Reka: SAVA
Hidrološka stanica: BEOGRAD

 Vodostaj (cm) za aktuelnu godinu osmotren u 06:00 UTC.
 Mesec: 
Dan: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  388  350  320  497  373  249  267  211  181      
 02  394  347  311  489  361  252  275  211  189      
 03  384  344  300  488  351  249  279  204  190      
 04  378  334  285  493  339  243  288  202  183      
 05  382  344  284  502  326  241  294  202  176      
 06  388  364  302  509  323  237  292  198  181      
 07  391  385  301  513  327  243  279  188  194      
 08  388  403  301  517  325  247  270  183  201      
 09  385  401  321  518  332  248  264  179  211      
 10  404  404  346  518  338  247  257  176  212      
 11  406  410  357  511  338  245  252  172  210      
 12  407  408  368  505  329  239  250  168  204      
 13  415  399  385  501  317  240  262  169  197      
 14  425  388  400  496  302  243  256  166  184      
 15  429  374  414  492  292  242  251  161  173      
 16  424  364  426  488  283  248  242  161  166      
 17  418  352  441  483  278  260  236  163  162      
 18  410  344  456  478  276  277  230  166  157      
 19  403  335  473  470  275  296  222  167  156      
 20  394  334  483  463  281  306  213  172  154      
 21  385  336  490  460  294  311  210  169  154      
 22  384  336  499  459  303  308  209  162  155      
 23  382  344  511  455  308  293  209  163  154      
 24  381  347  518  446  303  280  200  163  154      
 25  385  344  521  437  300  266  205  163        
 26  384  348  521  426  294  254  208  159        
 27  380  347  518  414  288  245  206  156        
 28  372  335  513  403  277  241  205  155        
 29  367    509  392  262  246  210  157        
 30  360    504  385  254  258  215  161        
 31  355    500    256    215  168        
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ