Reka: DUNAV
Hidrološka stanica: SMEDEREVO

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  564  535  516  624  550  475  486  462        
 02  574  535  512  618  544  478  496  464        
 03  562  531  500  614  536  476  498  458        
 04  552  518  491  614  528  472  498  456        
 05  554  530  493  618  518  472  500  458        
 06  550  538  512  622  518  470  496  454        
 07  546  554  506  624  528  474  490  448        
 08  538  561  508  632  521  476  486  448        
 09  540  558  518  638  529  474  492  444        
 10  560  569  527  638  535  476  487  440        
 11  557  579  520  628  537  478  479  438        
 12  562  580  530  622  530  474  472  436        
 13  569  570  540  622  519  474  483  440        
 14  575  559  552  618  508  474  475  442        
 15  580  550  562  616  500  472  474  436        
 16  572  542  574  616  494  480  468  438        
 17  570  534  584  613  492  490  468  438        
 18  569  533  598  610  490  499  468  444        
 19  568  526  623  606  486  505  462  446        
 20  559  533  623  603  488  509  458          
 21  551  530  620  604  500  511  460          
 22  554  524  610  604  506  511  460          
 23  548  533  628  600  510  506  460          
 24  543  533  630  594  506  498  454          
 25  549  531  632  588  506  494  460          
 26  546  538  630  582  502  484  462          
 27  544  541  630  578  500  474  462          
 28  541  529  628  572  493  472  454          
 29  540    631  564  483  480  458          
 30  534    634  560  480  488  464          
 31  535    628    481    466          
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ