PROJEKTI Naziv projekta: ORIENTGATE - A structured network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning
 Izvor finansiranja Projekt je kofinansiran od strane Evropske unije
 Budžet projekta: 4,784,700.53 EUR
 Trajanje projekta: Jul 2012- Decembar 2014
 Učesnici u projektu: 13 zemalja, 34 partnera iz zemalja JE
 Vodeći partner projekta: Euro-Mediterranean center for Climate Change (CMCC)
 Koordinator projekta: Martino Bacile di Castiglione
Tel: +39-340-9347624
martino.bacile@cmcc.it
 Menadžer projekta: Ariel Milošević
Tel: +381 11 30 50 828
E-mail: projects@hidmet.gov.rs
 Cilj projekta: Projekat ima za cilj izgradnju trajnog partnerstva između različitih zajednica kroz stvaranje i primenu znanja i eksperimentalnih studija kako bi se ostvarila bolja koordinacija pri adaptaciji na klimatske promene širom Jugoistočne Evrope
 Veb adresa: http://orientgate.rec.org/
 Dokumenti za preuzimanje:


 Naziv projekta: SEERISK - Joint Disaster Management risk assessment and preparedness in the Danube macro-region
 Izvor finansiranja Projekt je kofinansiran od strane Evropske unije
 Budžet projekta: 1,980,751.16 EUR
 Trajanje projekta: Jul 2012 – Decembar 2014
 Učesnici u projektu: 9 zemalja, 20 partnera
 Vodeći partner projekta: National Directorate General for Disaster Management, Mađarska
 Koordinator projekta: Agnes Rajacic
Tel: +3630 6227 007
E-mail: agnes.rajacic@katved.gov.hu
 Menadžer projekta: Ariel Milošević
Tel: +381 11 30 50 828
E-mail: projects@hidmet.gov.rs
 Cilj projekta: Otkrivanje kontradikcija i nedostataka u institucionalnom, metodološkom i pravnom okviru koji se koriste prilikom mapiranja rizika, kao i unapređenje dijaloga između stvaralaca podataka i korisnika istih, objedinjavanje prakse procene rizika, iniciranje diskusije kroz razmenu istkustava i pronalaženje novih strukturnih rešenja na različitim nivoima donošenja odluka.
 Veb adresa: http://www.seeriskproject.eu/seerisk/
 Dokumenti za preuzimanje:


 Naziv projekta: DRIHM - Distributed Research Infrastructure for Hydro-Meteorology http://www.drihm.eu/
 Izvor finansiranja FP7-EU, ind. broj: 283568
 Budžet projekta: 3 500 000 evra
 Trajanje projekta: septembar 2011 – mart 2015
 Učesnici u projektu: http://www.drihm.eu/index.php/project/partners
 Vodeći partner projekta: CIMA Research Foundation
 Koordinator projekta: Dr. Antonio Parodi
 Menadžer projekta: Vladimir Dimitrijević
Tel: +381 64 83 85 120
E-mail: projects@hidmet.gov.rs
 Cilj projekta: Podrška razvoju hidrometeorološkog e-Science okruženja sa ciljem promocije i uključivanja korisnika u proces integrisanog hidrometeorološkog okruženja. Formiranje centra za podršku i obuku.
 Dokumenti za preuzimanje: http://www.drihm.eu/index.php/documents/


 Naziv projekta: Regionalni projekat: "Centar za upravljanje sušom za Jugoistočnu Evropu DMCSEE (Drought Management Centre for South East Europe)".
 Izvor finansiranja Evropska Unija kroz Transnacionalni program saradnje za Jugoistočnu Evropu
 Budžet projekta: 2,232,447 EUR-a
 Trajanje projekta: 2009 - 2012
 Učesnici u projektu: 15 Institucija iz devet zemalja Regiona JE
 Vodeći partner projekta: Agencija Slovenije za životnu sredinu - EARS
 Koordinator projekta: Gregor Gregorič - Agencija Slovenije za životnu sredinu - EARS
 Učesnici iz Srbije: RHMZ Srbije
Poljoprivredni fakultet - Univerzitet u Novom Sadu; Departman za uređenje voda
 Kontakt osoba: Zoran Krajinović - RHMZ Srbije
 Cilj projekta: Glavni cilj projekta DMCSEE je da se poboljša pripremljenost za sušu (procena rizika i rane najave) i smanjenje posledica suše...
 Dokumenti za preuzimanje: Izvod iz Logičke matrice za DMCSEE projekat
Izveštaj o primeni standardizovanog indeksa padavina - SPI
Promotivne aktivnosti u Srbiji i DMCSEE elektronske novine br. 1
Projektna publikacija – rezime rezultata projekta
  Nacionalni skup:
 "Suša - monitoring,
 rana najava i
 procena ranjivosti"

 Beograd, 26 - 27. april 2012.
 godine
Dnevni red
Informacija za učesnike
Registracija
Lista učesnika
Prezentacije
Fotogalerija
  Finalni izveštaj (DMCSEE_Final_Narrative_Report.pdf).


 Naziv projekta: Унапређење система за мониторинг вода за потребе заштите животне средине и превенције од поплава у Војводини
 Poreklo projekta: Добијен је преко конкурса Европске агенције за реконструкцију у оквиру програма суседске сарадње Србије и Мађарске
 Budžet projekta: 262.922,00 Еура
 Izvor projekta: Донација Европске Уније
 Trajanje projekta: 20 месеци (од 15.05.2006. до 15.01.2008.)
 Partneri: Водопривреда "Доња Тиса" Сегедин, Воде Војводине
 Glavni cilj projekta: Подстицај реализацији пројеката и акција у Србији и Мађарској усмерених на решавање проблема из области животне средине од заједничког интереса за две земље
 Očekivani rezultati: - Две станице за мониторинг најважнијих параметара којима се дефинише квалитет вода реке Тисе и једна станица за реку Дунав - Четири хидролошке станице за континуално дигитално регистровање промене нивоа реке Тисе и 2 хидролошке станице на реци Дунав - Један фиксни и један мобилни мерач протока који ради на принципу Доплеровог ефекта
 Sadašnji status: завршен
 Dokumenti za preuzimanje: Оглас за куповину опреме за регистровање нивоа и квалитета воде у рекама - завршен
  Оглас за набавку опреме за мерење протицаја на рекама - завршен
  Одлука о избору понуђача
  Тендерска документација за набавку сервисног возила - поновљен
  Тендерска документација за избор ревизора
 Menadžer projekta: Славимир Стевановић

Telefoni: 064 8385 011; 011 2547 448

E - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.sr.gov.yu
 Učesnici u projektu: Бојан Палмар, члан тима; Нена Ковачевић, члан тима; Светомир Мијовић, члан тима; Милица Надеждић, члан тима; Радојка Бугарски, члан тима; Др Душан Продановић, консултант; Михаило Анђелић, консултант
 Napomena: - Тендерска документација у папирној форми – преко набавне службе РХМЗ, телефон 011 3537-833 - Партнер из Мађарске "Водопривреда доње Тисе" није нажалост добио подршку за сличан пројекат у Мађарској


 Naziv projekta: Дизајн и оптимизација националне мреже хидролошких станица у Србији
 Poreklo projekta: Добијен је преко конкурса владе Краљевине Норвешке у оквиру имплементације кооперативног програма норвешке подршке Србији у области хидрологије и интегралног управљања водним ресурсима
 Budžet projekta: 747.000,- Норвешких круна ( око 93.000,- Еура )
 Izvor projekta: Донација Краљевине Норвешке
 Trajanje projekta: 12 месеци ( од 01.02.2007 до 31.01.2008)
 Partneri: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
 Glavni cilj projekta: Да се подстакне ревизија, обнова и модернизација националне мреже хидролошких станица Србије – у складу са потребама и захтевима корисника за хидролошким подацима и информацијама
 Očekivani rezultati: - Национална хидролошка мрежа у Србији редизајнирана и оптимизирана у складу са потребама корисника у земљи као и међународним обавезама - Донете техничке смернице и упутства за оснивање станица у редизајнираној националној мрежи хидролошких станица Србије и њихово опремање модерним инструментима за мерење и пренос хидролошких података - На одабраним пилот станицама редизајниране мреже инсталирана модерна опрема за хидролошка мерења и пренос хидролошких података
 Sadašnji status: завршен
 Dokumenti za preuzimanje: Шестомесечни извештај
  Финансирање - завршни извештај
  Округли сто - извештај
  Модернизација мрезе - завршни известај
 
 Menadžer projekta: Славимир Стевановић

Telefoni: 064 8385 011; 011 2547 448

E - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Učesnici u projektu: Михаило Анђелић
 Napomena: Пројекат је завршен


 Naziv projekta: Хидролошки систем за прогнозу поплава на малим и средњим сливовима у Србији
 Poreklo projekta: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава, управљања водним ресурсима и очувању животне средине
 Budžet projekta: 2.418.000,- Норвешких круна ( око 300.000,- Еура )
 Izvor projekta: Донација Краљевине Норвешке
 Trajanje projekta: 24 месеца (од 01.02.2009 до 31.01.2011)
 Partneri: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
 Glavni cilj projekta: Модернизација Хидролошког Сектора кроз увођење у оперативну праксу познатог и провереног хидролошког модела за прогнозе поплава на малим и средњим сливовима у Србији и осавремењавање целокупног хидролошког информационог система за прикупљање, обраду, архивирање, анализу и дисеминацију историјских и реал-тиме хидролоских података, информација, хидролошких прогноза и упозорења.
 Očekivani rezultati: Савремени хидролошки информациони систем (WISKI 7) купљен, инсталиран у Хидролошком сектору РХМЗ Србије и уведен у редовну оперативну примену, укључујући и миграцију свих историјских података из старе у нову базу; Познат и светски признат хидролошки модел типа падавине-отицање (HBV) купљен, инсталиран у Одељењу за прогнозу вода, тестиран, калибрисан, верификован и уведен у пробну оперативну примену за издавање упозорења од поплава на одабраним малим сливовима у Србији; Нови хидролошки информациони сyстем (WISKI 7) и хидролошки модел (HBV) интегрисани у функционални хидролошки информациони и прогностички систем за аутоматски прјием, обраду и размену података и издавање хидролошких прогноза у реалном времену на одабраним малим сливовима у Србији.
 Sadašnji status: Завршен почетком 2011
 Dokumenti za preuzimanje: Завршни извештај о реализацији пројекта
  Завршни финансијски известај
  Регионална конференција о хидролошким прогнозама – извештај
 
 
 Menadžer projekta: Славимир Стевановић

Telefoni: 064 8385 011; 011 2547 448

E - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Učesnici u projektu: Михаило Анђелић, Јелена Јеринић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Дејан Владиковић, Мира Ивљанин, Дејан Ћосић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић
 Napomena: Пројекат је завршен почетком 2011


 Naziv projekta: Даљи развој и унапређење службе хидролошких прогноза у Републици Србији
 Poreklo projekta: Пројекат одобрен на конкурсу и финансира се из фонда кооперативног програма подршке Краљевине Норвешке Републици Србији у области хидрологије, заштите од поплава и очувања животне средине
 Budžet projekta: 2.965.000,- Норвешких круна (око 360.000,- Еура)
 Izvor projekta: Донација Краљевине Норвешке
 Trajanje projekta: 24 месеца (од 01.10.2011 до 30.09.2013)
 Partneri: Норвешки директорат за воду и енергију (Norwegian Water and Energy Directorate) - NVE
 Glavni cilj projekta: Да капитализује на достигнућима из претходног пројекта и настави са даљим развојем и унапређењем хидролошке службе у целини, а посебно хидролошких прогноза РХМЗ Србије
 Očekivani rezultati: Користећи одличне резултате постигнуте током имплементације претходног пројекта уз подршку и у сарадњи са норвешким партнерима - као што су савремени хидролошки информациони систем WISKI 7 и познати хидролошки HBV модел - од новог пројекта се очекује да (а) прошири службу хидролошких прогноза и упозорења од поплава на све мале и средње сливове у Србији са значајним ризиком од поплава; (б) значајно прошири и обогати додатним прогнозама и информацијама постојећи хидролошки прогностички билтен који би наставио да се дисеминира преко wеб сајту РХМЗ Србије; (ц) анализира утицај климатских промена на водне ресурсе на неколико одабраних пилот сливова у Србији уз коришћење HBV и HYPROM модела и пројекција будућих климатских промена које израђује Климатски центар “Милутин Миланковић”.
 Sadašnji status: Имплементација пројекта је почела 1. октобра 2011
 Dokumenti za preuzimanje: Интегрални текст пројектног документа
  Записник са првог састанка Управног одбора пројекта, одржаног од 21-23. новембра 2011 у Београду
 
 
 
 Menadžer projekta: Славимир Стевановић

Telefoni: 064 8385 011; 011 2547 448

E - mail: slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
 Učesnici u projektu: Михаило Анђелић, Дејан Владиковић, Самир Ћатовић, Бојан Палмар, Јелена Јеринић, Мира Ивљанин, Срђан Марјановић, Дејан Петковић, Марија Ивковић, Предраг Живадиновић, Мирјам Вујадиновић, Ана Вуковић и Владимир Ђурђевић
 Napomena:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ