Услуге - Послови по захтеву корисника

 Послови по захтеву корисника
 • Завод је једина референтна установа, која са пуном одговорнишћу, поред редовних и прописаних послова, даје услуге по посебним захтевима корисника из свих области којима се бави.
 • За ове послове Завод не склапа класичне комерцијалне уговоре, већ наплаћује накнаду за ванстандардни рад.
 • Средства добијена на овај начин усмеравају се у БУЏЕТ Републике Србије.
 • На образложени захтев Завода, та средства могу се користити искључиво за набавку модерније опреме и школовање кадрова.
 • Средства по овом основу се не могу користити за повећање личних доходака запослених.

 Прогноза времена
 • Специјалне краткорочне и дугорочне за потребе планирања извођења пољопривредних радова, планирања у енергетици , као што су то топлане енергане, термоелектране, хидроелектране, енергртских преносних система, приватне котларнице, укључивање расхладних система , радова у високој и ниској градњи,обезбеђење друмског, речног карго транспорта на територији Србије и Црне Горе, као и Европе , за рад зимске службе.
 • Специјалне дугорочне и краткорочне прогнозе и најаве неповољних временских ситуција за потребе туризма на дестинацијама у нашој земљи Европи и остатку света, спортских културних и других естрадних приредби, угоститељских објеката на сувом и рекама, хобија као што су једрење, планинарање, утакмица голубова високолетача и писмоноша, риболоваца, параглајдинг и друго.

 Климатологија
 • Израда климатолошких подлога и студија за потребе урбанизма, грађевинарства и осталих привредних делатности;
 • Специфичне климатолошке обраде података за потребе: производње и преноса електричне енергије, осигуравајућих друштава, судова и др.;
 • Стручна помоћ код израде докторских, магистарских, дипломских и такмичарских радова;
 • Давање мишљења на делове елабората и пројеката који се односе на климатологију;
 • Обрада и анализа климатолошких података за потребе: судова, општина, приватних фирми, физичких лица и др.

 Агрометеорологија
 • Припрема агрометеоролошких прогноза и анализа за поједина пољопривредна подручја;
 • Израда агроклиматских подлога за заснивање производње и избор одговарајуће агротехнике;
 • Специфичне обраде података за потребе истраживања из области агрометеорологије;
 • Стручна помоћ при успостављању и спровођењу агрометеоролошких осматрања за потребе корисника.

 Хидрологија
 • Успостављање хидролошких станица и организовањe мерења и осматрања по програму утврђеном у складу са потребама наручиоца, контрола рада станице и текуће одржавање опреме, прикупљање, контрола и основна обрада података ;
 • Хидрометријска мерења на природним и вештачким водотоцима, изворима и врелима;
 • Хидролошке анализе и прорачуни за профиле хидролошких станица које припадају Мрежи хидролошких станица Републичког хидрометеоролошког завода, као и на деоницама водотока за које су меродавни подаци са поменуте мреже станица;
 • Хидролошке прогнозе, краткорочне и оријентационе дугорочне, за потребе планирања изградње и експлоатације различитих хидротехничких објеката, пловидбе и за друге потребе наручилаца;
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ