Karakteristične vrednosti: PROTICAJ (m3/s)        >> VODOSTAJ    >> TEMPERATURA


  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bezdan, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 895 810 960 960 1170 1320 929 784 791 742 790 854
  Srednji mesečni: 1991 2118 2433 2789 2828 2930 2695 2312 1920 1679 1736 1873
  Maksimalni mesečni: 5213 5210 6220 7960 6940 8407 7890 7180 6150 4365 4843 5450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 742,  03.10.1992.  Apsolutni maks.: 8407,  14.06.2013.

  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Bogojevo, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1135 1150 1222 1360 1449 1600 1180 929 915 1001 1065 870
  Srednji mesečni 2393 2545 2900 3388 3483 3600 3296 2846 2402 2128 2216
  Maksimalni mesečni 5740 6000 6465 8630 8450 9290 8790 7940 7840 4717 5668 6110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 870,  26.12.1969.  Apsolutni maks.: 9290,  15.06.1965.
  Reka: Dunav, Hidrološka stanica: Smederevo, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni 1607 2035 2309 2996 2360 2061 1965 1410 1402 1558 1605 1800
  Srednji mesečni 5109 5416 6384 7340 6808 6022 4976 4048 3656 3715 4389 4996
  Maksimalni mesečni 10596 11350 13909 14820 13460 13830 13560 9180 9510 11486 12350 9870
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 1402,  01.09.2003.  Apsolutni maks.: 14820,  16.04.2006.

  Reka: Tisa, Hidrološka stanica: Senta, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 100 130 140 120 180 90 90 90 85 94 120 136
  Srednji mesečni: 100 130 140 120 180 90 90 90 85 94 120 136
  Maksimalni mesečni: 2490 2670 3075 3718 3445 3480 2900 2190 1600 2130 2620 2415
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 85,  30.09.1979.  Apsolutni maks.: 3718,  22.04.2006.

  Reka: Sava, Hidrološka stanica: Sremska Mitrovica, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 314 302 427 566 486 380 254 227 214 243 290 278
  Srednji mesečni: 1809 1861 2164 2420 2013 1412 899 647 734 1046 1540 1905
  Maksimalni mesečni: 5760 4580 5520 5850 6596 4220 3656 3369 3869 6275 5411 5530
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 214,  19.09.1950.  Apsolutni maks.: 6596,  17.05.2014.

  Reka: Drina, Hidrološka stanica: Radalj, period obrade 1979 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 47.9 48.3 50.7 49.4 59.6 45.6 40.8 40.0 43.2 44.0 49.4 50.0
  Srednji mesečni: 376 399 468 559 497 320 184 134 137 209 359 424
  Maksimalni mesečni: 1860 3370 1840 3310 3940 1810 805 730 1340 2280 3480 4450
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 40,  01.08.1990.  Apsolutni maks.: 4450,  02.12.2010.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Varvarin, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 31.7 44.6 62.6 57.3 40.7 29.7 22.7 22.0 21.5 24.2 31.8 34.6
  Srednji mesečni: 204 298 385 372 292 195 120 80.8 75.7 95.8 136 186
  Maksimalni mesečni: 1210 2520 2130 2190 2690 2050 1340 665 970 1380 1590 2110
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 21.5,  02.09.1950.  Apsolutni maks.: 2689,  17.05.2014.

  Reka: Velika Morava, Hidrološka stanica: Ljubičevski most, period obrade 1950 - 2020 godina
  MESEC: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
  Minimalni mesečni: 30.0 67.2 81.2 73.9 59.3 41.5 33.6 24.3 23.7 26.3 29.5 37.8
  Srednji mesečni: 239 337 433 430 338 235 147 98.7 87.3 109 149 209
  Maksimalni mesečni: 1230 2350 2110 1960 2340 1610 1310 660 836 1190 1200 1780
  Ekstremne vrednosti, datum:  Apsolutni min.: 23.7,  01.09.1993.  Apsolutni maks.: 2354,  23.02.1963.

  Napomena:
  Apsolutni min. - najniži proticaj
  Apsolutni maks. - najviši proticaj
  podaci za apsolutni minimum i maksimum se odnose na period rada hidrološke stanice.
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ