Reka: SAVA
Hidrološka stanica: SREMSKA MITROVICA

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  187  224  223  236  256  403  176  67  91  78    
 02  190  260  203  195  328  445  164  85  64  78    
 03  150  287  189  165  343  504  162  96  40  82    
 04  145  354  167  149  346  536  160  103  62  75    
 05  142  448  158  172  331  558  166  103  63  65    
 06  142  515  183  175  304  582  145  91  51  64    
 07  128  538  187  186  298  590  110  93  60  65    
 08  118  538  207  163  311  583  126  92  54  74    
 09  108  525  205  173  351  565  114  85  64  76    
 10  106  504  217  214  367  545  126  97  57  74    
 11  118  471  224  215  399  509  139  95  49  68    
 12  132  425  232  245  422  475  138  90  55  63    
 13  126  407  265  297  426  441  127  81  67  59    
 14  93  399  280  352  421  404  127  72  85  49    
 15  84  384  270  393  484  385  128  58  83      
 16  100  371  275  400  563  336  121  49  74      
 17  122  345  265  403  586  306  127  56  62      
 18  120  327  247  387  588  287  120  50  51      
 19  120  302  229  369  580  272  105  41  44      
 20  133  284  230  352  569  276  85  40  38      
 21  111  277  230  321  561  290  96  50  42      
 22  106  276  234  303  548  253  99  54  39      
 23  141  263  244  267  538  234  90  63  30      
 24  155  268  250  241  528  219  87  61  34      
 25  161  267  250  226  511  214  80  63  35      
 26  166  239  228  213  486  239  74  59  51      
 27  174  244  237  211  463  264  72  56  62      
 28  152  229  247  212  438  235  69  55  89      
 29  131    238  209  410  220  61  54  90      
 30  140    226  213  380  203  62  70  83      
 31  170    229    379    66  84        
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ