Reka: SAVA
Hidrološka stanica: SREMSKA MITROVICA

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  459  320  369  678  344  186  316  154        
 02  447  315  360  679  312  188  303  163        
 03  438  317  352  699  288  154  278  169        
 04  457  334  341  707  277  155  270  181        
 05  464  386  365  704  290  152  264  185        
 06  472  455  386  696  305  158  251  162        
 07  471  472  399  687  328  167  239  137        
 08  453  469  433  682  358  155  247  141        
 09  447  470  514  672  372  171  238  127        
 10  430  474  573  661  357  162  237  125        
 11  422  471  587  650  350  148  248  125        
 12  424  461  590  645  316  135  250  110        
 13  432  445  589  632  302  152  234  85        
 14  440  427  591  623  274  157  226  73        
 15  441  423  605  608  253  156  228  95        
 16  422  411  610  594  248  167  225  82        
 17  431  392  610  573  256  178  205  94        
 18  431  376  609  556  263  228  195  77        
 19  436  370  622  540  255  233  199  90        
 20  442  366  649  536  258  251  196          
 21  449  379  680  528  254  262  192          
 22  454  388  687  519  227  244  187          
 23  458  403  690  500  211  236  161          
 24  458  412  688  483  219  218  151          
 25  445  418  687  466  229  202  154          
 26  438  400  686  449  234  186  146          
 27  422  388  685  428  234  202  148          
 28  408  381  685  409  211  198  166          
 29  383    683  391  183  205  172          
 30  362    682  372  195  271  150          
 31  338    681    178    154          
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ