Stanica površinskih voda: PANČEVO

 Za aktuelne dnevne podatke izaberite naziv stanice.
  STANICA PANČEVO
  REKA DUNAV
  SLIV CRNO MORE
  GODINA OSNIVANJA 1870
  KOTA “0” (m n.J.m.) 67.33
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 1154.54
  POVRŠINA SLIVА (km2) 525009
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1948
  limnigraf od (god.): -
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): -
  merenje temperature vode od (god.): 1948
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1948
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1980
  način izveštavanja: telefon
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ