Stanica površinskih voda: RAKOVICA

  STANICA RAKOVICA
  REKA TOPČIDERSKA
  SLIV SAVA
  GODINA OSNIVANJA 1957
  KOTA “0” (m n.J.m.) 83.22
  UDALJENOST OD UŠĆA (km) 5.25
  POVRŠINA SLIVА (km2) 138
   
  ELEMENTI MERENJA I OSMATRANJA
   
  Način registrovanja vodostaja:
  letva od (god.): 1958
  limnigraf od (god.): 1990
  digitalno registrovanje od (god.): -
   
  merenje proticaja od (god.): 1962
  merenje temperature vode od (god.): -
  protok suspendovanog nanosa od (god.): -
  ledene pojave od (god.): 1959
  ispitivanje kvaliteta vode od (god.): 1977
  način izveštavanja:
Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ