Karakteristične vrednosti: VODOSTAJ (cm)        >> TEMPERATURA    >> PROTICAJ


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -63 -43 -14 -6 14 10 -20 -97 -86 -102 -77 -69
  Srednja mesečna: 177 197 248 302 308 317 284 222 159 112 124 151
  Maksimalna mesečna: 573 586 672 736 699 776 753 714 648 515 563 600
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -142,  07.01.1909.  Apsolutni maks.: 776,  24.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna -25 12 33 55 72 58 28 -36 -40 -41 -30 -66
  Srednja mesečna 206 226 277 341 352 360 327 264 204 161 176 194
  Maksimalna mesečna 564 598 708 792 770 817 791 740 734 500 589 610
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -66,  30.12.1946.  Apsolutni maks.: 817,  15.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Novi Sad, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -68 -20 16 41 114 86 33 -5 -28 -63 -65 -60
  Srednja mesečna: 207 227 284 346 338 332 295 237 184 151 171 193
  Maksimalna mesečna: 528 573 652 745 685 778 777 620 625 483 554 533
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -134,  10.01.1909.  Apsolutni maks.: 778,  29.06.1965.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Zemun, period obrade 1972 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 53 74 108 105 172 195 108 103 76 77 -8 8
  Srednja mesečna: 323 335 378 428 403 366 315 276 262 267 292 320
  Maksimalna mesečna: 560 604 757 783 702 692 688 495 516 611 632 596
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -8,  29.11.1983.  Apsolutni maks.: 783,  16.04.2006.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1972 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 213 230 270 272 320 343 287 270 270 220 166 206
  Srednja mesečna: 477 482 511 544 527 505 478 456 450 450 462 479
  Maksimalna mesečna: 626 658 804 845 762 736 734 600 604 648 680 629
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 166,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 845,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1976 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 92 154 156 179 203 164 151 186 144 86 81 146
  Srednja mesečna: 287 302 371 440 380 324 287 273 252 248 261 275
  Maksimalna mesečna: 672 764 831 926 884 787 774 714 492 507 663 668
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 81,  15.11.1976.  Apsolutni maks.: 926,  21.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 43 23 67 120 85 50 0 -19 -18 -7 2 -2
  Srednja mesečna: 331 344 389 426 363 269 175 112 127 182 283 344
  Maksimalna mesečna: 778 698 777 780 866 650 588 570 602 800 754 758
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -19,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 866,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Šabac, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -60 -78 -45 23 -18 -48 -99 -116 -116 -106 -97 -103
  Srednja mesečna: 196 208 251 286 229 144 60 4 15 62 149 206
  Maksimalna mesečna: 564 514 590 576 664 507 485 404 454 589 566 573
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -116,  19.08.2003.  Apsolutni maks.: 664,  17.05.2014.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Beograd, period obrade 1972 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 3 25 61 55 123 143 58 51 26 21 -61 -42
  Srednja mesečna: 275 287 332 382 356 316 264 224 212 219 246 276
  Maksimalna mesečna: 512 562 718 738 654 651 648 441 470 575 594 513
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -61,  25.11.1986.  Apsolutni maks.: 738,  16.04.2006.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1976 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: 26 27 31 25 34 26 18 22 22 21 21 24
  Srednja mesečna: 190 200 216 236 223 180 136 117 117 138 179 203
  Maksimalna mesečna: 424 597 434 592 623 418 295 272 367 480 609 660
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 18,  06.07.2019.  Apsolutni maks.: 660,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -146 -136 -136 -190 -220 -210 -225 -242 -240 -252 -234 -166
  Srednja mesečna: 25 60 85 81 52 21 -15 -40 -44 -34 -13 12
  Maksimalna mesečna: 470 556 498 502 560 520 359 260 312 426 392 530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -252,  05.10.1947.  Apsolutni maks.: 560,  14.05.1965.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ćuprija, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -140 -119 -85 -75 -47 -67 -120 -141 -153 -164 -122 -128
  Srednja mesečna: 86 123 156 154 122 88 50 24 19 27 49 75
  Maksimalna mesečna: 473 700 620 606 656 590 486 348 372 506 490 634
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -164,  06.10.2017.  Apsolutni maks.: 700,  21.02.1963.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1946 - 2019 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalna mesečna: -364 -328 -307 -327 -304 -372 -376 -379 -389 -388 -391 -371
  Srednja mesečna: 54 90 129 129 90 52 3 -30 -39 -29 -4 28
  Maksimalna mesečna: 582 682 686 676 706 642 432 506 486 604 602 692
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: -391,  20.11.2018.  Apsolutni maks.: 706,  04.05.1958.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži vodostaj
  Apsolutni maks. - najviši vodostaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
  Legenda:
  1)  Podaci obrađeni za period uticaja akumulacija Đerdap I na Dunavu i brane Novi Bečej na Tisi
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ