Numerička prognoza vremena
Metod numeričke prognoze vremena koristi matematičke formulacije procesa u atmosferi za predviđanje vremena. Model je kompjuterski program koji obezbeđuje meteorološke informacije o budućem stanju atmosfere.
Republički hidrometeorološki zavod koristi dva modela u operativnom radu. ETA model dva puta dnevno izrađuje prognozu za 84 sata sa bočnim graničnim uslovima ECMWF-a. Oblast modela pokriva Evropu, Istočni Atlantik i sever Afrike.
WRF-NMM model, kreiran u NCEP (Nacionalni centar za prognozu) je model mezo razmera najnovije generacije sa složenom fizikom i novim numeričkim primenama. Horizontalna rezolucija modela je oko 4 km, broj numeričkih tačaka 220x290. Model radi dva puta dnevno na ECMWF bočnim uslovima za 72 sata prognoze. Domen obuhvata Balkan i Jadransko more.
Meteogram
Meteogram predstavlja vremensku promenu određenih meteoroloških parametara za izabrane tačke u okviru oblasti modela.
Emagram
Prognostički emagram prikazuje vertikalni profil atmosfere za izabranu tačku i prognozirano vreme.
ЕТА Model - karte
Prognozirana atmosferska polja prikazana na standardnim nivoima pritiska.
Turbulencija
Polje turbulencije za 84 časa unapred.
Zaleđivanje
Geopotencijal i zaleđivanje na nivoima od 850hPa, 700hPa i 500hPa.
Frontogenetički parametar
Frontogenetički parametar i njegova animacija na 500hPa za 84 časa unapred.
Trajektorije
Trodimenzionalni model trajektorija unapred i unazad.
Trajektorije
NMMB - Globalni nehidrostatički model za atmosferske procese svih razmera, razvijen u NCEP u (Z.Janjić) operativno se koristi u RHMZS od januara 2012.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ