ДОКУМЕНТИ И ОСТАЛО


  1.   Текст огласа
  2.   Образац пријаве 161
  3.   Образац пријаве 169


Материјал за припрему за проверу посебних функционалних компетенција:

Линкови:
Правилник о начину израде, издавања и достављања ванредних метеоролошких и хидролошких информација и упозорења ("Службени гласник РС", број 96 од 1. новембра 2013).

Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности ( "Службени гласник РС", број 88 од 23. новембра 2010).

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну помоћ ИПА II ( "Службени гласник РС - Међународни уговори", број 19 од 29. децембра 2014).Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ