И ЕКСТРЕМНЕ ВРЕДНОСТИ 1981-2010

  јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец год.
ТЕМПЕРАТУРА °C
Средња максимална -0,9 -1,4 1,5 5,8 11,3 14,7 17,0 17,4 13,1 9,3 3,8 -0,1 7,6
Средња минимална -7,7 -8,2 -5,3 -1,2 3,5 6,6 8,4 8,7 5,1 1,7 -2,9 -6,4 0,2
Нормална вредност -4,6 -5,1 -2,2 2,0 7,3 10,6 12,7 12,8 8,7 5,0 0,0 -3,5 3,6
Апсолутни максимум 12,7 12,6 16,8 19,5 23,3 25,6 30,0 29,2 24,4 20,5 21,4 13,4 30,0
Апсолутни минимум -23,1 -24,2 -23,7 -15,2 -6,8 -2,2 0,1 -1,3 -4,2 -12,5 -17,5 -21,5 -24,2
Ср. бр. мразних дана 30 27 27 18 5 1 0 0 2 11 20 28 170
Ср. бр. тропских дана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
РЕЛАТИВНА ВЛАГА (%)
Просек 81 83 82 80 79 79 75 74 80 80 81 84 80
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просек 99,8 100,2 132,0 152,9 189,0 219,2 268,8 260,2 196,4 166,4 113,6 82,0 1980,5
Број ведрих дана 6 4 4 3 2 3 7 8 6 7 6 5 60
Број облачних дана 13 13 13 12 9 7 6 5 8 10 13 15 123
ПАДАВИНЕ (mm)
Ср. месечна сума 60,3 65,9 74,9 88,7 110,6 107,1 91,2 80,3 85,6 67,8 78,3 73,8 984,4
Маx. дневна сума 37,8 32,5 38,6 44,5 61,8 66,7 50,0 46,1 70,5 54,7 69,1 48,8 70,5
Ср. бр. дана >= 0.1 mm 15 16 18 17 17 15 12 11 12 12 13 16 174
Ср. бр. дана >= 10.0 mm 2 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 31
ПОЈАВЕ (број дана са....)
снегом 16 16 17 12 3 0 0 0 1 3 10 15 94
снежним покривачем 31 28 30 22 4 0 0 0 1 4 15 27 162
маглом 18 17 17 15 12 11 9 8 12 14 17 20 170
градом 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
   

Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње брзине ветра у m/s 1981-2010.год.  N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
рел.честине( ‰) 73 73 76 54 86 23 31 50 102 76 106 48 37 30 47 31 57
средње брзине (m/s) 3,8 4,3 3,9 3,6 3,9 3,4 4,5 5,4 5,2 4,7 4 3,4 2,9 3,2 3,5 3,5Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ