Karakteristične vrednosti: VODOSTAJ (cm)        >> TEMPERATURA    >> PROTICAJ


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -63 -40 -14 -6 14 35 -20 -97 -86 -71 -77 -69
  Srednja mesečna: 177 199 249 308 311 321 292 229 163 117 126 153
  Maksimalna mesečna: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -142,  07.01.1909.  Apsolutni maks.: 776,  24.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna -25 12 33 55 72 100 28 -36 -40 -29 -30 -66
  Srednja mesečna 205 228 278 347 355 363 335 270 207 165 177 195
  Maksimalna mesečna 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -40,  01.09.2003.  Apsolutni maks.: 817,  15.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Novi Sad, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -68 -20 16 41 114 101 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Srednja mesečna: 206 227 283 350 340 334 301 242 187 154 171 194
  Maksimalna mesečna: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -134,  10.01.1909.  Apsolutni maks.: 778,  29.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Zemun, period obrade 1972 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Srednja mesečna: 323 334 376 431 405 366 319 278 263 270 293 321
  Maksimalna mesečna: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -8,  29.11.1983.  Apsolutni maks.: 783,  16.04.2006.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1972 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Srednja mesečna: 476 480 509 545 527 504 479 457 450 451 461 478
  Maksimalna mesečna: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 166,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 845,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1976 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Srednja mesečna: 288 301 372 447 385 325 289 275 253 249 262 275
  Maksimalna mesečna: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 81,  15.11.1976.  Apsolutni maks.: 926,  21.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 48 23 67 120 85 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Srednja mesečna: 336 344 389 429 364 270 177 114 129 187 286 344
  Maksimalna mesečna: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -19,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 866,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Šabac, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -60 -78 -45 24 -18 -48 -99 -116 -116 -106 -96 -103
  Srednja mesečna: 200 207 250 289 230 146 63 6 17 66 153 206
  Maksimalna mesečna: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -116,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 664,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Beograd, period obrade 1972 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Srednja mesečna: 275 285 330 385 357 317 268 227 213 222 247 276
  Maksimalna mesečna: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -61,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 738,  16.04.2006.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1976 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 41 44 44 47 51 26 24 24 26 31 32 30
  Srednja mesečna: 195 201 217 240 227 182 138 119 122 145 185 205
  Maksimalna mesečna: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 24,  08.07.2016.  Apsolutni maks.: 660,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1947 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -195 -172 -136 -190 -220 -230 -255 -260 -278 -252 -234 -194
  Srednja mesečna: 28 61 86 83 55 22 -15 -39 -42 -29 -9 15
  Maksimalna mesečna: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -157,  03.10.2012.  Apsolutni maks.: 560,  14.05.1965.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ćuprija, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -140 -86 -85 -75 -47 -67 -120 -136 -146 -148 -122 -128
  Srednja mesečna: 93 127 159 159 127 92 54 28 24 33 55 81
  Maksimalna mesečna: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -148,  01.10.2016.  Apsolutni maks.: 700,  21.02.1963.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1946 - 2016 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -360 -328 -307 -327 -298 -339 -361 -369 -376 -388 -366 -363
  Srednja mesečna: 68 102 140 142 104 64 16 -18 -25 -15 10 42
  Maksimalna mesečna: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -388,  09.10.2015.  Apsolutni maks.: 706,  04.05.1958.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1946 - 2015 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -337 -328 -307 -327 -298 -339 -361 -369 -376 -388 -366 -363
  Srednja mesečna: 73 106 142 148 108 69 20 -13 -21 -11 13 47
  Maksimalna mesečna: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -388,  09.10.2015.  Apsolutni maks.: 706,  04.05.1958.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži vodostaj
  Apsolutni maks. - najviši vodostaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
  Legenda:
  1)  Podaci obrađeni za period uticaja akumulacija Đerdap I na Dunavu i brane Novi Bečej na Tisi
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English