Karakteristične vrednosti: PROTICAJ (m3/s)        >> VODOSTAJ    >> TEMPERATURA


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 895 810 960 960 1170 1320 929 784 791 742 790 854
  Srednji mesečni: 1970 2110 2420 2810 2850 2930 2720 2340 1930 1680 1740 1880
  Maksimalni mesečni: 5210 5210 6220 7960 6940 8410 7890 7180 6150 4370 4840 5450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 742,  03.10.1992.  Apsolutni maks.: 8410,  14.06.2013.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1140 1150 1220 1360 1450 1600 1180 929 915 1000 1070 870
  Srednji mesečni 2370 2530 2890 3410 3500 3600 3320 2870 2410 2120 2210 2320
  Maksimalni mesečni 5740 6000 6470 8630 8450 9290 8790 7940 7840 4720 5670 6110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 870,  26.12.1969.  Apsolutni maks.: 9290,  15.06.1965.
  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1610 2040 2310 3000 2360 2060 1970 1410 1400 1560 1610 1800
  Srednji mesečni 5150 5420 6390 7410 6870 6020 5010 4080 3690 3730 4410 5040
  Maksimalni mesečni 10600 11400 13900 14800 13500 13800 13600 9180 9510 11500 12400 9870
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 1402,  01.09.2003.  Apsolutni maks.: 14820,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 100 130 140 120 180 90 90 90 85 94 120 136
  Srednji mesečni: 746 856 1190 1440 1160 882 688 514 425 446 572 715
  Maksimalni mesečni: 2490 2670 3080 3720 3450 3480 2900 2190 1600 2130 2620 2420
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 85,  30.09.1979.  Apsolutni maks.: 3720,  22.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 314 302 427 733 486 380 254 227 214 243 290 278
  Srednji mesečni: 1830 1870 2170 2440 2030 1410 901 648 744 1050 1560 1920
  Maksimalni mesečni: 5760 4580 5520 5850 6600 4220 3660 3370 3870 6280 5410 5530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 214,  19.09.1950.  Apsolutni maks.: 6596,  17.05.2014.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1979 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 47.9 48.3 50.7 49.4 59.6 45.6 40.8 40.0 43.2 44.0 50.4 50.0
  Srednji mesečni: 380 393 460 568 507 318 177 127 137 214 370 434
  Maksimalni mesečni: 1860 3370 1840 3310 3940 1810 805 730 1340 2280 3480 4450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 40,  01.08.1990.  Apsolutni maks.: 4450,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 31.7 62.5 62.6 58.4 54.5 29.7 22.7 22.0 21.5 24.2 31.8 34.6
  Srednji mesečni: 210 302 384 379 300 195 120 80.4 76.8 98.0 140 192
  Maksimalni mesečni: 1210 2520 2130 2190 2690 2050 1340 665 970 1380 1590 2110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 21.5,  02.09.1950.  Apsolutni maks.: 2689,  17.05.2014.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1950 - 2017 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 30.0 67.2 81.2 73.9 59.3 41.5 33.6 24.3 23.7 26.3 29.5 37.8
  Srednji mesečni: 243 340 429 434 344 232 145 97.1 87.5 109 152 214
  Maksimalni mesečni: 1230 2350 2110 1960 2340 1610 1310 660 836 1190 1200 1780
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 23.7,  01.09.1993.  Apsolutni maks.: 2354,  23.02.1963.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži proticaj
  Apsolutni maks. - najviši proticaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English